saxophone trong tiếng Tiếng Việt – Tiếng Anh-Tiếng Việt | Glosbe

Related Articles

I have this thing about saxophone players.

Tôi có vấn đề với những tay chơi saxo.

OpenSubtitles2018. v3

He has created his own line of saxophones called “Kenny G Saxophones“.

Ông đã tạo ra một dòng saxophone riêng của mình gọi là “Kenny G Saxophones”. ^ a ă â “Kenny G Is Still the Smooth Jazz King”.

WikiMatrix

“For Adolphe Sax” “Sanity” “Morning Glory” “Everything” (on the CD reissue) The Peter Brötzmann Trio Peter Brötzmann (tenor and baritone saxophones) Peter Kowald (bass) Sven-Åke Johansson (drums) With Fred Van Hove (piano on “Everything”) Allmusic review

“For Adolphe Sax” “Sanity” “Morning Glory” “Everything” (trên ấn bản CD) Peter Brötzmann (tenor và baritone saxophone) Peter Kowald (bass) Sven-Åke Johansson (trống) Fred Van Hove (piano trên “Everything”) Allmusic review

WikiMatrix

If my penis was shaped like a saxophone I’d seek urgent medical attention.

Nếu thằng nhỏ của anh có hình dạng giống một cái kèn saxo thì chắc anh phải đi cấp cứu quá.

OpenSubtitles2018. v3

Morgan also knew how to play the alto saxophone.

Morgan cũng biết cách chơi alto saxophone.

WikiMatrix

Saxophone, bass.

Saxophone, bass.

OpenSubtitles2018. v3

“In the Dark” is a dance-pop song with a saxophone hook and influences of Eurodance, Latin and jazz music.

“In The Dark” là một ca khúc dance-pop với saxophone hook và ảnh hưởng của Eurodance và âm nhạc Latin.

WikiMatrix

It was later revealed that the song’s title is “Honey Bee”, and is of the pop soul genre, incorporating 808 bass and saxophone.

Sau đó nó được tiết lộ rằng tiêu đề của bài hát là “Honey Bee”, thuộc thể loại soul pop, kết hợp 808 bass và saxophone.

WikiMatrix

The youngest of three siblings, he grew up in central Harlem and on Sugar Hill, receiving his first alto saxophone at the age of seven or eight.

Là người nhỏ nhất trong ba người con, ông lớn lên tại trung tâm Harlem và Sugar Hill, Harlem, Rollins có được cây alto saxophone đầu tiên khi bảy hay chín tuổi.

WikiMatrix

The song featured new member Joe English on drums, with guest musicians Dave Mason on guitar and Tom Scott on soprano saxophone.

Bài hát có sự tham gia của thành viên chơi trống mới Joe English, cùng với nhạc sĩ guitar khách mời Dave Mason và nghệ sĩ soprano saxophone Tom Scott.

WikiMatrix

I put Getz/Gilberto on the radio, and the soft, sonorous sounds of a saxophone filled the room.

Tôi cho đĩa Getz/Gilbertto31 vào máy radio, những âm thanh nhẹ nhàng, ấn tượng của saxophone tràn ra khắp phòng.

Literature

In 2016, ‘Vyamanika’ is a duo album recorded by Kit Downes on church organ and Tom Challenger on saxophone in five Suffolk churches on the slipimprint recording label.

Năm 2016, Vyamanika là một album song ca được Kit Downes thu âm lúc chơi bằng đàn organ tại nhà thờ và Tom Challenger lúc chơi bằng kèn saxophone tại năm nhà thờ Suffolk trên nhãn ghi âm.

WikiMatrix

SATB can to also refer to ensembles of four instruments from the same family, such as saxophones (soprano, alto, tenor and baritone) or recorders.

Trong khí nhạc, SATB có thể chỉ bốn loại nhạc cụ cùng một bộ, chẳng hạn saxophone (soprano, alto, tenor và baritone) hoặc recorder.

WikiMatrix

The album topped the charts and contained the US number 1 single “Listen to What the Man Said”, which also featured Dave Mason, formerly of Traffic, on guitar and Tom Scott on saxophone.

