Quản lý – Wikipedia tiếng Việt

Related Articles

Quản lý là việc quản trị của một tổ chức, cho dù đó là một doanh nghiệp, một tổ chức phi lợi nhuận hoặc cơ quan chính phủ. Quản lý bao gồm các hoạt động thiết lập chiến lược của một tổ chức và điều phối các nỗ lực của nhân viên (hoặc tình nguyện viên) để hoàn thành các mục tiêu của mình thông qua việc áp dụng các nguồn lực sẵn có, như tài chính, tự nhiên, công nghệ và nhân lực. Thuật ngữ “quản lý” cũng có thể chỉ những người quản lý một tổ chức.

Các nhà khoa học xã hội học điều tra và nghiên cứu quản lý như một ngành học thuật, tìm hiểu những nghành như tổ chức triển khai xã hội và chỉ huy tổ chức triển khai. [ 1 ] Một số người học quản lý tại những trường cao đẳng hoặc ĐH. Các bằng cấp chính về quản lý gồm có Cử nhân Thương mại ( B.Com. ) Cử nhân Quản trị kinh doanh thương mại ( BBA. ) Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh ( MBA. ) Và, so với khu vực công, Thạc sĩ Quản trị Công ( MPA ). Các cá thể muốn trở thành chuyên viên quản lý hoặc chuyên viên, nhà nghiên cứu quản lý hoặc giáo sư hoàn toàn có thể hoàn thành xong Tiến sĩ Quản lý ( DM ), Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh ( DBA ) hoặc Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh hoặc Quản lý .Các tổ chức triển khai lớn hơn thường có ba cấp quản lý, thường được tổ chức triển khai theo một cấu trúc phân cấp, kim tự tháp :

 • Quản lý cấp cao, chẳng hạn như thành viên Hội đồng quản trị và Giám đốc điều hành (CEO) hoặc Chủ tịch của một tổ chức. Họ đặt ra các mục tiêu chiến lược của tổ chức và đưa ra quyết định về cách thức tổ chức tổng thể sẽ hoạt động. Các nhà quản lý cấp cao thường là các chuyên gia cấp điều hành và đưa ra định hướng cho quản lý cấp trung, những người trực tiếp hoặc gián tiếp báo cáo với họ.
 • Quản lý cấp trung, các ví dụ trong số này sẽ bao gồm các nhà quản lý chi nhánh, quản lý khu vực, quản lý bộ phận và quản lý bộ phận, những người cung cấp phương hướng cho các nhà quản lý tuyến đầu. Các nhà quản lý cấp trung truyền đạt các mục tiêu chiến lược của quản lý cấp cao tới các nhà quản lý tiền tuyến.
 • Quản lý thấp hơn, chẳng hạn như giám sát viên và trưởng nhóm tiền tuyến, giám sát công việc của nhân viên thường xuyên (hoặc tình nguyện viên, trong một số tổ chức tình nguyện) và đưa ra định hướng về công việc của họ.

Trong các tổ chức nhỏ hơn, một người quản lý cá nhân có thể có phạm vi rộng hơn nhiều. Một người quản lý có thể thực hiện một số vai trò hoặc thậm chí tất cả các vai trò thường được thấy trong một tổ chức lớn.

Các đề tài về quản lý[sửa|sửa mã nguồn]

Quản lý trong kinh doanh thương mại hay quản lý trong những tổ chức triển khai nhân sự nói chung là hành vi đưa những cá thể trong tổ chức triển khai thao tác cùng nhau để thực thi, triển khai xong tiềm năng chung. Công việc quản lý gồm có 5 trách nhiệm ( theo Henry Fayol ) : thiết kế xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai, chỉ huy, phối hợp và trấn áp. Trong đó, những nguồn lực hoàn toàn có thể được sử dụng và để quản lý là nhân lực, kinh tế tài chính, công nghệ tiên tiến và vạn vật thiên nhiên .Quản lý nói chung hay quản lý doanh nghiệp nói riêng gồm có những đề tài chính sau :

Chức năng cơ bản của quản lý[sửa|sửa mã nguồn]

 • Hoạch định: xác định mục tiêu, quyết định những công việc cần làm trong tương lai (ngày mai, tuần tới, tháng tới, năm sau, trong 5 năm sau…) lên các kế hoạch hành động.
 • Tổ chức: sử dụng một cách tối ưu các tài nguyên được yêu cầu để thực hiện kế hoạch.
 • Bố trí nhân lực: phân tích công việc, tuyển mộ phân công từng cá nhân cho từng công việc thích hợp.
 • Lãnh đạo/Động viên: Giúp các nhân viên khác làm việc hiệu quả hơn để đạt được các kế hoạch (khiến các cá nhân sẵn lòng làm việc cho tổ chức).
 • Kiểm soát: Giám sát, kiểm tra quá trình hoạt động theo kế hoạch (kế hoạch có thể sẽ được thay đổi phụ thuộc vào phản hồi của quá trình kiểm tra).

