PCB – Wikipedia tiếng Việt

Related Articles

Polychlorinated biphenyl (PCB, số CAS là 1336-36-3) là một nhóm các hợp chất nhân tạo được sử dụng rộng rãi trong quá khứ, chủ yếu trong các thiết bị điện nhưng chúng đã bị cấm vào cuối những năm 1970 ở nhiều nước bởi những nguy cơ gây hại cho môi trường và sức khỏe. Tuy nhiên, PCB là những hợp chất rất bền vững, hiện nay chúng vẫn còn tồn tại trong môi trường. Có khoảng 130 trong 209 loại phân tử PCB từng được sử dụng trong mục đích thương mại.

Ảnh hưởng tới Sức khỏe của PCBs[sửa|sửa mã nguồn]

PCBs đã được chứng tỏ gây ra một loạt những hiệu ứng có hại cho sức khỏe thể chất. PCBs đã được chứng tỏ là gây ra ung thư ở động vật hoang dã. PCBs cũng đã được chứng tỏ là gây ra một số ít ảnh hưởng tác động sức khỏe thể chất nghiêm trọng không ung thư ở động vật hoang dã, gồm có cả những hiệu ứng trên mạng lưới hệ thống miễn dịch, mạng lưới hệ thống sinh sản, mạng lưới hệ thống thần kinh, hệ nội tiết và tác động ảnh hưởng sức khỏe thể chất khác. Các điều tra và nghiên cứu ở người cung ứng vật chứng tương hỗ cho những hiệu ứng tiềm năng gây ung thư và không gây ung thư của PCBs. Sự ảnh hưởng tác động của PCBs khác nhau hoàn toàn có thể liên hệ với nhau, như đổi khác trong một mạng lưới hệ thống hoàn toàn có thể có ý nghĩa quan trọng cho những mạng lưới hệ thống khác của khung hình. Các tác động ảnh hưởng sức khỏe thể chất tiềm năng của PCB tiếp xúc được tranh luận cụ thể hơn dưới đây .

Tích tụ qua chuỗi thức ăn

[sửa|sửa mã nguồn]

PCBs không có khuynh hướng bay hơi hay hoà tan trong nước. Tuy nhiên, chúng hoà tan được trong chất béo và những chất tương tự như. Đó cũng là nguyên do lý giải vì sao PCBs hoàn toàn có thể hình thành trong mỡ động vật hoang dã và tích tụ qua chuỗi thức ăn. Do đó, con người cũng có thể tích PCBs từ thức ăn mà họ ăn .

EPA sử dụng một cách tiếp cận trọng lượng của bằng chứng trong việc đánh giá chất gây ung thư tiềm năng của các chất gây ô nhiễm môi trường. Cách tiếp cận của EPA cho phép đánh giá của cơ sở dữ liệu gây ung thư hoàn chỉnh, và cho phép các kết quả của nghiên cứu cá nhân để được xem trong bối cảnh của tất cả các nghiên cứu có sẵn khác. Các nghiên cứu trên động vật cung cấp bằng chứng để kết luận rằng PCBs gây ra ung thư. Các nghiên cứu ở con người nâng cao hơn nữa mối quan tâm liên quan đến chất gây ung thư tiềm năng của PCBs. Nhìn chung, các dữ liệu mạnh mẽ cho thấy rằng PCBs có thể xảy ra của con người chất gây ung thư.

