Sốt xuất huyết và Sốt siêu vi trong tiếng Anh là gì? | EmiViet

Related Articles

Sốt xuất huyết, Sốt siêu vi là 2 loại bệnh phổ cập mà tất cả chúng ta vẫn thường hay phạm phải, để tìm thêm thông tin dưới dây là nghĩa của 2 cụm từ sốt bằng ngôn từ tiếng Anh, ngoài những còn có thêm nhiều bệnh tật khác để bạn tiện bề tra cứu .

Xem thêm: Sốt co giật ở trẻ: Nguyên nhân, triệu chứng và biến chứng nguy hiểm – Công ty Cổ phần Vacxin Việt Nam

 1. rash /ræʃ/ – phát ban
 2. fever /ˈfiː.vəʳ/ – sốt cao
 3. Fever virus /’fi:və ‘vaiərəs/: sốt siêu vi
 4. Malaria / məˈleriə /: Sốt rét
 5. insect bite /ˈɪn.sekt baɪt/ – côn trùng đốt
 6. chill /tʃɪl/ – cảm lạnh
 7. black eye /blæk aɪ/ – thâm mắt
 8. headache /ˈhed.eɪk/ – đau đầu
 9. stomach ache /ˈstʌmək-eɪk/ – đau dạ dày
 10. backache /ˈbæk.eɪk/ – đau lưng
 11. toothache /ˈtuːθ.eɪk/ – đau răng
 12. high blood pressure /haɪ blʌd ˈpreʃ.əʳ/ – cao huyết áp
 13. cold /kəʊld/ – cảm lạnh
 14. sore throat /sɔːʳ θrəʊt/ – viêm họng
 15. sprain /spreɪn/ – sự bong gân
 16. infection /ɪnˈfek.ʃən/ – nhiễm trùng
 17. broken bone /ˈbrəʊ.kən bəʊn/ – gãy xương
 18. cut /kʌt/ – bị cắt
 19. bruise /bruːz/ – vết thâm
 20. burn /bɜːn/ – bị bỏng
 21. Allergy / ˈælərdʒi /: Dị ứng
 22. Arthritis / ɑːrˈθraɪtɪs /: đau khớp xương
 23. Asthma / ˈæzmə /: Suyễn
 24. Bilharzia / bɪlˈhɑːrtsiə /: bệnh giun chỉ
 25. Constipation / ˌkɑːnstɪˈpeɪʃn /: táo bón
 26. Diarrhea / ˌdaɪəˈriːə /: Ỉa chảy
 27. Flu / fluː /: Cúm
 28. Hepatitis / ˌhepəˈtaɪtɪs /: viêm gan
 29. Scabies / ˈskeɪbiːz /: Bệnh ghẻ
 30. Smallpox / ˈsmɔːlpɑːks /: bệnh đậu mùa
 31. Heart attack / hɑːrt əˈtæk /: nhồi máu cơ tim
 32. Tuberculosis / tuːˌbɜːrkjəˈloʊsɪs /: bệnh lao
 33. Typhoid / ˈtaɪfɔɪd /: bệnh thương hàn
 34. Sore eyes /’so:r ais/ : đau mắt
 35. Cough /kɔf/ : ho
 36. Runny nose /rʌniɳ n s / : sổ mũi
 37. Deaf /def/ : điếc
 38. Sneeze /sni:z/ : hắt hơi
 39. Bad breath / bæd breθ/ : Hôi miệng
 40. Diabetes /,daiə’bi:tiz/ :tiểu đường
 41. Bad arm /bæd ɑ:m/ : hôi nách
 42. Acne /’ækni/ : mụn trứng cá
 43. Zoster: /’zɔstə/ :dời leo, zona
 44. Pigmentation/,pigmən’teiʃn/: nám
 45. Stomachache /’stəuməkeik/: đau bao tử
 46. Hepatitis / ˌhepəˈtaɪtɪs / :viêm gan
 47. Colic / ˈkɑːlɪk / Đau bụng gió (thường gặp ở trẻ em)
 48. Muscle cramp / ˈmʌsl kræmp / Chuột rút cơ
 49. Travel sick / ˈtrævl sɪk / Say xe, trúng gió
 50. Freckles /’frekl/ : tàn nhang
 51. Dumb /dʌm/ : câm
 52. Earache /’iəreik/ – Đau tai
 53. Nausea /’nɔ:sjə/ – Chứng buồn nôn
 54. Sniffles /sniflz/ Sổ mũi
 55. Tired / ˈtaɪərd /; Sleepy / ˈsliːpi / Mệt mỏi, buồn ngủ
