“plants” là gì? Nghĩa của từ plants trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt

Related ArticlesTìm

plants

plant /plɑ:nt/

 • danh từ
  • thực vật, cây (nhỏ)
  • sự mọc
   • in plant: đang mọc lên
   • to lose plant: chết lụi
   • to miss plant: không nẩy mầm được
  • dáng đứng, thế đứng
  • máy móc, thiết bị (của một nhà máy); nhà máy ((thường) là công nghiệp nặng)
  • (từ lóng) người gài vào (một tổ chức nào để làm tay trong); vật gài bí mật (vào nơi nào như bom, máy ghi âm…)
  • ngoại động từ
   • trồng, gieo
    • to plant a tree: trồng cây
    • to plant seeds: gieo hạt
    • to plant a field with rice: trồng lúa trên một mảnh ruộng
   • cắm, đóng chặt xuống (cọc…)
   • động từ phân thân to plant oneself đứng (ở một chỗ nào để quan sát, dò xét…)
   • thả (cá con… xuống ao cá)
   • di (dân) đến ở… đưa (người) đến ở…
    • to plant people in a districk; to plant a districk with people: di dân đến ở một vùng
   • thiết lập, thành lập, đặt (một thành phố, ngôi chùa…)
   • gài (người…) lại làm tay trong; đặt (lính gác…), gài (bom, máy ghi âm…)
   • gieo (ý nghĩ…)
    • to plant an idea in someone’s mind: gieo một ý nghĩ vào đầu ai
   • bắn, giáng, ném, đâm…
    • to plant a bullet in the target: bắn một viên đạn vào bia
    • to plant a blow on…: giáng một đòn vào…
   • bỏ rơi
    • to find oneself planted on a desert island: thấy mình bị bỏ rơi trên một đảo hoang
   • chôn (ai)
   • (từ lóng) giấu, oa trữ (hàng ăn cắp…)
   • (từ lóng) bỏ (cát vàng, quặng khoáng chất…) vào mỏ (để đánh lừa người định mua là mỏ có trữ lượng cao)
   • (từ lóng) tính (mưu kế lừa đảo)
   • to plant out
    • cấy, chuyển (ở chậu…) xuống đất
   • to plant out rice seedling: cấy mạ
   • to plant oneself on someone
    • ở lì mãi nhà ai

  Xem thêm: works, industrial plant, flora, plant life, set, implant, engraft, embed, imbed, establish, found, constitute, institute, implant

  Tra câu | Đọc báo tiếng Anh

  plants

  Từ điển WordNet

   n .

  • buildings for carrying on industrial labor; works, industrial plant

   they built a large plant to manufacture automobiles

  • a living organism lacking the power of locomotion; flora, plant life
  • something planted secretly for discovery by another

   the police used a plant to trick the thieves

   he claimed that the evidence against him was a plant

  • an actor situated in the audience whose acting is rehearsed but seems spontaneous to the audience
   v .

  • put or set (seeds, seedlings, or plants) into the ground; set

   Let’s plant flowers in the garden

  • fix or set securely or deeply; implant, engraft, embed, imbed

   He planted a knee in the back of his opponent

   The dentist implanted a tooth in the gum

  • set up or lay the groundwork for; establish, found, constitute, institute

   establish a new department

  • place into a river

   plant fish

  • place something or someone in a certain position in order to secretly observe or deceive

   Plant a spy in Moscow

   plant bugs in the dissident’s apartment

  • put firmly in the mind; implant

   Plant a thought in the students’ minds

  English Synonym and Antonym Dictionary

  plants|planted|planting

  syn.: establish fix root settle sow

  More on this topic

  Comments

  LEAVE A REPLY

  Please enter your comment!
  Please enter your name here

  Advertismentspot_img

  Popular stories