Lãnh Sự Quán Tiếng Anh Là Gì, Phân Biệt Đại Sứ Quán Và Lãnh Sự Quán

Related Articles

Đại sứ quán là gì? Lãnh sự quán là gì? Phân biệt Đại sự quán và Lãnh sự quán?

Trang chủ » Tư vấn pháp lý »

Đại sứ quán (Embassy) là gì? Lãnh sự quán (Consulate) là gì? Đại sứ quán tiếng Anh là gì? Lãnh sự quán tiếng Anh là gì? Phân biệt Đại sự quán và Lãnh sự quán?

Nhiều người hiện nay vẫn đang nhầm lẫn giữa đại sứ quán và lãnh sự quán. Đây là hai cơ quan mà mỗi người khi muốn xin thị thực đến một nước sẽ phải nộp hồ sơ đến hai cơ quan này.

Bạn đang xem: Lãnh sự quán tiếng anh là gì

*

Luật sư tư vấn pháp luật về đại sứ quán, lãnh sự quán: 1900.6568

1. Đại sứ quán là gì?

Đại sứ quán là cơ quan đại diện thay mặt ngoại giao của một vương quốc này tại một vương quốc khác được thiết lập khi hai nước có quan hệ ngoại giao và đồng ý chấp thuận thiết lập cơ quan ngoại giao. Đại sứ quán luôn đặt ở Hà Nội Thủ Đô của một vương quốc. Do đó, tổng thể những Đại sứ quán của những vương quốc khác tại Nước Ta đều đóng tại TP. Hà Nội cũng như Đại sứ quán của Việt nam luôn nằm tại thủ đô hà nội của nước bạn. Vậy nên nếu hai nước có quan hệ ngoại giao mà không đồng ý chấp thuận thiết lập cơ quan ngoại giao thì không có Đại Sứ Quán ở hai nước đó. Người đứng đầu cơ quan này là Ngài Đại Sứ ( hay còn gọi là Ngài Đại Sứ Đặc Mệnh Toàn Quyền ), ngoài những còn những chức vụ khác như là Tham tán, Bí thư, Tùy viên, … Đại Sứ Quán hoạt động giải trí trong nhiều nghành nghề dịch vụ như chính trị, kinh tế tài chính, quân sự chiến lược. Tương ứng với đó, trong Đại Sứ Quán cũng có những cơ quan triển khai tính năng chuyên trách theo từng mảng quản trị. Chức năng chính của những Đại Sứ Quán gồm có : tiếp thị hình ảnh của quốc gia và thôi thúc giao lưu văn hóa truyền thống với quốc tế, cung ứng thông tin liên lạc cho công dân nước mình tại nước thường trực, giải quyết và xử lý sách vở và tư vấn thủ tục thiết yếu cho công dân nước mình tại nước thường trực, bảo vệ bảo mật an ninh cho công dân nước mình ở nước thường trực … Ngoài ra Đại Sứ Quán còn đem đến thời cơ việc làm cũng như tương hỗ giáo dục hội đồng trải qua những chương trình về du học, học bổng cho những cấp học, … Đại Sứ sẽ chịu nghĩa vụ và trách nhiệm báo cáo giải trình lên Bộ Ngoại Giao của nước thường trực về những yếu tố tương quan. Đại Sứ hoàn toàn có thể đại diện thay mặt cơ quan chính phủ nước đó truyền đạt những quan điểm quan trọng và có quyền hạn trên khoanh vùng phạm vi cả nước trong những yếu tố như visa, kinh tế tài chính, chính trị, văn hóa truyền thống, … Một trong số những hoạt động giải trí đặc trưng mà mọi người hay tìm đến Đại Sứ Quán đó là xin cấp Thị thực ( Visa ) để đi tới nước của Đại Sứ Quán đó. Đại Sứ Quán luôn luôn được đặt tại thủ đô hà nội của một vương quốc. Đại Sứ Quán của những vương quốc khác ở Nước Ta đều đặt tại TP. hà Nội TP. Hà Nội và ngược lại, Đại Sứ Quán của Nước Ta cũng được đặt tại Thành Phố Hà Nội của những nước bạn.

