mục đích trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh

Related Articles

Nó là nhằm mục đích làm cho virus có tác động tối đa.

It’s aimed at making the virus hit with maximum impact.

OpenSubtitles2018. v3

Có lẽ.. nếu tôi biết mục đích

Perhaps if I knew the purpose

OpenSubtitles2018. v3

Khi đó não bộ và các cơ bắp sẽ sẵn sàng để thực hiện mục đích của bạn.

Your brain and muscles are perfectly poised to help you achieve this goal.

ted2019

Mục đích là để trị triệt để tật loạn thị.

The move was necessary to balance the district.

WikiMatrix

Số phận của cô ta là bị bán đi vì mục đích chính trị.

She is destined to be sold for political currency.

OpenSubtitles2018. v3

Làm thế nào Giáo Hội của Ngài hoàn thành các mục đích của Chúa?

How does His Church accomplish the Lord’s purposes?

LDS

Ngài đã cung ứng một kế hoạch toàn hảo để hoàn thành mục đích của Ngài.

He has provided a perfect plan to accomplish His purpose.

LDS

Tôi chỉ có một mục đích là ra ngoài tìm được bố mình.

I’m only out to find Dad .

OpenSubtitles2018. v3

Đấy có phải là mục đích ông ta đến đây chăng?

That is his design in settling here?

OpenSubtitles2018. v3

Người hỏi: Đang thấy không có mục đích, phải không?

Questioner: Seeing has no purpose, has it?

Literature

Tất cả được mang đến đây với mục đích như nhau.

All brought here for the same purpose.

OpenSubtitles2018. v3

” Điều này khiến mục đích chính bị lệch lạc. ”

” That misses the point. “

QED

Nhưng ông không thể nói mục đích đời sống là gì.

But he could not say what the meaning of life was.

jw2019

Cuối cùng tôi đã biết mục đích của mình.

I finally know what my purpose is.

OpenSubtitles2018. v3

Nhờ thế, đời sống chúng ta có mục đích và ý nghĩa.

It has given our life purpose and meaning.

jw2019

Mỗi người khai triển đề tài để đạt một mục đích đặc biệt, và họ đã thành công.

Each developed the material to accomplish a particular purpose and each was successful.

jw2019

Phân tích những câu hỏi thường đáp ứng ít nhất cho một trong số ba mục đích.

Analyze questions generally serve at least one of three purposes.

LDS

Mục đích đời sống là gì?’

What is life all about?’

jw2019

Nhưng mà mục đích dùng tiền thì cực kỳ khác biệt

But enormously different motivations here .

QED

13. (a) Những cải tiến trong tổ chức nhằm mục đích nào?

13. (a) What purpose have organizational adjustments served?

jw2019

Bây giờ giấc mơ của ông là mục đích sống của tôi

His dream is now my purpose.

QED

Mục đích của tôi là gì?

What’s my point?

OpenSubtitles2018. v3

Quá nhiều mục đích để sống, phải không?

Too much to live for, right?

OpenSubtitles2018. v3

Mục đích là phải sống sót.

Survival .

OpenSubtitles2018. v3

Phòng Nước Trời được dùng cho mục đích nào?

What purpose does the Kingdom Hall serve?

jw2019

More on this topic

Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Advertismentspot_img

Popular stories