Sự hình thành tỉ suất lợi nhuận bình quân và giá cả sản xuất

Related Articles

Sự hình thành tỉ suất lợi nhuận bình quân và giá thành sản xuất dựa trên cạnh tranh đối đầu trong nội bộ ngành và cạnh tranh đối đầu giữa những ngành .

1. Sự hình thành tỉ suất lợi nhuận bình quân

a. Cạnh tranh trong nội bộ ngành và sự hình thành Chi tiêu thị trường

Cạnh tranh trong nội bộ ngành là cạnh tranh giữa các xí nghiệp trong cùng một ngành, sản xuất cùng một loại hàng hóa nhằm mục đích giành ưu thế trong sản xuất và tiêu thụ hàng hóa để thu được lợi nhuận siêu ngạch.

Cạnh tranh trong nội bộ ngành bộc lộ : Cải tiến kỷ thuật, hợp lý hóa sản xuất nâng cao chất lượng sản phẩm & hàng hóa nâng cấp cải tiến mẫu mã … làm cho giá trị riêng biệt của sản phẩm & hàng hóa do xí nghiệp sản xuất sản xuất ra thấp hơn giá trị xã hội để thu được lợi nhuận siêu ngạch .Kết quả cạnh tranh đối đầu trong nội bộ ngành dẫn đến hình thành giá trị xã hội của sản phẩm & hàng hóa ( hay giá trị thị trường của sản phẩm & hàng hóa ) làm cho điều kiện kèm theo sản xuất trung bình của một ngành biến hóa, giá trị xã hội của sản phẩm & hàng hóa giảm xuống, chất lượng sản phẩm & hàng hóa được nâng cao, chủng loại sản phẩm & hàng hóa đa dạng chủng loại .

b. Cạnh tranh giữa những ngành và sự hình thành tỷ suất lợi nhuận bình quân .

Cạnh tranh giữa những ngành là cạnh tranh đối đầu giữa những xí nghiệp sản xuất tư bản kinh doanh thương mại trong những ngành sản xuất khác nhau, nhằm mục đích mục tiêu tìm nơi góp vốn đầu tư có lợi hơn .Do điều kiện kèm theo sản xuất không giống nhau giữa những ngành sản xuất trong xã hội, cho nên vì thế lợi nhuận và tỷ suất lợi nhuận của họ thu được cũng không giống nhau nên những nhà tư bản phải chọn ngành nào có tỷ suất lợi nhuận cao nhất để góp vốn đầu tư .Ví dụ : Trong xã hội có 3 ngành sản xuất công nghiệp khác nhau : Cơ khí, dệt và da có tư bản góp vốn đầu tư đều là 100, tỷ suất giá trị thặng dư đều là 100 %. Tư bản ứng trước chu chuyển hết giá trị vào loại sản phẩm. Do đặc thù kinh tế tài chính kỹ thuật mỗi ngành khác nhau nên cấu trúc hữu cơ của những nhà máy sản xuất cũng khác nhau. Nếu lợi nhuận bằng giá trị thặng dư thì tỉ suất những ngành sẽ khác nhau ( xem bảng ) .Ngành sản xuấtChi phí sản xuất TBCNm (m’=100%)Giá trị hàng hóaP’ %p‘pGiá cả sản xuấtCơ khí80c + 20v20120203030130Dệt70c + 30v30130303030130Da60c + 40v40140403030130Theo bảng trên thì ngành da có tỉ suất lợi nhuận cao nhất, tư bản những ngành khác sẽ chuyển sang ngành da làm cho quy mô sản xuất ngành da lan rộng ra, mẫu sản phẩm da nhiều làm cho cung lớn hơn cầu, giá thành sẽ hạ xuống. trái lại, quy mô sản xuất ở những ngành mà tư bản chuyển dời đi sẽ bị thu hẹp, cung nhỏ hơn cầu, giá thành tăng lên do đó tỷ suất lợi nhuận tăng. Sự tự do chuyển dời tư bản ngành này sang ngành khác để dành lợi nhuận cao đã dẫn đến tỉ suất lợi nhuận ngang nhau, 30 % là tỉ suất lợi nhuận mà mỗi ngành nhận được, đó gọi là tỉ suất lợi nhuận bình quân, kí hiệu p ‘ — .

Tỉ suất lợi nhuận bình quân là con số trung bình của tất cả các tỉ suất lợi nhuận khác nhau hay tỉ suất lợi nhuận bình quân là tỉ số theo phần trăm giữa tổng giá trị thặng dư và tổng tư bản xã hội.

Khi hình thành tỉ suất lợi nhuận bình quân có thể tính được lợi nhuận bình quân từng ngành: 

Trong đó K là tư bản ứng trước của từng ngành. Lợi nhuận bình quân là lợi nhuận bằng nhau của tư bản bằng nhau góp vốn đầu tư vào những ngành khác nhau. Nó chính là lợi nhuận mà những nhà tư bản thu được địa thế căn cứ vào tổng tư bản góp vốn đầu tư lợi nhuận với tỉ suất lợi nhuận bình quân, không kể cấu thành hữu cơ của nó như thế nào .

2. Sự hình thành Chi tiêu sản xuất

Khi hình thành tỉ suất lợi nhuận bình quân thì giá trị sản phẩm & hàng hóa chuyển hóa thành giá thành sản xuất. Giá cả sản xuất là giá thành bằng chi phí sản xuất cộng với lợi nhuận bình quân .

Giá trị là cơ sở của giá cả sản xuất. Giá cả sản xuất là cơ sở của giá cả thị trường, giá cả sản xuất điều tiết giá cả thị trường, giá cả thị trường xoay quanh giá cả sản xuất. Khi giá trị của hàng hóa chuyển hóa thành giá cả sản xuất thì quy luật giá trị có hình thức biểu hiện là quy luật giá cả sản xuất.

* Ý nghĩa nghiên cứu

  • Việc hình thành lợi nhuận bình quân chỉ rõ sự tranh giành nhau về mặt quyền lợi giữa các nhà tư bản. Vạch rõ toàn bộ giai cấp tư sản tham gia bóc lột toàn bộ giai cấp công nhân, giai cấp công nhân phải đấu tranh với tư cách là một giai cấp, đấu tranh kinh tế kết hợp chính trị.
  • Lợi nhuận bình quân và giá cả sản xuất che giấu nguồn gốc giá trị thặng dư, làm cho người ta nhầm tưởng, cứ đầu tư một lượng tư bản như nhau thì thu được lợi nhuận như nhau, dẫn đến quan điểm tư bản sinh lợi nhuận.
  • Sự hình thành lợi nhuận bình quân cho thấy cạnh tranh gay gắt có tác dụng ngăn cản độc quyền, mặt khác, cạnh tranh thôi thúc các nhà tư bản cải tiến kỹ thuật sản xuất, thúc đẩy lực lượng sản xuất phát triển.
  • Cạnh tranh dẫn đến đa dạng hóa chủng loại hàng hóa, giá cả hàng hóa rẽ hơn, ngành nghề được mở rộng, sản phẩm mới ngày càng tăng.

Liên quan:

More on this topic

Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Advertismentspot_img

Popular stories