Mục Đích Của Địa Chỉ Mạng Là Gì ? (Còn Gọi Là Địa Chỉ Mạng Con)

Related Articles

Địa chỉ IP và Subnet mask đều là những số liệu được máy tính dùng để thiết lập cài đặt địa chỉ mạng cho nó. IP tồn tại duy nhất và được gán cho một thiết bị trong mạng internet, còn subnet mask là mặt nạ mạng với mục đích phân chia mạng con

Nội dung2 Cấu tạo của một địa chỉ IP3 Khi thuê máy chủ chúng ta có cần quan tâm đến chỉ số subnet hay không ?

IP address ( Địa chỉ IP ) là gì?

2 Cấu tạo của một địa chỉ IP3 Khi thuê sever tất cả chúng ta có cần chăm sóc đến chỉ số subnet hay không ?

IP Address là một số duy nhất được gán cho một thiết bị trong một mạng. Các thiết bị này có thể là một máy tính, router, smartphone,…vv. IP Address là một số 32 Bit và được chia thành 4 phần mỗi phần 8 Bit và ngăn cách nhau bởi dấu chấm (.Bạn đang xem : Địa chỉ mạng là gì).

*Có 3 cách để màn biểu diễn một địa chỉ IP :Dạng thập phân : 130.57.30.56Dạng nhị phân : 10000010. 00111001.00011110.00111000Dạng Hecxa : 82 39 1E 38Dạng thập phân : 130.57.30.56 Dạng nhị phân : 10000010. 00111001.00011110.00111000 Dạng Hecxa : 82 39 1E 38Chúng ta thì thường sử dụng địa chỉ dưới dạng số thập phân, nhưng máy tính thì thường sử dụng địa chỉ IP dưới dạng số nhị phân .

Cấu tạo của một địa chỉ IP

Một địa chỉ IP khi nào cũng có hai phần là địa chỉ mạng ( Network Address ) và địa chỉ máy ( Node Address ) .*

Một số địa chỉ IP đặc biệt

Network Address là 1 số ít duy nhất dùng để xác lập một mạng. Mỗi máy tính trong một mạng khi nào cũng có cùng một địa chỉ mạng. Node Address là một số ít duy nhất được gán cho một máy tính trong một mạng1 – Nếu địa chỉ của Network Address toàn là những Bit 0 nghĩa là nó đại diện thay mặt cho mạng đó ( this network )2 – Nếu địa chỉ của Network Address toàn là những Bit 1 nghĩa là nó đại diện thay mặt cho tổng thể những mạng3 – Địa chỉ mạng là 127 đựơc gọi là địa chỉ LoopBack được phong cách thiết kế cho mỗi máy ( local node ), thường dùng cho việc tự kiểm tra mà không ảnh hưởng tác động đến giao dich trên mang ví dụ ping 127.0.0.14 – Tất cả những Bit của Node Address toàn là 0 – this node5 – Tất cả những Bit của Node Address toàn là 1 – Tất cả những máy trong một mạng nào đó6 – Tất cả địa chỉ IP là toàn Bit 0 – Được sử dụng bởi RIP protocol7 – Tất cả địa chỉ IP là toàn Bit 1 – Địa chỉ truyền tin ( Broadcast ) cho toàn bộ những máy trong một mạng .

Các lớp trong dải địa chỉ IP

IP Address được chia thành 5 lớp là A, B, C, D, E .Hai lớp D và E đang để dự trữ, chỉ còn 3 lớp A, B, C là đang sử dụng

Lớp: A

Định dạng : Mạng. Node. Node. NodeBit tiên phong : 0Ở đây ta nhận thấy là ngoại trử Bit tiên phong của địa chỉ IP là 0 – dùng để xác lập là mạng lớp A, còn lại 7 Bit hoàn toàn có thể nhận những giá trị 1 hoặc 0 => tổng hợp chập được 2 mũ 7 vị trí => có 128 mạng cho lớp A. Nhưng theo lao lý là nếu toàn bộ những Bit của địa chỉ mạng là 0 sẽ không đựơc sử dụng => còn 127 mạng cho lớp A. Nhưng địa chỉ 127 là địa chỉ có toàn Bit 1 trong Network Address => cũng không sử dụng được địa chỉ này => Lớp A chỉ còn 126 lớp mạng mở màn từ 1 – 126 => Khi nhìn vào một địa chỉ IP ta chỉ cần nhin vào Bit tiên phong nếu màn biểu diễn ở dạng nhị phân là số 0 thì đó chính là mạng lớp A, còn nếu ở dạng thập phân thi nó nằm trong khoảng chừng từ 1 – 126 .Thế số máy tính trong mỗi mạng lớp A là bao nhiêu ? ta cũng hoàn toàn có thể tính được là 2 mũ 24 – 2 = 16,777,214 máy trong mạng lớp A

Lớp: B

Định dạng : Mạng. Mạng. Node. NodeHai Bit tiên phong : 10Tương tự như cách tính với lớp A ta cũng có số mạng của lớp B sẽ là 2 mũ 14 = 16384 mạng lớp B – tương tự với số thập phân là 128 – 191 .Và số máy trong mỗi mạng lớp A là 2 mũ 16 – 2 = 65,534 máy .

