nói nhiệt dung riêng của đồng là 380j/kg.k có nghĩa là gì

Related Articles

Đề thi học kì 2 vật lí 8( có đáp án)

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (100.59 KB, 3 trang )

Lớp: 8 A

Họ và tên:.

KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2008-2009

MÔN : VẬT LÝ 8

( Thời gian 45 phút )

Câu 1:( 1 điểm )

Phát biểu định luật bảo toàn và chuyển hoá năng lượng ?

Câu 2:(2 điểm)

a) Công suất là gì ?Viết công thức tính công suất ? Nêu tên và đơn vị của các đại lượng có

trong công thức đó?

b) Nói công suất của một chiếc quạt là 50W cho ta biết điều gì ?

Câu 3 : (1 điểm )

Nhiệt dung riêng của một chất cho biết điều gì ? Nói nhiệt dung riêng của đồng là 380 J/Kg.K

có nghĩa như thế nào?

Câu 4:(1 điểm)

Tại sao khi rót nước sôi vào cốc thuỷ tinh dày dể bị vỡ hơn cốc mỏng ? Muốn cốc khỏi vỡ khi

rót nước sôi thì làm thế nào ?

Câu 5:(2 điểm )

Người ta thả 1 quả cầu bằng nhôm có khối lượng 1,05kg được nung nóng ở 142

0

C vào trong

bình đựng nước ở nhiệt độ 20

0

C, sau một thời gian nhiệt độ quả cầu và nước đều bằng 42

0

C.

Biết nhiệt dung riêng của nhôm 880 J/Kg.K, nhiệt dung riêng của nước 4200 J/Kg.K, bỏ qua

sự mất mát nhiệt.

Tính khối lượng nước trong bình?

Câu 6: (3 điểm )

Dùng một bếp củi để đun sôi 2kg nước có nhiệt độ là 20

0

C đựng trong một ấm nhôm có khối

lượng là 0,5kg.

a) Tính nhiệt lượng cần thiết để đun sôi ấm nước?

Biết nhiệt dung riêng của nước là 4200J/Kg.K của nhôm là 880J/Kg.K.

b) Tính lượng củi khô cần dùng, biết chỉ có 40% nhiệt lượng do củi bị đốt cháy tỏa ra được

truyền cho nước và ấm, biết năng suất tỏa nhiệt của củi khô là 10

7

J/Kg.

Bài làm

Điểm

Lời phê của thầy cô giáo

Đáp án – Biểu điểm Kiểm tra HKII Vật Lý 8

Câu 1

1 điểm

ĐL BT và chuyển hoá năng lượng: Năng lượng không tự sinh ra cũng

không tự mất đi, nó chỉ truyền từ vật này sang vật khác hoặc chuyển

hoá từ dạng này sang dạng khác.

1 điểm

Câu 2

2 điểm

a. Công thực hiện trong một đơn vị thời gian gọi là công suất.

Công thức tính công suất:

P

t

A

=

trong đó: P: công suất đơn vị là oát (W)

A: Công, đơn vị là jun (J)

t: thời gian, đơn vị là giây ( s)

b. Nói công suất của chiếc quạt là 50W có nghĩa là trong một giây

chiếc quạt thực hiện được một công là 50 J

0.5 điểm

0.5 điểm

1 điểm

Câu 3

1 điểm

Nhiệt dung riêng của một chất cho biết nhiệt lượng cần thiết để làm

cho 1kg chất đó tăng thêm 1

0

C.

Nhiệt dung riêng của đồng là 380J/Kg.K có nghĩa để 1kg đồng nóng

thêm lên 1

0

C cần truyền cho đồng một nhiệt lượng là 380J.

0.5 điểm

0.5 điểm

Câu 4

1 điểm

Rót nước sôi vào cốc thuỷ tinh dày dễ vỡ hơn rót nước sôi vào cốc

thuỷ tinh mỏng là vì: Thuỷ tinh dẫn nhiệt kém nên khi rót nước sôi

vào thì phần bên ngoài nở ra trong đó phần bên trong chưa kịp nở ra

do đó cốc bị nứt, vỡ.

Để cốc khỏi vỡ ta nên tráng qua cốc bằng nước nóng trước khi rót

nước sôi vào.

0.5 điểm

0.5 điểm

Câu 5

2 điểm

Nhiệt lượng quả cầu nhôm toả ra là:

Q

1

= 1,05x 880x (142 42 ) = 92400 J

Nhiệt lượng nước thu vào là:

Q

2

= m. 4200. ( 42 20 ) = 92 400. m ( J)

Theo phương trình cân bằng nhiệt, ta có:

Q

1

= Q

2

hay 92400m = 92400 => m = 1 kg.

0.5 điểm

0.5 điểm

1 điểm

Câu 6

3 điểm

a. Nhiệt lượng cần thiết để 2kg nước tăng nhiệt độ từ 20

0

C lên 100

0

C

là:

Q

1

= 2. 4200. ( 100 20 ) = 672 000 ( J)

Nhiệt lượng cần thiết để 0,5 kg Nhôm tăng nhiệt độ từ 20

0

C lên 100

0

C

là:

Q

2

= 0,5. 880. ( 100 20 ) = 35 200 (J)

Nhiệt lượng cần thiết để đun sôi ấm nước là

Q = Q

1

+ Q

2

= 672 000 + 35 200 = 707 200 ( J)

b. Nhiệt lượng củi khô toả ra là:

1768000

40

100.707200

40

100.

‘ ===

Q

Q

J

Lượng củi khô cần dùng là:

1768,0

10

1768000′

7

===

q

Q

m

kg

0.5 điểm

0.5 điểm

0.5 điểm

1 điểm

0.5 điểm

Video liên quan

More on this topic

Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Advertismentspot_img

Popular stories