settle down trong tiếng Tiếng Việt – Tiếng Anh-Tiếng Việt | Glosbe

Related Articles

You ought to settle down, have a couple of kids.

Cậu phải ổn định và có vài đứa nhóc đi.

OpenSubtitles2018. v3

… to settle down and work.

… để định cư và làm việc.

OpenSubtitles2018. v3

I don’t need to settle down!

Tôi không cần phải dịu xuống!

OpenSubtitles2018. v3

A woman like her, I never thought she’d settle down.

Một phụ nữ như cô ấy, Tôi không bao giờ nhĩ cô ấy ngồi yên được.

OpenSubtitles2018. v3

Settle down!

Ngồi xuống ngay!

OpenSubtitles2018. v3

Why don’t we all just settle down for a minute.

Để sáng mai rồi đi?

OpenSubtitles2018. v3

Settle down.

Chăm chú .

OpenSubtitles2018. v3

So I sent Jeeves out to find a decent apartment, and settled down for a bit of exile.

Vì vậy, tôi gửi Jeeves ra để tìm một nhà ở tương thích, và xử lý cho một chút ít sống lưu vong .

QED

She seems incapable of settling down.

Nó không có khả năng tự hạ cánh.

WikiMatrix

Can’t seem to settle down

Dường như không thể yên ổn được

OpenSubtitles2018. v3

” High oil prices very much depend on how soon things will settle down, ” Hasan explained .

Hasan giải thích là ” Giá dầu cao phụ thuộc rất nhiều vào việc mọi thứ sẽ ổn định lại nhanh ra sao .

EVBNews

About 20 minutes ago, they started howling and they haven’t settled down since.

Khoảng 20 phút trước, chúng bắt đầu gầm và từ đó vẫn chưa ổn định lại.

OpenSubtitles2018. v3

Settle down, people.

Về chỗ đi mấy đứa.

OpenSubtitles2018. v3

I heard that you settled down, ( Laughter ) that you found a girl, that you’re married now.

Em nghe nói anh đã lập mái ấm gia đình rằng anh đã tìm được cô gái ấy người anh lấy làm vợ .

QED

” Eventually I made my way back to my dorm room, and once there, I couldn’t settle down.

” Sau cùng tôi trở về phòng kí túc, và tại đây, một lần nữa, tôi đã không hề tự trấn tĩnh bản thân .

QED

He seems to be settling down.

Nó có vẻ êm dịu lại rồi.

OpenSubtitles2018. v3

Who knows, maybe I’ll even find someone to settle down with.

Ai mà biết được, có thể con còn tìm được người bạn đời ở đây ấy chứ.

OpenSubtitles2018. v3

Ruth saw Boaz settling down for the night.

Ru-tơ nhìn thấy ngã lưng để nghỉ qua đêm.

jw2019

So why don’t we settle down and buy a house

Thế thì sao chúng ta không mua một căn nhà đi

OpenSubtitles2018. v3

Settle down, bitch!

Nằm mẹ xuống, thằng chó đẻ.

OpenSubtitles2018. v3

There’s no time to settle down.

Không có thời gian để ổn định.

ted2019

But finally things had settled down a bit.

Nhưng cuối cùng, mọi thứ ổn lại đôi chút.

Literature

Settle down.

bình tĩnh.

OpenSubtitles2018. v3

Settle down.

Bình tĩnh đi.

OpenSubtitles2018. v3

Settle down?

Lắng xuống?

OpenSubtitles2018. v3

More on this topic

Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Advertismentspot_img

Popular stories