lý lịch trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Related Articles

Nên viết lý lịch như thế nào?

How do you compile a résumé?

jw2019

Lý lịch của cô ấy có vấn đề.

There was some issue with her background check.

OpenSubtitles2018. v3

Garcia, tôi cần cô kiểm tra lý lịch đầy đủ cho tôi.

Garcia, I need you to run a full background check for me.

OpenSubtitles2018. v3

Uh, không, bản lý lịch.

Uh, no, I brought a resume.

OpenSubtitles2018. v3

Tra cứu để nhận ra lý lịch của các tổ tiên mà khó để tìm kiếm hơn.

Do research to identify ancestors who are more difficult to find.

LDS

Này, ai mà chả nói dối trong bản lý lịch?

Everybody lies on their resume, okay?

OpenSubtitles2018. v3

Ryan nghĩ hắn có thể có lý lịch quân sự.

Ryan thought he might have a military background.

OpenSubtitles2018. v3

Em không tin nổi nhà trường không biết gì về lý lịch hắn ta.

I can’t believe the school system didn’t know about this guy’s record.

OpenSubtitles2018. v3

Và đây là lý lịch của em tôi.

And this is my brother’s profile.

ted2019

Này, kiểm tra lý lịch tốt quá nhỉ!

Hey, solid background check there.

OpenSubtitles2018. v3

Viết lý lịch hấp dẫn

Produce an Effective Résumé

jw2019

Nhưng chữ mne·meiʹon gợi ý rằng lý lịch của người đã chết được nhớ đến.

But mne·meiʹon suggests that the record of the person who has died is remembered.

jw2019

Em điều tra lý lịch cá nhân của ông ta?

You do background checks on Medicaid personnel?

OpenSubtitles2018. v3

Họ có được nhận xét và xếp hạng tốt, hay họ chưa có dòng lý lịch nào?

Do they have great reviews and ratings, or do they have no profile at all?

ted2019

Một cựu binh có kiến thức, lý lịch sạch sẽ.

Educated, war veteran, clean record.

OpenSubtitles2018. v3

Bản lý lịch của cô rất ấn tượng

A really impressive curriculum

opensubtitles2

Bản lý lịch.

Resume.

OpenSubtitles2018. v3

Họ đã điều tra lý lịch của tôi.

I was vetted.

OpenSubtitles2018. v3

LÝ LỊCH TRÍCH NGANG

PROFILE

jw2019

Tiến sĩ Chase hoàn toàn trong sạch, không một tì vết nào trong lý lịch.

Dr Chase gets off completely clean, not even a little Post-it on her service record.

OpenSubtitles2018. v3

Baakir có kinh nghiệm và lý lịch kinh doanh tốt.

Baakir has experience and a track record.

ted2019

Lý lịch của anh ta thế nào?

What’s his background?

OpenSubtitles2018. v3

Điều đó có nghĩa rằng, trong khi chúng ta chỉ có một lý lịch, chúng có rất nhiều

Which means that, while we all have one biography, they have many.

QED

Chúng tôi có kiểm tra lý lịch đối tác kĩ nhất có thể.

And we made the dummest possible video.

WikiMatrix

Lý lịch vắn tắt của những người được trao giải Hellman/Hammett năm nay ở Việt Nam:

Biographies of 2011 Hellman/Hammett awardees from Vietnam:

hrw.org

More on this topic

Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Advertismentspot_img

Popular stories