Khối lượng – Wikipedia tiếng Việt

Related Articles

Ký hiệu thường gặpm, MĐơn vị SIkilogramĐơn vị khácpoundTrong hệ SIkgBảo toàn?CóThứ nguyênM

Khối lượng vừa là một đặc tính của vật thể vật lý vừa là thước đo khả năng chống lại gia tốc của nó (sự thay đổi trạng thái chuyển động của nó) khi một lực ròng được áp dụng.[1] Khối lượng của một vật thể cũng xác định sức mạnh của lực hấp dẫn của nó đối với các vật thể khác. Đơn vị khối lượng SI cơ bản là kilôgam (kg).

Trong vật lí, khối lượng khác khối lượng, mặc dầu khối lượng thường được đo bằng cân lò xo hơn là cân cân đối đòn kích bẩy so với một vật mẫu. Một vật sẽ nhẹ hơn khi ở trên mặt trăng so với Trái Đất, tuy nhiên nó vẫn sẽ có cùng một lượng vật chất. Điều này là do khối lượng là một lực, còn khối lượng là một đặc thù ( cùng với trọng tải ) quyết định hành động độ lớn của lực này .Trong Cơ học cổ xưa, khái niệm khối lượng hoàn toàn có thể hiểu là số vật chất có trong một vật. Mặc dù vậy, trong trường hợp vật chuyển dời rất nhanh, Thuyết tương đối hẹp phát biểu rằng động năng sẽ trở thành một phần nhiều khối lượng. Do đó, toàn bộ những vật ở trạng thái nghỉ sẽ có cùng một mức nguồn năng lượng, và tổng thể những trạng thái nguồn năng lượng cản trở tần suất và những lực mê hoặc. Trong vật lí tân tiến, vật chất không phải là một khái niệm cơ bản vì định nghĩa của nó khá là khó chớp lấy .

Có một số ít hiện tượng kỳ lạ độc lạ hoàn toàn có thể được sử dụng để đo khối lượng. Mặc dù 1 số ít nhà kim chỉ nan đã suy đoán rằng một số ít hiện tượng kỳ lạ hoàn toàn có thể là độc lập với nhau, [ 2 ] những bài kiểm tra hiện tại không tìm thấy sự khác nhau trong tác dụng mặc dầu được đo như thế nào :

  • Khối lượng quán tính đo khả năng chống đối của vật đối với một lực tạo gia tốc (đại diện bởi mối quan hệ

    F = ma

    ).

  • Khối trọng lực chủ động đo trọng lực do vật tác dụng.
  • Khối trọng lực bị động đo trọng lực tác dụng lên vật trong một trường hấp dẫn đã biết.

Khối lượng của một vật quy định gia tốc của một vật nếu vật đó bị tác động bởi ngoại lực. Quán tính và khối lượng quán tính miêu tả cùng một tính chất vật lí cả về hai mặt định tính và định lượng. Theo như các định luật về chuyển động của Newton, nếu một vật có khối lượng m và bị tác động bởi lực F, gia tốc của nó được tính bằng công thức F/m. Khối lượng cũng quyết định tính chất hút vật và bị hấp dẫn bởi một trường hấp dẫn. Nếu vật một có khối lượng mA được đặt cách vật khối lượng 2 mB một khoảng r (tính từ tâm của mỗi vật), chúng sẽ hấp dẫn nhau tạo ra lực hấp dẫn với công thức Fg = GmAmB/r2, trong đó G = 667×10−11 N kg−2 m2 là hằng số hấp dẫn.[note 1] Các thí nghiệm lặp đi lặp lại từ thế kỷ 17 đã chứng minh rằng khối lượng quán tính và lực hấp dẫn là giống hệt nhau; kể từ năm 1915, quan sát này đã được kéo theo một tiên nghiệm trong nguyên lý tương đương của thuyết tương đối rộng.

