Nguyên tắc hôn nhân tự nguyện tiến bộ theo quy định hiện nay

Related Articles

Nguyên tắc hôn nhân tự nguyện tiến bộ theo pháp luật lúc bấy giờ : Hôn nhân tự nguyện tiến bộ bao hàm cả hai góc nhìn bảo vệ quyền tự do kết hôn và …

Câu hỏi của bạn:

Thưa Luật sư, tôi có câu hỏi muốn nhờ Luật sư tư vấn giúp như sau : Khoản 1 Điều 36 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Nước Ta năm 2013 pháp luật : “ Nam, nữ có quyền kết hôn, ly hôn. Hôn nhân theo nguyên tắc tự nguyện, tiến bộ, một vợ một chồng, vợ chồng bình đẳng tôn trọng lẫn nhau ”. Nhờ Luật sư tư vấn nghiên cứu và phân tích lao lý về quyền kết hôn và ly hôn của nam, nữ trên cơ sở hôn nhân tự nguyện, tiến bộ, một vợ một chồng, vợ chồng bình đẳng tôn trọng lẫn nhau và trình diễn quan điểm của cá thể về quyền ly hôn của công dân trong mối đối sánh tương quan về thiết kế xây dựng mái ấm gia đình niềm hạnh phúc, bền vững và kiên cố. Rất mong sự chăm sóc tư vấn của Luật sư. Xin trân trọng cảm ơn !

Câu trả lời của Luật sư:

Chào bạn, Luật Toàn quốc cảm ơn bạn đã chăm sóc và tin yêu, gửi câu hỏi về nguyên tắc hôn nhân tự nguyện tiến bộ, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về nguyên tắc hôn nhân tự nguyện tiến bộ như sau :

Cơ sở pháp lý:

Hiện nay, tất cả chúng ta vẫn liên tục được nghe nói về chính sách hôn nhân tự nguyện, tiến bộ, bình đẳng, công minh. Vậy thế nào là chính sách hôn nhân tiến bộ ? Nội dung của chính sách hôn nhân tiến bộ là gì ? … Bài viết dưới đây sẽ giúp làm rõ những nội dung này .

1. Thế nào là chế độ hôn nhân tiến bộ?

Chế độ hôn nhân tiến bộ là một trong những nguyên tắc tiên phong và cơ bản nhất được ghi nhận tại Luật hôn nhân và mái ấm gia đình cũng như Hiến pháp của nước ta .

Ở Nước Ta đã trải qua rất nhiều lần đổi khác Luật hôn nhân và mái ấm gia đình, hiện tại Luật hôn nhân và mái ấm gia đình năm năm trước đang là văn bản có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành .

Với mỗi văn bản luật hôn nhân và mái ấm gia đình sinh ra sau đều được ghi nhận là tăng trưởng hơn, triển khai xong hơn, tương thích hơn so với luật trước đó. Những sự đổi khác này tương thích với thực trạng thực tiễn cũng như xu thế tăng trưởng tân tiến, đẩy lùi cái lỗi thời và tiếp thu cái tiến bộ. Đây chính là biểu lộ của sự tiến bộ. Mặt khác, sự tiến bộ biểu lộ qua những góc nhìn sau đây :

 • Trước khi kết hôn, đôi nam nữ được khám phá nhau rồi mới tiến tới hôn nhân. Việc tìm hiểu và khám phá nhau trước khi kết hôn là yếu tố quan trọng giúp hôn nhân được bền vững và kiên cố ;
 • Sau khi kết hôn, vợ chồng có nghĩa vụ và trách nhiệm cùng nhau thiết kế xây dựng mái ấm gia đình hòa thuận, niềm hạnh phúc, bình đẳng ;
 • Trong trường hợp đời sống hôn nhân không niềm hạnh phúc, mục tiêu hôn nhân không đạt được, pháp lý lao lý vợ chồng được phép ly hôn theo một trong hai hình thức là ly hôn chấp thuận đồng ý hoặc ly hôn đơn phương .