PCBs là một trong những chất gây ô nhiễm môi trường tự nhiên nghiên cứu và điều tra thoáng đãng nhất, và nhiều nghiên cứu và điều tra ở động vật hoang dã và quần thể người đã được thực thi để nhìn nhận chất gây ung thư tiềm năng của PCBs. EPA nhìn nhận tiên phong của PCB gây ung thư được triển khai xong vào năm 1987. Vào thời gian đó, tài liệu được số lượng giới hạn Aroclor 1260. Trong năm 1996, sự chỉ huy của Quốc hội, EPA triển khai xong một nhìn nhận lại những PCB gây ung thư, có tiêu đề ” PCBs : Liều lượng, phân phối ung thư nhìn nhận và ứng dụng hỗn hợp môi trường tự nhiên ” ( PDF ) ( 83 trang, 197K ) Ngoài Aroclor 1260, nghiên cứu và điều tra mới cung ứng tài liệu trên Aroclors 1016, 1242, và 1254. Đánh giá lại bệnh ung thư của EPA phản ánh cam kết của Cơ quan đến việc sử dụng của khoa học tốt nhất trong việc nhìn nhận ảnh hưởng tác động sức khỏe thể chất của PCBs. Đánh giá lại bệnh ung thư của EPA là phản biện chuyên viên của 15 chuyên viên về PCBs, gồm có những nhà khoa học từ những học viện chuyên nghành, cơ quan chính phủ và ngành công nghiệp. Peer tổng quan chấp thuận đồng ý với Tóm lại của EPA PCB là hoàn toàn có thể xảy ra của con người chất gây ung thư .Có dẫn chứng rõ ràng rằng PCBs gây ra ung thư ở động vật hoang dã. EPA xem xét toàn bộ những tài liệu có sẵn trên những chất gây ung thư của PCBs trên động vật hoang dã như thể một bước quan trọng tiên phong trong nhìn nhận lại ung thư. Một nhà khoa học ngành công nghiệp nhận xét rằng ” tổng thể những nghiên cứu và điều tra đáng kể đã được xem xét bằng và được đại diện thay mặt trong tài liệu “. Văn học trình diễn những dẫn chứng quá PCBs gây ra ung thư ở động vật hoang dã. Peer-một ngành công nghiệp hỗ trợ vốn xem xét chuột điều tra và nghiên cứu, diễn đạt như thể ” nghiên cứu và điều tra tiêu chuẩn vàng ” của một nhà phê bình đồng đẳng, chứng tỏ rằng tổng thể những hỗn hợp PCB thương mại thử nghiệm gây ra ung thư. Các nghiên cứu và điều tra mới xem xét trong nhìn nhận lại PCB được cho phép EPA để tăng trưởng tiềm năng ước tính đúng chuẩn hơn so với trước kia có sẵn cho PCBs. Việc nhìn nhận được cung ứng EPA với rất đầy đủ thông tin để tăng trưởng một loạt những ước tính tiềm năng cho những hỗn hợp PCB khác nhau, dựa trên tỷ suất mắc ung thư gan và xem xét tính di động của PCBs trong môi trường tự nhiên .Việc nhìn nhận tác dụng một ước tính tiềm năng giảm nhẹ ung thư tương đối Aroclor 1260 ước tính năm 1987 do việc sử dụng những thông tin cung ứng liều bổ trợ cho hỗn hợp PCB và nâng cấp cải tiến trong kỹ thuật nhìn nhận rủi ro đáng tiếc ( ví dụ, sử dụng của một nhân rộng động vật hoang dã sang người khác nhau yếu tố cho liều ). Việc nhìn nhận Tóm lại rằng những loại PCBs được bioaccumulated cá và bị ràng buộc vào trầm tích là hỗn hợp PCB gây ung thư nhất .Ngoài ra những nghiên cứu và điều tra trên động vật hoang dã, một số ít nghiên cứu và điều tra dịch tễ học của công nhân tiếp xúc với PCBs đã được triển khai. Kết quả nghiên cứu và điều tra con người nâng cao mối chăm sóc so với chất gây ung thư tiềm năng của PCBs. Các nghiên cứu và điều tra của công nhân PCB được tìm thấy sự ngày càng tăng bệnh ung thư gan hiếm gặp và u hắc tố ác tính. Sự hiện hữu của bệnh ung thư trong cùng một cơ quan đích ( gan ) sau khi tiếp xúc với PCBs trên động vật hoang dã và ở người và phát hiện ung thư gan và khối u ác tính trên nhiều nghiên cứu và điều tra của con người tăng thêm khối lượng để Kết luận rằng PCB là chất hoàn toàn có thể xảy gây ra ung thư của con người .Một số điều tra và nghiên cứu ở người đã không chứng tỏ mối tương quan giữa phơi nhiễm PCBs và bệnh tật. Tuy nhiên, nghiên cứu và điều tra dịch tễ học san sẻ những hạn chế thông dụng giải pháp hoàn toàn có thể tác động ảnh hưởng đến năng lực của họ để phân biệt tác động ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất quan trọng ( hoặc xác lập họ là có ý nghĩa thống kê ) ngay cả khi họ xuất hiện. Thông thường, số lượng thành viên trong một nghiên cứu và điều tra là quá nhỏ cho một hiệu ứng được bật mý, hoặc có những khó khăn vất vả trong việc xác lập mức độ tiếp xúc trong thực tiễn, hoặc có nhiều yếu tố gây nhiễu ( yếu tố có xu thế xảy ra cùng với tiếp xúc với PCB, gồm có cả hút thuốc, uống rượu, và tiếp xúc với hóa chất khác trong nơi thao tác ). Nghiên cứu dịch tễ học hoàn toàn có thể không hề phát hiện sự ngày càng tăng nhỏ trong bệnh ung thư trên nền trừ khi tỷ suất ung thư sau khi tiếp xúc với chất gây ô nhiễm là rất cao hoặc tiếp xúc với sản xuất một loại rất không thông thường của bệnh ung thư. Tuy nhiên, những điều tra và nghiên cứu không chứng tỏ mối tương quan giữa tiếp xúc với PCBs và bệnh không nên được đặc trưng như nghiên cứu và điều tra xấu đi. Những điều tra và nghiên cứu này là thích hợp nhất xem như không hề Kết luận. Nghiên cứu hạn chế sản xuất phát hiện không hề Tóm lại ung thư ở người không có nghĩa là rằng PCBs bảo đảm an toàn .Nó là rất quan trọng để chú ý quan tâm rằng những thành phần của hỗn hợp PCB đổi khác sau khi được thả vào thiên nhiên và môi trường. Các loại PCBs có xu thế tích góp trong cá và những loài động vật hoang dã khác và link với trầm tích xảy ra là những thành phần gây ung thư nhất của hỗn hợp PCB. Kết quả là, những người ăn cá bị ô nhiễm PCB hoặc những mẫu sản phẩm động vật hoang dã khác và liên lạc với PCB bị ô nhiễm trầm tích hoàn toàn có thể được tiếp xúc với hỗn hợp PCB mà thậm chí còn còn độc hơn hỗn hợp PCB liên lạc với công nhân và phát hành vào thiên nhiên và môi trường .EPA của phản biện chuyên viên ung thư nhìn nhận lại Tóm lại rằng PCBs hoàn toàn có thể xảy ra của con người chất gây ung thư. EPA là không đơn độc trong Kết luận của nó về PCBs. Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế đã công bố PCBs hoàn toàn có thể gây ung thư cho con người. Chương trình Chất độc vương quốc đã công bố rằng nó là hài hòa và hợp lý để Tóm lại rằng PCB là chất gây ung thư ở người. Viện Quốc gia về An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp đã xác lập rằng PCB là một chất gây ung thư tiềm năng nghề nghiệp .

