IELTS Writing Task 1 General dạng Semi-formal

Related Articles

Trong bài thi IELTS General Writing Task 1 thí sinh nên chú ý quan tâm đến văn phong nào tương thích nhất dựa vào ngữ cảnh và đối tượng người dùng nhận thư ; ba loại văn phong bao gồm sang chảnh ( formal ), bán sang chảnh ( semi-formal ) và thân thương ( informal ). Trong bài viết sau, tác giả tập trung chuyên sâu vào IELTS writing task 1 general dạng semi-formal và hướng dẫn người đọc cách nhận ra và đặc thù của loại thư này. Sau đó, tác giả đưa ra dàn bài chung cho những dạng thư và hướng dẫn viết một lá thư mẫu hoàn hảo .

Khi nào nên vận dụng văn phong bán trang trọng khi viết thư? 

Thư bán sang trọng và quý phái là thư mang sự tích hợp giữa văn phong sang trọng và quý phái ( formal ) và thân thiện ( informal ). Thông thường, có hai trường hợp chính người viết nên sử dụng văn phong bán sang chảnh là như sau :

Trường hợp 1:

Người nhận thư là người có quen biết từ trước nhưng không có mối quan hệ thân thiện như : đồng nghiệp, giáo viên, quản trị …

Ví dụ: You are working for a company. You need to take some time off and want to ask your manager about this.

Write a letter to your manager. In your letter :

 • Explain why you want to take time off
 • Give details of the amount of time you need
 • Suggest how your work could be covered while you are away .

→ Thay vì sử dụng văn phong sang trọng và quý phái, việc viết thư bán sang trọng và quý phái sẽ tương thích và tự nhiên hơn do người viết đã tiếp xúc và quen biết với người nhận thư là quản trị từ trước .

Trường hợp 2:

Người nhận là người có mối quan hệ thân thương nhưng mục tiêu của lá thư là nhằm mục đích cảm thông, san sẻ nỗi buồn, thông tin tin buồn hoặc thư xin lỗi như thư nhằm mục đích chia buồn nỗi mất mát thú cưng đi lạc, thư thông tin thua cuộc trong một giải đấu thể thao, …Ví dụ : You had arranged to go on holiday with your friend. However, you must change your plans .Write a letter to your friend. In your letter :

 • Say how much you were looking forward to the holiday
 • Explain why you had to change your plans
 • Suggest an alternative arrangement

ielts-writing-task-1-general-dang-semi-formal-de-bai

→ Đối với bè bạn, mái ấm gia đình thân thiện, người viết thường sử dụng văn phong thân thiện ( informal ), nhưng do đặc thù, mục tiêu của lá thư trên nhằm mục đích thông tin đổi kế hoạch kèm theo lời xin lỗi. Do đó, văn phong bán sang trọng và quý phái ( semi-formal ) tương thích nhất trong trường hợp này .Kết luận : Việc quyết định hành động chọn văn phong bán sang chảnh thay vì sang chảnh và thân thương nhờ vào đa phần vào hai yếu tố : đối tượng người dùng nhận thư và mục tiêu của lá thư .

Đặc điểm của IELTS writing task 1 general dạng semi-formal

Ngữ pháp:

Cấu trúc câu có sự phối hợp giữa những câu phức với mức độ phức tạp ngữ pháp cao và cả câu đơn với mức độ phức tạp ngữ pháp thấp .Tuy nhiên, do thực chất của mối quan hệ người viết và người nhận không phải thân thương, thân thương nên việc sử dụng cấu trúc ngữ pháp phức tạp như mệnh đề quan hệ, chủ ngữ giả, câu bị động thường thông dụng hơn nhằm mục đích giữ cho văn phong ở mức độ sang chảnh nhất định .Trong trường hợp thông tin tin buồn và xin lỗi đến người có mối quan hệ thân thương, lời rào đón ( hedges ) được sử dụng để giảm thiểu sự vi phạm tiếp xúc xuống mức thấp nhất và giữ tính nhã nhặn của lá thư. Ngoài ra, câu rào đón sẽ được sử dụng khi nhờ sự trợ giúp của người nhận .

