Mua bán và sáp nhập – Wikipedia tiếng Việt

Related Articles

Sáp nhập và mua bán (tiếng Anh: mergers and acquisitions) là việc sáp nhập và mua bán các doanh nghiệp trên thị trường. Trong một số trường hợp khác, người ta dịch cụm từ này là mua lại và sáp nhập. Hai khái niệm này thường đi chung với nhau do có nhiều nghiệp vụ giống nhau, khá nhiều trường hợp người ta không thể phân biệt sự khác nhau và không có đủ thông tin để nhận định.

Các trường hợp triển khai MA[sửa|sửa mã nguồn]

M&A được triển khai trong 1 số ít trường hợp như sau :

 • Nguyên tắc cơ bản: để tiến hành mua lại và sáp nhập một công ty là việc đó phải tạo ra được những giá trị mới cho các cổ đông mà việc duy trì tính trạng cũ không đạt được.
 • Về mặt giá trị: Giá trị thị trường của công ty sau khi tiến hành M&A phải lớn hơn tổng giá trị hiện tại của cả hai công ty khi còn đứng riêng rẽ.
 • Về năng lực cạnh tranh: Những công ty mạnh mua lại công ty khác thường nhằm tạo ra một công ty mới với năng lực cạnh tranh cao hơn, đạt hiệu quả tốt về chi phí, chiếm lĩnh thị phần lớn hơn, hiệu quả vận hành cùng hơn.
 • Đồng thuận: Các cổ đông phải đồng ý về việc này với đa số phiếu thuận. Vụ M&A của Microsoft và Yahoo! đã không thành công do nguyên nhân không có đủ sự đồng thuận cần thiết[1][2].

Thông thường giá CP của công ty được mua sẽ tăng .

Tuy nhiên, sau M&A một số công ty bị vứt bỏ. Đơn giản là bên mua chỉ muốn loại được một đối thủ.

 • Tên gọi: sau phi vụ M&A, hai công ty nếu có cùng quy mô, sẽ thường cùng tham gia hợp nhất với nhau và trở thành một doanh nghiệp mới với tên gọi mới (hai tên gọi cũ theo nguyên bản sẽ không còn tồn tại).
 • Tuy nhiên, một số trường hợp như Ebay mua lại Paypal, Skype… vẫn để công ty đó tồn tại độc lập với tên cũ. Tương tự, khi Unilever mua BestFood cũng như vậy.
 • Trong một số trường hợp khác, sau M&A công ty bị mua lại sẽ ngừng hoạt động, công ty đã tiến hành mua lại “nuốt” trọn hoạt động kinh doanh của công ty kia.

Một thương vụ làm ăn mua lại thường được khởi đầu bằng đề xuất kiến nghị của Ban giám đốc với Hội đồng quản trị về việc này .Nếu thuận, hai ban giám đốc sẽ thực thi thỏa thuận hợp tác với nhau để M&A mang lại quyền lợi lớn nhất hoàn toàn có thể cho cả hai bên. trái lại, nếu như tính ” hữu hảo ” không sống sót – khi mà đối tượng người tiêu dùng bị mua lại không muốn, thậm chí còn thực thi những kỹ thuật kinh tế tài chính để chống lại, thì nó trọn vẹn mang hình ảnh của một thương vụ làm ăn mua lại .Như vậy, để xác lập một thương vụ làm ăn đúng chuẩn là sáp nhập hay mua lại, cần phải xem đến đặc thù hợp tác hay thù địch giữa hai bên. Nói cách khác, nó chính là cách ban giám đốc, người lao động và cổ đông của công ty bị mua lại nhận thức về mỗi thương vụ làm ăn .

Cơ sở pháp lý của M&A ở Nước Ta[sửa|sửa mã nguồn]

M&A dù mới lạ ở Nước Ta tuy nhiên đang có những bước tiến đáng kể [ 3 ] .Điều 200 Luật Doanh nghiệp ( 59/2020 / QH14 ) đã định nghĩa việc hợp nhất doanh nghiệp là : ” Hai hay 1 số ít công ty cùng loại ( gọi là công ty bị hợp nhất ) hoàn toàn có thể hợp nhất thành một công ty mới ( gọi là công ty hợp nhất ) bằng cách chuyển hàng loạt gia tài, quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm và quyền lợi hợp pháp sang công ty hợp nhất, đồng thời chấm hết sự sống sót của những công ty bị hợp nhất ” .

Còn sáp nhập là: “Một hoặc một số công ty cùng loại (gọi là công ty bị sáp nhập) có thể sáp nhập vào một công ty khác (gọi là công ty nhận sáp nhập) bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang công ty nhận sáp nhập, đồng thời chấm dứt sự tồn tại của công ty bị sáp nhập”. Trong luật này, khái niệm công ty cùng loại trong hai điều luật trên được hiểu theo nghĩa là các công ty có cùng loại hình doanh nghiệp[4].

Theo Luật Doanh nghiệp Nước Ta năm 2005 không có khái niệm mua, bán doanh nghiệp, chỉ có khái niệm hợp nhất và sáp nhập doanh nghiệp. lao lý tại Điều 152 và Điều 153 .

 • Hợp nhất: Hai hoặc một số công ty cùng loại (sau đây gọi là công ty bị hợp nhất) có thể hợp nhất thành một công ty mới (sau đây gọi là công ty hợp nhất) bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang công ty hợp nhất, đồng thời chấm dứt tồn tại của các công ty bị hợp nhất.
 • Sáp nhập: Một hoặc một số công ty cùng loại (sau đây gọi là công ty bị sáp nhập) có thể sáp nhập vào một công ty khác (sau đây gọi là công ty nhận sáp nhập) bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang công ty nhận sáp nhập, đồng thời chấm dứt sự tồn tại của công ty bị sáp nhập.

Về thủ tục, hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm điều 152 và 153 Luật Doanh nghiệp 2005 của Nước Ta .

 • DePamphilis, Donald (2008). Mergers, Acquisitions, and Other Restructuring Activities. New York: Elsevier, Academic Press. tr. 740. ISBN 978-0-12-374012-0.
 • Cartwright, Susan (2006). “Thirty Years of Mergers and Acquisitions Research: Recent Advances and Future Opportunities”. British Journal of Management. 17 (S1): S1–S5. doi:10.1111/j.1467-8551.2006.00475.x.
 • Harwood, I. A. (2006). “Confidentiality constraints within mergers and acquisitions: gaining insights through a ‘bubble’ metaphor”. British Journal of Management. 17 (4): 347–359. doi:10.1111/j.1467-8551.2005.00440.x.
 • Straub, Thomas (2007). Reasons for frequent failure in Mergers and Acquisitions: A comprehensive analysis. Wiesbaden: Deutscher Universitätsverlag. ISBN 9783835008441.
 • Vuong, Quan-Hoang; và đồng nghiệp (2010). “M&A Market in Vietnam’s Transition Economy” ( PDF ). The Journal of Economic Policy and Research. 5 (1): 1-54.

More on this topic

Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Advertismentspot_img

Popular stories