Bệnh ung thư[sửa|sửa mã nguồn]

EPA nhìn nhận tổng thể những tài liệu có sẵn trong xác lập năng lực gây độc noncarcinogenic chất gây ô nhiễm thiên nhiên và môi trường, gồm có cả PCBs. Nghiên cứu lan rộng ra đã được thực thi trên động vật hoang dã, gồm có cả động vật hoang dã linh trưởng không phải sử dụng liều lượng thiên nhiên và môi trường có tương quan. EPA đã tìm thấy vật chứng rõ ràng rằng PCBs có tính năng đáng kể chất ô nhiễm trong động vật hoang dã, gồm có ảnh hưởng tác động lên hệ miễn dịch, mạng lưới hệ thống sinh sản, mạng lưới hệ thống thần kinh và mạng lưới hệ thống nội tiết. Các pháp luật của khung hình của tổng thể những mạng lưới hệ thống này là phức tạp và tương quan đến nhau. Kết quả là, nó không phải là đáng quá bất ngờ rằng PCBs hoàn toàn có thể gây nhiều mối đe dọa nghiêm trọng bất lợi. Một cuộc đàm đạo của ung thư không tác động ảnh hưởng sức khỏe thể chất tiềm năng của PCBs được trình diễn dưới đây .

Ảnh hưởng đến hệ Miễn dịch[sửa|sửa mã nguồn]

