Phạm trù triết học là gì?

Related Articles

Triết học là hệ thống tri thức lý luận chung nhất của con người về thế giới; về vị trí, vai trò của con người trong thế giới ấy. Liên quan đến Triết học ta thường bắt gặp khái niệm phạm trù triết học. Vậy Phạm trù triết học là gì.

Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu vấn đề này thông qua bài viết Phạm trù triết học là gì.

Triết học là gì?

Trước khi đi vào tìm hiểu và khám phá khái niệm phạm trù triết học là gì, thứ nhất ta cần khám phá khái niệm triết học là gì .

Triết học là hệ thống tri thức lý luận chung nhất của con người về thế giới; về vị trí, vai trò của con người trong thế giới ấy; những vấn đề có kết nối với chân lý, sự tồn tại, kiến thức, giá trị, quy luật, ý thức, và ngôn ngữ.

Triết học phản ánh quốc tế một cách chỉnh thể, điều tra và nghiên cứu những yếu tố chung nhất, những quy luật chung nhất của chỉnh thể này và biểu lộ chúng một cách có mạng lưới hệ thống dưới dạng lý luận .

Theo Ph. Ăng ghen : “ Vấn đề cơ bản lớn của mọi triết học, đặc biệt quan trọng là của triết học tân tiến, là yếu tố quan hệ giữa tư duy với sống sót ”

Phạm trù triết học là gì?

Phạm trù khái niệm phản ánh những thuộc tính, mối liên hệ cơ bản và chung nhất của những sự vật, hiện tượng kỳ lạ thuộc những nghành nghề dịch vụ khác nhau .

Phạm trù triết học là những khái niệm chung nhất, phản ánh những mặt, những thuộc tính, những mối liên hệ cơ bản phổ cập nhất của hàng loạt quốc tế hiện thực, gồm có cả tự nhiên, xã hội và tư duy .

Phạm trù triết học có 02 đặc thù :

+ Tính biện chứng : Được biểu lộ ở nội dung mà phạm trù phản ánh luôn tăng trưởng, hoạt động nên phạm trù cũng hoạt động, đổi khác liên tục, không đứng im. Phạm trù hoàn toàn có thể chuyển hóa lẫn nhau .

+ Tính khách quan : Mặc dù phạm trù chính là tác dụng của sự tư duy, tuy nhiên nội dung mà những phạm phù phản ánh lại là khách quan do thiện thực khách quan mà phạm trù phản ánh quy dinh. Có thể lý giải rộng hơn là phạm trù khách quan về cơ sở, về nguồn gốc, về nội dung, còn hình thức biểu lộ là phản ánh chủ quan của phạm trù .

Các cặp phạm trù triết học

+ Cặp phạm trù cái chung và cái riêng

Cái chung là phạm trù triết học chỉ ra những thuộc tính, những mặt giống nhau và được lặp lại trong cái riêng khác.

Phạm trù cái riêng chỉ ra một hiện tượng kỳ lạ, một sự vật, một mạng lưới hệ thống hay một quy trình mà sự vật tạo thành chỉnh thể độc lập với những cái riêng khác .

Cái chung chỉ sống sót ở trong cái riêng, trải qua cái riêng để bộc lộ sự sống sót của mình. Ví dụ như : Mỗi người là một thể thực riêng không liên quan gì đến nhau, bên trong mỗi người đều có điểm chung như có đầu óc để quan sát và điều khiển và tinh chỉnh hành vi của mình. Có trái tim để cảm nhận quốc tế xung quanh .

+ Cặp phạm trù nguyên nhân và kết quả

Nguyên nhân là phạm trù được dùng để chỉ tác động ảnh hưởng qua lại giữa những bộ phận, những mặt và những thuộc tính trong một sự vật hoặc giữa những sự vật với nhau gây nên những đổi khác nhất định .

Kết quả là phạm trù chỉ ra những đổi khác đã Open do phạm trù nguyên do tạo ra .

Nguyên nhân sẽ sinh ra tác dụng nên nguyên do có trước, tác dụng có sau và nguyên do như thế nào thì sẽ sinh ra tác dụng tựa như như thế đó. Người ta thường hay ý niệm gieo gió ắt sẽ gặp bảo, thao tác phạm pháp sự ác đến ngay, ở hậu gặp hậu ở bạc gặp bạc .

+ Cặp phạm trù tất nhiên và ngẫu nhiên

Phạm trù tất yếu sẽ vạch ra đường đi cho mình qua rất nhiều cái ngẫu nhiên, tất yếu sẽ pháp luật cái ngẫu nhiên đồng thời ngẫu nhiên sẽ bổ trợ cho tất yếu. Do đó trong thực thế mọi việc đều phải địa thế căn cứ vào tất yếu chứ không địa thế căn cứ vào phạm trù ngẫu nhiên, nhưng cũng không được bỏ quá ngẫu nhiên, không được tách rời tất yếu ra khỏi ngẫu nhiên .

+ Cặp phạm trù nội dung và hình thức

Cặp phạm trù này luôn có mối liên hệ thống nhất và gắn bó ngặt nghèo với nhau. Không có một hình thức nào không có nội dung, cũng như không một nội dung nào lại không chứa hình thức. Phạm trù nội dung quyết định hành động hình thức, đồng thời hình thức tác động ảnh hưởng ngược lại với nội dung. Hình thức tương thích thôi thúc nội dung tăng trưởng tốt hơn và ngược lại .

+ Cặp phạm trù bản chất và hiện tượng

Bản chất là phạm trù chỉ ra tổng hợp những mặt cũng như những mối liên hệ tương đối không thay đổi trong sự vật, thực chất lao lý sự tăng trưởng và hoạt động của sự vật đó .

Hiện tượng là phạm trù chỉ ra biểu hiện bên ngoài của bản chất.

Hiện tượng là bộc lộ của một thực chất và thực chất khi nào cũng bộc lộ ra thành những hiện tượng kỳ lạ nhất định. Bản chất quyết định hành động tới hiện tượng kỳ lạ, thực chất thế nào thì hiện tượng kỳ lạ sẽ thế đó .

+ Cặp phạm trù khả năng và hiện thực

Phạm trù năng lực và hiện thực luôn sống sót thống nhất, luôn chuyên hóa và không tách rời nhau. Khả năng khi ở trong điều kiện kèm theo nhất định sẽ biến thành hiện thực. Do đó, trong việc nhận thức về thực tiễn cần dựa vào hiện thực. Để năng lực biến thành hiện thực, con người cần phát huy tối đa tính dữ thế chủ động của mình trong nhận thức và thực tiễn .

Trên đây là những chia sẻ của chúng tôi về Phạm trù triết học là gì. Chúng tôi hi vọng rằng những chia sẻ từ bài viết sẽ hữu ích và giúp quý bạn đọc hiểu rõ được nội dung này. Nếu có thắc mắc về vấn đề này xin vui lòng liên hệ chúng tôi để được giải đáp. Xin cảm ơn!

More on this topic

Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Advertismentspot_img

Popular stories