Sinh sản hữu tính – Wikipedia tiếng Việt

Related Articles

Một con ếch nằm trên bọc trứng đã thụ tinh Trong quá trình tiên phong của sinh sản hữu tính là ” giảm phân “, số lượng nhiễm sắc thể bị giảm từ lưỡng bội ( 2 n ) thành đơn bội ( n ). Trong suốt ” quy trình thụ tinh “, những giao tử đơn bội tập hợp với nhau tạo thành hợp tử lưỡng bội và số lượng nhiễm sắc thể khởi đầu được phục sinh .

Sinh sản hữu tính là một quá trình tạo ra một sinh vật mới bằng cách kết hợp vật chất di truyền từ hai sinh vật. Nó xảy ra ở cả những sinh vật nhân chuẩn[1][2] và sinh vật nhân sơ:[3] ở những sinh vật nhân chuẩn đa bào, một cá thể được tạo ra một lần nữa; còn ở những sinh vật nhân sơ, tế bào ban đầu có vật chất di truyền bổ sung hoặc chuyển đổi. Trong một quá trình được gọi là tái tổ hợp di truyền, vật chất di truyền (DNA) có nguồn gốc từ hai cá thể khác nhau cùng tham gia để mà các dãy tương đồng được xếp thẳng hàng với nhau, và theo sau bởi sự trao đổi thông tin di truyền. Sau khi nhiễm sắc thể tái tổ hợp mới được hình thành, nó sẽ được truyền cho thế hệ con cháu.

Sinh sản hữu tính là phương pháp sinh sản chính của phần lớn các sinh vật vĩ mô, bao gồm hầu như tất cả các loài động vật và thực vật. Sự phát triển của sinh sản hữu tính là một câu hỏi lớn. Các bằng chứng hóa thạch đầu tiên của sinh sản hữu tính ở sinh vật nhân chuẩn là từ kỷ Stenos, khoảng một tỷ đến một tỷ hai trăm triệu năm trước. Có hai quá trình chính trong sinh sản hữu tính ở sinh vật nhân chuẩn: giảm phân, liên quan đến việc giảm một nửa số lượng nhiễm sắc thể và thụ tinh, liên quan đến sự hợp nhất của hai giao tử và sự phục hồi số lượng ban đầu của nhiễm sắc thể. Trong giảm phân, các nhiễm sắc thể của mỗi cặp thường xuyên trao đổi thông tin di truyền để đạt được sự tái tổ hợp tương đồng. Tư tưởng của thuyết tiến hóa đề xuất một số giải thích cho lý do tại sao sinh sản hữu tính phát triển và tại sao nó được duy trì. Những lý do này bao gồm việc đấu tranh chống lại sự tích lũy các đột biến có hại, tăng tốc độ thích nghi với những thay đổi của môi trường[5], đối phó với sự cạnh tranh hoặc thích nghi để sửa chữa những tổn thương của DNA và che giấu những đột biến có hại.[3][6] Việc duy trì sinh sản hữu tính đã được giải thích bằng những lý thuyết đúng với các cấp độ khác nhau của sự chọn lọc, mặc dù một số các mô hình này vẫn còn gây tranh cãi. Tuy nhiên, những mô hình mới được trình bày trong những năm gần đây đã đưa ra giả thiết về một lợi thế cơ bản cho sinh sản hữu tính ở các sinh vật phức tạp và sinh sản chậm, thể hiện những đặc tính phụ thuộc vào môi trường cụ thể mà các chủng loài đó sống, và các chiến lược tồn tại cụ thể mà chúng sử dụng.[7]

Vi khuẩn và vi trùng cổ[sửa|sửa mã nguồn]