Cơ cấu chủ trương kinh doanh thương mại[sửa|sửa mã nguồn]

 • Nhiệm vụ (mission) kinh doanh là mục đích rõ ràng nhất của một doanh nghiệp.
 • Tầm nhìn (vision) của việc kinh doanh phản ánh những nguyện vọng của doanh nghiệp cũng như chỉ rõ phương hướng phát triển và đích đến trong tương lai của doanh nghiệp đó.
 • Mục tiêu (objectives) kinh doanh có quan hệ mật thiết với hệ quả của các hoạt động mà mỗi nhiệm vụ nhất định nhắm vào.
 • Chính sách (policy) kinh doanh là một hướng dẫn bao gồm những quy định, mục tiêu cùng những điều lệ có thể được dùng trong việc ra quyết định của những nhà quản lý. Chính sách cần phải dễ điều chỉnh để phù hợp với tình hình thực tiễn đồng thời phải dễ truyền đạt và dễ hiểu đối với công nhân viên.
 • Chiến lược (strategy) kinh doanh của doanh nghiệp liên hệ chặt chẽ với sự kết hợp hài hòa giữa phương hướng hoạt động trong tương lai, cũng như là các nguồn lực sẽ được sử dụng, để xác định được tầm nhìn của việc kinh doanh và các mục tiêu dài hạn của doanh nghiệp. Đó là một hướng dẫn tới những nhà quản lý, quy định họ nên cấp phát và sử dụng các yếu tố sản xuất như thế nào để tạo nên lợi thế trong kinh doanh. Bước đầu, họ có thể giúp các nhà quản lý tìm ra loại hình kinh doanh phù hợp.

Làm thế nào để triển khai những chủ trương và kế hoạch kinh doanh thương mại ?[sửa|sửa mã nguồn]

 • Tất cả các chính sách và chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp phải được đưa ra bàn luận và thống nhất với các cấp quản lý và các bộ phận khác.
 • Nhà quản lý phải hiểu thực hiện các chính sách và chiến lược ở đâu và như thế nào.
 • Mỗi ban ngành đều phải có một kế hoạch hành động cụ thể.
 • Các chính sách và chiến lược kinh doanh cần được xem xét và nghiên cứu lại một cách thường xuyên.
 • Các kế hoạch đề phòng bất ngờ cần được nghiên cứu để có thể ứng phó kịp thời với những thay đổi của môi trường kinh doanh.
 • Các nhà quản lý cấp cao của doanh nghiệp cần đánh giá quá trình hoạt động kinh doanh một cách thường xuyên.
 • Để việc kinh doanh phát triển thuận lợi, môi trường kinh doanh tốt là một trong những yếu tố tối quan trọng.

Phát triển những chủ trương và kế hoạch kinh doanh thương mại[sửa|sửa mã nguồn]

 • Nhiệm vụ, mục tiêu, ưu điểm, nhược điểm của các phòng ban cần được nghiên cứu cụ thể để xác định rõ vai trò của từng bộ phận trong việc hoàn thành nhiệm vụ chung của doanh nghiệp.
 • Phương pháp dự báo phác thảo được một bức tranh xác thực về môi trượng kinh doanh trong tương lai.
 • Một bộ phận kế hoạch cần được thành lập để đảm bảo các kế hoạch đề ra là nhất quán và các chính sách, chiến lược kinh doanh đều nhắm tới chung một mục đích và nhiệm vụ của doanh nghiệp.
 • Các kế hoạch đề phòng bất trắc cần được nghiên cứu kỹ lưỡng.

Để cho các chính sách riêng của từng phòng ban có thể được thực hiện, tất cả các chính sách chung của doanh nghiệp cần được đưa ra nghiên cứu và bàn bạc trước các cấp quản lý và các bộ phận chức năng trong công ty.

