nam giới trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Related Articles

Nhìn chung, mũi nam giới thường lớn hơn mũi phụ nữ.

On average the nose of a male is larger than that of a female.

WikiMatrix

Fan service đặc biệt xuất hiện nhiều trong shonen manga (dành cho nam giới).

Fan service is especially common in shonen manga (aimed at boys).

WikiMatrix

Chúng ta biết rằng cắt bao quy đầu giảm lây nhiễm HIV tới 60% ở nam giới.

We know that circumcision reduces HlV infection by 60 percent in men.

QED

Bỗng nhiên ông đại diện cho tất cả những nam giới mà tôi từng biết .

Suddenly he represented all the men I ‘d ever known .

EVBNews

300 nam giới và phụ nữ được về nhà.

300 men and women coming home.

OpenSubtitles2018. v3

Và thời gian cực khoái, phụ nữ có vẻ dài hơn ở nam giới.

( Man ) And so orgasm happens, and it seems to last significantly longer in women than in men.

OpenSubtitles2018. v3

Nam giới có thể được giới thiệu đến bác sĩ chuyên khoa niệu để được đánh giá thêm .

Men may be referred to a urologist for further evaluation .

EVBNews

Thuốc có thể có một số tác dụng giống như estrogen ở nam giới.

The medication can have some estrogen-like effects in men.

WikiMatrix

Tôi đã phải cử hành nghi lễ, đặt món và ăn ở khu vực cho nam giới.

I had to pay, order and eat in the male section.

ted2019

Phụ nữ có nguy cơ mắc chứng ám ảnh chuyên biệt gấp hai lần nam giới.

Women are twice as likely to suffer from specific phobias than men.

WikiMatrix

Tại châu Âu, bỏng do cố ý xảy ra phổ biến nhất ở nam giới tuổi trung niên.

In Europe, intentional burns occur most commonly in middle aged men.

WikiMatrix

Tuy nhiên, không có tác dụng gì đối với nam giới .

There was no effect in men, however .

EVBNews

Để đơn giản, trong bài này chúng tôi xem người đối xử thô bạo là nam giới.

At any rate, for the sake of simplicity, in this article we will refer to the abuser in the male gender.

jw2019

từ ngày mai, cô và May phải cải trang thành nam giới..

From tomorrow on, you any May must wear men’s clothes.

OpenSubtitles2018. v3

Nam giới không thuộc về nơi này, điều đó khá hiển nhiên

Men don’t belong here, that’s pretty obvious.

ted2019

Đó là phân tử làm nên nước hoa cho nam giới từ năm 1881.

It’s the molecule that has made men’s fragrances smell the way they do since 1881, to be exact.

QED

Viết bài chuyên đề đánh giá khả năng lao động của nam giới và nữ giới độ tuổi 4–33.

Wrote a seminal paper which evaluated the physical working capacity of men and women aged 4–33 years.

WikiMatrix

Vì vậy tôi bắt đầu phỏng vấn nam giới và hỏi những câu hỏi.

So I started interviewing men and asking questions.

ted2019

Lab Series tạo nên một loại kem BB dành cho nam giới.

Lab Series makes a BB cream for men.

WikiMatrix

Nó cũng là cách khống chế 1 nam giới.

It would also be a way Of controlling a male.

OpenSubtitles2018. v3

Quan hệ tình dục giữa nam giới trưởng thành không phải là bất hợp pháp.

Sex between consenting adult males is not illegal.

WikiMatrix

Chỉ có một khách nam giới, nhưng một việc tốt của anh ta.

Has only one male visitor, but a good deal of him.

QED

Chúng ta biết rằng cắt bao quy đầu giảm lây nhiễm HIV tới 60% ở nam giới.

We know that circumcision reduces HIV infection by 60 percent in men.

ted2019

Chính vì vậy tôi sẽ mô tả kiểu đau tim ở nam giới trước.

So I’ll describe the male-pattern heart attack first.

ted2019

Hành vi tình dục ở phụ nữ dưới ảnh hưởng của rượu cũng khác so với nam giới.

Sexual behavior in women under the influence of alcohol is also different from men.

WikiMatrix

More on this topic

Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Advertismentspot_img

Popular stories