mét trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh

Related Articles

Bên phương Tây, người Hi Lạp có núi Olumpus, cao dựng đứng trên bờ biển Aegean ở độ cao hơn 3 nghìn mét.

In the West, the Greeks had their Olympus, rising a sudden 9,000 feet above the Aegean.

Literature

Mẹ có biết là kền kền gà tây có sải cánh 1,8 mét không?

Did you know that turkey vultures have a wingspan of over six feet?

OpenSubtitles2018. v3

Những cột cờ nắm giữ kỷ lục trước đó bao gồm cột cờ Quốc gia cao 162 mét (531 ft) ở Azerbaijan, cột cờ Panmunjeom cao 160 mét (520 ft) tại Kijŏng-dong ở Bắc Triều Tiên và cột cờ Ashgabat cao 133 mét (436 ft) ở Turkmenistan.

Previous record holders included the 162-metre (531 ft) National Flagpole in Azerbaijan, the 160-metre (520 ft) Panmunjeom Flagpole of Kijŏng-dong in North Korea, and the 133-metre (436 ft) Ashgabat Flagpole in Turkmenistan.

WikiMatrix

Với độ cao 2.228 mét (7.310 ft), núi Kosciuszko thuộc Great Dividing Range (dãy Đại Phân Thủy) là núi cao nhất tại Úc đại lục.

At 2,228 metres (7,310 ft), Mount Kosciuszko on the Great Dividing Range is the highest mountain on the Australian mainland.

WikiMatrix

– Sải cánh dài 2 mét.

YR: Yeah, two-meter span.

ted2019

Có một ngành mới trong thành phố, một ngành trị giá 22 tỉ đô- la với khoảng 0. 6 tỉ mét vuông: đó là ngành lưu trữ cá nhân.

There’s a new industry in town, a 22 billion – dollar, 2. 2 billion sq. ft. industry : that of personal storage .

QED

Mặc dù phải đi cách nhau 5 mét và không được phép nói chuyện, nhưng chúng tôi vẫn tìm cách truyền miệng câu Kinh Thánh cho nhau.

Although we had to stay 15 feet [5 m] apart and were not allowed to talk, we still found ways to pass the text on.

jw2019

Các Rob Furlong gây chết người bắn từ khoảng cách trong câu chuyện lớn hơn & lt; / b& gt; & lt; b& gt; 2400 mét & lt; / b& gt;

The Rob Furlong lethal shot from distance in the larger story & lt; / b& gt; & lt; b& gt; 2400 meters & lt; / b& gt;

QED

Hertz đã gây một dao động khoảng 12 mét đến một tấm kẽm để tạo sóng dừng.

Hertz had positioned the oscillator about 12 meters from a zinc reflecting plate to produce standing waves.

WikiMatrix

Phía Nam đường Butte có một thung lũng và một ngọn núi khác mở rộng vào Val-d’Amours và Tide Head, có chiều cao vượt quá 230 mét trong phần Atholville.

South of Butte Sugar there is a valley and another mountain which extends into Val-d’Amours and Tide Head, whose height exceeds 230 metres in the Atholville portion.

WikiMatrix

Đỉnh cao nhất ở khu vực là Lodalskåpa với độ cao 2.083 mét.

The highest peak in the area is Lodalskåpa at a height of 2083 m.

WikiMatrix

Những đảo này được tạo nên toàn bộ bởi những rạn san hô vòng, và trung bình thì ở trên khoảng hai mét so với mực nước biển.

These islands are entirely made up of coral atolls, and on average about two meters above sea level.

ted2019

Một số phải vất vả đi, nhảy, và trèo lên một con dốc đứng dài 50 mét trước khi về đến hang.

For some this means a stiff walk, hop, and scramble up a sloping 200-foot [50 m] cliff before reaching their burrows.

jw2019

Họ khám phá rằng gián chạy mỗi giây một mét và thậm chí ở tốc độ này nó có thể đổi hướng 25 lần mỗi giây.

Over the last five years, aid agency funds have decreased by 40 percent .

jw2019

Điều gì sẽ xảy ra nếu ta làm tất cả những việc này, rồi nhận ra cái cống đó nằm chệch đi tới vài mét?

What if we do all this work, and the pipe is ten feet that way?

OpenSubtitles2018. v3

Có điểm nóng cách khoảng 400 mét.

There’s a hot spot 400 meters out.

OpenSubtitles2018. v3

Victory Beach: Bãi biển Victory dài khoảng 300 mét (980 feet) và nằm ở phía bắc xa nhất của bán đảo Sihanoukville.

Victory Beach: Victory beach is around 300 m long and situated at the furthest north of the peninsula of Sihanoukville.

WikiMatrix

Cô bắt đầu được đào tạo tham gia điền kinh lúc 12 tuổi, gia nhập Câu lạc bộ điền kinh Tonbridge, nơi cô đã được huấn luyện bởi David Arnold và đã giành chiến thắng ở English School cho cư li 1500 mét trong mùa thứ hai năm 1983.

She started training for athletics at the age of 12, joining Tonbridge Athletics Club, where she was coached by David Arnold and went on to win the English Schools 1500 metres in her second season in 1983.

WikiMatrix

Tashkent nằm ở vị trí hợp lưu của sông Chirchiq và một số chi lưu của nó và được xây dựng trên các trầm tích bồi tụ sâu đến 15 mét (49 ft).

Tashkent sits at the confluence of the Chirchiq River and several of its tributaries and is built on deep alluvial deposits up to 15 metres (49 ft).

WikiMatrix

Thống kê của Liên Hiệp Quốc vào năm 2001 ước tính xuất khẩu gỗ để xẻ của Sarawak trung bình là 14.109.000 mét khối (498.300.000 cu ft) mỗi năm từ 1996 đến 2000.

The last United Nations statistics in 2001 estimated Sarawak’s sawlog exports at an average of 14,109,000 cubic metres (498,300,000 cu ft) per year between 1996 and 2000.

WikiMatrix

Nó chỉ được tìm thấy ở rừng có độ cao từ 1950-2050 mét ở Volcán Barva, Cordillera miền trung, Costa Rica.

It is only known from high elevation forest (1,950 to 2,050 m) on Volcán Barva, Cordillera Central, Costa Rica.

WikiMatrix

Ví dụ Achilles chấp rùa một đoạn 100 mét.

Achilles allows the tortoise a head start of 100 meters, for example.

WikiMatrix

Cấu trúc khó khăn của hệ thống dẫn nước kết hợp 24.000 tấn thép và 68.000 mét khối bê tông.

The aqueduct’s tough structure incorporates 24,000 tons of steel and 68,000 cubic meters of concrete.

WikiMatrix

Chúng tôi di chuyển từ điểm này sang điểm, trở lại và ra. nơi mà họ sẽ không làm bất cứ điều gì ít hơn 800 mét từ chúng tôi, họ sợ chúng ta.

We moved from point to point, back and forth. where they would not do anything less than 800 meters from us, they were afraid of us.

QED

Và chù yếu, nói tóm lại, tất cả đều xếp hàng nhờ thuật gấp giấy, vì thuật xếp giấy cho ta sự chính xác tới một phần một triệu mét điều chỉnh ống kính.

And essentially, in the end, all the parts line up because of origami, because of the fact that origami allows us micron-scale precision of optical alignment.

ted2019

More on this topic

Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Advertismentspot_img

Popular stories