Các hệ thống miễn dịch là rất quan trọng cho các bệnh nhiễm trùng, và các bệnh của hệ thống miễn dịch có tác động rất nghiêm trọng tiềm năng đối với sức khỏe của con người và động vật. Các hiệu ứng miễn dịch của PCB tiếp xúc đã được nghiên cứu ở khỉ Rhesus và các động vật khác. Điều quan trọng là cần lưu ý rằng các hệ thống miễn dịch của khỉ Rhesus và con người là rất tương tự. Các nghiên cứu trên khỉ và các loài động vật khác đã tiết lộ một số ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ thống miễn dịch sau khi tiếp xúc với PCBs, bao gồm cả giảm đáng kể kích thước của tuyến ức (đó là quan trọng để hệ thống miễn dịch) trong con khỉ trẻ sơ sinh, giảm phản ứng của hệ thống miễn dịch sau một thách thức với các tế bào máu cừu màu đỏ (một xét nghiệm phòng thí nghiệm tiêu chuẩn để xác định khả năng của một con vật để gắn kết một phản ứng kháng thể kháng tiểu học và phát triển miễn dịch bảo vệ), và giảm sức đề kháng Epstein-Barr virus và nhiễm trùng khác trong PCB-tiếp xúc động vật. Cá nhân có các bệnh của hệ thống miễn dịch có thể dễ bị viêm phổi và nhiễm virus. Các nghiên cứu động vật không thể để xác định một mức độ tiếp xúc của PCB mà không gây ra tác dụng trên hệ thống miễn dịch.

Ở người, một nghiên cứu và điều tra gần đây cho thấy rằng những cá thể bị nhiễm vi rút Epstein-Barr có một hiệp hội lớn của phơi nhiễm với PCBs với rủi ro tiềm ẩn ngày càng tăng của bệnh u lympho không Hodgkin hơn những người không có nhiễm trùng Epstein-Barr. Phát hiện này là tương thích với sự ngày càng tăng nhiễm virus Epstein Barr ở động vật hoang dã tiếp xúc với PCBs. Kể từ khi PCBs ức chế hệ miễn dịch và ức chế mạng lưới hệ thống miễn dịch đã được chứng tỏ là một yếu tố rủi ro tiềm ẩn u lympho không Hodgkin, đàn áp của mạng lưới hệ thống miễn dịch là một chính sách hoàn toàn có thể cho PCB gây ra ung thư. Hiệu ứng miễn dịch cũng được ghi nhận ở người đã có kinh nghiệm tay nghề tiếp xúc với dầu gạo bị ô nhiễm với PCBs, dibenzofurans và dioxin .Nhìn chung, những nghiên cứu và điều tra ở động vật hoang dã và con người cho thấy rằng PCBs hoàn toàn có thể có tác động ảnh hưởng nghiêm trọng tiềm năng trên những mạng lưới hệ thống miễn dịch của cá thể bị phơi nhiễm .

Ảnh hưởng đến Sinh sản[sửa|sửa mã nguồn]

Ảnh hưởng sinh sản của PCBs đã được điều tra và nghiên cứu trong một loạt những loài động vật hoang dã, gồm có khỉ Rhesus, chuột, chuột và chồn vizon. Khỉ Rhesus thường được coi là những loài trong phòng thí nghiệm tốt nhất để Dự kiến những tính năng phụ sinh sản ở người. Ảnh hưởng nghiêm trọng trên mạng lưới hệ thống sinh sản đã được nhìn thấy ở khỉ và một số ít loài động vật hoang dã khác sau khi tiếp xúc với hỗn hợp PCB. Đáng kể nhất là, phơi nhiễm PCB được tìm thấy để giảm khối lượng sơ sinh, tỷ suất thụ thai và tỷ suất sinh sống của loài khỉ và những loài khác và giảm số lượng tinh trùng ở chuột tiếp xúc với PCB. Ảnh hưởng ở khỉ lâu dài hơn và đã được quan sát rất lâu sau khi dùng thuốc với PCBs xảy ra .Các điều tra và nghiên cứu về tác động ảnh hưởng sinh sản cũng đã được triển khai trong quần thể người tiếp xúc với PCBs. Trẻ em sinh ra phụ nữ đã thao tác với PCBs trong những xí nghiệp sản xuất cho thấy khối lượng sơ sinh giảm và giảm đáng kể trong tuổi thai với tiếp xúc ngày càng tăng với PCBs. Các điều tra và nghiên cứu trong những quần thể cá được cho là có tiếp xúc cao với PCBs cũng ý kiến đề nghị giảm tương tự như. Điều này công dụng tựa như được nhìn thấy trong nhiều loài động vật hoang dã tiếp xúc với PCBs, và cho thấy tác động ảnh hưởng sinh sản hoàn toàn có thể là quan trọng trong con người sau khi tiếp xúc với PCBs .