Từ vựng:

Đây là tổng hợp từ vựng sử dụng trong cả văn viết và văn nói. Tuy nhiên, từ lóng, tiếng địa phương, từ viết tắt nên được hạn chế do tại những đặc thù ngôn từ này chỉ tương thích với văn phong thân thiện ( informal ) .

Ngôi xưng:

Ngôi thứ nhất ( I, we ), ngôi thứ hai ( you ) và ngôi thứ ba ( he / she / it ) đều hoàn toàn có thể được sử dụng. Tuy nhiên, ngôi thứ ba vẫn được ưu tiên sử dụng nhiều hơn ngôi thứ nhất và thứ hai ( ví dụ : trong trường hợp sử dụng cấu trúc ngữ pháp bị động nhằm mục đích không nhắc đến đối tượng người dùng gây ra hành vi và giữ cho văn phong sang chảnh hơn ) .

Ví dụ cụ thể

Ngữ pháp: 

Thân mật ( Informal ) : Sorry, I can’t go to the party tonight .Bán sang trọng và quý phái ( Semi-formal ) : I am sorry that I will not be able to attend the party tonight. / I apologize for not being able to attend the party tonight .Trang trọng ( Formal ) : I am afraid that I will not be able to attend the party tonight. Please accept my sincere apologies for any inconvenience caused .→ Cấu trúc ngữ pháp có sự khác nhau rõ ràng ở ba ví dụ về mức độ phức tạp và sự sang chảnh. Ở văn phong thân thiện, người viết hoàn toàn có thể gửi lời xin lỗi như trong văn nói ( không có chủ ngữ là “ I ” ). Ở văn phong bán sang chảnh, câu xin lỗi được viết với chủ ngữ “ I ” ( Subject + to be + sorry + that + clause ), hoặc sử dụng cấu trúc với chữ “ apologize ” ( Subject + apologize + for + V-ing ). Trong khi đó, ở văn phong sang chảnh, sự thú tội và lời xin lỗi được tách thành hai câu riêng không liên quan gì đến nhau để tạo sự thành khẩn trong khi xin lỗi .Lưu ý : trong ví dụ trên, cấu trúc câu với ‘ apologize ’ được sử dụng trong văn phong bán sang trọng và quý phái cũng hoàn toàn có thể được vận dụng trong ngữ cảnh sang trọng và quý phái .

Từ vựng: 

Thân mật ( Informal ) : I promise that I will send you the information by Monday .Bán sang trọng và quý phái ( Semi-formal ) : I can assure you that the information will be sent to you by Monday .Trang trọng ( Formal ) : Please be assured that the information will be sent to you by Monday .→ Từ ‘ promise ’ thường được sử dụng trong văn nói nên tương thích với văn phong thư thân thiện ( informal ), trong khi đó từ ‘ assure ’ mang ý nghĩa ‘ bảo vệ, cam kết ràng buộc ’ để trấn an người nhận thư thì tương thích với văn bán sang trọng và quý phái và sang trọng và quý phái .

Ngôi xưng:

Thân mật ( Informal ) : I don’t know for sure when I will receive my marks .Bán sang chảnh ( Semi-formal ) : It is difficult to know when I will receive my marks .Trang trọng ( Formal ) : It is difficult to know the release date of my marks .→ Ở phong văn thân mật, ngôi xưng thứ nhất “ I ” được sử dụng tự do như trong văn nói nhưng trong văn bán sang chảnh hoặc sang chảnh, người viết lựa chọn chủ ngữ giả “ it ” để truyền tải việc ‘ không biết chắc / khó để biết được … ” .

