learning tiếng Anh là gì?

Related Articles

learning tiếng Anh là gì ? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng learning trong tiếng Anh .

Thông tin thuật ngữ learning tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm learning tiếng Anh

learning

(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ learning

Chủ đề

Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Định nghĩa – Khái niệm

learning tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ learning trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ learning tiếng Anh nghĩa là gì.

learning /’lə:niɳ/

* danh từ

– sự học

– sự hiểu biết; kiến thức

=a man of great learning+ một người có kiến thức rộng, một học giả lớn

!the new learning

– thời kỳ phục hưng

– những môn học mới (đưa vào nước Anh trong (thế kỷ) 16 như tiếng Hy-lạp…)learn /lə:n/

* ngoại động từ learnt /lə:nt/

– học, học tập, nghiên cứu

– nghe thất, được nghe, được biết

=to learn a piece of news from someone+ biết tin qua ai

– (từ cổ,nghĩa cổ);(đùa cợt), guộc duỵu âm phâng nội động từ

– học, học tập

!to learn by heart

– học thuộc lòng

!to learn by rate

– học vẹt

!I am (have) yet to learn

– tôi chưa biết như thế nào, để còn xem đã

learn

– học (thuộc)

Thuật ngữ liên quan tới learning

Tóm lại nội dung ý nghĩa của learning trong tiếng Anh

learning có nghĩa là: learning /’lə:niɳ/* danh từ- sự học- sự hiểu biết; kiến thức=a man of great learning+ một người có kiến thức rộng, một học giả lớn!the new learning- thời kỳ phục hưng- những môn học mới (đưa vào nước Anh trong (thế kỷ) 16 như tiếng Hy-lạp…)learn /lə:n/* ngoại động từ learnt /lə:nt/- học, học tập, nghiên cứu- nghe thất, được nghe, được biết=to learn a piece of news from someone+ biết tin qua ai- (từ cổ,nghĩa cổ);(đùa cợt), guộc duỵu âm phâng nội động từ- học, học tập!to learn by heart- học thuộc lòng!to learn by rate- học vẹt!I am (have) yet to learn- tôi chưa biết như thế nào, để còn xem đãlearn- học (thuộc)

Đây là cách dùng learning tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ learning tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Anh

learning /’lə:niɳ/* danh từ- sự học- sự hiểu biết tiếng Anh là gì?

kiến thức=a man of great learning+ một người có kiến thức rộng tiếng Anh là gì?

một học giả lớn!the new learning- thời kỳ phục hưng- những môn học mới (đưa vào nước Anh trong (thế kỷ) 16 như tiếng Hy-lạp…)learn /lə:n/* ngoại động từ learnt /lə:nt/- học tiếng Anh là gì?

học tập tiếng Anh là gì?

nghiên cứu- nghe thất tiếng Anh là gì?

được nghe tiếng Anh là gì?

được biết=to learn a piece of news from someone+ biết tin qua ai- (từ cổ tiếng Anh là gì?

nghĩa cổ) tiếng Anh là gì?

(đùa cợt) tiếng Anh là gì?

guộc duỵu âm phâng nội động từ- học tiếng Anh là gì?

học tập!to learn by heart- học thuộc lòng!to learn by rate- học vẹt!I am (have) yet to learn- tôi chưa biết như thế nào tiếng Anh là gì?

để còn xem đãlearn- học (thuộc)

More on this topic

Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Advertismentspot_img

Popular stories