2. Khái quát về nguyên tắc hôn nhân tự nguyện tiến bộ

Theo Luật hôn nhân và mái ấm gia đình năm trước thì hôn nhân được hiểu là quan hệ giữa vợ và chồng sau khi kết hôn. Kết hôn là việc nam và nữ xác lập quan hệ vợ chồng với nhau theo lao lý của pháp lý về điều kiện kèm theo kết hôn và đăng ký kết hôn .

Khoản 1 điều 36 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Nước Ta năm 2013 pháp luật : “ Nam, nữ có quyền kết hôn, ly hôn. Hôn nhân theo nguyên tắc tự nguyện, tiến bộ, một vợ một chồng, vợ chồng bình đẳng tôn trọng lẫn nhau. ”

Đồng thời điều 8 Luật hôn nhân mái ấm gia đình năm trước pháp luật về điều kiện kèm theo kết hôn trong đó có pháp luật : “ Việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định hành động ” .

Hôn nhân tự nguyện tiến bộ bao hàm cả hai góc nhìn bảo vệ quyền tự do kết hôn và tự do ly hôn .

Việc ghi nhận nguyên tắc hôn nhân tự nguyện tiến bộ là rất quan trọng, tương thích với nguyện vọng của dân cư. Đồng thời cũng là địa thế căn cứ pháp lý để Tòa án giải quyết và xử lý những trường hợp vi phạm xảy ra trên trong thực tiễn .

Xét cho cùng, việc ghi nhận nguyên tắc hôn nhân tự nguyện tiến bộ của Nhà nước là nhằm mục đích bảo vệ được mục tiêu sau cuối của hôn nhân là thiết kế xây dựng một mái ấm gia đình niềm hạnh phúc, vững chắc .

Nhà nước có chủ trương, giải pháp bảo lãnh hôn nhân và mái ấm gia đình, tạo điều kiện kèm theo để nam, nữ xác lập hôn nhân tự nguyện, tiến bộ, một vợ một chồng, vợ chồng bình đẳng ; thiết kế xây dựng mái ấm gia đình ấm no, tiến bộ, niềm hạnh phúc và triển khai khá đầy đủ tính năng của mình ; tăng cường tuyên truyền, phổ cập, giáo dục pháp lý về hôn nhân và mái ấm gia đình ; hoạt động nhân dân xóa bỏ phong tục, tập quán lỗi thời về hôn nhân và mái ấm gia đình, phát huy truyền thống lịch sử, phong tục, tập quán tốt đẹp bộc lộ truyền thống của mỗi dân tộc bản địa .

3. Nội dung nguyên tắc hôn nhân tự nguyện tiến bộ

3.1 Quyền kết hôn trên cơ sở hôn nhân tự nguyện tiến bộ

Quyền kết hôn xuất phát từ bản thân mỗi người và không có ai có quyền áp buộc họ làm trái ý chí của mình. Bất kể người nào ép buộc hoặc cản trở việc kết hôn đều vi phạm nguyên tắc hôn nhân tự nguyện tiến bộ và không được pháp lý công nhận. Nguyên tắc tự nguyện, tiến bộ trong hôn nhân được Luật hôn nhân và mái ấm gia đình năm trước cụ thể hóa ở 1 số ít điều luật sau :

Điều 2. Những nguyên tắc cơ bản của chế độ hôn nhân và gia đình

1. Hôn nhân tự nguyện, tiến bộ, một vợ một chồng, vợ chồng bình đẳng .

Điều 8. Điều kiện kết hôn

1. Nam, nữ kết hôn với nhau phải tuân theo những điều kiện kèm theo sau đây :

… … … …

b ) Việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định hành động ;

c ) Không bị mất năng lượng hành vi dân sự ;

Theo đó, quyền tự nguyện trong việc kết hôn tức là nam và nữ có đủ điều kiện kèm theo kết hôn theo pháp luật của pháp lý thì được lập mái ấm gia đình một cách tự do mà không bị ai ép buộc, ngăn cản. Khi đã kết hôn thì vợ và chồng đều có quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm ngang nhau về mọi mặt trong mái ấm gia đình, trong việc thực thi những quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân theo pháp luật của Hiến pháp và những luật khác có tương quan .

