Indigenous culture là gì

Related Articles

Chiếm dụng văn hóa, đôi khi cũng gọi là chiếm đoạt văn hóa,[2][3][4] là sự chấp nhận các yếu tố của một nền văn hóa bởi các thành viên của nền văn hóa khác. Điều này có thể gây tranh cãi khi các thành viên của một nền văn hóa thống trị thực hiện chiếm dụng các nền văn hóa thiểu số có hoàn cảnh khó khăn.[2][3][5]

Đội một chiếc mũ cuộc chiến tranh của người da đỏ địa phương như một ” phụ kiện thời trang “, đặc biệt quan trọng là khi được thực thi bởi một người không phải là người địa phương, thường được trích dẫn như một ví dụ về sự chiếm đoạt văn hóa truyền thống. [ 1 ]Sự chiếm hữu văn hóa truyền thống được coi là có hại so với 1 số ít người, bị coi là sự vi phạm những nền văn hóa truyền thống thiểu số bắt đầu, [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] đáng quan tâm là những nền văn hóa truyền thống địa phương và những người đang phải sống dưới sự thống trị của thực dân. [ 2 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 10 ] Thường không hề tránh khỏi khi nhiều nền văn hóa truyền thống phối hợp với nhau, sự chiếm hữu văn hóa truyền thống hoàn toàn có thể gồm có sử dụng những truyền thống lịch sử văn hóa truyền thống và tôn giáo, thời trang, hình tượng, ngôn từ và âm nhạc của những nền văn hóa truyền thống khác. [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]

Theo những nhà phê bình thực hành thực tế, sự chiếm hữu văn hóa truyền thống khác với sự bồi đắp, đồng nhất hoặc trao đổi văn hóa truyền thống ở chỗ sự chiếm đoạt này là một hình thức của Chủ nghĩa thực dân : những yếu tố văn hóa truyền thống được sao chép từ một nền văn hóa truyền thống thiểu số bởi những thành viên của một nền văn hóa truyền thống thống trị, và những yếu tố này được sử dụng bên ngoài toàn cảnh văn hóa truyền thống bắt đầu của họ nhiều lúc thậm chí còn chống lại những mong ước được công bố rõ ràng của những thành viên của nền văn hóa truyền thống khởi nguồn. [ 3 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ]Thông thường, ý nghĩa bắt đầu của những yếu tố văn hóa truyền thống này bị mất hoặc bị bóp méo, và những màn hình hiển thị như vậy thường bị xem là thiếu tôn trọng, hoặc thậm chí còn là một hình thức mạo phạm, bởi những thành viên của văn hóa truyền thống gốc. [ 1 ] [ 16 ] [ 22 ] [ 23 ] yếu tố văn hóa truyền thống có ý nghĩa thâm thúy so với văn hóa truyền thống gốc hoàn toàn có thể bị giảm xuống thành thời trang hoặc đồ chơi ” kỳ lạ ” của những người thuộc nền văn hóa truyền thống thống trị. [ 16 ] [ 17 ] [ 24 ] Kjerstin Johnson đã viết rằng, khi điều này được triển khai, kẻ bắt chước, vốn ” không thưởng thức sự áp bức đó hoàn toàn có thể ‘ bắt chước ‘, trong thời điểm tạm thời, một văn hóa truyền thống ‘ kỳ lạ ‘ khác, mà không gặp phải bất kể điều gì phân biệt đối xử hàng ngày phải đương đầu với những nền văn hóa truyền thống khác. ” [ 24 ] Nhà điều tra và nghiên cứu, nhạc sĩ và nhà báo người Mỹ gốc Phi Greg Tate lập luận rằng sự chiếm đoạt và ” tôn sùng ” những nền văn hóa truyền thống, trên trong thực tiễn, gây ra sự lạ lẫm so với những người có nền văn hóa truyền thống đang bị chiếm đoạt. [ 25 ]Khái niệm chiếm hữu văn hóa truyền thống cũng đã bị chỉ trích thoáng rộng. [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] Một số tác giả viết về chủ đề này quan tâm rằng khái niệm này thường bị hiểu nhầm hoặc vận dụng sai bởi công chúng, và rằng những cáo buộc ” chiếm đoạt văn hóa truyền thống ” đôi lúc bị vận dụng sai cho những trường hợp như ăn thức ăn từ nhiều loại những nền văn hóa truyền thống, hoặc tìm hiểu và khám phá về những nền văn hóa truyền thống khác nhau. [ 29 ] [ 30 ] Các nhà phản hồi chỉ trích khái niệm này tin rằng hành vi chiếm đoạt văn hóa truyền thống không có ý nghĩa cấu thành một mối đe dọa xã hội, hoặc thuật ngữ này thiếu sự kết nối khái niệm. [ 31 ] [ 32 ] Những người khác cho rằng thuật ngữ này đặt ra số lượng giới hạn tùy ý so với tự do trí tuệ và biểu lộ bản thân của nghệ sĩ, củng cố sự chia rẽ trong nhóm, hoặc chính nó thôi thúc cảm xúc thù hằn hoặc bất bình, thay vì cảm xúc được giải phóng. [ 27 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ]

