kỹ nghệ trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Related Articles

Kỹ nghệ dệt thịnh vượng ở đó sản xuất vải lông dê dùng làm lều.

From its thriving textile industry came goat-hair cloth from which tents were made.

jw2019

Ông cố con và vài người khác đã tạo ra kỹ nghệ này.

Your great-grandfather and a few others created this industry.

OpenSubtitles2018. v3

Tôi đem lại việc làm và kỹ nghệ.

I brought jobs and industry.

OpenSubtitles2018. v3

Các nước kỹ nghệ hóa đã làm chủ được năng lực của hơi nước.

Industrialized countries had harnessed the power of steam.

jw2019

Mẹ ông, Anisya Ivanovna Alekhina (nhũ danh Prokhorova), là con gái của một kỹ nghệ gia giàu có.

His mother, Anisya Ivanovna Alekhina (born Prokhorova), was the daughter of a rich industrialist.

WikiMatrix

Những hậu quả kinh khủng cho toàn bộ kỹ nghệ này.

Terrible ramifications for the whole industry.

OpenSubtitles2018. v3

KỸ NGHỆ HÀNG KHÔNG mang lại nhiều lợi ích lớn lao cho con người.

AVIATION has brought a multitude of benefits to mankind.

jw2019

Trong các nước được kỹnghệ-hóa, các thành-phố phát triển theo một nhịp điệu vô độ.

Cities throughout the industrial world grew with breathtaking speed.

jw2019

Sự kỳ diệu của kỹ nghệ là quan trọng, nhưng không quan trọng nhiều như người ta tưởng.

The technical wizardry does matter, but not as much as one might think.

Literature

Ông nói rằng ông đã tham gia vào kỹ nghệ đảo ngược của một số đĩa bay.

He said that he was involved in the reverse engineering of one of nine flying saucers.

WikiMatrix

Các nước kỹ nghệ cũng có đấng mê-si của họ.

The industrialized nations have had their messiahs too.

jw2019

Đó là tai nạn kỹ nghệ tàn khốc nhất từ xưa cho đến lúc đó.

It was the worst industrial accident up to that time.

jw2019

Tại một xứ Phi Châu, có nhiều vụ trộm cắp và tham nhũng trong kỹ nghệ kim cương.

In one African country, the diamond industry was the scene of much stealing and corruption.

jw2019

Làn sóng bắt giữ trong các ngành kỹ nghệ quân sự kéo dài cho tới 1941.

The wave of arrests in the militaryrelated industries continued well into 1941.

WikiMatrix

Kỹ nghệ trình diễn đầy những người Do Thái, phải không?

The show business is filled with Jewish people, isn’t it?

OpenSubtitles2018. v3

Bắn cung vừa là kỹ năng, vừa là kỹ nghệ.

Battle is both craft and art.

OpenSubtitles2018. v3

Hồi đó chưa có cuộc cách mạng kỹ nghệ.

The industrial revolution had not begun.

jw2019

Anh Stephen lớn lên trong một trung tâm kỹ nghệ tại Anh-quốc.

Stephen was brought up in one of the industrial centers of England.

jw2019

Khoảng hai phần ba cơ sở kỹ nghệ, nông nghiệp và thương mại của Đức bị tàn phá”.

Approximately two thirds of the industrial, agricultural, and commercial facilities of Germany were in ruins.”

jw2019

Oregon cũng là nhà của nhiều công ty lớn trong những ngành kỹ nghệ khác.

Oregon is also the home of large corporations in other industries.

WikiMatrix

Brad, tôi đã làm một con điếm cho kỹ nghệ quảng cáo 14 năm nay.

Brad, for 14 years, I’ve been a whore for the advertising industry.

OpenSubtitles2018. v3

Cuộc cách-mạng kỹnghệ

The Industrial Revolution

jw2019

Các nước phát triển về kỹ nghệ cũng gặp vấn đề này.

Industrialized nations are no exception .

jw2019

Trên khắp đất những giòng sông tinh khiết ngày trước nay bị biến thành những cống rãnh kỹ nghệ.

All over the earth, once pure rivers are being turned into industrial sewers.

jw2019

Các tế bào này vẫn còn được sử dụng rộng rãi trong kỹ nghệ dược sinh học (biopharmaceutical industry).

These cells are still widely utilized in the bio pharmaceutical industry.

WikiMatrix

More on this topic

Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Advertismentspot_img

Popular stories