Kiểm toán báo cáo tài chính là gì? Nhiệm vụ & chức năng 2021

Related Articles

9. Những lợi thế doanh nghiệp nhận được khi kiểm toán báo cáo tài chính của Luật ACC8. Tại sao nên thuê kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty Luật ACC ?6. Những đối tượng người dùng bắt buộc phải kiểm toán báo cáo tài chính theo luật định

2. Mục đích và phạm vi công việc của hoạt động kiểm toán báo cáo tài chính

Hiện nay, kiểm toán đang là một trong những vấn đề được quan tâm tại các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Nhằm có thể cung cấp một cuộc kiểm toán chất lượng, Công ty Luật ACC luôn cân nhắc kiểm toán báo cáo tài chính theo luật định để gia tăng độ tín nhiệm của khách hàng. Để có thêm thông tin về kiểm toán báo cáo tài chính và dịch vụ mà ACC đem đến, mời quý bạn đọc tham khảo nội dung bài viết dưới đây.

Kiểm Toán Báo Cáo Tài ChínhKiểm Toán Báo Cáo Tài Chính

1. Kiểm toán báo cáo tài chính là gì?

Kiểm toán báo cáo tài chính ( kiểm toán BCTC ) là hoạt động giải trí của những kiểm toán viên độc lập triển khai tích lũy những vật chứng kiểm toán để nhìn nhận về những báo cáo tài chính được kiểm toán nhằm mục đích kiểm tra và báo cáo mức độ trung thực, hài hòa và hợp lý của báo cáo tài chính được kiểm toán với những tiêu chuẩn, chuẩn mực đang vận dụng .

2. Mục đích và phạm vi công việc của hoạt động kiểm toán báo cáo tài chính

2.1. Mục đích của kiểm toán báo cáo tài chính

 • Mục đích tổng quát của kiểm toán là cung cấp sự đảm bảo cho bên thứ ba, là những người sử dụng các thông tin tài chính rằng các thông tin họ được cung cấp có trung thực, hợp lý hay không. Trong nền kinh tế thị trường, có nhiều đối tượng khác nhau sử dụng kết quả kiểm toán với những mục đích khác nhau:

· Đối với Ngân hàng, những đối tượng người tiêu dùng cho vay vốn, họ cần biết rằng số vốn họ cho vay có được sử dụng đúng mục tiêu hay không, tình hình tài chính của đơn vị chức năng có cho thấy năng lực hoàn trả hay không .

· Đối với cơ quan thuế, địa thế căn cứ vào báo cáo tài chính đã được kiểm toán để tính và thu thuế, tương tự như, so với những cơ quan chức năng cũng địa thế căn cứ vào báo cáo tài chính được kiểm toán để thực thi công dụng của mình .

· Đối với doanh nghiệp được kiểm toán, trải qua kiểm toán, họ mong ước có được báo cáo tài chính tương thích với những nguyên tắc, chuẩn mực kế toán hiện hành ( hoặc được gật đầu ), phát hiện và ngăn ngừa những sai sót và gian lận .

· Đối với chủ sở hữu doanh nghiệp, những cổ đông, người góp vốn cần biết một cách khá đầy đủ, đúng đắn về hiệu quả kinh doanh thương mại .

 • Kiểm toán báo cáo tài chính giúp người sử dụng hoặc người đọc báo cáo tài chính tăng độ tin cập với báo cáo tài chính và cũng giúp doanh nghiệp được kiểm toán thấy được những sai sót, tồn tại của mình qua đó tìm phương hướng giải quyết, khắc phục tình trạng để giảm thiểu rủi ro về thuế, cũng như nâng cao chất lượng của đội ngũ kế toán tại đơn vị và thông tin tài chính của doanh nghiệp được kiểm toán.

2.2. Phạm vi công việc 

 • Những công việc, thủ tục kiểm toán cần thiết mà kiểm toán viên xác định và thực hiện trong quá trình kiểm toán để thu thập đầy đủ các bằng chứng thích hợp để đạt được mục tiêu kiểm toán.
 • Những công việc, thủ tục kiểm toán sẽ phụ thuộc vào nội dung kiểm toán, tuy nhiên những thủ tục kiểm toán này phải được xác định trên cơ sở chuẩn mực kiểm toán, phù hợp với yêu cầu của tổ chức nghề nghiệp, phù hợp với pháp luật và các thỏa thuận trong hợp đồng kiểm toán.
 • Các bằng chứng kiểm toán đầy đủ và thích hợp được thu thập thông qua các thử nghiệm kiểm soát và thử nghiệm cơ bản và bằng các phương pháp như kiểm tra, quan sát, điều tra, xác nhận, tính toán và quy trình phân tích. Việc thực hiện các phương pháp này một phần tuỳ thuộc vào thời gian thu thập các bằng chứng kiểm toán.