Tham khảoSửa đổi

 1. ^ a b Keene, Adrienne (ngày 27 tháng 4 năm 2010) “But Why Can’t I Wear a Hipster Headdress? Error in Webarchive template: Empty url.” at Native Appropriations  Examining Representations of Indigenous Peoples.
 2. ^ a b c Fourmile, Henrietta (1996) “Making things work: Aboriginal and Torres Strait Islander Involvement in Bioregional Planning” in Approaches to bioregional planning. Part 2. Background Papers to the conference; 30 October  ngày 1 tháng 11 năm 1995, Melbourne; Department of the Environment, Sport and Territories. Canberra. pp. 268269: “The [western] intellectual property rights system and the (mis)appropriation of Indigenous knowledge without the prior knowledge and consent of Indigenous peoples evoke feelings of anger, or being cheated”
 3. ^ a b c Metcalfe, Jessica, “Native Americans know that cultural misappropriation is a land of darkness Error in Webarchive template: Empty url.”. For The Guardian. ngày 18 tháng 5 năm 2012. Truy cập 24 Nov 2015.
 4. ^ A right royal rip-off. The Age. Australia. ngày 20 tháng 8 năm 2003. Lưu trữ bản gốc ngày 18 tháng 8 năm 2014. Truy cập ngày 17 tháng 9 năm 2016.
 5. ^ Young, James O. (ngày 1 tháng 2 năm 2010). Cultural Appropriation and the Arts. John Wiley & Sons. tr.5. ISBN978-1-4443-3271-1. Truy cập ngày 22 tháng 7 năm 2015.
 6. ^ Nittle, Nadra Kareen (14 tháng 1 năm 2019). A Guide to Understanding and Avoiding Cultural Appropriation. ThoughtCo. African Americans, Asian Americans, Native Americans, and indigenous peoples generally tend to emerge as the groups targeted for cultural appropriation. Black music and dance, Native American fashions, decoration, and cultural symbols, and Asian martial arts and dress have all fallen prey to cultural appropriation.
 7. ^ Scafidi, Susan (2005). Who Owns Culture?: Appropriation and Authenticity in American Law (Rutgers Series: The Public Life of the Arts). Rutgers University Press. Taking intellectual property, traditional knowledge, cultural expressions, or artifacts from someone else’s culture without permission. This can include unauthorized use of another culture’s dance, dress, music, language, folklore, cuisine, traditional medicine, religious symbols, etc. It is most likely to be harmful when the source community is a minority group that has been oppressed or exploited in other ways or when the object of appropriation is particularly sensitive, e.g. sacred objects.
 8. ^ “Special System for the Collective Intellectual Property Rights of Indigenous Peoples at World Intellectual Property Organization. Truy cập ngày 18 tháng 4 năm 2019.
 9. ^ Santilli, Juliana. 2006. “Cultural Heritage and Collective Intellectual Property Rights”. Indigenous Knowledge (IK) Notes; No. 95. World Bank, Washington, DC. Truy cập ngày 18 tháng 4 năm 2019.
 10. ^ a b Tsosie, Rebecca (ngày 25 tháng 6 năm 2017). Current Issues in Intellectual Property Rights to Cultural Resources. Native American Rights Fund. Truy cập ngày 17 tháng 4 năm 2019.
 11. ^ Working Group on Indigenous Populations, accepted by the United Nations General Assembly, Declaration on the Rights of Indigenous Peoples Error in Webarchive template: Empty url.; UN Headquarters; New York City (ngày 13 tháng 9 năm 2007).
 12. ^ Rainforest Aboriginal Network (1993) Julayinbul: Aboriginal Intellectual and Cultural Property Definitions, Ownership and Strategies for Protection. Rainforest Aboriginal Network. Cairns. Page 65
 13. ^ Rogers, Richard A. (ngày 1 tháng 11 năm 2006). From Cultural Exchange to Transculturation: A Review and Reconceptualisation of Cultural Appropriation. Communication Theory (bằng tiếng Anh). 16 (4): 474503. doi:10.1111/j.1468-2885.2006.00277.x. ISSN1468-2885.
 14. ^ Carman, Tim (ngày 26 tháng 5 năm 2017). Should white chefs sell burritos? A Portland food cart’s revealing controversy. The Washington Post.
 15. ^ Lindtner, S.; Anderson, K.; Dourish, P (February 1115, 2012). Cultural appropriation: information technologies as sites of transnational imagination (PDF). Semantic Scholar. ACM 2012 conference on computer supported cooperative work.