Xem thêm: Thành Ngữ Tiếng Anh Thông Dụng: Down To Earth Nghĩa Là Gì, Nghĩa Của Từ Down

=> Một địa chỉ IP mà hai Bit tiên phong là 10 hay ở dạng thập phân mà là 128 – 191 thì đó là máy tính trong mạng lớp B

Lớp : C

Định dạng : Mạng. Mạng. Mạng. NodeBa Bit tiên phong : 110=> Số mạng lớp C sẽ là 2,097,152 mạng và 254 máy trong một mạng=> Một địa chỉ IP mà những Bit tiên phong là 110 hay ở dạng thập phân mà là 192 – 223 thì đó là máy tính trong mạng. lớp C .InterNIC và IANA đã đưa ra 1 số ít dải địa chỉ IP gọi là private address dùng để thiết lập cho những mạng cục bộ không liên kết với Internet. Theo RFC 1597 thì 3 dải đó là :10.0.0. 0 với Subnet mask là 255.0.0.0172.16.0.0 với Subnet mask là 255.255.0.0192.168.0.0 với Subnet mask là 255.255.255.0=> Bạn hoàn toàn có thể sử dụng bất kỳ địa chỉ nào trong dải này để thiết lập cho mạng của bạn .Bắt đầu từ win98 trở đi Microsoft đưa ra một chính sách gọi là Automatic private IP Addressing ( APIPA ) – Trên một mạng nhỏ không có DHCP hay trên một mạng mà DHCP bị Down thì máy Client DHCP hoàn toàn có thể dùng cách giải đáp tên NetBIOS nút B để cấp cho Card mạng của nó một địa chỉ IP duy nhất từ một khoảng trống địa chỉ đặc biệt quan trọng 169.254.0.1 đến 169.254.255.254. Sau đó máy này hoàn toàn có thể dùng TCP / IP để liên lạc với một máy khác bất kể mà đựơc liên kết cùng Hub của mạng LAN và cũng dùng chính sách APIPA => sau này nếu bạn nhìn thấy IP có dạng 169.254. x. x thì nghĩa là DHCP Server của bạn đã Down rồi .

Khi thuê máy chủ chúng ta có cần quan tâm đến chỉ số subnet hay không ?

Subnet Mask là gì?

*Thường thì mỗi tổ chức triển khai, công ty hay vương quốc được InterNIC cấp cho một số ít địa chỉ IP nhất định và nó có những máy tính đặt ở những vùng khác nhau. Cách tốt nhất để quản trị là chia ra thành những mạng nhỏ và liên kết với nhau bởi router. Những mạng nhỏ như vậy gọi là Subnets .

Mục đích phân chia mạng con subnet mask

Giảm thanh toán giao dịch trên mạng : lúc này những router điều khiển và tinh chỉnh những gói tin trên mạng, chỉ có gói tin nào có địa chỉ đích ở ngoài mới được chuyển ra. Quản lý mạng đơn thuần hơn, dễ kiểm tra khi có sự cố và xác lập được nguyên do gây lỗi hơn là trong một mạng lớn .Một điều quan trọng là mỗi một subnet vẫn là một phần của mạng nhưng nó cũng cần được phân biệt với những subnet khác bằng cách thêm vào một định danh nào đó. Định danh này được gọi là subnet address. Để phân loại thành những mạng subnet, trước hết cần định rõ số lượng subnet của mạng và số thiết bị trong mỗi subnet, trong khi đó router trên mỗi một subnet chỉ cần biết những thông tin địa chỉ của mỗi máy trên một subnet mà nó quản trị

Chia Subnet Mask như thế nào?

Ta đã biết rằng mỗi máy tính trong một mạng đơn cử nào đó thì phải có cùng một địa chỉ mạng => địa chỉ mạng không hề biến hóa đựơc => chỉ còn cách lấy một phần địa chỉ Node Address để làm đinh danh cho mỗi Subnet. => Điều này hoàn toàn có thể thực thi đựơc bằng cách gán cho mỗi máy tính một Subnet mask. Subnet mask là một số ít 32 Bit gồm những Bit 1 và 0 – Các Bit 1 ở những vị trí của Network Address hoặc Subnet mask còn những Bit 0 ở vị trí của Node Address còn lại .*Không phải là toàn bộ những mạng đều cần có Subnet và cho nên vì thế không cần sử dụng Subnet – Trong trường hợp này người ta nói là sử dụng Subnet mask mặc định ( default Subnet mask )Lớp A Subnet mask là 255.0.0.0Lớp B Subnet mask là 255.255.0.0Lớp C Subnet mask là 255.255.255.0Công thức dùng để tính số subnet lớn nhất và số Host lớn nhất hoàn toàn có thể có trong một Subnet sẽ là :Số subnet lớn nhất ( trong một mạng ) = 2 ^ Bit 1 ( trong subet mask ) – 2Số Host lớn nhất ( trong một Subnet ) = 2 ^ bit 0 ( trong subet mask ) – 2Để cho dễ hiểu xin minh họa qua ví dụ sau : Giả sử ta có một địa chỉ IP cho hàng loạt mạng lưới hệ thống mạng của ta là 132.8.18.60 => Đây là một địa chỉ lớp B và ta có trình diễn của nó theo dạngđịa chỉ mạng. địa chỉ mạng. địa chỉ Host. địa chỉ Host1000 0100. 0000 1000. 0001 0010. 0011 1100=> Nó có 16 Bit cho địa chỉ mạng và 16 Bit cho địa chỉ Host => ta hoàn toàn có thể lấy một số ít Bit trong phần địa chỉ Host để làm Subnet Mask .

Giả sử ta cần chia mạng của ta thành 14 mạng con => ta cần xác định lấy mấy Bit của địa chỉ Host làm Sub net mask : 14 + 2 = 16 = 2^4 => cần 4 Bit

Ta có Subnet Mask : 1111 1111. 1111 1111. 1111 0000 0000 0000Và ta cũng tính được luôn số Host trong mỗi Subnet là 2 ^ 12 – 2 = 4094 .

Mong rằng bài viết trên giúp bạn định nghĩa được địa chỉ IP và Subnet Mask. Chúc các bạn thành công!

More on this topic

Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Advertismentspot_img

Popular stories