Đơn vị khối lượng[sửa|sửa mã nguồn]

ad hoc (nghĩa là không tham chiếu đến đơn vị cơ sở khác).Kilôgam là một trong bảy đơn vị chức năng cơ sở SI và một trong ba đơn vị chức năng được xác lập ( nghĩa là không tham chiếu đến đơn vị chức năng cơ sở khác ) .Đơn vị khối lượng tiêu chuẩn của Hệ thống quốc tế ( SI ) là kilôgam ( kg ). Kilôgam là 1000 gam ( g ), lần tiên phong được xác lập vào năm 1795 là một mét khối nước tại điểm nóng chảy của băng. Tuy nhiên, do việc đo đúng chuẩn một mét khối nước ở nhiệt độ và áp suất tương thích là khó khăn vất vả, năm 1889, kilôgam được xác lập lại là khối lượng của nguyên mẫu quốc tế của kilôgam được làm bằng gang, và do đó trở nên độc lập với đơn vị chức năng mét và đặc thù của nước .Tuy nhiên, khối lượng của nguyên mẫu quốc tế và những bản sao vương quốc được cho là giống hệt nhau của nó đã được phát hiện là đang giảm dần theo thời hạn. Dự kiến, việc định nghĩa lại kilogam và một số ít đơn vị chức năng khác đã diễn ra vào ngày 20 tháng 5 năm 2019, sau cuộc bỏ phiếu ở đầu cuối của CGPM vào tháng 11 năm 2018. [ 3 ] Định nghĩa mới sẽ chỉ sử dụng những đại lượng không bao giờ thay đổi của tự nhiên : vận tốc ánh sáng, tần số siêu mịn Caesium và hằng số Planck. [ 4 ]Các đơn vị chức năng khác được gật đầu để sử dụng trong SI :

Ngoài mạng lưới hệ thống SI, những đơn vị chức năng khối lượng khác gồm có :

Khối lượng của một vật là một đại lượng vật lý đặc trưng cho mức độ quán tính của vật đó. Vật có khối lượng lớn có sức ì lớn hơn và cần có lực lớn hơn để làm đổi khác hoạt động của nó. Mối liên hệ giữa quán tính với khối lượng được Isaac Newton phát biểu trong định luật 2 Newton. Khối lượng trong hoạt động thẳng đều còn được lan rộng ra thành khái niệm mô men quán tính trong hoạt động quay .Khối lượng của một vật cũng đặc trưng cho mức độ vật đó mê hoặc những vật thể khác, theo định luật vạn vật mê hoặc Newton. Vật có khối lượng lớn có tạo ra xung quanh trường mê hoặc lớn .

Khối lượng hiểu theo nghĩa độ lớn của quán tính, khối lượng quán tính, không nhất thiết trùng với khối lượng hiểu theo nghĩa mức độ hấp dẫn vật thể khác, khối lượng hấp dẫn. Tuy nhiên các thí nghiệm chính xác hiện nay cho thấy hai khối lượng này rất gần nhau và một tiên đề của thuyết tương đối rộng của Albert Einstein phát biểu rằng hai khối lượng lượng này là một.

Khối lượng tương đối tính[sửa|sửa mã nguồn]

Trong vật lý cổ điển người ta coi khối lượng của một vật là một đại lượng bất biến, không phụ thuộc vào chuyển động của vật. Tuy nhiên đến vật lý hiện đại người ta lại có cách nhìn khác về khối lượng, khối lượng có thể thay đổi tùy theo hệ quy chiếu. Khối lượng trong vật lý hiện đại bao gồm khối lượng nghỉ, có giá trị trùng với khối lượng cổ điển khi vật thể đứng yên trong hệ quy chiếu đang xét, cộng với khối lượng kèm theo động năng của vật.