2. Lãnh sự quán là gì?

Lãnh sự quán là một trong những cơ quan lãnh sự theo định nghĩa tại Công ước Viên về quan hệ lãnh sự 1963. “ Cơ quan lãnh sự ” có nghĩa là Tổng lãnh sự quán, Lãnh sự quán, Phó lãnh sự quán hoặc Đại lý lãnh sự quán. Lãnh sự quán là cơ quan ngoại giao của một nước được đặt ở thành phố của một nước khác, đảm nhiệm một vùng nào đó. Đây là nơi thao tác của Tổng Lãnh sự và những nhân viên cấp dưới ngoại giao. Cơ quan này được thiết lập sau Đại Sứ Quán, do những yếu tố khác như khối lượng việc làm, yếu tố địa lý … Các công dụng lãnh sự gồm có : a ) Bảo vệ tại Nước đảm nhiệm những quyền và quyền lợi hợp pháp của Nhà nước, pháp nhân và công dân Nước cử, trong khoanh vùng phạm vi lao lý quốc tế được cho phép ; b ) Phát triển quan hệ thương mại, kinh tế tài chính, văn hoá và khoa học giữa Nước cử và Nước đảm nhiệm cũng như thôi thúc quan hệ hữu nghị giữa hai nước tương thích với những lao lý của Công ước này ;

c) Bằng mọi biện pháp hợp pháp, tìm hiểu tình hình và diễn biến trong đời sống thương mại, kinh tế, văn hoá và khoa học của Nước tiếp nhận, báo cáo tình hình đó về Chính phủ Nước cử và cung cấp thông tin cho những người quan tâm;

d ) Cấp hộ chiếu và sách vở đi lại cho công dân Nước cử và cấp thị thực hoặc những sách vở thích hợp cho những người muốn đến Nước cử ; e ) Giúp đỡ công dân gồm có cả thể nhân và pháp nhân của Nước cử ; f ) Hoạt động với tư cách là công chứng viên và hộ tịch viên và thực thi những công dụng tựa như, cũng như triển khai một số ít tính năng có đặc thù hành chính, với điều kiện kèm theo không trái với luật và lao lý của Nước đảm nhiệm ; g ) Bảo vệ quyền hạn của công dân gồm có cả thể nhân và pháp nhân của Nước cử trong trường hợp thừa kế di sản trên chủ quyền lãnh thổ Nước đảm nhiệm, tương thích với luật và pháp luật của Nước đảm nhiệm ; h ) Trong khoanh vùng phạm vi luật và pháp luật của Nước tiếp đón, bảo vệ quyền lợi và nghĩa vụ của những vị thành niên và những người bị hạn chế năng lượng hành vi là công dân Nước cử, đặc biệt quan trọng trong trường hợp cần sắp xếp sự giám hộ hoặc đỡ đầu cho những người này ; i ) Phù hợp với thực tiễn và thủ tục hiện hành ở Nước tiếp đón, đại diện thay mặt hoặc sắp xếp việc đại diện thay mặt thích hợp cho công dân Nước cử trước toàn án và những nhà chức trách khác của Nước tiếp đón, nhằm mục đích đưa ra những giải pháp trong thời điểm tạm thời tương thích với luật và pháp luật của nước đảm nhiệm để bảo vệ những quyền và quyền lợi của những công dân đó, nếu vì vắng mặt hoặc vì một nguyên do nào khác, họ không hề kịp thời bảo vệ những quyền và quyền lợi của họ ; j ) Chuyển giao những tài liệu tư pháp và không tư pháp, hoặc thực thi những uỷ thác tư pháp hoặc uỷ thác lấy lời khai cho những toà án ở Nước cử tương thích với những điều ước quốc tế hiện hành, hoặc nếu không có những điều ước quốc tế như vậy thì theo bất kỳ cách nào khác tương thích với luật và pháp luật của Nước tiếp đón ; k ) Thực hiện quyền giám sát và thanh tra mà luật và pháp luật của Nước cử được cho phép, so với tàu thuỷ có quốc tịch Nước cử, tàu bay ĐK ở Nước này, thuyền bộ và tổ bay ; l ) Giúp đỡ tàu thuỷ và tàu bay nêu ở mục ( k ) của điều này, và giúp những thành viên của thuyền bộ và tổ bay trên những tàu thuỷ và tàu bay đó, nhận những lời khai về hành trình dài của tàu, kiểm tra và đóng dấu sách vở của tàu và không tác động ảnh hưởng đến quyền hạn của nhà chức trách Nước đảm nhiệm, thực thi tìm hiểu những sự kiện xảy ra trong hành trình dài của tàu và xử lý những tranh chấp dưới bất kể dạng nào giữa thuyền trưởng, những sĩ quan và thuỷ thủ trong khoanh vùng phạm vi được cho phép của luật và những pháp luật của Nước cử ; m ) Thực hiện những tính năng khác do Nước cử giao cho cơ quan lãnh sự, nếu điều đó không bị luật và pháp luật của Nước đảm nhiệm ngăn cấm hoặc không bị Nước đảm nhiệm phản đối hoặc điều đó được pháp luật trong điều ước quốc tế hiện hành giữa Nước cử và Nước tiếp đón. Các Lãnh Sự Quán của những vương quốc khác tại Nước Ta hầu hết đóng ở TP Hồ Chí Minh, có 1 số ít ít ở Thành Phố Đà Nẵng.