Ba quy trình riêng không liên quan gì đến nhau ở sinh vật nhân sơ mà được xem như thể tương tự như với nguồn gốc và công dụng của giảm phân : 1 ) Sự quy đổi của vi trùng có tương quan đến sự tích hợp DNA ở ngoài vào nhiễm sắc thể của vi trùng, 2 ) Sự phối hợp của vi trùng là sự chuyển giao plasmid của DNA giữa những vi trùng, nhưng plasmid hiếm khi tích hợp vào nhiễm sắc thể của vi trùng, 3 ) Chuyển gen và trao đổi di truyền giữa những vi trùng cổ .Sự quy đổi của vi trùng có tương quan đến sự tái tổng hợp vật chất di truyền và công dụng của nó hầu hết là phối hợp với việc sửa đổi DNA. Sự quy đổi của vi trùng là một quy trình phức tạp được mã hóa bởi rất nhiều gen của vi trùng, và là sự thích nghi của vi trùng cho việc chuyển giao DNA. [ 3 ] [ 6 ] Quá trình này xảy ra tự nhiên ở tối thiểu 40 chủng loài vi trùng. [ 8 ] Với một vi trùng, để ràng buộc, phối hợp, và tái tổng hợp DNA ngoại sinh vào nhiễm sắc thể của nó, nó phải tiến vào một trạng thái sinh lý đặc biệt quan trọng gọi là tải nạp ( competence ) ( xem Tải nạp tự nhiên. Sinh sản hữu tính ở những sinh vật nhân chuẩn đơn bào tiên phong hoàn toàn có thể đã tiến hóa từ sự quy đổi của vi trùng, [ 9 ] Hay từ quy trình tựa như ở vi trùng cổ ( xem bên dưới ) .Trái lại, sự tích hợp của vi trùng là một hình thức chuyển giao trực tiếp DNA giữa hai vi trùng trải qua một cơ quan phụ là lông phối hợp. [ 10 ] Sự tích hợp của vi trùng được điều khiển và tinh chỉnh bởi những gen plasmid, đã thích ứng với việc phát tán những bản sao của plasmid giữa những vi trùng. Sự sáp nhập không tiếp tục của một plasmid vào một nhiễm sắc thể của vi trùng chủ, và sự chuyển giao một phần của nhiễm sắc thể của vi trùng chủ ngay sau đó có vẻ như như không phải là sự thích nghi của vi trùng. [ 3 ] [ 11 ]Sự tiếp xúc của những chủng loài vi trùng dạng cổ ưa nhiệt độ cao thuộc chi Sulfolobus với những điều kiện kèm theo làm tổn thương DNA gây ra sự tập hợp tế bào, được kèm theo bởi sự trao đổi tín hiệu di truyền ở tần suất cao. [ 12 ] [ 13 ] Ajon et al. [ 13 ] đưa ra giả thiết rằng sự tập hợp tế bào này giúp tăng cường năng lực sửa chữa thay thế DNA tùy theo chủng loài đơn cử bằng sự tái tổng hợp tương đương. Sự chuyển giao DNA ở chi Sulfolobus hoàn toàn có thể là một hình thức tương tác hữu tính khởi đầu tương tự như như sự quy đổi mạng lưới hệ thống ở vi trùng mà đã được nghiên cứu và điều tra kỹ, và cũng có tương quan đến sự chuyển giao DNA tùy theo chủng loài đơn cử, dẫn đến sự tái tổng hợp tương đương để thay thế sửa chữa những thương tổn DNA .

Bài viết chính : Sinh sản ở thực vậtĐộng vật thường tạo ra những giao tử đực được gọi là tinh trùng, và giao tử cái gọi là trứng và noãn, ngay lập tức sau khi giảm phân, với giao tử được tạo ra trực tiếp bởi giảm phân. Trái lại ở thực vật, có quy trình nguyên phân xảy ra trong bào tử, mà được tạo ra bởi quy trình giảm phân. Các bào tử nảy mầm sang quá trình thể giao tử. Các thể giao tử của những nhóm thực vật khác nhau thì phong phú về size. Thực vật hạt kín có khoảng chừng ba tế bào trong hạt phấn, còn rêu và những loại được gọi thực vật cổ đại khác hoàn toàn có thể có đến vài triệu tế bào. Thực vật có sự luân phiên giữa những thế hệ khi mà tiến trình bào tử được tiếp theo bởi những quy trình tiến độ thể giao tử. Giai đoạn bào tử tạo ra bào tử trong bọc bào tử bằng cách giảm phân .