 56. To hurt / hɜːrt /; be painful / ˈpeɪnfl / Bị đau
 57. To injure / ˈɪndʒər / Bị thương
 58. To vomit / ˈvɑːmɪt / Bị nôn mửa
 59. Twist / twɪst /- Chứng trẹo
 60. Albinism / ˈælbɪnɪzəm /: bệnh bạch tạng
 61. muscular dystrophy / ˌmʌskjələr ˈdɪstrəfi /: bênh teo cơ
 62. anthrax / ˈænθræks/ : bênh than, bệnh nhiễm khuẩn gây tử vong cho cừu và gia súc
 63. cerebral palsy / səˈriːbrəl ˈpɔːlzi /: bệnh liệt não
 64. cirrhosis / səˈroʊsɪs /: bênh xơ gan
 65. Cholera / ˈkɑːlərə /: bệnh tả
 66. diphtheria / dɪpˈθɪriə /: bệnh bạch hầu
 67. glaucoma / ɡlɔːˈkoʊmə /: bênh tăng nhãn áp
 68. glycosuria / ˈɡluːkoʊsɪriə /: bênh tiểu đường
 69. haemorrhoids / ˈhemərɔɪdz /: bệnh trĩ
 70. hypochondria / ˌhaɪpəˈkɑːndriə /: chứng nghi bệnh (bênh tưởng)
 71. jaundice / ˈdʒɔːndɪs /: bệnh vàng da
 72. osteoporosis / ˌɑːstioʊpəˈroʊsɪs /: bệnh xương thủy tinh
 73. Rabies / ˈreɪbiːz /: bệnh dại
 74. skin-disease / skɪn dɪˈziːz /: bệnh ngoài da
 75. Typhus / ˈtaɪfəs /: bậnh chấy rận
 76. Variola / ˈværi ˈoʊlə /: bệnh đậu mùa
 77. cancer / ˈkænsər /: bệnh ung thư
 78. cataract / ˈkætərækt /:đục thủy tinh thể
 79. pneumonia / nuːˈmoʊniə /: viêm phổi
 80. myocardial infarction / ɪnˈfɑːrkʃn /: nhồi máu cơ tim
 81. heart disease / hɑːrt dɪˈziːz /: bệnh tim
 82. swelling / ˈswelɪŋ /: sưng tấy
 83. athlete’s foot / ˈæθliːt s fʊt /: bệnh nấm bàn chân
 84. bleeding / ˈbliːdɪŋ /: chảy máu
 85. blister / ˈblɪstər /: phồng giộp
 86. chest pain / tʃest peɪn /: bệnh đau ngực
 87. chicken pox / ˈtʃɪkɪn pɑːks /: bệnh thủy đậu
 88. cold sore / koʊld sɔːr /: bệnh hecpet môi
 89. depression / dɪˈpreʃn /: suy nhược cơ thể
 90. diarrhoea / ˌdaɪəˈriːə /: bệnh tiêu chảy
 91. eating disorder / ˈiːtɪŋ dɪsˈɔːrdər /: rối loại ăn uống
 92. eczema / ɪɡˈziːmə /: bệnh Ec-zê-ma
 93. food poisoning / fuːd ˈpɔɪzənɪŋ /: ngộ độc thực phẩm
 94. fracture / ˈfræktʃər /: gẫy xương
 95. inflammation / ˌɪnfləˈmeɪʃn /: viêm
 96. injury / ˈɪndʒəri /: thương vong
 97. low blood pressure / loʊ blʌd ˈpreʃər /: huyết áp thấp
 98. hypertension: huyết áp cao
 99. lump / lʌmp /: bướu
 100. lung cancer / lʌŋ ˈkænsər /: ung thư phổi
 101. measles / ˈmiːzlz /: bệnh sởi
 102. migraine / ˈmaɪɡreɪn /: bệnh đau nửa đầu
 103. MS (viết tắt của multiple sclerosis / ˈmʌltɪpl skləˈroʊsɪ /): bệnh đa sơ cứng
 104. mumps / mʌmps /: bệnh quai bị
 105. rheumatism / ˈruːmətɪzəm /: bệnh thấp khớp

Xem thêm: Downtown Là Gì? Uptown Là Gì ? Uptown Là Gì? Phân Biệt Downtown Và Uptown

More on this topic

Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Advertismentspot_img

Popular stories