3. Đại sứ quán tiếng Anh là gì?

Đại sứ quán trong tiếng anh là Embassy

4. Lãnh sự quán tiếng Anh là gì?

Lãnh sự quán trong tiếng anh là Consulate

Ngoài ra, 1 số ít những thuật ngữ tương quan đến nghành nghề dịch vụ này như sau : Diplomatic: Ngoại giao Alliance: khối liên minh, khối đồng minh Ambassador: đại sứ Foreign Office: Bộ ngoại giao Collaboration: Sự cộng tác Conciliatory: hòa giải Commerce: thương mại, sự giao thiệp Convention: hội nghị, hiệp định, sự thỏa thuận Agreement: Hiệp định Ministerial Meeting: Hội nghị Bộ trưởng International Conference: Hội nghị quốc tế Treaty: Hiệp ước Preliminary Agreement: Hiệp định sơ bộ Resolution: Nghị quyết Clause: Điều khoản Protocol: Nghị định thư Cooperation in all fields: hợp tác về mọi mặt Stipulation: Điều quy định

5. Phân biệt Đại sự quán và Lãnh sự quán?

Tiêu chí Đại Sứ Quán Lãnh sự quán
Khái niệm Đại sứ quán là gì?Là cơ quan đại diện ngoại giao của một quốc gia này tại một quốc gia khác được thiết lập khi 2 nước có quan hệ ngoại giao và đồng ý thiết lập cơ quan ngoại giao. Lãnh Sự Quán là gì?Là cơ quan ngoại giao của một nước được đặt ở thành phố của một nước khác, phụ trách một vùng nào đó.

