Khái niệm văn vật (vật = vật chất)

Related Articles

Khái niệm văn vật (vật = vật chất)

Khái niệm văn vật (vật = vật chất):

Truyền thống văn hoá tốt đẹp biểu lộ ở nhiều nhân tài trong lịch sử vẻ vang và nhiều di tích lịch sử lịch sử vẻ vang. “ Thành Phố Hà Nội nghìn năm văn vật ”. Văn vật còn là khái niệm hẹp để chỉ những khu công trình hiện vật có giá trị nghệ thuật và thẩm mỹ và lịch sử vẻ vang ; khái niệm văn vật cũng biểu lộ thâm thúy tính dân tộc bản địa và tính lịch sử vẻ vang. Khái niệm văn hiến ; văn vật thường gắn với phương Đông nông nghiệp trong khi khái niệm văn minh thường gắn với phương Tây đô thị .

Như vậy; cho đến nay; chưa phải mọi người đã đồng ý với nhau tất cả về định nghĩa của văn hoá. Từ 1952; hai nhà dân tộc học Mĩ A. L. Kroibơ (A.L. Kroeber) và C.L. Klúchôn (C. L. Kluckhohn) đã trích lục được trên dưới 300 định nghĩa; mà các tác giả khác nhau của nhiều nước từng phát ra từ trước nữa cho đến lúc bấy giờ.

Từ đó cho đến nay ; chắc như đinh số lượng định nghĩa liên tục tăng lên và đương nhiên ; không phải khi nào những định nghĩa đưa ra cũng hoàn toàn có thể thống nhất ; hay hoà hợp ; bổ trợ cho nhau. Chúng tôi xin trích dẫn một số ít định nghĩa đã được công bố trong những giáo trình và khu công trình điều tra và nghiên cứu về Văn hoá học hay Cơ sở văn hoá Việt nam. Theo 1 số ít học giả Mĩ “ văn hoá là tấm gương nhiều mặt phản chiếu đời sống và nếp sống của một hội đồng dân tộc bản địa ”. Ở TT của văn hoá quyển là hệ tư tưởng cũng được xem là một hệ văn hoá .Ở Nước Ta ; quản trị Hồ Chí Minh đã nói : “ Vì lẽ sống sót cũng như mục tiêu của đời sống ; loài người mới phát minh sáng tạo và ý tưởng ra ngôn từ ; chữ viết ; đạo đức ; pháp lý ; khoa học ; tôn giáo ; văn học ; thẩm mỹ và nghệ thuật ; những công cụ cho hoạt động và sinh hoạt hàng ngày về mặt ăn ; ở và những phương pháp sử dụng. Toàn bộ những phát minh sáng tạo và ý tưởng đó là văn hoá. ”Cựu thủ tướng Phạm Văn Đồng viết : “ Nói tới văn hoá là nói tới một nghành vô cùng đa dạng chủng loại và to lớn ; gồm có tổng thể những gì không phải là vạn vật thiên nhiên mà có tương quan đến con người trong suốt quy trình sống sót ; tăng trưởng ; quy trình con người tạo ra sự lịch sử vẻ vang … cốt lõi của sự sống dân tộc bản địa là văn hoá với ý nghĩa bao quát và cao đẹp nhất của nó ; gồm có cả mạng lưới hệ thống giá trị : tư tưởng và tình cảm ; đạo đức và phẩm chất ; trí tuệ và năng lực ; sự nhạy cảm và tiếp thu cái mới từ bên ngoài ; ý thức bảo vệ gia tài và bản lĩnh của hội đồng dân tộc bản địa ; sức đề kháng và sức chiến đấu để bảo vệ mình và không ngừng vững mạnh. ”

          PGS. Phan Ngọc đưa ra một định nghĩa văn hoá mang tính chất thao tác luận; khác với những định nghĩa trước đó; theo ông đều mang tính tinh thần luận. “Không có cái vật gì gọi là văn hoá cả và ngược lại bất kì vật gì cũng có cái mặt văn hoá. Văn hoá là một quan hệ. Nó là mối quan hệ thế giới biểu tượng và thế giới thực tại. Quan hệ ấy biểu hiện thành một kiểu lựa chọn riêng của một tộc người; một cá nhân so với một tộc người khác; một cá nhân khác.

Nét độc lạ giữa những kiểu lựa chọn làm cho chúng khác nhau ; tạo thành những nền văn hoá khác nhau là độ khúc xạ. ” Tất cả mọi cái mà tộc người tiếp thu hay phát minh sáng tạo đều có một khúc xạ riêng xuất hiện ở mọi nghành và rất khác độ khúc xạ ở một tộc người khác .Trên cơ sở nghiên cứu và phân tích những định nghĩa văn hoá ; PGS ; TSKH Trần Ngọc Thêm đã đưa ra một định nghĩa về văn hoá như sau : “ Văn hoá là một mạng lưới hệ thống hữu cơ những giá trị vật chất và ý thức do con người phát minh sáng tạo và tích luỹ qua quy trình hoạt động giải trí thực tiễn trong sự tương tác giữa con người với môi trường tự nhiên tự nhiên và xã hội của mình ”. Định nghĩa này đã nêu bật 4 đặc trưng quan trọng của văn hoá : Tính mạng lưới hệ thống ; tính giá trị ; tính lịch sử vẻ vang ; tính nhân sinh .

Chúng tôi cho rằng; trong vô vàn cách hiểu; cách định nghĩa về văn hoá; ta có thể tạm quy về hai loại. Văn hoá hiểu theo nghĩa rộng như lối sống; lối suy nghĩ; lối ứng xử…Văn hoá hiểu theo nghĩa hẹp như văn học; văn nghệ; học vấn… và tuỳ theo từng trường hợp cụ thể mà có những định nghĩa khác nhau. Ví dụ xét từ khía cạnh tự nhiên thì văn hoá là “cái tự nhiên được biến đổi bởi con người” hay “tất cả những gì không phải là thiên nhiên đều là văn hoá”.

Gần đây nhất ; trong một bài viết của mình ; PGS. Nguyễn Từ Chi đã quy những kiểu nhìn khác nhau về văn hoá vào hai góc nhìn :

  • Góc rộng; hay góc nhìn “dân tộc học”: đây là góc chung của nhiều ngành khoa học xã hội.
  • Góc hẹp; góc thông dụng trong cuộc sống hàng ngày; còn gọi là góc báo chí.

Theo cách hiểu góc rộng – văn hoá là hàng loạt đời sống ( nếp sống ; lối sống ) cả vật chất xã hội và ý thức của từng hội đồng. Ví dụ : nghiên cứu và điều tra văn hoá Nước Ta là nghiên cứu và điều tra lối sống của những dân tộc bản địa Nước Ta .Văn hoá từ góc nhìn “ báo chí truyền thông ” tuy cũng có những cách hiểu rộng hơn hay hẹp hơn ; nhưng trước đây thường gắn với kỹ năng và kiến thức của con người ; của xã hội. Ngày nay ; văn hoá dưới góc “ báo chí truyền thông ” đã hướng về lối sống hơn là về kỹ năng và kiến thức mà theo tác giả là lối sống gấp ; đằng sau những dịch chuyển nhanh của xã hội .

More on this topic

Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Advertismentspot_img

Popular stories