3.2 Quyền ly hôn trên cơ sở hôn nhân tự nguyện tiến bộ

Việc tự nguyện trong hôn nhân còn được biểu lộ trải qua sự tự nguyện, tự do và bình đẳng trong việc chấm hết quan hộ hôn nhân. Tức là không có một chủ thể nào có quyền phân biệt, ép buộc một trong hai bên vợ chồng làm thủ tục ly hôn. Tự nguyện ly hôn không như nhau với việc ly hôn tùy tiện mà vẫn đặt dưới sự trấn áp của Nhà nước. Căn cứ ly hôn là điều kiện kèm theo bắt buộc để triển khai thủ tục ly hôn. Và chỉ khi nào thỏa mãn nhu cầu điều kiện kèm theo theo lao lý tại điều 55 và điều 56 Luật Hôn nhân và mái ấm gia đình năm trước thì Tòa án mới xử lý .

4. Quan điểm của cá nhân về quyền ly hôn của công dân trong mối tương quan về xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững

Ly hôn là điều không ai mong ước xảy ra. Thế nhưng khi cuộc hôn nhân không còn tiếng nói chung, hai bên tiếp tục xảy ra cãi cự, hôn nhân rơi vào thực trạng bế tắc thì ly hôn là giải pháp tốt nhất cho cả hai .

Quyền ly hôn được lao lý tại điều 51 Luật Hôn nhân và mái ấm gia đình năm trước, theo đó thì : về nguyên tắc vợ, chồng hoặc cả hai người có quyền nhu yếu Tòa án xử lý ly hôn. Đây là quyền gắn liền với nhân thân của mỗi cá thể và không hề chuyển giao cho người khác. Quyền ly hôn của mỗi cá thể không phải là tuyệt đối mà trong một số ít trường hợp, pháp lý sẽ hạn chế quyền nhu yếu ly hôn .

Cụ thể chồng không có quyền nhu yếu ly hôn trong trường hợp vợ đang có thai, sinh con hoặc đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi .

Ngoài ra, khi ly hôn đơn phương thì phải có căn chứng tỏ “ … nếu có địa thế căn cứ về việc vợ, chồng có hành vi đấm đá bạo lực mái ấm gia đình hoặc vi phạm nghiêm trọng quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của vợ, chồng làm cho hôn nhân lâm vào thực trạng trầm trọng, đời sống chung không hề lê dài, mục tiêu của hôn nhân không đạt được … ”. Nếu không có địa thế căn cứ ly hôn khó hoàn toàn có thể được ly hôn mặc dầu một bên không còn nguyện vọng, tự nguyện sống với người còn lại .

Trong trường hợp ly hôn chấp thuận đồng ý thì phải thỏa mãn nhu cầu toàn bộ những điều kiện kèm theo theo lao lý tại điều 56 Luật hôn nhân và mái ấm gia đình năm trước : “ Trong trường hợp vợ chồng cùng nhu yếu ly hôn, nếu xét thấy hai bên thật sự tự nguyện ly hôn và đã thỏa thuận hợp tác về việc chia gia tài, việc trông nom, nuôi dưỡng, chăm nom, giáo dục con trên cơ sở bảo vệ quyền hạn chính đáng của vợ và con thì Tòa án công nhận chấp thuận đồng ý ly hôn. ”

Như vậy, mặc dầu ly hôn là quyền của mỗi cá thể, nhưng việc ly hôn không hề tùy tiện được mà phải dưới sự kiểm soát và điều chỉnh của pháp lý. Mục đích của hôn nhân cùng nhau thiết kế xây dựng mái ấm gia đình niềm hạnh phúc, vững chắc trên cơ sở trợ giúp nhau cùng tiến bộ. Do vậy, khi mục tiêu hôn nhân “ không đạt được ” thì quan hệ hôn nhân thường có ảnh hưởng tác động ngược lại. Khi đó chấm hết hôn nhân được xử lý bằng việc ly hôn. Bất cứ một cuộc hôn nhân nào, nếu không đạt được mục tiêu đó thì việc duy trì nó là không thiết yếu và vợ chồng hoàn toàn có thể được ly hôn .