Các chủ trương và kế hoạch trở nên tương thích với kế hoạch kinh doanh thương mại ở điểm nào ?[sửa|sửa mã nguồn]

 • Các chính sách và chiến lược của doanh nghiệp đưa ra cho các quản lý cấp trung và cấp thấp các ý tưởng, kế hoạch hành động cho từng phòng ban.
 • Các chính sách và chiến lược này là một bộ khung cho các kế hoạch và các quyết định của doanh nghiệp.
 • Các quản lý trung cấp và hạ cấp có thể đưa ra những kế hoạch làm việc riêng cho các phòng ban dựa trên chiến lược chung của doanh nghiệp.

Các cấp quản lý và mạng lưới hệ thống thứ bậc[sửa|sửa mã nguồn]

Việc quản lý trong các tổ chức, doanh nghiệp lớn thường được chia làm 3 bậc lớn:

Quản lý hạng sang[sửa|sửa mã nguồn]

 • Yêu cầu một nguồn kiến thức rộng rãi về các vai trò và kỹ năng quản lý.
 • Có nhận thức tốt về các yếu tố ngoại cảnh có thể ảnh hưởng đến việc kinh doanh của doanh nghiệp, đặc biệt là thị trường.
 • Các quyết định của các nhà quản lý cao cấp thường mang tính dài hạn.
 • Quyết định của các nhà quản lý cao cấp phải dựa trên các quá trình phân tích, chỉ đạo, các nghiên cứu liên quan tới nhận thức, hành vi, mức độ tham gia hoạt động kinh doanh của các nhân viên.
 • Có trách nhiệm với các quyết định mang tính chiến lược.
 • Có khả năng vạch ra các kế hoạch làm việc hiệu quả cho doanh nghiệp.
 • Về mặt bản chất, nhà quản lý cao cấp chính là người điều hành cả doanh nghiệp.

Quản lý tầm trung[sửa|sửa mã nguồn]

 • Nhà quản lý trung cấp cần có một nguồn kiến thức chuyên ngành về một số nhiệm vụ quản lý.
 • Có trách nhiệm về việc thực hiện các quyết định của quản lý cấp cao.

Quản lý hạ cấp[sửa|sửa mã nguồn]

 • Cấp quản lý này có nhiệm vụ đảm bảo các kế hoạch và quyết định cúa hai cấp quản lý cao hơn được thực hiện.
 • Các quyết định của quản lý cấp này chỉ mang tính thời vụ (ngắn kỳ).

Vai trò của nhà quản lý[sửa|sửa mã nguồn]

Vai trò tiếp xúc, quan hệ[sửa|sửa mã nguồn]

 • Đối với bên ngoài là đại diện cho tập thể mà người đó quản lý.
 • Đối với bên trong là lãnh đạo, liên kết mọi người để hoàn thành mục tiêu chung

Vai trò thông tin[sửa|sửa mã nguồn]

 • Thu thập thông tin từ cấp dưới
 • Phổ biến thông tin từ cấp trên
 • Cung cấp thông tin cho bên ngoài

Vai trò quyết định hành động[sửa|sửa mã nguồn]

Đây là vai trò quan trọng nhất của người quản lý. Nhà quản lý là người có quyền quyết định hành động và chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về những quyết định hành động của mình .

Kỹ năng của nhà quản lý[sửa|sửa mã nguồn]

Nhà quản lý nói chung cần phải có những kiến thức và kỹ năng sau :

 1. Kỹ năng kỹ thuật, chuyên môn: khả năng thực hiện một công việc cụ thể
 2. Kỹ năng tư duy, nhận thức: khả năng nắm bắt, nhận thức thông tin, cơ hội, nguy cơ
 3. Kỹ năng nhân sự: khả năng giao tiếp, lãnh đạo, động viên…

Tùy vào nhà quản lý đang ở vị trí nào mà yêu cầu đối với các kỹ năng đó có thể khác nhau.

Phẩm chất cần có của nhà quản lý[sửa|sửa mã nguồn]

 • Có khả năng giao tiếp tốt với mọi người.
 • Có khả năng ra quyết định một cách nhanh chóng.
 • Có tính logic, phân tích và lập luận một cách chặt chẽ.
 • Có khả năng động viên và lãnh đạo mọi người.
 • Có thể làm việc hiệu quả, nhanh chóng và không rời khỏi khi công việc chưa hoàn thành.
 • Có khả năng thuyết phục mọi người làm việc.
 • Có khả năng ra những mệnh lệnh.
 • Có một khả năng về chuyên môn nhất định.

Các nghành nghề dịch vụ quản lý[sửa|sửa mã nguồn]

 1. ^ Waring, S.P., năm nay. Taylorism transformed : Scientific management theory since 1945. UNC Press Books .

More on this topic

Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Advertismentspot_img

Popular stories