pluck tiếng Anh là gì?

Related Articles

pluck tiếng Anh là gì ? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng pluck trong tiếng Anh .

Thông tin thuật ngữ pluck tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm pluck tiếng Anh

pluck

(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ pluck

Chủ đề Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Định nghĩa – Khái niệm

pluck tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ pluck trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ pluck tiếng Anh nghĩa là gì.

pluck /plʌk/

* danh từ

– sự giật, sự kéo, cái giật, cái kéo

=to give a pluck at someone’s sleeve+ giật tay áo ai một cái

– sự nhổ (lông, tóc…), sự bức, sự hái (hoa, quả)

– sự gảy (đàn), sự búng

– bộ lòng (tim, gan, phổi của con vật làm thịt)

– sự gan dạ, sự can trường

=a man of pluck+ người gan dạ, người can trường

=to have plenty of pluck+ rất gan dạ, rất can trường

– sự đánh trượt, sự đánh hỏng (một thí sinh); sự thi hỏng, sự thi trượt

* ngoại động từ

– nhổ, bức hái

=to pluck weeds+ nhổ cỏ dại

=to pluck flowers+ hái hoa

– nhổ lông, vặt lông (chim)

– gẩy, búng (đàn, dây đàn)

– lừa đảo, lừa gạt; bóc lột của cải “vặt lông” (nghĩa bóng)

=to pluck a pigeon “vặt lông” một anh ngốc+ đánh trượt, đánh hỏng (một thí sinh)

– (từ cổ,nghĩa cổ) (+ away) kéo, giật

* nội động từ

– ((thường) + at) kéo, giật

!to pluck up one’s heart (spirits, courage)

– lấy hết can đảm

Thuật ngữ liên quan tới pluck

Tóm lại nội dung ý nghĩa của pluck trong tiếng Anh

pluck có nghĩa là: pluck /plʌk/* danh từ- sự giật, sự kéo, cái giật, cái kéo=to give a pluck at someone’s sleeve+ giật tay áo ai một cái- sự nhổ (lông, tóc…), sự bức, sự hái (hoa, quả)- sự gảy (đàn), sự búng- bộ lòng (tim, gan, phổi của con vật làm thịt)- sự gan dạ, sự can trường=a man of pluck+ người gan dạ, người can trường=to have plenty of pluck+ rất gan dạ, rất can trường- sự đánh trượt, sự đánh hỏng (một thí sinh); sự thi hỏng, sự thi trượt* ngoại động từ- nhổ, bức hái=to pluck weeds+ nhổ cỏ dại=to pluck flowers+ hái hoa- nhổ lông, vặt lông (chim)- gẩy, búng (đàn, dây đàn)- lừa đảo, lừa gạt; bóc lột của cải “vặt lông” (nghĩa bóng)=to pluck a pigeon “vặt lông” một anh ngốc+ đánh trượt, đánh hỏng (một thí sinh)- (từ cổ,nghĩa cổ) (+ away) kéo, giật* nội động từ- ((thường) + at) kéo, giật!to pluck up one’s heart (spirits, courage)- lấy hết can đảm

Đây là cách dùng pluck tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ pluck tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Anh

pluck /plʌk/* danh từ- sự giật tiếng Anh là gì?

sự kéo tiếng Anh là gì?

cái giật tiếng Anh là gì?

cái kéo=to give a pluck at someone’s sleeve+ giật tay áo ai một cái- sự nhổ (lông tiếng Anh là gì?

tóc…) tiếng Anh là gì?

sự bức tiếng Anh là gì?

sự hái (hoa tiếng Anh là gì?

quả)- sự gảy (đàn) tiếng Anh là gì?

sự búng- bộ lòng (tim tiếng Anh là gì?

gan tiếng Anh là gì?

phổi của con vật làm thịt)- sự gan dạ tiếng Anh là gì?

sự can trường=a man of pluck+ người gan dạ tiếng Anh là gì?

người can trường=to have plenty of pluck+ rất gan dạ tiếng Anh là gì?

rất can trường- sự đánh trượt tiếng Anh là gì?

sự đánh hỏng (một thí sinh) tiếng Anh là gì?

sự thi hỏng tiếng Anh là gì?

sự thi trượt* ngoại động từ- nhổ tiếng Anh là gì?

bức hái=to pluck weeds+ nhổ cỏ dại=to pluck flowers+ hái hoa- nhổ lông tiếng Anh là gì?

vặt lông (chim)- gẩy tiếng Anh là gì?

búng (đàn tiếng Anh là gì?

dây đàn)- lừa đảo tiếng Anh là gì?

lừa gạt tiếng Anh là gì?

bóc lột của cải “vặt lông” (nghĩa bóng)=to pluck a pigeon “vặt lông” một anh ngốc+ đánh trượt tiếng Anh là gì?

đánh hỏng (một thí sinh)- (từ cổ tiếng Anh là gì?

nghĩa cổ) (+ away) kéo tiếng Anh là gì?

giật* nội động từ- ((thường) + at) kéo tiếng Anh là gì?

giật!to pluck up one’s heart (spirits tiếng Anh là gì?

courage)- lấy hết can đảm

More on this topic

Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Advertismentspot_img

Popular stories