Kiêng việc xác ngày Chúa nhật – NVMN 23.5.2021

Related Articles

Kiêng việc xác ngày Chúa nhật – NVMN 23.5.2021

 

Niềm Vui Mỗi Ngày

 

“Hãy lấy Chúa làm niềm vui của bạn,

Người sẽ cho được phỉ chí toại lòng”.

Thánh Vịnh 37,4NVMN 23.5.2021

 

Kiêng việc xác ngày Chúa nhật

 

Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui.

 

Chúa nhật 23.5.202 là Chúa nhật thứ 2 xứ tôi không có thánh lễ, mọi người phải xem lễ online. Các Anh Chị dự tòng cũng phải nghỉ để phòng chống dịch Covid-19. Mọi người đều mong chờ ngày trở lại lớp. Với người Kitô hữu, lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống là một lễ trọng nhất của năm Phụng vụ. Lễ này đánh dấu sự khai sinh Giáo Hội, tựa như lễ quốc khánh của một quốc gia. Hôm nay, mọi tín hữu kiêng việc xác để mừng lễ cách trọng thể. (x.1)

 

Chúng ta biết, Thiên Chúa đã truyền cho dân Ítraen phải tuân giữ ngày Sabát, tức ngày thứ bảy trong tuần trong Mười Điều Răn, như sau:

 

“Ngươi hãy nhớ ngày Sabát và coi đó là ngày thánh. Trong sáu ngày, ngươi sẽ lao động và làm mọi công việc của ngươi. Còn ngày thứ bảy là ngày Sabát kính Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi. Ngày đó ngươi không được làm công việc gì, cả ngươi cũng như con trai con gái, tôi tớ nam nữ gia súc và ngoại kiều ở trong thành của ngươi.” (Xh 20,8-10).

 

Đây là nguồn gốc của luật giữ ngày Chúa Nhật, các ngày lễ trọng và luật kiêng làm việc xác những ngày này trong Giáo Hội Công Giáo ngày nay.

 

Về Kiêng việc xác ngày Chúa Nhật, giáo lý Hội thánh Công Giáo (GLCG) dạy như sau:

 

* GLCG 2185

 

Ngày Chúa Nhật và các ngày lễ buộc, các tín hữu tránh lao động và các sinh hoạt ngăn trở việc thờ phượng Thiên Chúa, việc hưởng niềm vui trong ngày của Chúa, việc bác ái và tịnh dưỡng thể xác cũng như tinh thần. Luật giữ ngày Chúa Nhật có thể được miễn chuẩn, khi có trách nhiệm gia đình hay nghĩa vụ xã hội quan trọng. Nhưng tín hữu cũng phải coi chừng, đừng để những miễn chuẩn này dẫn đến thói quen thờ ơ với việc thờ phượng, với cuộc sống gia đình hay sức khỏe của mình.

 

* GLCG 2186

 

Khi hưởng những giờ nhàn rỗi, người tín hữu nên nhớ đến anh chị em của mình, những người cùng có nhu cầu và quyền lợi như mình, nhưng không được nghỉ ngơi vì nghèo khổ và túng cực. Theo truyền thống đạo đức công giáo, ngày Chúa Nhật phải là ngày dành riêng để làm việc lành và khiêm tốn phục vụ cho bệnh nhân, kẻ tàn tật và già lão. Người tín hữu cũng phải thánh hiến ngày Chúa Nhật bằng cách dành thời giờ để chú tâm đến gia đình và thân hữu, những người mà thường nhật họ khó chú tâm tới. Ngày Chúa Nhật cũng là thời gian suy tư, tĩnh lặng, rèn luyện và suy niệm cần thiết để đời sống nội tâm của tín hữu được phát triển.

 

* GLCG 2187

 

Ðể thánh hóa ngày Chúa Nhật và lễ trọng, phải có một nỗ lực chung. Nếu không cần thiết, người Kitô hữu đừng bắt anh em làm điều gì khiến họ không thể giữ ngày Chúa Nhật. Nếu những tổ chức (thể thao hay gặp gỡ) và nhu cầu xã hội (các dịch vụ công cộng) đòi buộc một số người phải lao động ngày Chúa Nhật, thì họ cũng phải tìm đủ thời gian để nghỉ ngơi. Với tinh thần điều độ và yêu thương, người tín hữu phải tránh những bốc đồng và bạo lực thường gặp thấy nơi các cuộc giải trí tập thể.

