sao biển trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Related Articles

đá biển hay sao biển?

What do you like better, dad, sea glass or starfish?

OpenSubtitles2018. v3

Vậy nên, gọi là’sao biển

Hence, starfish.

OpenSubtitles2018. v3

Và đây là một con sao biển thường và một con sao biển sóng âm.

And here is a starfish and a cymatic starfish.

ted2019

Thêm một con sao biển.

Another starfish.

OpenSubtitles2018. v3

Sao biển?

Starfish?

OpenSubtitles2018. v3

Có nhiều sao biển có thể tạo ra ánh sáng.

There are starfish that can make light.

ted2019

Từ Sao Biển xuất phát từ phiên âm tiếng Latinh của tước hiệu Stella Maris.

The words Star of the Sea are a translation of the Latin title Stella Maris.

WikiMatrix

Nhìn nè, sếp, một con sao biển.

Look, chief, a starfish.

OpenSubtitles2018. v3

Đó là lý do tại sao biển này không qua lại được.

This is why the sea is not navigated.

Literature

Hãy tập trung vào con sao biển này.

Concentrate on this starfish.

OpenSubtitles2018. v3

Cô ấy lúc nào cũng ì trên giường, cứ như một con sao biển chết tiệt.

She doesn’t have to do anything in bed, she just lies there like a fucking starfish.

OpenSubtitles2018. v3

Nhớ con sao biển ở vịnh Montego không?

Hey, you remember the starfish in Montego Bay?

OpenSubtitles2018. v3

Chắc chắn là sao biển rồi.

Starfish, definitely.

OpenSubtitles2018. v3

Coscinasterias calamaria là loài sao biển lớn nhất ở phía nam Australia và New Zealand.

Coscinasterias calamaria is the largest starfish in southern Australia and New Zealand.

WikiMatrix

Nó là một sao biển giòn chuyên đi quá giang.

It’s got a brittle star hitching a ride .

QED

Núm vú của bà ấy to cỡ con sao biển.

My mother’s nipples were the size of sand dollars.

OpenSubtitles2018. v3

Ugh, sao biển.

Ugh, starfish.

OpenSubtitles2018. v3

Sao biển có thể xanh như thế được chứ?

How can the ocean be that blue ?

QED

Không như con sao biển chết tiệt mà bọn tôi làm chung.

Unlike that fucking starfish we work with. Ugh.

OpenSubtitles2018. v3

Bả kêu tôi nói với ông là bả rất thất vọng vì tôi chỉ là một con sao biển.

She told me to tell you she’s very disappointed I’m a starfish.

OpenSubtitles2018. v3

Chúng được phát hiện vào năm 1882 bởi Ilya Ilyich Mechnikov trong khi ông đang nghiên cứu ấu trùng sao biển.

They were discovered in 1882 by Ilya Ilyich Mechnikov while he was studying starfish larvae.

WikiMatrix

Tại sao biển không còn là chiến trường nguyên thủy của các thể tự sao độc lập và tự do?

Why isn’t the sea still a primordial battleground of free and independent replicators?

Literature

Ví dụ, điều gì sẽ xảy ra nếu như tôi xoay con sao biển 1/6 vòng xoay, rồi sau đó là 1/3 vòng xoay?

For example, what if I turn the starfish by a sixth of a turn, and then a third of a turn?

ted2019

More on this topic

Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Advertismentspot_img

Popular stories