sẽ trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Related Articles

Nếu người của mày thông minh, thì họ sẽ tự xử mày.

If your men are smart, they’ll take care of you themselves.

OpenSubtitles2018. v3

Đừng có nhìn nó, như vậy cô sẽ không làm nó đổ ra.”

Don’t look at it and you won’t spill it.’

Literature

Con nghĩ là ở bên cạnh anh ấy thì con sẽ rất vui.

I think I’m going to be happy with him.

OpenSubtitles2018. v3

Các chị em cũng sẽ mỉm cười khi nhớ tới câu này: “Vua sẽ trả lời rằng: Quả thật, ta nói cùng các ngươi, hễ các ngươi đã làm việc đó cho một người trong những người rất hèn mọn nầy của anh em ta, ấy là đã làm cho chính mình ta vậy” (Ma Thi Ơ 25:40).

You will also smile as you remember this verse: “And the King shall answer and say unto them, Verily I say unto you, Inasmuch as ye have done it unto one of the least of these my brethren, ye have done it unto me” (Matthew 25:40).

LDS

Ông lập luận rằng nếu làm như vậy sẽ bị xem như nhường chiến thắng cho người Ý.

He argued that to do so would be seen as a concession to the Italians.

WikiMatrix

Các em sẽ có thể tuyên bố trong một cách giản dị, thẳng thắn và sâu sắc về niềm tin cơ bản mà các em quý trọng với tư cách là tín hữu của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô.

You will be able to declare in simple, straightforward, and profound ways the core beliefs you hold dear as a member of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.

LDS

Nền tảng thế hệ Chip kế tiếp của Intel sẽ hỗ trợ GPGPU

Intel s Next Generation Platform to Support GPGPU

EVBNews

để chắc chắn hơn. cô ấy sẽ ổn thôi.

We’re gonna watch her, make sure that her pressure doesn’t drop again, but, yes, she’s going to be okay.

OpenSubtitles2018. v3

90 Và kẻ nào cho các ngươi thức ăn, hay cho các ngươi quần áo mặc, hoặc cho các ngươi tiền, thì sẽ chẳng vì lý do gì bị amất phần thưởng của mình.

90 And he who feeds you, or clothes you, or gives you money, shall in nowise alose his reward.

LDS

Em sẽ tìm giúp đỡ!

I’ll go get help!

OpenSubtitles2018. v3

Em sẽ không làm vậy.

You are not gonna do that.

OpenSubtitles2018. v3

Các nhà nghiên cứu cho chúng ta biết rằng có một bộ phận trong óc chúng ta được gọi là trung tâm khoái lạc.2 Khi được kích thích bởi vài chất ma túy hoặc hành vi nào đó thì trung tâm này sẽ áp đảo một bộ phận trong óc chúng ta là bộ phận chỉ huy ý chí, cách xét đoán, lý luận và đạo đức.

Researchers tell us there is a mechanism in our brain called the pleasure center. 2 When activated by certain drugs or behaviors, it overpowers the part of our brain that governs our willpower, judgment, logic, and morality .

LDS

Nếu có khối u, xét nghiệm sẽ cho ta thấy…

this test will show us.

OpenSubtitles2018. v3

Nếu theo sự hướng dẫn này, chúng ta sẽ không làm cho lẽ thật trở nên quá phức tạp.

If we follow this guideline, we will not make the truth more complicated than it needs to be.

jw2019

Đối với họ, lời tiên tri của Ê-sai chứa đựng một lời hứa an ủi về ánh sáng thiêng liêng và hy vọng—Đức Giê-hô-va sẽ đưa họ về quê hương!

For them, Isaiah’s prophecy contained a comforting promise of light and hope —Jehovah would restore them to their homeland!

jw2019

Người mẹ sẽ sửa dạy con như thế nào?

How will his mother discipline him?

jw2019

Nước Trời sẽ đánh tan tất cả sự cai trị do con người lập ra và trở thành chính phủ duy nhất trên đất.

The Kingdom will crush all man-made rulerships and become earth’s sole government.

jw2019

Kinh Thánh nói: “Hãy trao gánh-nặng ngươi cho Đức Giê-hô-va, Ngài sẽ nâng-đỡ ngươi; Ngài sẽ chẳng hề cho người công-bình bị rúng-động”.

The Bible states: “Throw your burden upon Jehovah himself, and he himself will sustain you.

jw2019

Roya sẽ phỏng vấn Hạ nghị sĩ Mackie trưa nay trong tòa nhà này.

Roya has an interview with Congressman Mackie at noon today in this building .

OpenSubtitles2018. v3

Anh sẽ gặp lại em sau.

And I’ll meet you back later.

OpenSubtitles2018. v3

Vậy nên tớ sẽ nói ra đây.

So, I’m just going to come out and say it.

OpenSubtitles2018. v3

Khi tạo danh sách tiếp thị lại, bạn sẽ có thể quyết định xem danh sách đó là “Đóng” hay “Mở”.

When you create your remarketing list, you’ll be able to decide if it should be ‘Closed’ or ‘Open’.

support.google

Chắc chắn họ sẽ hài lòng vì bạn quan tâm hỏi han về đời sống họ.

No doubt they’ll be pleased that you care enough to ask about their life.

jw2019

Hoặc là chàng sẽ tới với em hoặc là họ sẽ chẳng bao giờ rời khỏi Ai Cập.

You will come to me or they will never leave Egypt.

OpenSubtitles2018. v3

Cô ta biết sẽ xảy ra chuyện này.

She knew this would happen.

OpenSubtitles2018. v3

More on this topic

Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Advertismentspot_img

Popular stories