 

* Giáo Luật điều 1247 qui định:

 

“Vào ngày Chủ Nhật và các ngày lễ buộc khác, tín hữu buộc phải tham dự thánh lễ, và hơn nữa, kiêng làm những công việc hay hoạt động làm ngăn trở sự thờ phượng Thiên Chúa, sự hưởng niềm vui riêng của ngày của Chúa, hoặc sự nghỉ ngơi cần thiết cho tâm trí và thân xác.”

 

Người tín hữu có thể được miễn chuẩn khỏi giữ ngày Chúa nhật khi có lý do chính đáng và theo chỉ thị của Giám Mục giáo phận(2)

 

Kinh Hội Thánh có Sáu Điều Răn, dạy như sau:

Thứ hai:  chớ làm việc xác ngày Chúa Nhật cùng Các Ngày Lễ Buộc.

 

Cụ thể Kiêng việc xác là gì?

Kiêng việc xác ngày Chúa nhật và lễ buộc là không làm những việc tay chân có thể gây trở ngại cho việc thánh hóa ngày của Thiên Chúa.

 

Kiêng việc xác có nhiều ý nghĩa:

 

– Tuân giữ lệnh truyền của Thiên Chúa về ngày lễ nghỉ.

 

– Để mừng kỷ niệm việc Chúa Giêsu sống lại vào ngày đầu tuần.

 

– Để hướng tới thời gian cuối cùng khi mọi sự hoàn tất.

 

– Để có thời gian rộng rãi hơn mà chu toàn nghĩa vụ thờ phượng Chúa và làm việc bác ái.

 

– Nghỉ ngày Chúa nhật còn có cái lợi thực tế là để bồi bổ sức khỏe bị tiêu hao suốt tuần lễ vì lao động.

 

Dĩ nhiên, khi có lý do chính đáng, chúng ta có thể lao động / làm việc ngày Chúa nhật và ngày lễ buộc (trừ ba lễ Giáng sinh, Phục sinh và Hiện xuống), nhưng đừng lạm dụng kẻo mất ý nghĩa của “ngày được thánh hiến cho Thiên Chúa”. (3)

 

Cầu mong mọi người được bình an và sớm trở lại với những công việc đời thường.

 

Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con…

 

 Nguyễn Thái Hùng

 

