phích cắm trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Related Articles

Rút phích cắm ra!

Unplug it!

OpenSubtitles2018. v3

Kích thước của phích cắm là 6,7 mm trên 1,5 mm.

The plug measures 6.7 mm by 1.5 mm.

WikiMatrix

Em chưa từng thấy cái phích cắm đó.

Never seen an outlet for that, heh.

OpenSubtitles2018. v3

Đảm bảo rằng bất kỳ phích cắm kết nối đang ở bên ngoài của các kênh cáp

Make sure any connecting plugs are outside of the cable channel

QED

Tôi kéo phích cắm ra rồi.

Oh. It’s unplugged, I pulled the plug.

OpenSubtitles2018. v3

Tôi không biết bạn thế nào, nhưng tôi cần 15 phút để thay cái phích cắm.”

I don’t know about you, it takes me 15 minutes to change a plug.

ted2019

Các phích này trông giống các phích cắm của Úc và Trung Quốc.

These strains appear to have diverged from those found in China and Iran.

WikiMatrix

Tháo tất cả các phích cắm và nhanh chóng xuống nơi trú ẩn dưới lòng đất…

Unplug all cords, then hurry to an underground area…

OpenSubtitles2018. v3

Công ty được Konosuke Matsushita lập năm 1918 để bán phích cắm điện và đui đèn 2 bóng (duplex lamp sockets).

Panasonic was founded in 1918 by Kōnosuke Matsushita as a vendor of duplex lamp sockets.

WikiMatrix

Hãy rút phích cắm nếu bạn nhận được thông báo yêu cầu rút bộ sạc khi đang sạc điện thoại.

If you receive a message while charging that instructs you to unplug the charger, disconnect the adaptor plug.

support.google

15 phút để thay đổi thế giới. Tôi không biết bạn thế nào, nhưng tôi cần 15 phút để thay cái phích cắm. ”

I don’t know about you, it takes me 15 minutes to change a plug.

QED

Sau khi Chromebook được cắm vào, đèn chỉ báo sạc trên phích cắm bộ đổi nguồn cho biết trạng thái pin.

When your Chromebook is plugged in, the charge indicator light on the adapter plug shows the status of your battery.

support.google

Bằng cách đó, đầu cắm USB 3.0 Micro-B cũng có khả năng tương thích ngược với phích cắm USB 1.x/2.0 Micro-B.

That way, the USB 3.0 Micro-B host connector preserved its backward compatibility with the USB 1.x/2.0 Micro-B cable plugs.

WikiMatrix

Người lớn nên rút phích cắm và để dây điện vào nơi an toàn bất cứ lúc nào, và di chuyển các vật dụng ra khỏi đường đi .

Parents should unplug and secure power cords whenever possible, and move appliances out of the way .

EVBNews

Bạn có thể sử dụng Trợ lý Google để điều khiển các thiết bị tự động trong nhà như máy điều nhiệt, phích cắm hoặc công tắc hay đèn.

You can use your Google Assistant to control home automation devices such as thermostats, plugs or switches, or lights.

support.google

Sau đó, khi anh ngủ, cô cố gắng trả ơn nhưng không tìm thấy phích cắm, cô cắt anh ta bằng kéo, và cố gắng ngăn chặn dòng máu chảy bằng băng dính.

Afterwards, as he sleeps, she attempts to return the favour; finding no plug, she cuts him with scissors, and attempts to stem the blood flow with adhesive tape.

WikiMatrix

Nếu không có nỗ lực để tin, thì chúng ta cũng giống như một người rút phích cắm của một ngọn đèn pha ra và rồi đổ lỗi rằng ngọn đèn pha không sáng.

If we make no effort to believe, we are like the man who unplugs a spotlight and then blames the spotlight for not giving any light.

LDS

Người thanh niên này đã rút phích cắm của ngọn đèn pha ra và sau đó dường như tự mãn trong khả năng quan sát thông minh của mình là không có ánh sáng nào cả.

This young man had unplugged the spotlight and then seemed self-satisfied in his clever observation that there was no light.

LDS

Bởi vì việc rút phích cắm các thiết bị thể dục sau mỗi lần sử dụng thường không thực tế, nên sự canh chừng của người lớn là biện pháp chính để tránh xảy ra các tai nạn .

Since it ‘s usually impractical to unplug a piece of exercise equipment after every use, parental supervision is the primary means of avoiding accidents .

EVBNews

Nhưng mà nói chung là, thứ nước mà tôi mang về từ đảo Anglesey, nơi có cái mỏ — đã có đủ đồng trong đó để tôi làm những cái chấu cho cái phích cắm điện bằng kim loại của tôi.

But anyway, the water I dragged back from the Isle of Anglesey where the mine was — there was enough copper in it such that I could cast the pins of my metal electric plug.

QED

Ông đã dạy tôi cách đốn gỗ bằng cách sử dụng một cái cưa tay, cách thay hay gắn một cái phích cắm vào sợi dây điện của một dụng cụ trong nhà, và nhiều kỹ năng thực tiễn khác.

He taught me how to cut timber using a handsaw, how to replace or attach a plug to a power cord of a domestic appliance, and many other practical skills.

LDS

Mã màu tương tự áp dụng cho các USB 3.0 chuẩn A. USB 3.0 cũng giới thiệu một plug-in Micro-B mới, bao gồm một plug-in chuẩn USB 1.x/2.0 Micro-B, với một phích cắm 5-pin “xếp chồng” bên trong.

USB 3.0 also introduced a new Micro-B cable plug, which consists of a standard USB 1.x/2.0 Micro-B cable plug, with an additional 5-pin plug “stacked” inside it.

WikiMatrix

More on this topic

Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Advertismentspot_img

Popular stories