Khối lượng toàn phần lúc này,

m

{displaystyle m}

m, còn gọi là khối lượng tương đối tính, liên hệ với khối lượng nghỉ,

m

{displaystyle m_{0}}

{displaystyle m_{0}}, và vận tốc chuyển động,

v

{displaystyle {vec {v}}}

{vec {v}}, theo công thức:

m

=

γ

m

{displaystyle m=gamma m_{0}}

{displaystyle m=gamma m_{0}}

với :

γ

=

1

1

v

2

c

2

{displaystyle gamma ={frac {1}{sqrt {1-{frac {v^{2}}{c^{2}}}}}}}

{displaystyle gamma ={frac {1}{sqrt {1-{frac {v^{2}}{c^{2}}}}}}}

v

2

=

v

v

{displaystyle v^{2}={vec {v}}cdot {vec {v}}}

{displaystyle v^{2}={vec {v}}cdot {vec {v}}}

Khối lượng toàn phần có ý nghĩa tương đương năng lượng toàn phần chứa trong vật, qua mối liên hệ được thể hiện qua công thức của Einstein:

E

=

m

c

2

{displaystyle E=mc^{2}}

{displaystyle E=mc^{2}}

Với

c

{displaystyle c}

c là tốc độ ánh sáng.

Khối lượng toàn phần,

m

{displaystyle m}

, cũng được dùng để định nghĩa động lượng tương đối tính,

p

{displaystyle {vec {p}}}

{displaystyle {vec {p}}}:

p

=

m

v

{displaystyle {vec {p}}=m{vec {v}}}

{displaystyle {vec {p}}=m{vec {v}}}

Ví dụ : Hạt photon có khối lượng nghỉ bằng 0, nhưng có khối lượng toàn phần khác không. Nó do vậy cũng có nguồn năng lượng tương đối tính và động lượng tương đối tính .Nhưng theo ý niệm mới ( Open trong vòng 20 năm trở lại đây ) thì chỉ có một khối lượng gắn bó với hạt, khối lượng này là một cái gì đó giống như khối lượng của cơ học Newton. Vì chỉ có 1 khối lượng nên không thiết yếu phải dùng thuật ngữ khối lượng nghỉ hay kí hiệu là m 0 { displaystyle m_ { 0 } } .

Mặt khác, hệ thức

E

2

p

2

c

4

=

m

2

c

4

{displaystyle E^{2}-p^{2}c^{4}=m^{2}c^{4}}

{displaystyle E^{2}-p^{2}c^{4}=m^{2}c^{4}} củng cố thêm cho quan niệm khối lượng

m

{displaystyle m}

là 1 bất biến trong khi

E

{displaystyle E}

E

p

{displaystyle {vec {p}}}

thì phụ thuộc vào hệ quy chiếu. Không có khối lượng tương đối tính mà chỉ có năng lượng tương đối tính

E

=

γ

m

c

2

{displaystyle E=gamma mc^{2}}

{displaystyle E=gamma mc^{2}} và động lượng tương đối tính được viết là

p

=

γ

m

v

{displaystyle {vec {p}}=gamma m{vec {v}}}

{displaystyle {vec {p}}=gamma m{vec {v}}}.

Định luật bảo toàn khối lượng[sửa|sửa mã nguồn]

Khối lượng toàn phần của một hệ vật lý kín, xét trong một hệ quy chiếu cố định, là không đổi theo thời gian.

Ví dụ : khi vật chất thường gặp phản vật chất, chúng sẽ bị biến thành những photon. Khối lượng toàn phần của hệ gồm vật chất thường và phản vật chất trước lúc gặp nhau bằng khối lượng toàn phần của những photon. Chú ý trong ví dụ này, khối lượng nghỉ cổ xưa không bảo toàn, vì trước khi gặp nhau, vật chất và phản vật chất có khối lượng nghỉ lớn hơn không, còn sau khi gặp nhau, những photon có khối lượng nghỉ bằng 0 .

Liên kết ngoài[sửa|sửa mã nguồn]

Lỗi chú thích: Đã tìm thấy thẻ với tên nhóm “note”, nhưng không tìm thấy thẻ tương ứng tương ứng, hoặc thẻ đóng

More on this topic

Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Advertismentspot_img

Popular stories