said tiếng Anh là gì?

Related Articles

said tiếng Anh là gì ? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng said trong tiếng Anh .

Thông tin thuật ngữ said tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm said tiếng Anh

said

(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ said

Chủ đề

Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Định nghĩa – Khái niệm

said tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ said trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ said tiếng Anh nghĩa là gì.

said /sei/

* danh từ

– (từ hiếm,nghĩa hiếm) vải chéo

– lời nói, tiếng nói; dịp nói; quyền ăn nói (quyền tham gia quyết định về một vấn đề)

=to say the lesson+ đọc bài

=to say grace+ cầu kinh

=to say no more+ thôi nói, ngừng nói

=to say something+ nói một vài lời

– tuyên bố; hứa hẹn; tiên đoán

=the Declaration of Independence of the United State of America says that all men are created equal+ bản tuyên ngôn độc lập của nước Mỹ tuyên bố tất cả mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng

=you said you would do it+ anh đã hứa anh sẽ làm việc đó

– đồn

=it is said that…; they said that…+ người ta đồn rằng…

=to hear say+ nghe đồn

– diễn đạt

=that was very well said+ diễn đạt như thế rất hay, nói cách như thế rất hay

– viện ta làm lý lẽ; đưa làm chứng cớ

=there is not much to be said on that side+ bên phía bên kia không đưa ra được nhiều lý lẽ đâu

=have you anything to say for yourself?+ anh có điều gì để viện ra làm lý lẽ bênh vực cho mình không?

– cho ý kiến về, quyết định về

=there is no saying (it is hard to say) who will win+ không thể (khó mà) cho biết ý kiến là ai sẽ thắng

=what do you say to a walk?+ anh cho biết ý kiến ta có nên đi chơi không?; ta đi chơi nào?

– lấy, chọn (làm ví dụ)

=let us say China+ ta lấy Trung quốc làm ví dụ

* nội động từ

– that is to say tức là, nói một cách khác; hay là, ít nhất thì

=North America, that is to say the USA and Canada+ bắc châu Mỹ, tức là nước Mỹ và Ca-na-đa

!to say on

– tục nói

!to say out

– nói thật, nói hết

!to say no

– từ chối

!to say yes

– đồng ý

!to say someone nay

– (xem) nay

!to say the word

– ra lệnh nói lên ý muốn của mình

!it goes without saying

– (xem) go

!you may well say so

– điều anh nói hoàn toàn có căn cứsay /sei/

* danh từ

– (từ hiếm,nghĩa hiếm) vải chéo

– lời nói, tiếng nói; dịp nói; quyền ăn nói (quyền tham gia quyết định về một vấn đề)

=to say the lesson+ đọc bài

=to say grace+ cầu kinh

=to say no more+ thôi nói, ngừng nói

=to say something+ nói một vài lời

– tuyên bố; hứa hẹn; tiên đoán

=the Declaration of Independence of the United State of America says that all men are created equal+ bản tuyên ngôn độc lập của nước Mỹ tuyên bố tất cả mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng

=you said you would do it+ anh đã hứa anh sẽ làm việc đó

– đồn

=it is said that…; they said that…+ người ta đồn rằng…

=to hear say+ nghe đồn

– diễn đạt

=that was very well said+ diễn đạt như thế rất hay, nói cách như thế rất hay

– viện ta làm lý lẽ; đưa làm chứng cớ

=there is not much to be said on that side+ bên phía bên kia không đưa ra được nhiều lý lẽ đâu

=have you anything to say for yourself?+ anh có điều gì để viện ra làm lý lẽ bênh vực cho mình không?

– cho ý kiến về, quyết định về

=there is no saying (it is hard to say) who will win+ không thể (khó mà) cho biết ý kiến là ai sẽ thắng

=what do you say to a walk?+ anh cho biết ý kiến ta có nên đi chơi không?; ta đi chơi nào?

– lấy, chọn (làm ví dụ)

=let us say China+ ta lấy Trung quốc làm ví dụ

* nội động từ

– that is to say tức là, nói một cách khác; hay là, ít nhất thì

=North America, that is to say the USA and Canada+ bắc châu Mỹ, tức là nước Mỹ và Ca-na-đa