5. Giải pháp xây dựng chế độ hôn nhân tiến bộ ở Việt Nam

Mỗi mái ấm gia đình là một tế bào của xã hội, mái ấm gia đình có niềm hạnh phúc thì xã hội mới hoàn toàn có thể tăng trưởng không thay đổi, văn minh. Gia đình có niềm hạnh phúc hay không phụ thuộc vào hầu hết vào mỗi cá thể là thành viên của mái ấm gia đình, nhưng cũng một phần do chủ trương pháp lý, chủ trương đường lối của Nhà nước .

Nhà nước đã biểu lộ vai trò của mình trong việc thiết kế xây dựng những nguyên tắc, chính sách về hôn nhân và mái ấm gia đình, trong đó có chính sách hôn nhân tiến bộ .

Vậy giải pháp để thiết kế xây dựng chính sách hôn nhân tiến bộ ở Nước Ta là gì ?

      Thứ nhất, cần nâng cao ý thức, hiểu biết của người dân đối với chính sách này, đặc biệt là ở các khu vực vùng sâu, vùng xa, nơi mà điều kiện của người dân còn hạn hẹp, còn tồn tại nhiều hủ tục lạc hậu. Tổ chức các cuộc vận động, tuyên truyền hoặc các cuộc thi tìm hiểu về chính sách của Nhà nước, khuyến khích người dân tham gia hoặc thực hiện truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, thông tin công cộng;

     Thứ hai, các quy định của pháp luật cần được cụ thể hóa, gần gũi với thực tiễn, dễ hiểu, dễ áp dụng;

     Thứ ba, có quy đinh rõ ràng về các chế tài xử lý đối với các hành vi vi phạm. Cần theo dõi chặt chẽ để xử lý kịp thời những vi phạm đó để răn đe những trường hợp tương tự.

6. Tình huống tham khảo: Tại sao nói hôn nhân nước ta hiện nay tiến bộ

Thưa Luật sư, tôi có câu hỏi muốn nhờ Luật sư tư vấn giúp đó là : tôi vẫn thường nghe nói về chính sách hôn nhân ở Nước Ta là chính sách hôn nhân tiến bộ. Vậy nguyên do tại sao lại nói như vậy ? Luật sư hoàn toàn có thể giải đáp giúp tôi. Tôi xin cảm ơn !

Sở dĩ nói chính sách hôn nhân ở nước ta tiến bộ là bởi nước ta đã kiến thiết xây dựng được một mạng lưới hệ thống những lao lý pháp lý, trong đó lao lý được phát hành sau tiến bộ hơn, hoàn thành xong hơn, tương thích hơn so với pháp luật trước .

Các pháp luật này được thiết kế xây dựng trên ý thức thừa kế những nội dung đã có từ những pháp luật trước, nhưng có chỉnh sửa, bổ trợ cho hoàn thành xong hơn, ngặt nghèo hơn, tương thích với tình hình thực tại. Bên cạnh đó, còn có một loạt những văn bản dưới luật như nghị định, thông tư, nghị quyết hoặc những công văn hướng dẫn .

Về nội dung của sự tiến bộ được bộc lộ ở những góc nhìn đó là về chế định kết hôn và ly hôn .

Về kết hôn, đến nay đã xóa bỏ những hủ tục lỗi thời như tục tảo hôn hay cướp dâu, bắt vợ … mà những bên nam nữ trước khi tiến tới hôn nhân có thời hạn tìm hiểu và khám phá nhau, xác lập kết hôn với nhau vì tình cảm và trên niềm tin tự nguyện mong ước được chung sống lâu dài hơn với nhau. Hoặc pháp lý cũng lao lý đơn cử về độ tuổi kết hôn, những hành vi bị cấm khi kết hôn …

Hay về ly hôn, nếu trong quy trình chung sống hôn nhân, hai bên nhận thấy có nhiều xích míc, sự không tương đồng, không hề hòa hợp được thì có quyền nhu yếu Tòa án chấm hết cuộc hôn nhân đó bằng một bản án hoặc quyết định hành động ly hôn .

7. Câu hỏi thường gặp:

Câu hỏi 1: Chế độ hôn nhân và gia đình ở Việt Nam hiện nay tuân theo những nguyên tắc nào?