Album giành vị trí số 1 tại Mỹ với đĩa đơn “Listen to What the Man Said” với Dave Mason chơi guitar và Tom Scott chơi saxophone.

WikiMatrix

He is the son of a jazz musician, Marino Dallolio (1911-2002), who “played the clarinet and saxophone at Manhattan jazz clubs such as the Copacabana,” and Ann, a homemaker.

Ông là con trai của một nghệ sĩ nhạc jazz, Marino Dallolio (1911-2002), là một người “chơi kèn clarinet và saxophone ở Manhattan tại các câu lạc bộ jazz như Copacabana,” và Ann, một nội trợ.

WikiMatrix

The saxophone on Part V has an early fade-out.

Đoạn chơi saxophone trong Part V được giảm nhỏ tiếng dần về cuối.

WikiMatrix

“Range of the Alto Saxophone“.

Ví dụ, thuật ngữ “alto saxophone.”

WikiMatrix

During recording sessions, Vaughan began experimenting with other combinations of musicians, including Fran Christina and Stan Harrison, who played drums and saxophone respectively on the jazz instrumental, “Stang’s Swang”.

Trong các buổi thu âm đó, Vaughan thử kết hợp với các nghệ sĩ khác, bao gồm Fran Christina và Stan Harrison, ở vị trí trống và saxophone chơi nền cho một nhạc phẩm jazz, “Stang’s Swang”.

WikiMatrix

His mother signed him up for piano class in school when he was seven years old, and he later studied clarinet, tenor saxophone, piano and music theory for twelve years at a music college.

Mẹ của Holopainen đã đăng ký cho anh học lớp piano trong trường khi lên bảy tuổi, và Holopainen sau đó tiếp tục học về clarinet, tenor saxophone, piano và lý luận âm nhạc trong mười một năm tại một trường cao đăng âm nhạc.

WikiMatrix

In the 19th and 20th centuries, there was an emergence of major violinists, such as Henri Vieuxtemps, Eugène Ysaÿe and Arthur Grumiaux, while Adolphe Sax invented the saxophone in 1846.

Vào thế kỷ XIX và XX, xuất hiện các nghệ sĩ vĩ cầm lớn như Henri Vieuxtemps, Eugène Ysaÿe và Arthur Grumiaux, trong khi Adolphe Sax phát minh saxophone vào năm 1846.

WikiMatrix

Hard bop is an extension of bebop (or “bop”) music which incorporates influences from blues, rhythm and blues, and gospel, especially in saxophone and piano playing.

Bài chi tiết: Hard bop Hard bop về bản chất là sự mở rộng của bebop (hay “bop”) bằng cách thêm vào các ảnh hưởng của rhythm and blues, nhạc Phúc âm và blues, đặc biệt trong cách chơi saxophone và piano.

WikiMatrix

Rollins started as a pianist, changed to alto saxophone, and finally switched to tenor in 1946.

Rollins lúc đầu chơi piano, chuyển sang alto saxophone, rồi cuối cùng là tenor năm 1946.

WikiMatrix

Forget saxophone players.

Quên những tay chơi saxophone đi.

OpenSubtitles2018. v3

Instruments such as the saxophone, harp, banjo and the accordion contributed to its exploration of blues and soul.

Các nhạc cụ như kèn saxophone, đàn hạc, đàn banjo và đàn accordéon đóng góp nhiều vào sự kám phá nhạc blues và soul.

WikiMatrix

The 1974 and 1975 performances featured backing vocals by Venetta Fields and Carlena Williams and saxophone solos by Dick Parry instead of the guitar solos in the 1971–73 performances (apart from the first show of the US 1975 tour, where Gilmour does the first middle solo then gives way to Parry’s sax).

Các buổi diễn vào năm 1974 và 1975 có phần hát bè và hát nền của Vanetta Fields và Carlena Williams và phần chơi saxophone solo bởi Dick Parry thay cho đoạn guitar solo (kể từ buổi diễn tại Mỹ năm 1975, Gilmour thường để phần guitar solo ở đoạn giữa ca khúc cho saxophone của Parry).

WikiMatrix

More on this topic

Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Advertismentspot_img

Popular stories