rủi ro trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Related Articles

Những rủi ro của sự hấp tấp

The Dangers of Haste

jw2019

chúng ta không có bất kì rủi ro nào.

No, we’re not, we’re not springing any leaks.

OpenSubtitles2018. v3

Cô ta chính là rủi ro.

She’s a risk.

OpenSubtitles2018. v3

Rủi ro chỉ có thể xảy ra với tôi.

Any risk falls solely on me.

OpenSubtitles2018. v3

Tôi vừa có được mẩu tin, một rủi ro lớn cho một cậu bồi ở Balahd.

I have obtained a snippet, at great risk to a busboy in Balahd.

OpenSubtitles2018. v3

các ngân hàng rủi ro đến đâu?

And if there is, how exposed are the banks? Yeah. Okay.

OpenSubtitles2018. v3

Rủi ro cao.

It’s high-risk.

OpenSubtitles2018. v3

Những nghệ sỹ như chúng tôi đang gặp rủi ro.

Our artists are at risk.

ted2019

(5) Việc truyền máu có những rủi ro nào?

(5) What are the medical risks associated with blood transfusions?

jw2019

Đừng đặt cuộc sống vĩnh cửu của các anh em vào cảnh rủi ro.

Don’t put your eternal life at risk.

LDS

Khả năng phục hồi của doanh nghiệp: Quản lý rủi ro trong nền kinh tế nối mạng.

Enterprise Resilience: Managing Risk in the Networked Economy.

WikiMatrix

Tôi nghĩ, trong kỷ nguyên này, rủi ro cũng lớn như phần thưởng.

At the same time, the risk has risen as dramatically as the rewards.

Literature

Hãy tham khảo với bác sĩ về những rủi ro và lợi ích của loại xét nghiệm này .

Talk to your health care provider about the risks and advantages of this test .

EVBNews

… và còn những rủi ro to lớn và ngày càng gia tăng

…..and there are big and growing risks

worldbank.org

Chẳng có rủi ro gì nếu khiến cho việc giám sát được phê chuẩn.

There is no risk in getting surveillance approved.

OpenSubtitles2018. v3

Nhưng như vậy thì mức độ rủi ro sẽ vô cùng cao…

But that would involve an extremely high degree-

OpenSubtitles2018. v3

Không rủi ro, trả tiền ít hơn về sau.

No risk, you’ll pay less than you’re paying now.

QED

Bác sĩ House đã giải thích với cháu rằng mọi phẫu thuật đều có rủi ro?

Dr. House explained to you that all surgeries carry risk?

OpenSubtitles2018. v3

Quá rủi ro.

It’s too risky.

OpenSubtitles2018. v3

Anh ấy hiểu về sự rủi ro còn hơn cả anh.

[ LeAnn ] He understands the risks even better than you do.

OpenSubtitles2018. v3

Cũng như tất cả những rủi ro sinh ra.

As do all things born of misfortune.

OpenSubtitles2018. v3

Nếu tôi để anh ra khỏi đây, tôi sẽ không chấp nhận bất cứ rủi ro nào.

If I’m gonna let you out, I’m not taking any chances.

OpenSubtitles2018. v3

Rủi ro đầu tư miễn phí không tồn tại.

Risk–free investments does not exist.

WikiMatrix

Rủi ro nghề nghiệp, một phần công việc của cậu thôi.

An occupational hazard, I’m sure, in your line of work.

OpenSubtitles2018. v3

Quần thể tự nhiên của nhiều CWR đang gặp nhiều rủi ro.

The natural populations of many CWRs are increasingly at risk.

WikiMatrix

More on this topic

Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Advertismentspot_img

Popular stories