!to say on

– tục nói

!to say out

– nói thật, nói hết

!to say no

– từ chối

!to say yes

– đồng ý

!to say someone nay

– (xem) nay

!to say the word

– ra lệnh nói lên ý muốn của mình

!it goes without saying

– (xem) go

!you may well say so

– điều anh nói hoàn toàn có căn cứ

Thuật ngữ liên quan tới said

Tóm lại nội dung ý nghĩa của said trong tiếng Anh

said có nghĩa là: said /sei/* danh từ- (từ hiếm,nghĩa hiếm) vải chéo- lời nói, tiếng nói; dịp nói; quyền ăn nói (quyền tham gia quyết định về một vấn đề)=to say the lesson+ đọc bài=to say grace+ cầu kinh=to say no more+ thôi nói, ngừng nói=to say something+ nói một vài lời- tuyên bố; hứa hẹn; tiên đoán=the Declaration of Independence of the United State of America says that all men are created equal+ bản tuyên ngôn độc lập của nước Mỹ tuyên bố tất cả mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng=you said you would do it+ anh đã hứa anh sẽ làm việc đó- đồn=it is said that…; they said that…+ người ta đồn rằng…=to hear say+ nghe đồn- diễn đạt=that was very well said+ diễn đạt như thế rất hay, nói cách như thế rất hay- viện ta làm lý lẽ; đưa làm chứng cớ=there is not much to be said on that side+ bên phía bên kia không đưa ra được nhiều lý lẽ đâu=have you anything to say for yourself?+ anh có điều gì để viện ra làm lý lẽ bênh vực cho mình không?- cho ý kiến về, quyết định về=there is no saying (it is hard to say) who will win+ không thể (khó mà) cho biết ý kiến là ai sẽ thắng=what do you say to a walk?+ anh cho biết ý kiến ta có nên đi chơi không?; ta đi chơi nào?- lấy, chọn (làm ví dụ)=let us say China+ ta lấy Trung quốc làm ví dụ* nội động từ- that is to say tức là, nói một cách khác; hay là, ít nhất thì=North America, that is to say the USA and Canada+ bắc châu Mỹ, tức là nước Mỹ và Ca-na-đa!to say on- tục nói!to say out- nói thật, nói hết!to say no- từ chối!to say yes- đồng ý!to say someone nay- (xem) nay!to say the word- ra lệnh nói lên ý muốn của mình!it goes without saying- (xem) go!you may well say so- điều anh nói hoàn toàn có căn cứsay /sei/* danh từ- (từ hiếm,nghĩa hiếm) vải chéo- lời nói, tiếng nói; dịp nói; quyền ăn nói (quyền tham gia quyết định về một vấn đề)=to say the lesson+ đọc bài=to say grace+ cầu kinh=to say no more+ thôi nói, ngừng nói=to say something+ nói một vài lời- tuyên bố; hứa hẹn; tiên đoán=the Declaration of Independence of the United State of America says that all men are created equal+ bản tuyên ngôn độc lập của nước Mỹ tuyên bố tất cả mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng=you said you would do it+ anh đã hứa anh sẽ làm việc đó- đồn=it is said that…; they said that…+ người ta đồn rằng…=to hear say+ nghe đồn- diễn đạt=that was very well said+ diễn đạt như thế rất hay, nói cách như thế rất hay- viện ta làm lý lẽ; đưa làm chứng cớ=there is not much to be said on that side+ bên phía bên kia không đưa ra được nhiều lý lẽ đâu=have you anything to say for yourself?+ anh có điều gì để viện ra làm lý lẽ bênh vực cho mình không?- cho ý kiến về, quyết định về=there is no saying (it is hard to say) who will win+ không thể (khó mà) cho biết ý kiến là ai sẽ thắng=what do you say to a walk?+ anh cho biết ý kiến ta có nên đi chơi không?; ta đi chơi nào?- lấy, chọn (làm ví dụ)=let us say China+ ta lấy Trung quốc làm ví dụ* nội động từ- that is to say tức là, nói một cách khác; hay là, ít nhất thì=North America, that is to say the USA and Canada+ bắc châu Mỹ, tức là nước Mỹ và Ca-na-đa!to say on- tục nói!to say out- nói thật, nói hết!to say no- từ chối!to say yes- đồng ý!to say someone nay- (xem) nay!to say the word- ra lệnh nói lên ý muốn của mình!it goes without saying- (xem) go!you may well say so- điều anh nói hoàn toàn có căn cứ

Đây là cách dùng said tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ said tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Anh

said /sei/* danh từ- (từ hiếm tiếng Anh là gì?

nghĩa hiếm) vải chéo- lời nói tiếng Anh là gì?

tiếng nói tiếng Anh là gì?

dịp nói tiếng Anh là gì?

quyền ăn nói (quyền tham gia quyết định về một vấn đề)=to say the lesson+ đọc bài=to say grace+ cầu kinh=to say no more+ thôi nói tiếng Anh là gì?

ngừng nói=to say something+ nói một vài lời- tuyên bố tiếng Anh là gì?

hứa hẹn tiếng Anh là gì?

tiên đoán=the Declaration of Independence of the United State of America says that all men are created equal+ bản tuyên ngôn độc lập của nước Mỹ tuyên bố tất cả mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng=you said you would do it+ anh đã hứa anh sẽ làm việc đó- đồn=it is said that… tiếng Anh là gì?

they said that…+ người ta đồn rằng…=to hear say+ nghe đồn- diễn đạt=that was very well said+ diễn đạt như thế rất hay tiếng Anh là gì?

nói cách như thế rất hay- viện ta làm lý lẽ tiếng Anh là gì?

