Khái niệm doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ theo thông tư 200

Related Articles

Mục đích hoạt động giải trí của hầu hết những doanh nghiệp thương mại là tìm kiếm doanh thu đơn cử là tăng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ. Tuy nhiên, khái niệm doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ không phải ai cũng nắm rõ .

Vì vậy, trong bài viết này, chúng tôi xin chia sẻ đến bạn đọc những nội dung liên quan đến khái niệm doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ theo thông tư 200.

Khái niệm doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ theo thông tư 200

Căn cứ điều 78 Thông tư 200 / năm trước / TT-BTC pháp luật :

“ 1. Doanh thu là lợi ích kinh tế thu được làm tăng vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp ngoại trừ phần đóng góp thêm của các cổ đông. Doanh thu được ghi nhận tại thời điểm giao dịch phát sinh, khi chắc chắn thu được lợi ích kinh tế, được xác định theo giá trị hợp lý của các khoản được quyền nhận, không phân biệt đã thu tiền hay sẽ thu được tiền.

2. Doanh thu và ngân sách tạo ra khoản doanh thu đó phải được ghi nhận đồng thời theo nguyên tắc tương thích. Tuy nhiên trong một số ít trường hợp, nguyên tắc tương thích hoàn toàn có thể xung đột với nguyên tắc thận trọng trong kế toán, thì kế toán phải địa thế căn cứ vào chất thực chất và những Chuẩn mực kế toán để phản ánh thanh toán giao dịch một cách trung thực, hài hòa và hợp lý .

[ … ] 4. Doanh thu không gồm có những khoản thu hộ bên thứ ba, ví dụ ;

– Các loại thuế gián thu ( thuế GTGT, thuế xuất khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt quan trọng, thuế bảo vệ thiên nhiên và môi trường ) phải nộp ;

– Số tiền người bán hàng đại lý thu hộ bên chủ hàng do bán hàng đại lý ;

– Các khoản phụ thu và phí thu thêm ngoài giá bán đơn vị chức năng không được hưởng ;

– Các trường hợp khác .

Trường hợp những khoản thuế gián thu phải nộp mà không tách riêng ngay được tại thời gian phát sinh thanh toán giao dịch thì để thuận tiện cho công tác làm việc kế toán, hoàn toàn có thể ghi nhận doanh thu trên sổ kế toán gồm có cả số thuế gián thu nhưng định kỳ kế toán phải ghi giảm doanh thu so với số thuế gián thu phải nộp. Tuy nhiên, khi lập Báo cáo kinh tế tài chính kế toán bắt buộc phải xác lập và vô hiệu hàng loạt số thuế gián thu phải nộp ra khỏi những chỉ tiêu phản ánh doanh thu gộp .

5. Thời điểm, địa thế căn cứ để ghi nhận doanh thu kế toán và doanh thu tính thuế hoàn toàn có thể khác nhau tùy vào từng trường hợp đơn cử. Doanh thu tính thuế chỉ được sử dụng để xác lập số thuế phải nộp theo luật định ; Doanh thu ghi nhận trên sổ kế toán để lập Báo cáo kinh tế tài chính phải tuân thủ những nguyên tắc kế toán và tùy theo từng trường hợp không nhất thiết phải bằng số đã ghi trên hóa đơn bán hàng. ”

Bán hàng : Bán mẫu sản phẩm do doanh nghiệp sản xuất ra, bán hàng hoá mua vào và bán bất động sản góp vốn đầu tư ;

Cung cấp dịch vụ : Thực hiện việc làm đã thoả thuận theo hợp đồng trong một kỳ, hoặc nhiều kỳ kế toán, như cung cấp dịch vụ vận tải đường bộ, du lịch, cho thuê TSCĐ theo phương pháp cho thuê hoạt động giải trí, doanh thu hợp đồng kiến thiết xây dựng … .