Thực vật có hoa[sửa|sửa mã nguồn]

Hoa là những bộ phận hữu tính của thực vật có hoa .Thực vật có hoa là những dạng thực vật chiếm lợi thế trên mặt đất và chúng sinh sản bằng những giải pháp vô tính lẫn hữu tính. Thường thì đặc thù phân biệt nhất của chúng là những cơ quan sinh sản, thường được gọi là hoa. Bao phấn tạo ra hạt phấn mà có chứa thể giao tử đực ( tinh trùng ). Để sự thụ phấn xảy ra, hạt phấn phải gắn liền với đầu nhụy của cơ quan sinh sản giống cái ( lá noãn ), nơi mà thể giao tử cái ( noãn ) được đặt bên trong bầu nhụy. Sau khi ống phấn tăng trưởng xuyên qua vòi nhụy của lá noãn, phần nhân tế bào giới tính từ hạt phấn sẽ vận động và di chuyển vào bên trong noãn để thụ tinh tế bào trứng và phần nhân nội nhũ bên trong thể giao tử cái bằng một quy trình được gọi là thụ tinh kép. Phần hợp tử được tạo ra sau đó sẽ tăng trưởng thành phôi, trong khi phần nội nhũ tam bội ( một tinh trùng và hai tế bào trứng ) và phần mô noãn cái sẽ tăng trưởng thành những mô bao quanh hạt đang lớn. Phần bầu nhụy, nơi tạo ra thể giao tử cái sau đó sẽ tăng trưởng thành quả và bao lấy hạt. Thực vật hoàn toàn có thể là tự thụ phấn hoặc là thụ phấn chéo. Những thực vật không có hoa như dương xỉ, rêu và rêu tản sử dụng những giải pháp sinh sản hữu tính khác .Vào năm 2013, những bông hoa có niên đại từ Kỷ Creta ( cách đây khoảng chừng 100 triệu năm ) được tìm thấy trong những khối hổ phách, là vật chứng cổ nhất về sư sinh sản hữu tính ở thực vật có hoa. Các hình ảnh hiển vi cho thấy những ống phấn đang mọc ra và đâm xuyên qua đầu nhụy của hoa. Những hạt phấn này thì có tính dính, được cho là đã được mang đi bởi côn trùng nhỏ. [ 14 ]

Dương xỉ chủ yếu tạo ra các thể bào tử lưỡng bội lớn với thân rễ, rễ và lá; và trên những lá có khả năng sinh sản được gọi là bọc bào tử thì các bào tử được tạo ra. Những bào tử này được giải phóng và nảy mầm thành các thể bào tử mỏng và ngắn, với hình dạng trái tim nhỏ, màu xanh điển hình. Các thể bào tử này hay còn gọi là tản (thallus), tạo ra cả các tinh trùng có thể di chuyển được từ túi đực, và các tế bào trứng từ các túi chứa noãn riêng biệt. Sau những con mưa hoặc khi sương đọng lại thành một lớp nước mỏng trên lá, các tinh trùng có khả năng di chuyển sẽ văng ra xa khỏi túi đực, mà thường nằm ở phần bên trên của túi chứa noãn. Tinh trùng sẽ bơi theo các lớp nước đến túi chứa noãn, là nơi mà chúng sẽ thụ tinh cho trứng. Để thúc đẩy sự thụ tinh chéo, tinh trùng được giải phóng trước khi trứng có thể nhận được tinh trùng, và có vẻ như tinh trùng sẽ thụ tinh cho trứng trên các tản khác. Một hợp tử được tạo thành sau khi thụ tinh, và sẽ phát triển thành một cây dạng bào tử mới. Tình trạng có các cây con thuộc thể bào tử và thể giao tử riêng biệt gọi là sự luân phiên của các thế hệ. Những thực vật khác cũng có hình thức sinh sản tương tự bao gồm Psilotum, Lycopodium, SelaginellaEquisetum.

