sleep trong tiếng Tiếng Việt – Tiếng Anh-Tiếng Việt | Glosbe

Related Articles

You know, a good night’s sleep wouldn’t be the worst thing in the world.

Cô biết đấy, một giấc ngủ ngon và không để tâm tới những thứ tồi tệ đang xảy ra trên trái đất.

OpenSubtitles2018. v3

Sometimes it even stops me sleeping at night.

Thỉnh thoảng nó làm cha mất ngủ.

OpenSubtitles2018. v3

l sleep with my spats on.

Tôi ngủ cũng mang ghệt.

OpenSubtitles2018. v3

Night and day I eat, sleep and breathe them

♪ Đêm ngày ăn, ngủ, thở cũng thấy chúng

OpenSubtitles2018. v3

Long sleep is not like this.

Lâu lắm không ngủ ngon được như thế này.

QED

Afterward they are no longer able to move, and they sleep during the six months of their digestion.”

“Rồi sau đó, giống trăn không còn có thể rục rịch nữa, nên nằm ngủ ròng rã suốt sáu tháng trời là thời gian tiêu hóa””.”

Literature

I see that my Ho- jin is still sleeping.

Tôi thấy rằng Ho- jin của tôi vẫn còn ngủ.

QED

Which does not mean that we do not go to sleep if we are nagging.

Mà không có nghĩa rằng chúng ta không buồn ngủ nếu chúng ta đang càu nhàu.

Literature

Jesus also compared death to a sleep because people can be awakened from death, thanks to the power of God.

Chúa Giê-su cũng so sánh sự chết với giấc ngủ vì người chết có thể được đánh thức, nhờ quyền năng của Đức Chúa Trời.

jw2019

So the next morning, when I woke up on too little sleep, worrying about the hole in the window, and a mental note that I had to call my contractor, and the freezing temperatures, and the meetings I had upcoming in Europe, and, you know, with all the cortisol in my brain, my thinking was cloudy, but I didn’t know it was cloudy because my thinking was cloudy.

Vì vậy sáng hôm sau, khi tôi thức dậy sau khi ngủ không đủ, lo lắng về lỗ hổng trên cửa sổ, nhớ rằng mình phải gọi nhà thầu, nhiệt độ lạnh cóng ngoài trời, và những cuộc gặp sắp tới ở châu Âu, và với tất cả cortisol ở trong não, suy nghĩ của tôi rất mờ mịt, nhưng tôi không biết suy nghĩ của tôi mơ hồ vì đầu óc tôi cũng mơ hồ.

ted2019

We got kids upstairs trying to sleep

Trên gác lũ trẻ đang ngủ kia kìa

opensubtitles2

Go to sleep, son.

Đi ngủ đi, con trai.

OpenSubtitles2018. v3

Once they sleep with you, they’ll never want to let you go.

Một khi đã ngủ với anh, họ sẽ không bao giờ chịu để anh đi.

OpenSubtitles2018. v3

You know that children sleep better in noise.

Bạn biết đấy, ồn ào một chút giúp trẻ ngủ ngon hơn.

ted2019

What ‘s more, the sleep deprivation can make the symptoms of anxiety or depression worse .

Hơn nữa, tình trạng thiếu ngủ có thể làm cho các triệu chứng lo âu hoặc trầm cảm càng tệ hại hơn .

EVBNews

When will you rise up from your sleep?”

Bao giờ ngươi sẽ ngủ thức-dậy?”

jw2019

Why aren’t you sleeping?

Không có gì đâu ạ .

QED

When did you stop sleeping with this?

Con thôi không ngủ với nó từ hồi nào nhỉ?

OpenSubtitles2018. v3

Alec Mapa of The Advocate elaborates: “While the rest of us were sleeping, Cher’s been out there for the last four decades living out every single one of our childhood fantasies …

Alec Mapa của The Advocate viết: “Trong lúc chúng ta đang ngon giấc, Cher đã làm sống dậy từng giấc mộng trẻ thơ của ta trong suốt 4 thập kỷ vừa qua …

WikiMatrix

And yet, only a quarter of kids at risk sleep under a net.

Vấn đề là chỉ có 1/ 4 số trẻ có nguy cơ ngủ trong màn.

QED

Cayce was often referred to as the “sleeping prophet” who gave over 2,500 readings to individuals while in a deep trance state.

Cayce thường được gọi là “nhà tiên tri ngủ“, Người đã cho hơn 2.500 bài đọc cho các cá nhân trong trạng thái xuất thần.

WikiMatrix

We have been over the details of this case so many times, I could recite it in my sleep.

Chúng ta đã xem các chi tiết vụ án này nhiều lần, chị có thể đọc nó trong giấc ngủ.

OpenSubtitles2018. v3

I’ll sleep over there.

Tôi sẽ ngủ trong kia.

OpenSubtitles2018. v3

The baby is sleeping in the cradle.

Em bé đang ngủ ở trong cũi.

Tatoeba-2020. 08

And what about sleep?

Và còn về giấc ngủ thì sao?

ted2019

More on this topic

Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Advertismentspot_img

Popular stories