Phân loại, hướng dẫn soạn thảo hợp đồng kinh doanh thương mại

Related Articles

Hợp đồng kinh doanh thương mại là gì ? Có những loại hợp đồng thương mại, kinh tế tài chính nào ?

Luatthanhcong.com sẽ chia sẻ chi tiết và cụ thể hơn về loại hợp đồng này. Xem ngay tại bài viết này nhé.

hợp đồng kinh doanh thương mại

Hợp đồng kinh doanh thương mại là gì?

Hợp đồng kinh doanh thương mại là sự thỏa thuận hợp tác giữa những chủ thể trong kinh doanh với nhau và với những bên có tương quan đến việc xác lập, đổi khác, chấm hết quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm trong hoạt động giải trí thương mại .

Các loại hợp đồng kinh tế, thương mại

Hợp đồng kinh doanh thương mại, kinh tế tài chính được thành 3 loại như sau :

Hợp đồng mua bán hàng hóa

Đây là loại hợp đồng không có yếu tố quốc tế ; hợp đồng mua và bán sản phẩm & hàng hóa quốc tế ( gồm xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập ) và hợp đồng mua và bán qua Sở thanh toán giao dịch sản phẩm & hàng hóa ( gồm hợp đồng quyền chọn, hợp đồng kỳ hạn ) .

Hợp đồng dịch vụ

Là loại hợp đồng đáp ứng dịch vụ tương quan đến mua và bán sản phẩm & hàng hóa ( gồm hợp đồng trong những thực thi thương mại, trung gian thương mại, những hoạt động giải trí thương mại khác ) và những hợp đồng đáp ứng dịch vụ chuyên ngành ( như hợp đồng dịch vụ kinh tế tài chính, bảo hiểm, ngân hàng nhà nước, du lịch, … ) .

Hợp đồng trong các hoạt đồng đầu tư thương mại khác

Như những loại hợp đồng giao nhận thầu kiến thiết xây dựng khác như hợp đồng chuyển nhượng ủy quyền dự án Bất Động Sản khu đô thị mới, dự án Bất Động Sản hạ tầng kỹ thuật công nghiệp, nhà tại, … )

hop dong kinh doanh thuong mai

Các thông tin cần trình bày trong hợp đồng kinh doanh, thương mại

Điều khoản thông tin các bên

Là loại tinh chỉnh và điều khiển thường được ghi nhận là thông tin những bên và chỉ được xác lập và thỏa thuận hợp tác khi có 2 bên tham gia. Do đó, pháp luật về thông tin những bên là cơ bản và bắt buộc cần phải có .

Điều khoản về đối tượng hợp đồng

Mỗi loại hợp đồng đều có đối tượng cụ thể. Ví dụ như hợp đồng mua bán hàng hóa thì đối tượng chính là hàng hóa.

Trong hợp đồng phải ghi nhận đúng đối tượng người dùng làm những bên thanh toán giao dịch, để chắc như đinh hơn những bên thường lao lý về đối tượng người dùng, chất lượng, số lượng, … đối tượng người dùng của hợp đồng .

Điều khoản thanh toán

Điều khoản này có nhiều phương pháp thanh toán giao dịch khác nhau và mỗi loại hợp đồng sẽ có hình thức giao dịch thanh toán tương thích như : tiền mặt, chuyển khoản qua ngân hàng ngân hàng nhà nước, nhờ thu, ..

Điều khoản về phạt vi phạm

Điều khoản về phạt vi phạm nhằm mục đích để bảo vệ về quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của những bên và thực thi theo đúng thỏa thuận hợp tác trong hợp đồng .

Tuy nhiên, theo Luật Thương mại 2005 thì mức phạt vi phạm không được quá 8% giá trị nghĩa vụ trong hợp đồng và chỉ phạt nếu được quy định trong hợp đồng.

soạn thảo hợp đồng kinh doanh thương mại

Điều khoản quyền và nghĩa vụ các bên

Căn cứ vào lao lý giá trị và nội dung hợp đồng và dựa trên những quyền lợi và nghĩa vụ chính đáng mà những bên thỏa thuận hợp tác với nhau để quyết định hành động pháp luật quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm những bên .

Điều này, hoàn toàn có thể lặp lại những nghĩa vụ và trách nhiệm và cam kết giữa những bên tại pháp luật trước và pháp luật ràng buộc nếu xem xét lại thấy thiết yếu .

Thông thường những loại hợp đồng được pháp lý lao lý cơ bản nhất so với quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của chủ thể tham gia hợp đồng đó .

Điều khoản giải quyết tranh chấp

Nếu có tranh chấp xảy ra, những bên sẽ thỏa thuận hợp tác lựa chọn TANDTC hay trọng tài .

Lưu ý, các hợp đồng quốc tế về việc chọn luật điều chỉnh ngay từ khi ký kết hợp đồng để tránh những rắc rối về sau.

Các điều khoản khác

Bao gồm pháp luật đơn phương chấm hết hợp đồng lao động, chủ thể của hợp đồng, thời hạn hợp đồng, …

Có thể bạn quan tâm: Tiết lộ bí mật kinh doanh có thể bị phạt tới 300 triệu đồng

Xem thêm: Dịch vụ đăng ký thương hiệu nhãn hiệu độc quyền

More on this topic

Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Advertismentspot_img

Popular stories