Quản trị tài chính – Wikipedia tiếng Việt

Related Articles

Quản trị tài chính là một môn khoa học quản trị nghiên cứu các mối quan hệ tài chính phát sinh trong quá trình sản xuất và kinh doanh của một doanh nghiệp hay một tổ chức. Nói một cách khác, quản trị tài chính là quản trị nguồn vốn (bao gồm vốn tiền mặt, vốn, tài sản và các quan hệ tài chính phát sinh như: khoản phải thu – khoản phải trả), nhằm tối đa hóa lợi nhuận của doanh nghiệp.

Các nhà quản trị tài chính sẽ ra những quyết định hành động về những loại gia tài của doanh nghiệp, hỗ trợ vốn những loại gia tài đó như thế nào, doanh nghiệp sẽ quản trị những nguồn gia tài của nó thế nào. Nếu như việc làm này được thực thi một cách tối ưu, giá trị doanh nghiệp hoàn toàn có thể đạt lớn nhất, khi đó gia tài của những cổ đông cũng đạt lớn nhất .

Tầm quan trọng[sửa|sửa mã nguồn]

Quản trị tài chính có một tầm quan trọng rất lớn so với mỗi doanh nghiệp hoặc tổ chức triển khai vì :

  • Quyết định sự tồn tại và phát triển của một tổ chức.
  • Kiểm soát trực tiếp mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp hay tổ chức đó.

Lập dự án Bất Động Sản kế hoạch tài chính[sửa|sửa mã nguồn]

Nhà quản trị tài chính cần hợp tác với nhà quản trị khác lên kế hoạch và dự toán chi phí cho các tình huống tương lai của doanh nghiệp

Quyết định góp vốn đầu tư và hỗ trợ vốn[sửa|sửa mã nguồn]

Một doanh nghiệp thành công thường tăng doanh thu nhanh chóng do vậy nó đòi hỏi phải đầu tư thêm vào loại tài sản cố định, thiết bị máy móc nguồn dự trữ. Nhà quản trị tài chính phải giúp xác định tỷ lệ lương bán tăng tối ưu, quyết định của các loại tài sản có đặc biệt và phương pháp tài trợ tốt nhất cho đầu tư. Chẳng hạn, doanh nghiệp sẽ tài trợ đầu tư bằng vốn cổ phần hay vốn vay. Nếu chọn hình thức tài trợ bằng vốn vay, thì vốn vay dài hạn hay ngắn hạn, thời hạn vay và lãi suất như thế nào.

Kiểm soát mọi hoạt động giải trí[sửa|sửa mã nguồn]

Nhà quản trị tài chính phải hợp tác với các nhà quản trị khác trong doanh nghiệp bảo đảm hoạt động của doanh nghiệp có hiệu quả. Mọi kết quả kinh doanh đều có liên quan đến vấn đề tài chính và nó cần phải được đưa vào tính toán cho đầy đủ.

Thí dụ : Quyết định marketing tác động ảnh hưởng đến tăng lệch giá, và ngược lại nó sẽ ảnh hưởng tác động đến nhu yếu vốn góp vốn đầu tư. Thực tế, những quyết định hành động marketing cầu đưa vào đo lường và thống kê tác động ảnh hưởng của những hoạt động giải trí marketing như thế nào cũng như những yếu tố về vốn, chủ trương dự trữ và triển khai kế hoạch sản xuất của doanh nghiệp

Quan hệ thị trường vốn[sửa|sửa mã nguồn]

Nhà quản trị tài chính phải có mối quan hệ mật thiết với thị trường tiền tệ và thị trường vốn. Vì mỗi doanh nghiệp đều góp thêm phần làm ảnh hưởng tác động bởi thị trường tài chính chung, nơi hoàn toàn có thể tìm kiếm được nguồn vốn, nơi mà CP của công ty đang được mua và bán và nơi mà những nhà đầu tư hoàn toàn có thể tìm kiếm được thời cơ góp vốn đầu tư .

  • Sách “Quản trị Tài chính” Tiến sĩ Nguyễn Quang Thu

More on this topic

Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Advertismentspot_img

Popular stories