Hôn nhân tự nguyện, tiến bộ là một trong những nguyên tắc của chính sách hôn nhân và mái ấm gia đình ở Nước Ta lúc bấy giờ. Bên cạnh đó, luật hôn nhân và mái ấm gia đình nước ta còn pháp luật rất nhiều những nguyên tắc khác nữa. Cụ thể, những nguyên tắc cơ bản của chính sách hôn nhân và mái ấm gia đình gồm có :

 • Hôn nhân tự nguyện, tiến bộ, một vợ một chồng, vợ chồng bình đẳng .
 • Hôn nhân giữa công dân Nước Ta thuộc những dân tộc bản địa, tôn giáo, giữa người theo tôn giáo với người không theo tôn giáo, giữa người có tín ngưỡng với người không có tín ngưỡng, giữa công dân Nước Ta với người quốc tế được tôn trọng và được pháp lý bảo vệ .
 • Xây dựng mái ấm gia đình ấm no, tiến bộ, niềm hạnh phúc ; những thành viên mái ấm gia đình có nghĩa vụ và trách nhiệm tôn trọng, chăm sóc, chăm nom, giúp sức nhau ; không phân biệt đối xử giữa những con .
 • Nhà nước, xã hội và mái ấm gia đình có nghĩa vụ và trách nhiệm bảo vệ, tương hỗ trẻ nhỏ, người cao tuổi, người khuyết tật thực thi những quyền về hôn nhân và mái ấm gia đình ; trợ giúp những bà mẹ triển khai tốt tính năng cao quý của người mẹ ; thực thi kế hoạch hóa mái ấm gia đình .
 • Kế thừa, phát huy truyền thống lịch sử văn hóa truyền thống, đạo đức tốt đẹp của dân tộc bản địa Nước Ta về hôn nhân và mái ấm gia đình .

Câu hỏi 2: Điều kiện kết hôn theo Luật hôn nhân và gia đình Việt Nam?

Theo Điều 8 Luật hôn nhân và mái ấm gia đình năm trước, điều kiện kèm theo kết hôn gồm có :

 • Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên ;
 • Việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định hành động ;
 • Không bị mất năng lượng hành vi dân sự ;
 • Việc kết hôn không thuộc một trong những trường hợp cấm kết hôn theo lao lý tại những điểm a, b, c và d khoản 2 Điều 5 của Luật này. Cụ thể là những trường hợp :
  • Kết hôn giả tạo, ly hôn giả tạo ;

  • Tảo hôn, cưỡng ép kết hôn, lừa dối kết hôn, cản trở kết hôn ;

  • Người đang có vợ, có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác hoặc chưa có vợ, chưa có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người đang có chồng, có vợ ;

  • Kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng giữa những người cùng dòng máu về trực hệ ; giữa những người có họ trong khoanh vùng phạm vi ba đời ; giữa cha, mẹ nuôi với con nuôi ; giữa người đã từng là cha, mẹ nuôi với con nuôi, cha ;

Dịch vụ hỗ trợ khách hàng về chế độ hôn nhân tự nguyện tiến bộ:

Tư vấn qua Tổng đài 19006500: Đây là hình thức tư vấn được nhiều khách hàng sử dụng nhất, vì bạn có thể đặt thêm các câu hỏi về: nguyên tắc của luật hôn nhân và gia đình, độ tuổi kết hôn, hình thức ly hôn… và những vấn đề có liên quan mà bạn còn chưa rõ. Chỉ sau một vài câu hỏi của Luật Sư, vấn đề của bạn sẽ được giải quyết; bạn có thể gọi cho Luật Toàn Quốc vào bất cứ thời gian nào chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn cho bạn.

Tư vấn qua Email: Bạn có thể gửi Email câu hỏi về chế độ hôn nhân tự nguyện tiến bộ và các vấn đề có liên quan về địa chỉ: [email protected] chúng tôi sẽ biên tập và trả lời qua Email cho bạn. Tuy nhiên việc trả lời qua Email sẽ mất nhiều thời gian và không thể diễn tả được hết ý của câu hỏi vì vậy bạn nên gọi cho Luật Toàn Quốc để được tư vấn tốt nhất.

Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn. / .

5

/

5

(

3

bình chọn

)

More on this topic

Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Advertismentspot_img

Popular stories