Một số quy định về Tập đoàn kinh tế theo Luật Doanh nghiệp

Related Articles

Tập đoàn kinh tế là gì? Quy định về mô hình tập đoàn kinh tế theo pháp luật. Các lưu ý khi làm mô hình tập đoàn kinh tế.

Khái nhiệm Tập đoàn kinh tế

Căn cứ theo Điều 194 Luật doanh nghiệp 2020, Tập đoàn kinh tế, tổng công ty thuộc những thành phần kinh tế là nhóm công ty có mối quan hệ với nhau trải qua chiếm hữu CP, phần vốn góp hoặc link khác. Tập đoàn kinh tế, tổng công ty không phải là một mô hình doanh nghiệp, không có tư cách pháp nhân, không phải ĐK xây dựng theo lao lý của Luật này .Tập đoàn kinh tế, tổng công ty có công ty mẹ, công ty con và những công ty thành viên khác. Công ty mẹ, công ty con và mỗi công ty thành viên trong tập đoàn kinh tế, tổng công ty có quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của doanh nghiệp độc lập theo lao lý của pháp lý .

Xem thêm: Nên lựa chọn loại hình công ty doanh nghiệp nào để thành lập

Cơ cấu tổ chức quản lý tập đoàn kinh tế

Phải nắm rõ cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai và quản trị quản lý và vận hành của tập đoàn kinh tế thì những tổ chức triển khai mới hoạt động giải trí hiệu suất cao .

Cơ cấu tổ chức tập đoàn kinh tế

Tập đoàn kinh tế có công ty mẹ, công ty con và những công ty thành viên khác. Công ty mẹ, công ty con và mỗi công ty thành viên trong tập đoàn kinh tế, tổng công ty có quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của doanh nghiệp độc lập theo pháp luật của pháp lýMột công ty được coi là công ty mẹ của công ty khác nếu thuộc một trong những trường hợp sau đây :– Sở hữu trên 50 % vốn điều lệ hoặc tổng số CP đại trà phổ thông của công ty đó ;– Có quyền trực tiếp hoặc gián tiếp quyết định hành động chỉ định hầu hết hoặc tổng thể thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của công ty đó ;– Có quyền quyết định hành động việc sửa đổi, bổ trợ Điều lệ của công ty đó .Công ty con không được góp vốn đầu tư góp vốn, mua CP của công ty mẹ. Các công ty con của cùng một công ty mẹ không được cùng nhau góp vốn, mua CP để sở hữu chéo lẫn nhau

Các công ty con có cùng một công ty mẹ là doanh nghiệp có sở hữu ít nhất 65% vốn nhà nước không được cùng nhau góp vốn thành lập doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp.

Xem thêm : Cơ cấu tổ chức triển khai công ty

Quản lý tập đoàn

Công ty mẹ, công ty con và mỗi công ty thành viên trong tập đoàn kinh tế, tổng công ty có quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của doanh nghiệp độc lập theo pháp luật của pháp lý .Tùy thuộc vào mô hình pháp lý của công ty con, công ty mẹ triển khai quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của mình với tư cách là thành viên, chủ sở hữu hoặc cổ đông trong quan hệ với công ty con theo pháp luật tương ứng của Luật doanh nghiệp và lao lý khác của pháp lý có tương quan .Hợp đồng, thanh toán giao dịch và quan hệ khác giữa công ty mẹ và công ty con đều phải được thiết lập và thực thi độc lập, bình đẳng theo điều kiện kèm theo vận dụng so với những chủ thể pháp lý độc lập .Trường hợp công ty mẹ can thiệp ngoài thẩm quyền của chủ sở hữu, thành viên hoặc cổ đông và buộc công ty con phải thực thi hoạt động giải trí kinh doanh thương mại trái với thông lệ kinh doanh thương mại thông thường hoặc triển khai hoạt động giải trí không sinh lợi mà không đền bù hài hòa và hợp lý trong năm kinh tế tài chính có tương quan, gây thiệt hại cho công ty con :– Công ty mẹ phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về thiệt hại đó ;

– Người quản lý của công ty mẹ chịu trách nhiệm về việc can thiệp buộc công ty con thực hiện hoạt động kinh doanh này phải liên đới cùng công ty mẹ chịu trách nhiệm về các thiệt hại đó.

– Trường hợp công ty mẹ không đền bù cho công ty con thì chủ nợ hoặc thành viên, cổ đông có chiếm hữu tối thiểu 1 % vốn điều lệ của công ty con có quyền nhân danh chính mình hoặc nhân danh công ty con đòi công ty mẹ đền bù thiệt hại cho công ty con– Trường hợp hoạt động giải trí kinh doanh thương mại này do công ty con triển khai đem lại quyền lợi cho công ty con khác của cùng một công ty mẹ thì công ty con được hưởng lợi đó phải trực tiếp cùng công ty mẹ hoàn trả khoản lợi được hưởng đó cho công ty con bị thiệt hại .

Trên đây là nội dung tư vấn một số quy định về Tập đoàn kinh tế. Nếu có vấn đề gì mà Bạn đọc còn vướng mắc, băn khoăn hãy liên hệ với LawKey theo thông tin trên Website hoặc dưới đây để được giải đáp.

More on this topic

Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Advertismentspot_img

Popular stories