lá bài trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Related Articles

Hãy chọn một lá bài.

Pick a card.

OpenSubtitles2018. v3

Alice rút ra một lá bài và phải quyết định tìm giá trị hay hoa.

Alice picks a card from the pack, and must decide whether to measure the value or the suit.

Literature

Ví dụ, sấp bài 5 có thể gọi là tổ chập 5 (k = 5) lá bài từ 52 lá bài (n = 52).

For example, a poker hand can be described as a 5-combination (k = 5) of cards from a 52 card deck (n = 52).

WikiMatrix

Quân J là lá bài có chữ ” J “!

Joker is poker with a ” J “!

OpenSubtitles2018. v3

Anh ta có thể tự tin để những lá bài đó ra.

He can now leave the cards openly in confidence.

QED

Nếu tôi có thể thôi miên Danny trước khi anh ném lá bài trúng anh ta

If I can hypnotize Danny before you hit him with a card,

OpenSubtitles2018. v3

Ông chỉ còn lại hai lá bài, Tôi không nên hét lên mới lạ?

You just have two cards left, Shouldn’t I yell?

OpenSubtitles2018. v3

Tất cả chúng ta cần là một lá bài.

All we need is a playing card.

QED

Lá bài thần chết họ cho chúng ta…

This death card they gave us…

OpenSubtitles2018. v3

Hãy chọn trong số này xem lá bài nào lớn nhất.

Let’s pick one each and see which one is bigger.

OpenSubtitles2018. v3

Nếu lá bài cho phép đã chọn, hãy chơi lại và/hoặc chọn một lá để hủy bỏ.

If their chosen card allows it, play again and/or choose a card to discard.

WikiMatrix

Giờ tôi sẽ để lá bài này lại vào bộ bài.

Now I’m going to place this card back into the deck.

OpenSubtitles2018. v3

Không phải lá bài tôi bốc được.

That’s not my card.

OpenSubtitles2018. v3

Cháu không thể làm thế trong 2 giây và có một mảnh nhỏ của lá bài bị dư ra.

You cannot do that in two seconds and have a minuscule part of the card showing.

QED

Những lá bài to hơn so với tay của tôi

The cards were bigger than my hands.

ted2019

tôi chỉ đang chơi bằng những lá bài tôi có.

No, I’m just playing the cards I was dealt.

OpenSubtitles2018. v3

Bà và mấy lá bài vớ vẩn đó đã làm mọi thứ rối tinh lên.

You and your cards screwed everything up!

OpenSubtitles2018. v3

Nếu anh xác định và tổng hợp điểm của hai lá bài.

If you can identify and sum up the points of these two cards.

OpenSubtitles2018. v3

Trò chơi sử dụng bộ bài tiêu chuẩn (gồm 52 lá bài).

The game requires one standard (52-card) deck of playing cards.

WikiMatrix

Đó là lá bài trong tay áo của bố.

That card was up your sleeve.

OpenSubtitles2018. v3

Đây có phải là lá bài của anh không?

Is this your card?

OpenSubtitles2018. v3

Một lá bài, một con chim hay một người.

A deck of cards, a bird or a man.

OpenSubtitles2018. v3

Giờ, tôi sẽ lấy lại những lá bài một cách rất công khai.

Now, very clearly, I’m going to gather the deck together.

ted2019

Tất cả các lá bài đều có 1 giá trị.

Every card had a value.

OpenSubtitles2018. v3

Lá bài này thắng, lá này thua.

This card wins, this one loses.

OpenSubtitles2018. v3

More on this topic

Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Advertismentspot_img

Popular stories