Selenium webdriver là gì có vai trò gì.

Related Articles

Selenium webdriver là gìSelenium WebDriver ( gọi tắt là WebDriver ) là 1 automation framework của web, được cho phép thực thi những test của bạn so với những trình duyệt khác nhau, không riêng gì Firefox, Chrome ( nó không giống như Selenium IDE ) .

WebDriver cũng được cho phép bạn sử dụng những ngôn từ lập trình trong việc tạo test script của bạn .

Bạn hoàn toàn có thể sử dụng conditional operations như if – else hay là switch-case hoặc vòng lặp do-while .

WebDriver hỗ trợ nhiều ngôn ngữ lập trình khác nhau như Java, .Net, PHP, Python, Perl, Ruby. Không nhất thiết bạn phải am hiểu tất cả các ngôn ngữ trên nhưng để sử dụng WebDriver 1 cách hiệu quả hơn, bạn nên biết ít nhất một trong số những ngôn ngữ trên.

Tại sao sử dụng Selenium Web Driver?

Tại sao sử dụng Selenium Web DriverNgười dùng hoàn toàn có thể dùng không lấy phí

Kiến trúc đơn thuần : + Điều khiển trình duyệt từ hệ quản lý và điều hành. + Bạn chỉ cần IDE và trình duyệt là xong .

Ngôn ngữ lập trình tương hỗ : Web Driver tương hỗ bạn viết ngữ cảnh kiểm thử bằng những ngôn từ khác nhau như Java ,. NET, PHP, Python, Perl, Ruby và bạn hoàn toàn có thể sử dụng những điều kiện kèm theo if else, những vòng lặp để tăng tính đúng chuẩn cho ngữ cảnh kiểm thử .

Tốc độ : Khi so sánh với những công cụ khác của bộ Selenium, WebDriver là công cụ nhanh nhất trong số tổng thể do tương tác trực tiếp từ hệ quản lý và điều hành tới trình duyệt

Ưu điểm của Selenium WebDriver

Hỗ trợ 7 ngôn từ lập trình : JAVA, C #, PHP, Ruby, Perl, Python và. Net .

Hỗ trợ thử nghiệm trên nhiều trình duyệt khác nhau như : Firefox, Chrome, IE, Safari

Các thử nghiệm hoàn toàn có thể được triển khai trên những hệ quản lý khác nhau như : Windows, Mac, Linux, Android, iOS

Khắc phục những hạn chế của Selenium v1 như tải lên tệp, tải xuống, hành lang cửa số bật lên và hộp thoại

Nhược điểm của Selenium WebDriver

Báo cáo kiểm thử chi tiết cụ thể không hề được tạo ra

Không thể kiểm tra hình ảnh

Bất kể thử thách, những thiếu sót này hoàn toàn có thể được khắc phục bằng cách tích hợp với những khung khác. Đối với kiểm thử hình ảnh, Sikuli hoàn toàn có thể được sử dụng và để tạo báo cáo giải trình thử nghiệm cụ thể, TestNG hoàn toàn có thể được sử dụng .

Selenium WebDriver thường được sử dụng trong các trường hợp sau

Để sử dụng một ngôn từ lập trình nhất định trong việc phong cách thiết kế test case của bạn .

Để kiểm tra các ứng dụng có nhiều chức năng dựa trên AJAX.

Để thực thi những kiểm thử trên trình duyệt HtmlUnit .

Để tạo hiệu quả kiểm thử tùy chỉnh .

Các lệnh phổ biến trong Selenium WebDriver

driver.get ( “ URL ” ) : Để điều hướng đến một website .

element. sendKeys ( “ inputtext ” ) : Nhập một số ít văn bản vào input box .

element.clear ( ) : Xóa nội dung khỏi input box .

select.deselect All ( ) : Bỏ chọn toàn bộ OPTION từ SELECT tiên phong trên trang .

select. selectByVisibleText ( “ some text ” ) : Chọn OPTION với nguồn vào được chỉ định bởi người dùng .

driver. switchTo ( ). window ( “ windowName ” ) : Di chuyển con trỏ chuột từ hành lang cửa số này sang hành lang cửa số khác .

driver.quit ( ) : Thoát driver và đóng tổng thể những hành lang cửa số tương quan đến driver đó .

driver. switchTo ( ). frame ( “ frameName ” ) : Chuyển từ frame này sang frame có tên hoặc id là “ frameName ” .

driver.refresh ( ) : Tải lại trang hiện tại .

driver.navigate ( ). back ( ) : Chuyển hướng về trang trước .

driver.navigate().to(“URL”):Chuyển hướng đến URL.

driver.navigate ( ). forward ( ) : Chuyển hướng đến trang tiếp theo .

driver.close ( ) : Đóng trình duyệt hiện tại và những link đến driver .

driver. switchTo ( ). alert ( ) : Xử lý alert .

More on this topic

Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Advertismentspot_img

Popular stories