đưa làm chứng cớ=there is not much to be said on that side+ bên phía bên kia không đưa ra được nhiều lý lẽ đâu=have you anything to say for yourself?+ anh có điều gì để viện ra làm lý lẽ bênh vực cho mình không?- cho ý kiến về tiếng Anh là gì?

quyết định về=there is no saying (it is hard to say) who will win+ không thể (khó mà) cho biết ý kiến là ai sẽ thắng=what do you say to a walk?+ anh cho biết ý kiến ta có nên đi chơi không? tiếng Anh là gì?

ta đi chơi nào?- lấy tiếng Anh là gì?

chọn (làm ví dụ)=let us say China+ ta lấy Trung quốc làm ví dụ* nội động từ- that is to say tức là tiếng Anh là gì?

nói một cách khác tiếng Anh là gì?

hay là tiếng Anh là gì?

ít nhất thì=North America tiếng Anh là gì?

that is to say the USA and Canada+ bắc châu Mỹ tiếng Anh là gì?

tức là nước Mỹ và Ca-na-đa!to say on- tục nói!to say out- nói thật tiếng Anh là gì?

nói hết!to say no- từ chối!to say yes- đồng ý!to say someone nay- (xem) nay!to say the word- ra lệnh nói lên ý muốn của mình!it goes without saying- (xem) go!you may well say so- điều anh nói hoàn toàn có căn cứsay /sei/* danh từ- (từ hiếm tiếng Anh là gì?

nghĩa hiếm) vải chéo- lời nói tiếng Anh là gì?

tiếng nói tiếng Anh là gì?

dịp nói tiếng Anh là gì?

quyền ăn nói (quyền tham gia quyết định về một vấn đề)=to say the lesson+ đọc bài=to say grace+ cầu kinh=to say no more+ thôi nói tiếng Anh là gì?

ngừng nói=to say something+ nói một vài lời- tuyên bố tiếng Anh là gì?

hứa hẹn tiếng Anh là gì?

tiên đoán=the Declaration of Independence of the United State of America says that all men are created equal+ bản tuyên ngôn độc lập của nước Mỹ tuyên bố tất cả mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng=you said you would do it+ anh đã hứa anh sẽ làm việc đó- đồn=it is said that… tiếng Anh là gì?

they said that…+ người ta đồn rằng…=to hear say+ nghe đồn- diễn đạt=that was very well said+ diễn đạt như thế rất hay tiếng Anh là gì?

nói cách như thế rất hay- viện ta làm lý lẽ tiếng Anh là gì?

đưa làm chứng cớ=there is not much to be said on that side+ bên phía bên kia không đưa ra được nhiều lý lẽ đâu=have you anything to say for yourself?+ anh có điều gì để viện ra làm lý lẽ bênh vực cho mình không?- cho ý kiến về tiếng Anh là gì?

quyết định về=there is no saying (it is hard to say) who will win+ không thể (khó mà) cho biết ý kiến là ai sẽ thắng=what do you say to a walk?+ anh cho biết ý kiến ta có nên đi chơi không? tiếng Anh là gì?

ta đi chơi nào?- lấy tiếng Anh là gì?

chọn (làm ví dụ)=let us say China+ ta lấy Trung quốc làm ví dụ* nội động từ- that is to say tức là tiếng Anh là gì?

nói một cách khác tiếng Anh là gì?

hay là tiếng Anh là gì?

ít nhất thì=North America tiếng Anh là gì?

that is to say the USA and Canada+ bắc châu Mỹ tiếng Anh là gì?

tức là nước Mỹ và Ca-na-đa!to say on- tục nói!to say out- nói thật tiếng Anh là gì?

nói hết!to say no- từ chối!to say yes- đồng ý!to say someone nay- (xem) nay!to say the word- ra lệnh nói lên ý muốn của mình!it goes without saying- (xem) go!you may well say so- điều anh nói hoàn toàn có căn cứ

More on this topic

Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Advertismentspot_img

Popular stories