shelves tiếng Anh là gì?

Related Articles

shelves tiếng Anh là gì ? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng shelves trong tiếng Anh .

Thông tin thuật ngữ shelves tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm shelves tiếng Anh

shelves

(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ shelves

Bạn đang chọn từ điển Anh-Việt, hãy nhập từ khóa để tra.

Chủ đề Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Định nghĩa – Khái niệm

shelves tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ shelves trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ shelves tiếng Anh nghĩa là gì.

shelves /ʃelf/

* danh từ, số nhiều shelves

/ʃelvz/

– giá sách; ngăn sách

– cái xích đông

– đá ngầm; bãi cạn

– (địa lý,địa chất) thềm lục địa

!on the shelf

– đã xong; bỏ đi, xếp xó; không ai rước (con gái)shelf /ʃelf/

* danh từ, số nhiều shelves

/ʃelvz/

– giá sách; ngăn sách

– cái xích đông

– đá ngầm; bãi cạn

– (địa lý,địa chất) thềm lục địa

!on the shelf

– đã xong; bỏ đi, xếp xó; không ai rước (con gái)shelve /ʃelv/

* ngoại động từ

– xếp (sách) vào ngăn

– (nghĩa bóng) cho (một kế hoạch) vào ngăn kéo, bỏ xó

– thải (người làm)

– đóng ngăn (cho tủ)

* nội động từ

– dốc thoai thoải

Thuật ngữ liên quan tới shelves

Tóm lại nội dung ý nghĩa của shelves trong tiếng Anh

shelves có nghĩa là: shelves /ʃelf/* danh từ, số nhiều shelves /ʃelvz/- giá sách; ngăn sách- cái xích đông- đá ngầm; bãi cạn- (địa lý,địa chất) thềm lục địa!on the shelf- đã xong; bỏ đi, xếp xó; không ai rước (con gái)shelf /ʃelf/* danh từ, số nhiều shelves /ʃelvz/- giá sách; ngăn sách- cái xích đông- đá ngầm; bãi cạn- (địa lý,địa chất) thềm lục địa!on the shelf- đã xong; bỏ đi, xếp xó; không ai rước (con gái)shelve /ʃelv/* ngoại động từ- xếp (sách) vào ngăn- (nghĩa bóng) cho (một kế hoạch) vào ngăn kéo, bỏ xó- thải (người làm)- đóng ngăn (cho tủ)* nội động từ- dốc thoai thoải

Đây là cách dùng shelves tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ shelves tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Anh

shelves /ʃelf/* danh từ tiếng Anh là gì?

số nhiều shelves /ʃelvz/- giá sách tiếng Anh là gì?

ngăn sách- cái xích đông- đá ngầm tiếng Anh là gì?

bãi cạn- (địa lý tiếng Anh là gì?

địa chất) thềm lục địa!on the shelf- đã xong tiếng Anh là gì?

bỏ đi tiếng Anh là gì?

xếp xó tiếng Anh là gì?

không ai rước (con gái)shelf /ʃelf/* danh từ tiếng Anh là gì?

số nhiều shelves /ʃelvz/- giá sách tiếng Anh là gì?

ngăn sách- cái xích đông- đá ngầm tiếng Anh là gì?

bãi cạn- (địa lý tiếng Anh là gì?

địa chất) thềm lục địa!on the shelf- đã xong tiếng Anh là gì?

bỏ đi tiếng Anh là gì?

xếp xó tiếng Anh là gì?

không ai rước (con gái)shelve /ʃelv/* ngoại động từ- xếp (sách) vào ngăn- (nghĩa bóng) cho (một kế hoạch) vào ngăn kéo tiếng Anh là gì?

bỏ xó- thải (người làm)- đóng ngăn (cho tủ)* nội động từ- dốc thoai thoải

More on this topic

Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Advertismentspot_img

Popular stories