3. Nội dung kiểm toán báo cáo tài chính

3.1. Phương pháp tiếp cận kiểm toán trực tiếp

Tiếp cận theo những chỉ tiêu hoặc nhóm chỉ tiêu như tiền, hàng tồn dư, gia tài cố định và thắt chặt … Theo chiêu thức này nội dung kiểm toán và đối tượng người dùng thông tin trực tiếp của kiểm toán là như nhau nên dễ xác lập. Tuy nhiên những chỉ tiêu trên BCTC không trọn vẹn độc lập với nhau nên việc tiến hành kiểm toán theo hướng này thường không đạt hiệu suất cao cao

3.2. Phương pháp tiếp cận kiểm toán chu kỳ

Tiếp cận theo những chỉ tiêu có tương quan đến cùng loại nhiệm vụ được điều tra và nghiên cứu trong mối quan hệ với nhau. Ví dụ : Chu kỳ mua vào và thanh toán giao dịch, bán hàng và thu tiền, nhân sự và tiền lương … Nội dung kiểm toán trong mỗi tiến trình của chu kỳ luân hồi này là kiểm toán nhiệm vụ và kiểm toán số dư hay số tiền trên báo cáo tài chính của những chỉ tiêu có tương quan .

4. Các phương pháp áp dụng khi kiểm toán báo cáo của đơn vị

Trong quy trình thực thi kiểm toán, kiểm toán viên thường dùng những chiêu thức sau để tích lũy dẫn chứng kiểm toán :

4.1. Thử nghiệm kiểm soát

Kiểm toán viên triển khai những thủ tục kiểm toán để nhìn nhận tính hữu hiệu của mạng lưới hệ thống trấn áp nội bộ của doanh nghiệp, việc này nhằm mục đích phát hiện và sửa chữa thay thế những sai sót trọng điểm ở cấp cơ sở dẫn liệu .

4.2. Thử nghiệm cơ bản

Là thủ tục kiểm toán nhằm mục đích phát hiện những sai sót trọng điểm ở cấp cơ sở dẫn liệu. Thử nghiệm này chia ra làm 2 loại :

– Thủ tục nghiên cứu và phân tích cơ bản .

– Kiểm tra chi tiết cụ thể .

5. Quy trình thực hiện kiểm toán và các chuẩn mực kiểm toán liên quan

Bước 1: Chuẩn bị và lập kế hoạch kiểm toán

Giai đoạn này gồm có tiền kế hoạch và lập kế hoạch

– Ở quá trình tiền kế hoạch, kiểm toán viên tiếp cận người mua nhằm mục đích tích lũy những thông tin thiết yếu về đơn vị chức năng được kiểm toán giúp tăng sự hiểu biết về những nhu yếu của người mua và xem xét những năng lực ship hàng, … Dựa vào những thông tin đó thì công ty kiểm toán sẽ quyết định hành động có nên ký hợp đồng hay không .

– Công việc lập kế hoạch sẽ cho kiểm toán viên về cái nhìn hoạt động giải trí của doanh nghiệp như đặc thù kinh doanh thương mại, khám phá mạng lưới hệ thống trấn áp nội bộ, lập mức trọng điểm và thiết lập những thủ tục kiểm toán tương quan nhằm mục đích nâng cao hiệu suất cao cuộc kiểm toán .

Bước 2: Thực hiện thực hiện

Thực hiện kiểm toán là quy trình tiến độ dựa trên kế hoạch đã lập với mục tiêu tích lũy khá đầy đủ những dẫn chứng kiểm toán thích hợp làm cơ sở hình thành báo cáo kiểm toán. Trong quá trình này, kiểm toán viên sẽ thực thi những thủ tục kiểm toán tiếp theo. Thủ tục kiểm toán tiếp theo gồm có :

– Thử nghiệm trấn áp ( kiểm tra tính hữu hiệu của mạng lưới hệ thống trấn áp nội bộ ) .

– Thử nghiệm cơ bản ( triển khai những kiểm tra cụ thể đến những số dư, nhiệm vụ và thuyết minh ) .

Bước 3: Hoàn thành kiểm toán

Đây là quá trình sau cuối của cuộc kiểm toán mà kiểm toán viên sẽ tổng hợp và thanh tra rà soát lại những vật chứng kiểm toán đã tích lũy được để hình thành quan điểm kiểm toán và trao đổi với Ban giám đốc của đơn vị chức năng .

