Nghiên Cứu Ứng Dụng Bình Sai Là Gì ? Nghĩa Của Từ Bình Sai Trong Tiếng Anh

Related Articles

Công nghệ xác định GPS ngày này đã được ứng dụng khá nhiều trong nghành đo đạc và nó cũng đã được ứng dụng trong công tác làm việc quan trắc vận động và di chuyển ngang khu công trìnhCông tác phong cách thiết kế và xây dựng lưới bằng công nghệ tiên tiến GPS bạn hoàn toàn có thể xem : https://blogchiase247.net/thanh-lap-luoi-khong-che-trac-dia-bang-cong-nghe-gps/

Việc phân tích độ ổn định các mốc lưới khống chế cơ sở quan trắc chuyển dịch ngang đo bằng công nghệ GPS có thể được thực hiện có hiệu quả nhờ áp dụng thuật toán bình sai lưới GPS tự do. Theo đó, quy trình tính toán được triển khai theo các bước sau: 1. Chọn ẩn số: ẩn số được chọn là trị bình sai của các tọa độ vuông góc không gian địa tâm của tất cả các điểm. 2. Chọn trị gần đúng: trị gần đúng của các ẩn số được chọn là tọa độ vuông góc không gian địa tâm đã bình sai của các điểm trong các chu kỳ trước đó. Với cách lựa chọn này, số hiệu chỉnh vào tọa độ gần đúng của các điểm sẽ phản ánh độ lệch tọa độ của các điểm giữa hai thời điểm quan trắc (2 chu kỳ), tức là chuyển dịch của điểm. 3. Lập hệ phương trình số hiệu chỉnh của các trị đo. Trong đó, các số hạng tự do được tính thông qua các trị gần đúng và các trị đo, nhận được từ kết quả giải cạnh và được lưu trữ trong file *.html. 4. Tính trọng số của các trị đo theo công thức sau

*

Một đặc điểm cần lưu ý là sai số trung phương trọng số đơn vị sau bình sai (mO) thường khác 1 rất nhiều lần. Do đó, giá trị này cần phải được kiểm định dựa vào tiêu chuẩn Chibình phương ( ). Sai số trung phương trọng số đơn vị cho thấy giá trị phương sai tiên nghiệm của các trị đo GPS được xác định đúng hay không. Nếu đúng (P=1) thì có thể kết thúc quá trình bình sai, nếu không đúng (P>>1) thì cần phải ước lượng lại trọng số (chuẩn hóa trọng số) và thực hiện bình sai lặp. Lúc này, trọng số P của các trị đo GPS được tính dựa vào ma trận hiệp phương sai Q đã nhân với mo2 được xác định ở bước trước. Đây chính là một đặc điểm cần lưu ý khi tính trọng số

Chọn điều kiện ràng buộc đối với vec-tơ số hiệu chỉnh của các ẩn số theo (3.9). Quá trình tìm kiếm điểm ổn định là một quá trình lặp, vì vậy ma trận C được chọn theo quy tắc sau:Chọn điều kiện kèm theo ràng buộc so với vec-tơ số hiệu chỉnh của những ẩn số theo ( 3.9 ). Quá trình tìm kiếm điểm không thay đổi là một quy trình lặp, vì thế ma trận C được chọn theo quy tắc sau :– Trong lần tính lặp tiên phong, chọn Ci = Bi so với toàn bộ những điểm trong lưới .Bạn đang xem : Bình sai là gì– Trong lần tính lặp tiếp theo, chọn Ci = Bi so với những điểm không thay đổi, và Ci = 0 ( ma trận 0 ) so với điểm có tín hiệu kém không thay đổi nhất trong lưới. Quá trình tính lặp kết thúc khi với điều kiện kèm theo ràng buộc hiện tại được chọn, những điểm đều có giá trị độ lệch vị trí trong số lượng giới hạn được cho phép .Xem thêm : Phúc Đạt Bích Là Gì – Chàng Trai Gốc Việt Bị Facebook Chặn Vì Mang Tên*

Có thể thấy thuật toán phân tích độ ổn định các mốc cơ sở quan trắc chuyển dịch ngang đo bằng công nghệ GPS như đã trình bày ở trên cho phép xác định chuyển dịch của các điểm nhờ việc bình sai lưới GPS tự do trong hệ tọa độ WGS-84 mà không cần phải chuyển đổi tọa độ hoặc bình sai ràng buộc lưới. Đồng thời, thuật toán này cũng hết sức chặt chẽ, dễ dàng triển khai lập trình để giải bài toán trên máy tính điện tử. Bạn có thể tham khảo bài toán bình sai lưới GPS bằng phần mềm TBC tại đây

Nội dung bài viết1 Xác định chuyển dịch ngang công trình trên mặt phẳng địa diện chân trời1.1 Xác định chuyển dịch ngang công trình trên mặt phẳng địa diện chân trời

Xác định chuyển dịch ngang công trình trên mặt phẳng địa diện chân trời

1 Xác định chuyển dời ngang khu công trình trên mặt phẳng địa diện chân trời1. 1 Xác định chuyển dời ngang khu công trình trên mặt phẳng địa diện chân trờiBạn hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm một số ít hệ tọa độ dùng trong đo đạc vệ tinh tại đây

Xác định chuyển dịch ngang công trình trên mặt phẳng địa diện chân trời

Nếu chỉ sử dụng hệ tọa độ vuông góc khoảng trống địa tâm để xem xét chuyển dời khu công trình thì đó chỉ là lượng chuyển dời trong khoảng trống. Điều quan trọng nhất là cần phải xác lập được hướng và độ lớn vận động và di chuyển trong mặt phẳng khu công trình, tức là cần phải tính chuyển lượng chuyển dời khoảng trống của những điểm ( trong hệ WGS-84 ) về hệ tọa độ địa diện chân trời. Quy trình được thực thi như sau : Tính chuyển tọa độ vuông góc không gian địa tâm về tọa độ địa diện chân trờiTính chuyển tọa độ vuông góc khoảng trống địa tâm về tọa độ địa diện chân trờiDựa vào hiệu quả đo GPS ( gồm có toạ độ vuông góc khoảng trống địa tâm X, Y, Z và toạ độ trắc địa B, L của những điểm trong hệ toạ độ WGS-84 ) để tính chuyển về hệ toạ độ địa diện. Tính lượng chuyển dịch trên bề mặt địa diệnTính lượng vận động và di chuyển trên mặt phẳng địa diện

Sau khi tính toán bình sai, nhận được các giá trị tọa độ vuông góc không gian địa tâm sau bình sai (Xi, Yi, Zi­) của “chu kỳ” 0, “chu kỳ” 1 và độ lệch tọa độ giữa 2 chu kỳ (dXi, dYi, dZi­). Độ lệch này chính là sự thay đổi của các mốc, sử dụng các giá trị thay đổi đó để tính chuyển sang hệ tọa độ địa diện chân trời. Việc tính chuyển được thực hiện theo công thức

*Xác định hướng vận động và di chuyển của điểmSau khi bình sai xác lập được tọa độ vuông góc khoảng trống và lượng chuyển dời trong khoảng trống, công tác làm việc tiếp theo là xác định hướng chuyển dời của những điểm mốc. Để xác lập được hướng vận động và di chuyển cần tính chuyển tọa độ những điểm mốc từ hệ tọa độ vuông góc khoảng trống địa tâm về hệ tọa độ địa diện chân trời. Thuật toán và tiến trình tính chuyển đã được trình diễn ở trên .

More on this topic

Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Advertismentspot_img

Popular stories