 16. ^ a b c Houska, Tara. ‘I Didn’t Know’ Doesn’t Cut It Anymore. Indian Country Today Media Network. Bản gốc lưu trữ ngày 19 tháng 4 năm 2015. Truy cập ngày 20 tháng 4 năm 2015.On imitation Native headdresses as “the embodiment of cultural appropriation… donning a highly sacred piece of Native culture like a fashion accessory.”
 17. ^ a b Caceda, Eden (ngày 14 tháng 11 năm 2014). Our cultures are not your costumes. Sydney Morning Herald. Truy cập ngày 20 tháng 1 năm 2015.
 18. ^ Sundaresh, Jaya (ngày 10 tháng 5 năm 2013) “Beyond Bindis: Why Cultural Appropriation Matters Error in Webarchive template: Empty url.” for The Aerogram.
 19. ^ Ryde, Judy (ngày 15 tháng 1 năm 2009). Being White in the Helping Professions. Jessica Kingsley Publishers. ISBN978-1-84310-936-5.
 20. ^ Hartigan, John (ngày 24 tháng 10 năm 2005). Odd Tribes: Toward a Cultural Analysis of White People. Duke University Press Books. ISBN978-0-8223-3584-9.
 21. ^ Okafor, Udoka (ngày 4 tháng 12 năm 2013). Cultural Appropriation: The Act of Stealing and Corrupting. Huffington Post (bằng tiếng Anh). Truy cập ngày 18 tháng 7 năm 2018.
 22. ^ Mesteth, Wilmer, et al (ngày 10 tháng 6 năm 1993) “Declaration of War Against Exploiters of Lakota Spirituality Error in Webarchive template: Empty url..” “At the Lakota Summit V, an international gathering of US and Canadian Lakota, Dakota and Nakota Nations, about 500 representatives from 40 different tribes and bands of the Lakota unanimously passed a “Declaration of War Against Exploiters of Lakota Spirituality.” The following declaration was unanimously passed.”
 23. ^ Taliman, Valerie (1993) “Article On The ‘Lakota Declaration of War’ Error in Webarchive template: Empty url..”
 24. ^ a b Johnson, Kjerstin (ngày 25 tháng 10 năm 2011) “Don’t Mess Up When You Dress Up: Cultural Appropriation and Costumes Error in Webarchive template: Empty url.” at Bitch Magazine. Truy cập ngày 4 tháng 3 năm 2015. ‘Dressing up as “another culture”, is racist, and an act of privilege. Not only does it lead to offensive, inaccurate, and stereotypical portrayals of other people’s culture… but is also an act of appropriation in which someone who does not experience that oppression is able to “play”, temporarily, an “exotic” other, without experience any of the daily discriminations faced by other cultures.’
 25. ^ Wallace, Michele (1992). Black Popular Culture. Seattle: Bay Press. tr.1315. ISBN978-1-56584-459-9.
 26. ^ Frum, David (ngày 8 tháng 5 năm 2018). Every Culture Appropriates. The Atlantic (bằng tiếng Anh). Truy cập ngày 1 tháng 12 năm 2018.
 27. ^ a b To the new culture cops, everything is appropriation. Washington Post (bằng tiếng Anh). Truy cập ngày 1 tháng 12 năm 2018.
 28. ^ Chen, Anna (ngày 4 tháng 5 năm 2018). An American woman wearing a Chinese dress is not cultural appropriation | Anna Chen. the Guardian (bằng tiếng Anh). Truy cập ngày 1 tháng 12 năm 2018.
 29. ^ Friedersdorf, Conor (ngày 3 tháng 4 năm 2017). What Does ‘Cultural Appropriation’ Actually Mean?. The Atlantic (bằng tiếng Anh). Truy cập ngày 18 tháng 5 năm 2017.
 30. ^ Soave, Robby (ngày 5 tháng 5 năm 2019). Cultural Appropriation: Don’t Let the Woke Scolds Ruin Cinco de Mayo. Reason: Free Minds and Free Markets. Truy cập ngày 25 tháng 6 năm 2019.
 31. ^ McWhorter, John. You Can’t ‘Steal’ A Culture: In Defense of Cultural Appropriation. The Daily Beast. Truy cập ngày 20 tháng 10 năm 2014.
 32. ^ a b Lionel Shriver’s full speech: ‘I hope the concept of cultural appropriation is a passing fad’. The Guardian. Lưu trữ bản gốc ngày 26 tháng 11 năm 2016. Truy cập ngày 30 tháng 10 năm 2016.
 33. ^ Mali, Malhar (ngày 29 tháng 3 năm 2017). I Am a Minority and I Prohibit You. Areo (bằng tiếng Anh). Bản gốc lưu trữ ngày 20 tháng 8 năm 2019. Truy cập ngày 18 tháng 7 năm 2018.
 34. ^ Patterson, Steve (ngày 20 tháng 11 năm 2015). Why Progressives Are Wrong to Argue Against Cultural Appropriation. Observer (bằng tiếng Anh). Truy cập ngày 18 tháng 7 năm 2018.
 35. ^ Canada’s war over ‘cultural appropriation’. The Economist (bằng tiếng Anh). ngày 25 tháng 5 năm 2017. Truy cập ngày 18 tháng 7 năm 2018.

More on this topic

Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Advertismentspot_img

Popular stories