Các loài rêu[sửa|sửa mã nguồn]

Các loại rêu, gồm có rêu tản, rong nước, và ngành rêu đều sinh sản hữu tính hoặc sinh dưỡng. Chúng là những loại thực vật nhỏ được tìm thấy tăng trưởng ở những nơi khí ẩm và cũng như những loại dương xỉ, chúng có tinh trùng chuyển dời được với roi và cần nước để tạo điều kiện kèm theo cho sinh sản hữu tính. Những thực vật này khởi đầu bằng một bào tử đơn bội mà sẽ tăng trưởng thành một dạng trội hơn, và là một khung hình đơn bội đa bào với những cấu trúc giống như lá, có năng lực quang hợp được. Những giao tử đơn bội được tạo ra trong túi đực và túi chứa noãn bằng sự nguyên phân. Tinh trùng được giải phóng từ những túi đực phản ứng với những hóa chất giải phóng ra từ những túi chứa noãn đã chín. Và tinh trùng sẽ bơi đến những túi chứa noãn trong một lớp nước mỏng mảnh để thụ tinh với tế bào trứng và từ đó tạo ra hợp tử. Hợp tử phân loại bởi quy trình nguyên phân và tăng trưởng thành thể bào tử lưỡng bội. Thể bào tử lưỡng bội tạo ra những cấu trúc gọi là nang bào tử, link với túi chứa noãn bằng tơ cứng. Những nang bào tử này tạo ra những bào tử bằng sự giảm phân, và khi chín, phần nang sẽ nở bung ra và giải phóng những bào tử. Rêu cho thấy sự đổi khác đáng kể trong những cấu trúc sinh sản của chúng và những gì ở trên chỉ là phác họa cơ bản. Cũng như trong một vài chủng loài, mỗi cây có một giới tính trong khi ở vài chủng loài khác, cả hai giới tính trên cùng một cây. [ 15 ]

Các loài nấm[sửa|sửa mã nguồn]

Bài viết chính : Giao phối ở nấmCác loại nấm được phân loại theo những phương pháp sinh sản hữu tính mà chúng vận dụng. Kết quả của sinh sản hữu tính hầu hết thường là sự tạo ra những bào tử ngủ yên, mà quen với việc chịu đựng những thời kỳ khí hậu khắc nghiệt để phát tán. Có 3 tiến trình đặc trưng trong quy trình sinh sản hữu tính ở nấm : tích góp hợp chất nguyên sinh ( plasmogamy ), phối hợp nhân ( karyogamy ) và giảm phân .

Các loài côn trùng nhỏ[sửa|sửa mã nguồn]

Các chủng loài côn trùng nhỏ hiện chiếm hơn hai phần ba tổng thể những chủng loài động vật hoang dã còn sống sót. Và hầu hết những chủng loài côn trùng nhỏ đều giao hợp để sinh sản, mặc dầu vài chủng loài hoàn toàn có thể linh động trong việc trinh sản. Nhiều chủng loài có hiện tượng kỳ lạ lưỡng hình hữu tính, trong khi ở những loài khác thì giới tính gần như là giống hệt nhau. Thông thường chúng có hai giới tính, với con đực tạo ra tinh trùng, và con cháu tạo ra noãn. Noãn tăng trưởng thành trứng với phần phủ bọc xung quanh gọi là màng đệm, mà được hình thành trước khi thụ tinh bên trong. Côn trùng có nhiều kế hoạch giao phối và sinh sản phong phú mà tác dụng thường là con đực sẽ gởi tinh trùng vào bên trong khung hình con cháu, và con cháu sẽ giữ chúng cho đến khi sẵn sàng chuẩn bị thụ tinh cho trứng. Sau khi thụ tinh và tạo thành hợp tử, tùy theo mức độ tăng trưởng phong phú ; ở vài chủng loài, trứng thường được để bên ngoài khung hình con cháu, hoặc ở những loài khác thì trứng sẽ tăng trưởng trong khung hình con cháu, và sẽ trở thành con non khi được sinh ra .

