Phiếu lý lịch tư pháp số 1 là gì và gồm những thông tin nào ?

Related Articles

Mục đích quản lý lý lịch tư pháp nhằm đáp ứng yêu cầu cần chứng minh cá nhân có hay không có án tích, có bị cấm hay không bị cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã trong trường hợp bị Tòa án tuyên bố phá sản. Phiếu lý lịch tư pháp số 1 được cấp nhằm phục vụ cho việc chứng minh trên.

Phiếu lý lịch tư pháp số 1 là gì

Phiếu lý lịch tư pháp số 1 là phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan quản trị cơ sở tài liệu lý lịch tư pháp cấp có giá trị chứng tỏ cá thể có hay không có án tích ; bị cấm hay không bị cấm đảm nhiệm chức vụ, xây dựng, quản trị doanh nghiệp, hợp tác xã trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị Tòa án công bố phá sảnPhiếu lý lịch tư pháp số 1 cấp cho Công dân Nước Ta, người quốc tế đã hoặc đang cư trú tại Nước Ta, cơ quan nhà nước, tổ chức triển khai chính trị, tổ chức triển khai chính trị – xã hội để ship hàng công tác làm việc quản trị nhân sự, hoạt động giải trí ĐK kinh doanh thương mại, xây dựng, quản trị doanh nghiệp, hợp tác xã .

Nội dung trong phiếu lý lịch tư pháp số 1

Nội dung Phiếu lý lịch tư pháp số 1 được quy định tại Điều 42 Luật Lý lịch tư pháp 2009 và Thông tư 13/2011/TT-BTP. Phiếu lý lịch tư pháp số 1 gồm 3 nội dung chính, cụ thể: 

Thông tin cá nhân

tin tức cá thể gồm có những nội dung sau : Họ, tên, giới tính, ngày, tháng, năm sinh, nơi sinh, quốc tịch, nơi cư trú, số giấy chứng tỏ nhân dân hoặc hộ chiếu của người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp .

Thông tin lý lịch tư pháp về tình trạng án tích

tin tức lý lịch tư pháp về án tích là thông tin về cá thể người bị phán quyết ; tội danh, lao lý luật được vận dụng, hình phạt chính, hình phạt bổ trợ, nghĩa vụ và trách nhiệm dân sự trong bản án hình sự, án phí ; ngày, tháng, năm tuyên án, Toà án đã tuyên bản án, số của bản án đã tuyên ; thực trạng thi hành án .Phụ thuộc vào người xin phiếu lý lịch tư pháp có hay không có án tích mà nội dung trên phiếu lý lịch tư pháp ghi như sau :

Đối với người không bị kết án hoặc coi như chưa bị kết án

Đối với người không bị phán quyết, người đã bị phán quyết nhưng được xóa án tích, người được đại xá thì ghi “ Không có án tích ” ; trường hợp người quốc tế đã cư trú tại Nước Ta thì ghi “ Không có án tích trong thời hạn cư trú tại Nước Ta ”. Các ô, cột trong mục này không ghi vào Phiếu lý lịch tư pháp

Đối với người bị kết án mà chưa được xóa án tích

Đối với người đã bị kết án mà chưa đủ điều kiện được xóa án tích thì ghi “Có án tích” và ghi rõ nội dung bản án vào các ô, cột trong Phiếu lý lịch tư pháp.

Trường hợp người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp có án tích và án tích đó được xét xử theo thủ tục phúc thẩm thì update án tích đó vào Phiếu lý lịch tư pháp số 1, đơn cử như sau :

  • Nội dung update vào cột “ số bản án, ngày tháng năm, Tòa án đã tuyên ” được update theo thông tin của bản án hình sự phúc thẩm .
  • Trường hợp bản án hình sự phúc thẩm không gật đầu kháng nghị, kháng nghị và giữ nguyên bản án hình sự xét xử sơ thẩm thì update thông tin về tội danh, hình phạt chính, hình phạt bổ trợ trong bản án hình sự xét xử sơ thẩm vào Phiếu lý lịch tư pháp .
  • Trường hợp bản án hình sự phúc thẩm sửa những nội dung về tội danh, hình phạt chính, hình phạt bổ trợ của bản án hình sự xét xử sơ thẩm thì update nội dung về tội danh, hình phạt chính, hình phạt bổ trợ đã được sửa theo bản án phúc thẩm vào Phiếu lý lịch tư pháp .
  • Trường hợp bản án hình sự phúc thẩm chỉ sửa một trong những nội dung về tội danh, hình phạt chính, hình phạt bổ trợ của bản án hình sự xét xử sơ thẩm thì Trung tâm Lý lịch tư pháp vương quốc, Sở Tư pháp update nội dung đã sửa theo bản án hình sự phúc thẩm và nội dung được giữ nguyên của bản án hình sự xét xử sơ thẩm vào Phiếu lý lịch tư pháp ” .

Thông tin cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã

Phụ thuộc vào người xin phiếu lý lịch tư pháp có hay không có doanh nghiệp từng bị Tòa án công bố phá sản mà nội dung trên phiếu lý lịch tư pháp ghi như sau :

  • Đối với người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp không bị cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã thì ghi “Không bị cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã”, các ô, cột trong mục này không ghi vào Phiếu lý lịch tư pháp.

  • Trường hợp người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp bị cấm đảm nhiệm chức vụ, xây dựng, quản trị doanh nghiệp, hợp tác xã thì ghi chức vụ bị cấm đảm nhiệm, thời hạn không được xây dựng, quản trị doanh nghiệp, hợp tác xã .
  • Trường hợp cá thể, cơ quan, tổ chức triển khai xin cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1 không nhu yếu xác nhận nội dung về cấm đảm nhiệm chức vụ, xây dựng, quản trị doanh nghiệp, hợp tác xã thì mục “ tin tức về cấm đảm nhiệm chức vụ, xây dựng, quản trị doanh nghiệp, hợp tác xã ” không ghi vào Phiếu lý lịch tư pháp .

Trên đây là nội dung phiếu lý lịch tư pháp số 1 theo quy định LawKey gửi đến bạn đọc. Nếu quý khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ xin lý lịch tư pháp uy tín. 

More on this topic

Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Advertismentspot_img

Popular stories