Lý thuyết: Thông tin và dữ liệu>

Related Articles

1. Khái niệm thông tin và dữ liệu

– Thông tin là một khái niệm rất trừu tượng. Thông tin được hiểu như thể sự thông tin, trao đổi, lý giải về một đối tượng người dùng nào đó và thường được bộc lộ dưới dạng những tín hiệu như chữ số, chữ viết, âm thanh, dòng điện … Chẳng hạn thông tin về tác dụng học tập của học viên được giáo viên chủ nhiệm ghi trong sổ liên lạc giúp cho những bậc cha mẹ biết về tình hình học tập của con em của mình mình .Nói một cách tổng quát, thông tin là sự hiểu biết của con người về một thực thể nào đó, hoàn toàn có thể tích lũy, tàng trữ, xử lí được .

– Dữ liệu cũng là một khái niệm rất trừu tượng, là thông tin đã được đưa vào máy tính. Dữ liệu sau khi tập hợp lại và xử lí sẽ cho ta thông tin. Hay nói cách khác, dữ liệu là thông tin đã được mã hoá trong máy tính. Chẳng hạn, con số điểm thi là một dữ liệu hoặc con số về nhiệt độ trong ngày là một dữ liệu, hình ảnh về con người, phong cảnh cũng là những dữ liệu,…

2. Đơn vị đo thông tin

Đơn vị cơ bản đo thông tin là bit ( Binary digit ). Bit là dung tích nhỏ nhất tại mỗi thời gian hoàn toàn có thể ghi được hoặc là kí hiệu 0 hoặc là kí hiệu 1. Hai kí hiệu này dùng để màn biểu diễn thông tin trong máy tính .Ngoài đơn vị chức năng bit nói trên, đơn vị chức năng đo thông tin thường dùng là byte và 1 byte bằng 8 bit. Ta có những đơn vị chức năng đo thông tin như sau :

1 byte

= 8 bit .

1 kilôbai ( kB )

= 1024 byte

= 210 byte .

1 mêgabai ( MB )

= 1024 kB

= 210 kB .

1 gigabai ( GB )

= 1024 MB

= 210MB .

1 têrabai ( TB )

= 1024 GB

= 210GB .

1 pêtabai ( PB )

= 1024 TB

= 210TB .

3. Các dạng thông tin

Chúng ta, hoàn toàn có thể phân loại thông tin thành hai loại : số ( số nguyên, số thực … ) và phi số ( văn bản, âm thanh, hình ảnh … )

4. Mã hoá thông tin trong máy tính

Muốn máy tính xử lí được, thông tin phải được biến hóa thành một dãy bit. Cách đổi khác như vậy được gọi là mã hoá thông tin .Để mã hoá thông tin dạng văn bản người ta dùng bộ mã ASCII sử dụng tám bit để mã hoá kí tự. Trong bộ mã ASCII, những kí tự được đánh số từ 0 đến 255 và những kí hiệu này được gọi là mã ASCII thập phân của kí tự .Người ta đã kiến thiết xây dựng bộ mã Unicode sử dụng 16 bit để mã hoá vì bộ mã ASCII chỉ mã hoá được 256 kí tự, chưa đủ để mã hoá đồng thời những bảng vần âm của những ngôn từ trên quốc tế. Bộ mã Unicode hoàn toàn có thể mã hoá được 65536 kí tự khác nhau. Nó được cho phép bộc lộ trong máy tính văn bản của hầu hết những ngôn từ trên quốc tế bằng một bộ mã. Đây là bộ mã chung để bộc lộ những văn bản hành chính .Thông tin tuy có nhiều dạng khác nhau nhưng đều được tàng trữ và xử lí trong máy tính chỉ ở một dạng chung đó là mã nhị phân .

5. Biểu diễn thông tin trong máy tính

a ) Biểu diễn thông tin loại số• Hệ đếm : Hệ đếm được hiểu như tập những kí hiệu và qui tắc sử dụng tập kí hiệu đó để trình diễn và xác lập giá trị những số. Có hệ đếm nhờ vào vị trí và hệ đếm không nhờ vào vị trí .Hệ đếm La Mã là hệ đếm không nhờ vào vị trí, đó là những vần âm : I = 1 ; V = 5 ; X = 10 ; L = 50 ; C = 100 ; D = 500 ; M = 1000 ; Hệ này thường ít dùng, chỉ dùng để đánh số chương, mục, đánh số thứ tự …Các hệ đếm thường dùng là những hệ đếm phụ thuộc vào vị trí. Bất kì 1 số ít tự nhiên b nào lớn hơn 1 đều hoàn toàn có thể chọn làm cơ số cho một hệ đếm. Trong những hệ đếm này, số lượng những kí hiệu được sử dụng bằng cơ số của hệ đếm đó. Các kí hiệu được dùng cho hệ đếm đó có những giá trị tương ứng : 0, 1, …, b-1 .i ) Hệ thập phân ( hệ cơ số 10 ) sử dụng tập kí hiệu gồm 10 chữ số : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Giá trị của mỗi chữ số nhờ vào vào vị trí của nó trong màn biểu diễn .

ii ) Các hệ đếm thường dùng trong Tin học- Hệ nhị phân ( hệ cợ số 2 ) chỉ dùng 2 kí hiệu là chữ số 0 và chữ số 1 .Ví dụ : 1012 = Ix22 + 0x21 + 1×2 ° = 510 .- Hệ cơ số mười sáu ( Hệ Hexa ), sử dụng những kí hiệu : 0, 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F, trong đó A, B, C, D, E, F có giá trị tương ứng là 10, 11, 12, 13, 14, 15 trong hệ thập phân .iii ) Biểu diễn số nguyênMột byte trình diễn được số nguyên trong khoanh vùng phạm vi – 127 đến 127 .iv ) Biểu diễn số thựcDùng dấu chấm (. ) để ngăn cách giữa phần nguyên và phần thập phân. Mọi số thực đều hoàn toàn có thể màn biểu diễn dưới dạng ± M X 10 + K ( dạng dấu phẩy động ) .b ) Biểu diễn thông tin loại phi số• Biểu diễn văn bản : Dùng một dãy bit để màn biểu diễn một kí tự ( mã ASCII của kí tự đó )

• Các dạng khác: xử lí âm thanh, hình ảnh… thành dãy các bit

• Nguyên lí mã hoá nhị phânThông tin có nhiều dạng khác nhau như số, văn bản, hình ảnh, âm thanh … Khi dựa vào máy tính, chúng đều đổi khác thành dạng chung – dãy bit. Dãy bit là mã nhị phân của thông tin mà nó trình diễn .

Loigiaihay.com

More on this topic

Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Advertismentspot_img

Popular stories