Điều kiện ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Đối với doanh thu bán hàng : Doanh nghiệp chỉ ghi nhận doanh thu bán hàng khi đồng thời thỏa mãn nhu cầu những điều kiện kèm theo sau :

+ Doanh nghiệp đã chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm, hàng hóa cho người mua;

+ Doanh nghiệp không còn nắm giữ quyền quản trị sản phẩm & hàng hóa như người chiếm hữu hoặc quyền trấn áp sản phẩm & hàng hóa ;

+ Doanh thu được xác lập tương đối chắc như đinh. Khi hợp đồng quy định người mua được quyền trả lại loại sản phẩm, hàng hoá, đã mua theo những điều kiện kèm theo đơn cử, doanh nghiệp chỉ được ghi nhận doanh thu khi những điều kiện kèm theo đơn cử đó không còn sống sót và người mua không được quyền trả lại mẫu sản phẩm, hàng hoá ( trừ trường hợp người mua có quyền trả lại sản phẩm & hàng hóa dưới hình thức đổi lại để lấy sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ khác ) ;

+ Doanh nghiệp đã hoặc sẽ thu được quyền lợi kinh tế tài chính từ thanh toán giao dịch bán hàng ;

+ Xác định được những ngân sách tương quan đến thanh toán giao dịch bán hàng .

Đối với doanh thu cung cấp dịch vụ : Doanh nghiệp chỉ ghi nhận doanh thu cung cấp dịch vụ khi đồng thời thỏa mãn nhu cầu những điều kiện kèm theo sau :

+ Doanh thu được xác lập tương đối chắc như đinh. Khi hợp đồng quy định người mua được quyền trả lại dịch vụ đã mua theo những điều kiện kèm theo đơn cử, doanh nghiệp chỉ được ghi nhận doanh thu khi những điều kiện kèm theo đơn cử đó không còn sống sót và người mua không được quyền trả lại dịch vụ đã cung cấp ;

+ Doanh nghiệp đã hoặc sẽ thu được quyền lợi kinh tế tài chính từ thanh toán giao dịch cung cấp dịch vụ đó ;

+ Xác định được phần việc làm đã hoàn thành xong vào thời gian báo cáo giải trình ;

+ Xác định được ngân sách phát sinh cho thanh toán giao dịch và ngân sách để hoàn thành xong thanh toán giao dịch cung cấp dịch vụ đó .

Ý nghĩa của doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là nguồn kinh tế tài chính quan trọng của doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp sống sót và hoạt động giải trí tốt, đơn cử là giúp doanh nghiệp chi trả những ngân sách phát sinh trong quy trình hoạt động giải trí sản xuất kinh doanh thương mại. Đây là nguồn kinh tế tài chính quyết định hành động đến hoạt động giải trí kế toán trong năm tiếp theo .

Khi doanh nghiệp triển khai hoạt động giải trí sản xuất kinh doanh thương mại có doanh thu thì doanh nghiệp sẽ hoàn toàn có thể thực thi việc xoay vòng vốn, lưu chuyển vốn, tạo điều kiện kèm theo sử dụng vốn một cách hiệu suất cao, đồng thời giúp doanh nghiệp không cần phải nhờ vào vào những nguồn vốn vay bên ngoài như vay ngân hàng nhà nước … Do đó giảm được ngân sách cho hoạt động giải trí sản xuất kinh doanh thương mại

Doanh thu phản ánh kết quả của hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, tạo ra doanh thu cũng giúp doanh nghiệp thực hiện các nghĩa vụ đối với Nhà nước…

Việc tăng doanh thu sẽ giúp nâng cao vị thế cạnh tranh đối đầu và tạo uy tín cho doanh nghiệp trên thị trường, đồng thời tăng doanh thu của doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp vững vàng hơn trên thương trường …

Trên đây là những nội dung mà chúng tôi muốn chi sẻ đến bạn đọc liên quan đến câu hỏi Trên đây là những nội dung mà Luật Hoàng Phi muốn chi sẻ đến bạn đọc liên quan đến vấn đề khái niệm doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ theo thông tư 200.

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến khái niệm doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ theo thông tư 200. Bạn đọc vui lòng liên hệ đến tổng đài 1900 6557 để được tư vấn trực tiếp. Xin cảm ơn!

More on this topic

Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Advertismentspot_img

Popular stories