Các loài động vật hoang dã có vú[sửa|sửa mã nguồn]

Có ba loại động vật hoang dã có vú còn sống sót : Động vật đơn huyệt, Eutheria, và Thú có túi, tổng thể đều thụ tinh bên trong. Ở những loài động vật hoang dã có vú mang nhau thai ( Eutheria ), con được sinh ra là con non yếu : có khung hình hoàn hảo với cơ quan sinh dục hiện hữu mặc dầu chưa có tính năng sinh sản. Sau vài tháng hoặc vài năm, cơ quan sinh dục mới tăng trưởng hơn, đến độ trưởng thành. Và động vật hoang dã trở nên trưởng thành về sinh dục. Hầu hết những con cháu chỉ hoàn toàn có thể sinh sản được trong những khoảng chừng thời hạn nhất định trong chu kỳ luân hồi động dục của chúng, và thời gian mà chúng sẵn sàng chuẩn bị giao phối. Các thành viên đực và cái thường tìm gặp nhau và giao phối. Với hầu hết những loài động vật hoang dã có vú, những con đực và con cháu trao đổi bạn tình trong suốt đời sống trưởng thành của chúng. [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ]

Động vật có vú mang nhau thai

[sửa|sửa mã nguồn]

Hệ thống sinh sản ở động vật hoang dã có vú giống đực gồm hai bộ phận chính : dương vật và tinh hoàn, và tinh hoàn là nơi mà tinh trùng được tạo ra. Ở người, cả hai bộ phận này nằm ở ngoài khoang bụng, nhưng với nhiều loài động vật hoang dã khác thì chúng hoàn toàn có thể nằm trọn vẹn bên trong. Ví dụ như dương vật của loài chó thường nằm ở trong, chỉ trừ khi chúng giao phối. Việc có tinh hoàn nằm ngoài khoang bụng tạo điều kiện kèm theo tốt nhất cho việc điều hòa thân nhiệt cho tinh trùng, vì chúng cần một nhiệt độ đơn cử để sống sót được. Vị trí nằm bên ngoài cũng giúp giảm được tỉ lệ đột biến phát sinh bởi sự ảnh hưởng tác động của nhiệt độ ở mô phôi của giống đực. [ 19 ] Tinh trùng nhỏ hơn hai giao tử và thường có vòng đời khá ngắn, do đó con đực phải tạo ra liên tục kể từ khi tăng trưởng về sinh dục cho đến khi chết. Những tinh trùng được tạo ra sẽ được trữ ở mào tinh hoàn cho đến khi xuất tinh. Những tế bào tinh trùng hoàn toàn có thể chuyển dời được và chúng bơi bằng cách sử dụng phần roi giống như chiếc đuôi, đẩy chúng về phía trứng. Tinh trùng dò theo gradien nhiệt độ ( thermotaxis ) [ 20 ] và gradien hóa học ( chemotaxis ) để xác lập vị trí của noãn .

