Lý thuyết điện tích, định luật Cu-lông>

Related Articles

ĐIỆN TÍCH – ĐỊNH LUẬT CU-LÔNG

I. Sự nhiễm điện của các vật. Điện tích. Tương tác điện. 

1. Sự nhiễm điện của các vật.

Khi cọ xát như vật như thanh thủy tinh, thanh nhựa, mảnh vải polietilen,… vào dạ hoặc lụa… thì những vật đó có thể hút được những vật nhẹ như mẩu giấy, sợi bông… Ta nói rằng những vật đó đã bị nhiễm điện.

Thí dụ :+ Cọ xát thủy tinh vào lụa, hiệu quả là thủy tinh và lụa đều bị nhiễm điện .+ Vật dẫn A không nhiễm điện. Khi cho A tiếp xúc với vật nhiễm điện B thì A nhiễm điện cùng dấu với B .+ Cho đầu A của thanh sắt kẽm kim loại AB lại gần vật nhiễm điện C, tác dụng đầu A tích điện trái dấu với C và đầu B tích điện cùng dấu với C .

2. Điện tích. Điện tích điểm

– Vật bị nhiễm điện còn gọi là vật mang điện, vật tích điện hay vật chứa điện tích .- Điện tích điểm là một vật tích điện có size rất nhỏ so với khoảng cách tới điểm mà ta xét. Điện tích điểm là điện tích được coi như tập trung chuyên sâu tại một điểm .

3. Tương tác điện. Hai loại điện tích

– Các điện tích hoặc đẩy nhau, hoặc hút nhau ( Hình 1.1 ). Sự đẩy nhau hay hút nhau giữa những điện tích đó là tương tác điện .

– Có hai loại điện tích là điện tích dương ( + ) và điện tích âm ( – ) .+ Các điện tích cùng loại ( cùng dấu ) thì đẩy nhau .+ Các điện tích khác loại ( khác dấu ) thì hút nhau .- Hai lực công dụng vào hai điện tích là hai lực trực đối, cùng phương, ngược chiều, độ lớn bằng nhau và đặt vào hai điện tích .

II. Định luật Cu-lông. Hằng số điện môi.

1. Định luật Cu-lông.

Năm 1785, Cu-lông, nhà bác học người Pháp, lần tiên phong lập được định luật về sự nhờ vào của lực tương tác giữa những điện tích điểm ( gọi tắt là lực điện hay lực Cu-lông ) vào khoảng cách giữa chúng .

– Nội dung : Lực hút hay đẩy giữa hai điện tích điểm có phương trùng với đường thẳng nối hai điện tích điểm đó, có độ lớn tỉ lệ thuận với độ lớn của hai điện tích và tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa chúng ( Hình 1.2 ) .

– Biểu thức : ( F = k. dfrac { | q_ { 1 } q_ { 2 } | } { varepsilon r ^ { 2 } } ) ( 1.1 )Trong hệ đơn vị SI, ( k ) có giá trị : ( k = 9.10 ^ 9 dfrac { N.m ^ 2 } { C ^ 2 } )Trong công thức ( 1.1 ) :+ F : lực tương tác ( N )+ r : khoảng cách giữa hai điện tích ( m )+ ( q_1, q_2 ) : điện tích của hai điện tích ( C )+ ε : là một thông số phụ thuộc vào môi trường tự nhiên đặt những điện tích được gọi là hằng số điện môi của môi trường tự nhiên đó. Ta chỉ xét đến những thiên nhiên và môi trường đồng tính .

2. Hằng số điện môi.

– Điện môi là một thiên nhiên và môi trường cách điện .- Khi đặt những điện tích điểm trong một điện môi ( ví dụ điển hình trong một chất dầu cách điện ) đồng tính chiếm đầy khoảng trống xung quanh những điện tích, thì lực tương tác sẽ yếu đi ε lần so với khi đặt chúng trong chân không. ε được gọi là hằng số điện môi của thiên nhiên và môi trường ( ε ≥ 1 ). Đối với chân không thì ε = 1 còn so với những môi trường tự nhiên khác ε > 1 .- Hằng số điện môi là một đặc trưng quan trọng cho đặc thù điện của một chất cách điện. Nó cho biết khi đặt điện tích trong chất đó thì lực tương tác giữa những điện tích sẽ nhỏ đi bao nhiêu lần so với khi đặt chúng trong chân không .

3. Nguyên lý chồng chất lực điện 

Giả sử có n điện tích điểm q1, q2, …, qn tính năng lên điện tích điểm q những lực tương tác tĩnh điện ( overrightarrow { { F_1 } }, overrightarrow { { F_2 } }, …, overrightarrow { { F_n } } ) thì lực điện tổng hợp do những điện tích điểm trên công dụng lên điện tích q tuân theo nguyên tắc chồng chất lực điện .

(overrightarrow F  = overrightarrow {{F_1}}  + overrightarrow {{F_2}}  + … + overrightarrow {{F_n}} )

Sơ đồ tư duy về điện tích, định luật Cu-lông

Loigiaihay.com

More on this topic

Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Advertismentspot_img

Popular stories