Thời hạn nộp báo cáo tài chính đã kiểm toán của các doanh nghiệp

Đơn vị kế toán là doanh nghiệp tư nhân và công ty hợp danh phải nộp BCTC năm chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm ; so với những đơn vị chức năng kế toán khác, thời hạn nộp BCTC năm chậm nhất là 90 ngày ;

Đơn vị kế toán thường trực nộp BCTC năm cho đơn vị chức năng kế toán cấp trên theo thời hạn do đơn vị chức năng kế toán cấp trên lao lý và tại nơi nhận BCTC của doanh nghiệp

    Nơi nhận báo cáo  
CÁC LOẠI DOANH NGHIỆP Kỳ lập báo cáo Cơ quan tài chính Cơ quan Thuế Cơ quan Thống kê DN cấp trên Cơ quan đăng ký kinh doanh
1. Doanh nghiệp Nhà nước Quý, Năm x x x x x
2. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài Năm x x x x x
3. Các loại doanh nghiệp khác Năm   x x x x

6. Những đối tượng bắt buộc phải kiểm toán báo cáo tài chính theo luật định

· Doanh nghiệp có vốn góp vốn đầu tư quốc tế .

·         Tổ chức tín dụng được thành lập và hoạt động theo Luật các tổ chức tín dụng, bao gồm cả chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam.

· Tổ chức tài chính, Ngân hàng, tổ chức triển khai tài chính vi mô, quỹ tín dụng nhân dân …

· Doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, Trụ sở doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ quốc tế .

· Doanh nghiệp, tổ chức triển khai mà những tập đoàn lớn, tổng công ty nhà nước nắm giữ từ 20 % quyền biểu quyết .

· Công ty đại chúng, tổ chức triển khai phát hành và tổ chức triển khai kinh doanh thương mại sàn chứng khoán .

· Doanh nghiệp niêm yết, tổ chức triển khai phát hành sàn chứng khoán nắm giữ 20 % quyền biểu quyết trở lên .

· Doanh nghiệp nhà nước, trừ doanh nghiệp nhà nước hoạt động giải trí trong nghành nghề dịch vụ thuộc bí hiểm nhà nước theo lao lý .

7. Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính tại Luật ACC?

Là một công việc xác minh tính trung thực và hợp lý của các báo cáo tài chính nhằm phục vụ cho người sử dụng kết quả, dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính theo luật định hiện nay đang càng phát triển đến đáp ứng kỳ vọng của xã hội. Vì thế, hàng loạt công ty dịch vụ kiểm toán của ra đời.

Luật ACC cũng là một nơi mà dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính theo luật định được khách hàng chọn là điểm đáng tin cậy. Với đội ngũ kinh nghiệm, không chỉ hiểu biết về kế toán, kiểm toán, thuế mà còn nắm rõ quy định trong Luật thuế, đầu tư, thương mại và lao động… Các khách hàng đã sử dụng Dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính theo luật định công ty ACC đa dạng khắp các lĩnh vực, trên toàn lãnh thổ

Bên cạnh đó, với đội ngũ kiểm toán viên, chuyên gia tư vấn giàu kinh nghiệm, được đào tạo bài bản, Dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính theo luật định đảm bảo cung cấp những tư vấn thiết thực và các giải pháp tối ưu cho việc điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh cũng như việc lựa chọn và ra các quyết định đầu tư phù hợp.

Đọc bài viết Dịch Vụ Thương Mại kiểm toán trọn gói 2021 để có thông tin về giá dịch vụ và những hoạt động giải trí kiểm toán mà ACC phân phối .

8. Tại sao nên thuê kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty Luật ACC?

· Nộp báo cáo kiểm toán cho cơ quan nhà nước .

· Công khai báo cáo tài chính .

· Công khai, minh bạch tài chính giữa những nhà đầu tư .

· Báo cáo ngân hàng nhà nước

· Báo cáo đấu thầu

· Quyết toán thuế

· Xác minh tài chính ra quốc tế định cư, góp vốn đầu tư ra quốc tế .

9. Những lợi thế doanh nghiệp nhận được khi kiểm toán báo cáo tài chính của Luật ACC

· Đội ngũ nhân sự chủ chốt nhiều kinh nghiệm tay nghề .

· Hơn 10 năm kinh nghiệm tay nghề kiểm toán .

· Tư vấn nhanh gọn, đúng mực .

· Được sự tương hỗ của những chuyên viên đầu ngành .

·         Phí dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính theo luật định hợp lý.

· Tư vấn không lấy phí về tài chính kế toán và thuế .

Câu hỏi thường gặp

Mức phạt nếu không nộp báo cáo kiểm toán tài chính cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền?

Mức phạt từ 40 – 50 triệu đồng ( Tham khảo Điều 12 Nghị định 41/2018 )

Đối tượng của kiểm toán báo cáo tài chính là gì?

Đối tượng của kiểm toán BCTC gồm có :

 • Bảng cân đối tài khoản;
 • Báo cáo tình hình tài chính;
 • Bảng cân kế toán;
 • Kết quả hoạt động kinh doanh;
 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (trực tiếp hoặc gián tiếp);
 • Thuyết minh báo cáo tài chính.

More on this topic

Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Advertismentspot_img

Popular stories