Hệ thống sinh sản ở động vật hoang dã có vú giống cái cũng tựa như như giống đực, với hai bộ phận chính : âm đạo và tử cung, hoạt động giải trí như là nơi đảm nhiệm và chứa tinh trùng. Còn buồng trứng tạo ra noãn ở con cháu. Những bộ phận này đều nằm bên trong khung hình. Âm đạo được thông suốt với tử cung qua cổ tử cung, còn tử cung được tiếp nối với buồng trứng qua những ống dẫn trứng. Vào những khoảng chừng thời hạn nhất định, buồng trứng sẽ tạo ra một noãn, đi qua ống dẫn trứng và vào tử cung. Nếu trên đoạn đường vận động và di chuyển này mà noãn gặp tinh trùng, thì trứng sẽ chọn một tinh trùng nào đó để hợp nhất ; điều này được gọi là sự thụ tinh. Sự thụ tinh thường xảy ra ở vòi trứng, nhưng cũng hoàn toàn có thể xảy ra ở tử cung. Hợp tử sẽ tự cấy chính nó vào vách tử cung, nơi mà nó sẽ mở màn quy trình tăng trưởng thành phôi và định hình. Khi đã tăng trưởng không thiếu để sống sót bên ngoài tử cung, sự co và giãn cổ tử cung sẽ đẩy thai nhi ra ngoài qua ống sinh, đó là âm đạo .Noãn là những tế bào sinh dục của con cháu, lớn hơn rất nhiều so với tinh trùng và được tạo ra thông thường trong buồng trứng trước khi thai được sinh ra. Chúng phần đông cố định và thắt chặt ở một vị trí bên trong buồng trứng trước khi chuyển đến tử cung, và có chứa dưỡng chất thiết yếu cho hợp tử và phôi sau này. Trong những khoảng chừng thời hạn đều đặn, để phản ứng lại tín hiệu của những kích thích tố, một quy trình tạo trứng xảy ra và sinh ra một noãn rồi đưa xuống ống dẫn trứng. Nếu không được thụ tinh, noãn này sẽ bị đẩy ra ngoài theo chu kỳ luân hồi kinh nguyệt ở người và những loài khỉ không đuôi lớn, hoặc được tái hấp thụ ở những loài động vật hoang dã có vú khác trong chu kỳ luân hồi động dục .

Những trạng thái khởi đầu trong quy trình tăng trưởng phôi ở người .Thai kỳ, hay còn gọi là sự mang thai ở người, là khoảng chừng thời hạn mà thai nhi tăng trưởng, phân loại bằng nguyên phân bên trong khung hình con cháu. Trong suốt thời hạn này, thai nhi nhận được tổng thể dưỡng chất và máu có oxy từ con cháu, mà đã được lọc qua nhau thai gắn liền với bụng của thai nhi bằng dây rốn. Việc hấp thu chất dinh dưỡng như thế này hoàn toàn có thể là một gánh nặng so với con cái, và con cháu cần phải tiêu thụ lượng calo cao hơn thông thường. Ngoài ra, vài vitamin và dưỡng chất khác cũng được nhu yếu cao hơn thông thường, do đó gây ra thói quen ẩm thực ăn uống không bình thường. Thời gian thai nghén, hay là quy trình tiến độ mang thai, đổi khác phong phú tùy vào những chủng loài ; khoảng chừng 40 tuần ở người, 50 ~ 60 tuần ở hươu cao cổ và 16 ngày ở chuột hams .

Sự sinh nở[sửa|sửa mã nguồn]

Bài viết chính : Sinh con, đẻMột khi thai nhi đã tăng trưởng rất đầy đủ, những tín hiệu hóa học sẽ khởi đầu quy trình sinh nở, với sự co thắt của tử cung và sự co và giãn của cổ tử cung. Thai nhi sau đó sẽ xuống đến cổ tử cung, nơi mà nó sẽ được đẩy ra ngoài đến âm đạo, ở đầu cuối là ra khỏi khung hình con cháu. Con non mới sinh, còn được gọi là trẻ sơ sinh ở người, thường sẽ tự mở màn hô hấp ngay sau khi sinh. Không lâu sau đó, phần nhau thai cũng được đẩy ra ngoài. Hầu hết những loài động vật hoang dã có vú sẽ ăn nhau thai, vì nó là một nguồn protein và có chứa những dưỡng chất quan trọng khác cần để nuôi con. Phần cuối của dây rốn gắn liền với bụng của con non cung sẽ tự rơi ra ngoài .

Động vật đơn huyệt[sửa|sửa mã nguồn]

Bài viết chính : Động vật đơn huyệtỞ động vật hoang dã đơn huyệt, chỉ có năm chủng loài còn sống sót. Tất cả đều ở Úc và New Guinea, và là động vật hoang dã có vú đẻ trứng. Chúng có một cơ quan bài tiết và sinh sản gọi là lỗ huyệt. Chúng giữ trứng trong khung hình khoảng chừng vài tuần, cung cấp dưỡng chất cho trứng, sau đó đẻ và bảo phủ trứng như những loài chim. Sau một khoảng chừng thời hạn chưa đến hai tuần trứng sẽ nở ra và con non sẽ bò vào túi của con mẹ, như những loài thú có túi. Chúng sẽ được nuôi dưỡng ở đó vài tuần trong khi đang tăng trưởng .