Xem thêm: 0799 Là Mạng Gì – Sim đầu Số 0799 Mobifone

Mục đích thiết lập Đại sứ quán (ĐSQ) được thiết lập khi 2 nước có quan hệ ngoại giao và đồng ý thiết lập cơ quan ngoại giao. Cơ quan này được thiết lập sau Đại Sứ Quán, khi quan hệ ngoại giao của 2 nước đạt đến một mức nào đó, thấy cần thiết phải có thêm Tổng Lãnh Sự Quán.
Vị trí ĐSQ luôn luôn đặt tại thủ đô, như vậy tất cả đại sứ quán đều đóng tại Hà Nội. Tổng Lãnh Sự quán thường được đặt ở các thành phố lớn. Như tất cả Tổng Lãnh Sự Quán các nước đều đóng tại TP. HCM, có một vài quốc gia có thêm Tổng Lãnh Sự Quán tại Đà Nẵng.Hiện tại các TLSQ ở các nước phụ trách khoảng 30 tỉnh, thành phía Nam (tính từ miền Trung vào, số lượng và phạm vi có thay đổi tùy theo nước)
Chức vụ Người đứng đầu là Đại Sứ, tiếp đó là các chức vụ khác như Tham tán, Bí thư, Tùy viên,….. Người đứng đầu TLSQ là Tổng Lãnh Sự, tiếp đó là Phó Tổng Lãnh Sự, Lãnh Sự, Phó Lãnh Sự, Tùy Viên,…
Nhiệm vụ quyền hạn của người đứng đầu – Người đứng đầu Đại Sứ Quán là Ngài Đại Sứ (hay còn gọi là Ngài Đại Sứ Đặc Mệnh Toàn Quyền) có quyền hạn trên phạm vi cả nước trong các vấn đề như visa, kinh tế, văn hóa, chính trị,…– Đại Sứ sẽ chịu trách nhiệm báo cáo lên Bộ Ngoại Giao của nước sở tại. – Cấp trên của Ngài Tổng Lãnh Sự là Bộ Trưởng Ngoại Giao, TLSQ cũng báo cáo lên Bộ Ngoại Giao, không phải báo cáo lên Đại Sứ Quán.– TLSQ nhỏ hơn Đại sứ Quán nhưng hoạt động độc lập với Đại Sứ Quán. – TLSQ cũng làm những việc như ĐSQ và có nghĩa vụ và trách nhiệm trong
Về ngoại giao – Chỉ Ngài Đại Sứ Đặc Mệnh Toàn Quyền mới có thể thay mặt chính phủ nước đó truyền đạt các ý kiến quan trọng. – TLSQ có trách nhiệm trong vùng mình quản lý.
Lĩnh vực hoạt động Hoạt động của ĐSQ rộng hơn, gồm nhiều lĩnh vực chính trị, quân sự, kinh tế,.. Hoạt động của TLSQ hẹp hơn, chủ yếu là kinh tế và visa.

Xem thêm: Per Capita Là Gì – Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích

Như vậy, thị thực (Visa) của một quốc gia nào đó sẽ được Đại Sứ Quán hoặc Tổng Lãnh Sự Quán của quốc gia đó tại Việt Nam xét duyệt. Người lưu trú ở các tỉnh miền Bắc và miền Bắc Trung Bộ có thể nộp đơn xin thị thực (Visa) tại Đại Sứ Quán quốc gia đó tại Hà Nội, người lưu trú ở các tỉnh miền Nam và Nam Trung Bộ có thể đến nộp tại Tổng Lãnh Sự Quán quốc gia đó tại TP. HCM (có thể ở TP. Đà Nẵng).

Chuyên mục: Diplomatic : Ngoại giao Alliance : khối liên minh, khối liên minh Ambassador : đại sứ Foreign Office : Bộ ngoại giao Collaboration : Sự cộng tác Conciliatory : hòa giải Commerce : thương mại, sự tiếp xúc Convention : hội nghị, hiệp định, sự thỏa thuận hợp tác Agreement : Hiệp định Ministerial Meeting : Hội nghị Bộ trưởng International Conference : Hội nghị quốc tế Treaty : Hiệp ước Preliminary Agreement : Hiệp định sơ bộ Resolution : Nghị quyết Clause : Điều khoản Protocol : Nghị định thư Cooperation in all fields : hợp tác về mọi mặt Stipulation : Điều quy địnhNhư vậy, thị thực ( Visa ) của một vương quốc nào đó sẽ được Đại Sứ Quán hoặc Tổng Lãnh Sự Quán của vương quốc đó tại Nước Ta xét duyệt. Người lưu trú ở những tỉnh miền Bắc và miền Bắc Trung Bộ hoàn toàn có thể nộp đơn xin thị thực ( Visa ) tại Đại Sứ Quán vương quốc đó tại TP.HN, người lưu trú ở những tỉnh miền Nam và Nam Trung Bộ hoàn toàn có thể đến nộp tại Tổng Lãnh Sự Quán vương quốc đó tại Thành Phố Hồ Chí Minh ( hoàn toàn có thể ở TP. TP. Đà Nẵng ). Chuyên mục : Hỏi Đáp

More on this topic

Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Advertismentspot_img

Popular stories