++++++++

“Hãy lấy Chúa làm niềm vui của bạn,Người sẽ cho được phỉ chí toại lòng”.Thánh Vịnh 37,4Chúa nhật 23.5.202 là Chúa nhật thứ 2 xứ tôi không có thánh lễ, mọi người phải xem lễ online. Các Anh Chị dự tòng cũng phải nghỉ để phòng chống dịch Covid-19. Mọi người đều mong chờ ngày trở lại lớp. Với người Kitô hữu, lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống là một lễ trọng nhất của năm Phụng vụ. Lễ này đánh dấu sự khai sinh Giáo Hội, tựa như lễ quốc khánh của một quốc gia. Hôm nay, mọi tín hữu kiêng việc xác để mừng lễ cách trọng thể. (x.1)Chúng ta biết, Thiên Chúa đã truyền cho dân Ítraen phải tuân giữ ngày Sabát, tức ngày thứ bảy trong tuần trong Mười Điều Răn, như sau:“Ngươi hãy nhớ ngày Sabát và coi đó là ngày thánh. Trong sáu ngày, ngươi sẽ lao động và làm mọi công việc của ngươi. Còn ngày thứ bảy là ngày Sabát kính Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi. Ngày đó ngươi không được làm công việc gì, cả ngươi cũng như con trai con gái, tôi tớ nam nữ gia súc và ngoại kiều ở trong thành của ngươi.” (Xh 20,8-10).Đây là nguồn gốc của luật giữ ngày Chúa Nhật, các ngày lễ trọng và luật kiêng làm việc xác những ngày này trong Giáo Hội Công Giáo ngày nay.Về Kiêng việc xác ngày Chúa Nhật, giáo lý Hội thánh Công Giáo (GLCG) dạy như sau:Ngày Chúa Nhật và các ngày lễ buộc, các tín hữu tránh lao động và các sinh hoạt ngăn trở việc thờ phượng Thiên Chúa, việc hưởng niềm vui trong ngày của Chúa, việc bác ái và tịnh dưỡng thể xác cũng như tinh thần. Luật giữ ngày Chúa Nhật có thể được miễn chuẩn, khi có trách nhiệm gia đình hay nghĩa vụ xã hội quan trọng. Nhưng tín hữu cũng phải coi chừng, đừng để những miễn chuẩn này dẫn đến thói quen thờ ơ với việc thờ phượng, với cuộc sống gia đình hay sức khỏe của mình.Khi hưởng những giờ nhàn rỗi, người tín hữu nên nhớ đến anh chị em của mình, những người cùng có nhu cầu và quyền lợi như mình, nhưng không được nghỉ ngơi vì nghèo khổ và túng cực. Theo truyền thống đạo đức công giáo, ngày Chúa Nhật phải là ngày dành riêng để làm việc lành và khiêm tốn phục vụ cho bệnh nhân, kẻ tàn tật và già lão. Người tín hữu cũng phải thánh hiến ngày Chúa Nhật bằng cách dành thời giờ để chú tâm đến gia đình và thân hữu, những người mà thường nhật họ khó chú tâm tới. Ngày Chúa Nhật cũng là thời gian suy tư, tĩnh lặng, rèn luyện và suy niệm cần thiết để đời sống nội tâm của tín hữu được phát triển.Ðể thánh hóa ngày Chúa Nhật và lễ trọng, phải có một nỗ lực chung. Nếu không cần thiết, người Kitô hữu đừng bắt anh em làm điều gì khiến họ không thể giữ ngày Chúa Nhật. Nếu những tổ chức (thể thao hay gặp gỡ) và nhu cầu xã hội (các dịch vụ công cộng) đòi buộc một số người phải lao động ngày Chúa Nhật, thì họ cũng phải tìm đủ thời gian để nghỉ ngơi. Với tinh thần điều độ và yêu thương, người tín hữu phải tránh những bốc đồng và bạo lực thường gặp thấy nơi các cuộc giải trí tập thể.qui định:“Vào ngày Chủ Nhật và các ngày lễ buộc khác, tín hữu buộc phải tham dự thánh lễ, và hơn nữa,làm ngăn trở sự thờ phượng Thiên Chúa, sự hưởng niềm vui riêng của ngày của Chúa, hoặc sự nghỉ ngơi cần thiết cho tâm trí và thân xác.”Người tín hữu có thể được miễn chuẩn khỏi giữ ngày Chúa nhật khi có lý do chính đáng và theo chỉ thị của Giám Mục giáo phận(2)Kinh Hội Thánh có Sáu Điều Răn, dạy như sau:Thứ hai:Cụ thể Kiêng việc xác là gì?Kiêng việc xác ngày Chúa nhật và lễ buộc là không làm những việc tay chân có thể gây trở ngại cho việc thánh hóa ngày của Thiên Chúa.Kiêng việc xác có nhiều ý nghĩa:– Tuân giữ lệnh truyền của Thiên Chúa về ngày lễ nghỉ.– Để mừng kỷ niệm việc Chúa Giêsu sống lại vào ngày đầu tuần.– Để hướng tới thời gian cuối cùng khi mọi sự hoàn tất.– Để có thời gian rộng rãi hơn mà chu toàn nghĩa vụ thờ phượng Chúa và làm việc bác ái.– Nghỉ ngày Chúa nhật còn có cái lợi thực tế là để bồi bổ sức khỏe bị tiêu hao suốt tuần lễ vì lao động.Dĩ nhiên, khi có lý do chính đáng, chúng ta có thể lao động / làm việc ngày Chúa nhật và ngày lễ buộc, nhưng đừng lạm dụng kẻo mất ý nghĩa của “ngày được thánh hiến cho Thiên Chúa”. (3)Cầu mong mọi người được bình an và sớm trở lại với những công việc đời thường.++++++++

More on this topic

Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Advertismentspot_img

Popular stories