Ảnh hưởng đến Thần kinh[sửa|sửa mã nguồn]

Phát triển thích hợp của mạng lưới hệ thống thần kinh là rất quan trọng cho việc học tập sớm và hoàn toàn có thể có những tác động ảnh hưởng tiềm năng đáng kể cho sức khỏe thể chất của cá thể trong suốt cuộc sống của mình. Ảnh hưởng của PCBs tăng trưởng mạng lưới hệ thống thần kinh đã được nghiên cứu và điều tra trên khỉ và một loạt những loài động vật hoang dã khác. Khỉ sơ sinh tiếp xúc với PCBs cho thấy thâm hụt liên tục và đáng kể trong tăng trưởng thần kinh, gồm có cả bộ nhớ công nhận trực quan thời gian ngắn, và học tập. Một số những điều tra và nghiên cứu này được thực thi bằng cách sử dụng những loại PCBs thông dụng nhất được tìm thấy trong sữa mẹ .Các nghiên cứu và điều tra ở người đã cho thấy hiệu ứng tương tự như như những người quan sát thấy ở khỉ tiếp xúc với PCBs, gồm có thâm hụt ngân sách học tập và biến hóa trong hoạt động giải trí tương quan đến tiếp xúc với PCBs. Sự tương tự như trong những hiệu ứng quan sát thấy ở người và động vật hoang dã cung ứng tương hỗ bổ trợ cho những hiệu ứng thần kinh tiềm năng của PCBs .

Ảnh hưởng Nội tiết[sửa|sửa mã nguồn]

Hiện đã có ý nghĩa tranh luận và điều tra và nghiên cứu về ảnh hưởng tác động của chất gây ô nhiễm môi trường tự nhiên trên mạng lưới hệ thống nội tiết ( ” phá vỡ nội tiết ” ). Trong khi ý nghĩa của sự rối loạn nội tiết là một yếu tố thông dụng thoáng đãng ở người và động vật hoang dã là một chủ đề nghiên cứu và điều tra liên tục, những PCBs đã được chứng tỏ ảnh hưởng tác động đến nồng độ hormone tuyến giáp ở động vật hoang dã và con người. Nồng độ hormone tuyến giáp là quan trọng cho sự tăng trưởng và tăng trưởng thông thường, và đổi khác nồng độ hormone tuyến giáp hoàn toàn có thể có ảnh hưởng tác động đáng kể .

Nó đã được chứng minh rằng PCBs làm giảm nồng độ hormone tuyến giáp trong động vật gặm nhấm, và rằng những giảm đã dẫn đến thâm hụt ngân sách phát triển ở động vật, bao gồm cả thâm hụt trong buổi điều trần. Phơi nhiễm PCB cũng đã được kết hợp với những thay đổi nồng độ hormone tuyến giáp ở trẻ sơ sinh trong các nghiên cứu được tiến hành ở Hà Lan và Nhật Bản. Nghiên cứu bổ sung sẽ được yêu cầu để xác định tầm quan trọng của những hiệu ứng này trong dân số con người.

Tác dụng khác không phải ung thư[sửa|sửa mã nguồn]

Một loạt những bệnh khác không phải ung thư do tác động ảnh hưởng của PCBs đã được báo cáo giải trình ở động vật hoang dã và con người, gồm có cả những hiệu ứng da và mắt ở khỉ và con người, và nhiễm độc gan ở loài gặm nhấm. Độ cao huyết áp, chất béo trung tính trong huyết thanh, và cholesterol trong huyết thanh cũng đã được báo cáo giải trình với tăng nồng độ huyết thanh của PCBs trong con người .

PCB đã được chứng tỏ là gây ung thư và một số ít ảnh hưởng tác động sức khỏe thể chất nghiêm trọng không ung thư ở động vật hoang dã, gồm có tác động ảnh hưởng lên hệ miễn dịch, mạng lưới hệ thống sinh sản, mạng lưới hệ thống thần kinh, và mạng lưới hệ thống nội tiết. Các điều tra và nghiên cứu ở người phân phối dẫn chứng tương hỗ cho năng lực gây ung thư và không gây ung thư ảnh hưởng tác động của PCBs. Sự tác động ảnh hưởng của PCBs khác nhau hoàn toàn có thể liên hệ với nhau, như biến hóa trong một mạng lưới hệ thống hoàn toàn có thể có ý nghĩa quan trọng cho những mạng lưới hệ thống quản trị khác của khung hình .

Liên kết ngoài[sửa|sửa mã nguồn]

More on this topic

Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Advertismentspot_img

Popular stories