Thú có túi[sửa|sửa mã nguồn]

Hệ thống sinh sản của thú có túi khác nhau rõ rệt với các loài động vật có vú mang nhau thai.[21] Con cái phát triển một loại túi noãn hoàng trong tử cung mà sẽ cung cấp dưỡng chất cho phôi. Phôi của vài loài thú có túi sẽ hình thành một bộ phận phụ giống như nhau thai và nối phôi với thành tử cung, mặc dù người ta không chắc chắn rằng bộ phận này có chuyển dưỡng chất từ con mẹ sang phôi hay không.[22] Giai đoạn mang thai là khá ngắn, thường chỉ từ 4 ~ 5 tuần, và phôi được sinh ra ở một giai đoạn vừa mới phát triển.

Phần lớn những loài cá đẻ trứng mà sau đó sẽ được thụ tinh bởi con đực, [ 23 ] vài chủng loài cá đẻ trứng trên một mặt phẳng như đá hay thực vật, trong khi những loài khác phân tán trứng và trứng sẽ được thụ tinh khi trôi hoặc chìm trong nước. Một số loài cá tự thụ tinh trứng trong khung hình chúng và sau đó phân tán những trứng đang tăng trưởng hoặc sinh ra con non. Những loài cá sinh ra con non gồm có cá bảy màu, Mollies hay Poecilia. Chúng hoàn toàn có thể là dạng noãn thai sinh, khi mà trứng được thụ tinh và nở ra trong khung hình con cháu. Hoặc như ở loài cá ngựa, con đực mang những con non đang tăng trưởng trong túi, và sau đó sinh ra chúng. [ 24 ] Các loài cá cũng hoàn toàn có thể là dạng sinh con, khi mà con cháu cung cấp dưỡng chất cho con non đang tăng trưởng bên trong. Vài loài cá là lưỡng tính, và một thành viên hoàn toàn có thể mang cả giới tính đực và cái, tự tạo ra trứng và tinh trùng. Chúng hoàn toàn có thể cùng lúc mang cả hai giới tính hoặc đổi khác tiếp nối nhau ; khởi đầu bằng một giới tính và sau đó đổi sang giới tính khác. Ở tối thiểu một loài cá lưỡng tính, sự tự thụ tinh xảy ra khi mà trứng và tinh trùng được giải phóng cùng lúc. Sự tự thụ tinh bên trong khung hình hoàn toàn có thể xảy ra ở một vài chủng loài. [ 25 ] Một loài cá không sinh sản bằng giải pháp hữu tính nhưng giao phối để sinh ra con non ; Poecilia formosa là một loài cá đơn tính và thường sử dụng hình thức sinh sản là trinh sản, còn gọi là gynogenesis, mà những trứng không thụ tinh sẽ tăng trưởng thành những phôi và cho ra con cháu non. Poecilia formosa sẽ giao phối với những con đực của những loài cá khác mà hoàn toàn có thể thụ tinh bên trong khung hình. Tinh trùng của những loài cá này sẽ không thụ tinh cho trứng của Poecilia formosa, nhưng sẽ kích thích trứng tăng trưởng thành phôi. [ 26 ]

  1. Pang, K. “Certificate Biology: New Mastering Basic Concepts”, Hong Kong, 2004
  2. Journal of Biology of Reproduction, accessed in August 2005.
  3. [1]
  4. Michod, RE; Levin, BE biên tập (1987). The Evolution of sex: An examination of current ideas. Sunderland, Massachusetts: Sinauer Associates. ISBN 978-0878934584.
  5. Michod, RE (1994). Eros and Evolution: A Natural Philosophy of Sex. Perseus Books. ISBN 978-0201407549.

Đường dẫn ngoài[sửa|sửa mã nguồn]

More on this topic

Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Advertismentspot_img

Popular stories