Dàn bài chung của IELTS writing task 1 general dạng semi-formal

Phần mở đầu: bao gồm hai phần nhỏ là phần chào hỏi và phần giới thiệu

Phần chào hỏi : là để phân phối thông tin về người nhận thư như thể tên người đơn cử. Phần này khởi đầu bằng chữ Dear, theo sau là tên của người nhận hoặc là Mr / Ms / Mrs + họ của người nhận. Lựa chọn cách sử dụng phụ thuộc vào vào mức độ thân thiện của mối quan hệ người viết và người nhận .Ví dụ : Người nhận tên là Steven Smith thì phần khởi đầu có hai trường hợp sau :

 • Dear Steven ,
 • Dear Mr. Smith ,

Phần trình làng : là để đưa ra mục tiêu của lá thư ( paraphrase lại nhu yếu của đề bài ). Mục đích hoàn toàn có thể là xin lỗi cho một yếu tố đơn cử, trình làng về một mẫu sản phẩm hoặc việc làm, hoặc phàn nàn về một trục trặc nào đó .Ví dụ :

 • Mang tính chất thông báo: I’m writing to let you know/ inform you …..

 • Mang đặc thù nhu yếu : I’m writing to request …
 • Mang đặc thù xin lỗi : I’m writing to apologize …
 • Mang đặc thù khiếu nại : I’m writing to report …

Phần thân bài

Mỗi đề bài sẽ có 3 câu hỏi tương ứng mà người viết cần phải vấn đáp trong bài. Người viết cần phải cung ứng đủ thông tin và sắp xếp theo trình tự mạch lạc và hài hòa và hợp lý nhất. Ngoài ra, thân bài thường sẽ được chia thành hai đoạn với độ dài được phân bổ hài hòa và hợp lý, không quá chênh lệch nhưng đồng thời truyền tải được thông tin rõ ràng và mạch lạc .Ví dụ :You had arranged to go on holiday with your friend. However, you must change your plans .Write a letter to your friend. In your letter :

 • Say how much you were looking forward to the holiday ( 1 )
 • Explain why you had to change your plans ( 2 )
 • Suggest an alternative arrangement ( 3 )

ielts-writing-task-1-general-dang-semi-formal-de-bai-2

→ Với đề bài trên, người viết hoàn toàn có thể vấn đáp câu hỏi 1 và 2 trong đoạn thân bài 1 và câu hỏi 3 trong đoạn thân bài 2. Cách chia đoạn này hợp lí do câu hỏi 1 và 2 có link với nhau với mục tiêu xin lỗi và đưa ra nguyên do, và đến với đoạn thân bài 2, người viết sẽ đề xuất kiến nghị giải pháp .

Phần kết thúc: gồm 2 phần nhỏ là: lời nhắn gửi và ký tên

Lời nhắn gửi : Đây là phần nhắn gửi sau cuối của người viết sau khi truyền tải thông tin đến người đọc. Trong phần này, người viết không đề cập đến thông điệp hoặc thông tin mới chưa nhắc đến trong bài .Ví dụ : như ví dụ trong phần b→ Lời nhắn gửi ở đầu cuối hoàn toàn có thể được viết như sau :

 • I look forward to hearing from you .
 • Please do not hesitate to contact me if you have any problems .

Ký tên : do trong phần mở màn có đề cập đến tên người đơn cử nên phần ký tên hoàn toàn có thể viết như sau :Best regards / Warm regards / Kind regards / Best wishes ,( Tên của người viết )

Bài văn mẫu IELTS writing task 1 general dạng semi-formal 

Đề bài : You are experiencing financial problems and want to ask your landlord if you can pay your rent late. Write a letter to your landlord .In your letter explain :

 • Why you are writing to him
 • Why you cannot pay the rent
 • When you will pay the rent .

ielts-writing-task-1-general-dang-semi-formal-de-bai-3

Dàn bài gợi ý

Phần khởi đầu : Giải thích mục tiêu của lá thư là xin gửi tiền thuê nhà trễ .Phần thân bài :

 • Đoạn 1 : Giải thích nguyên do không hề trả tiền thuê đúng hạn ( gặp yếu tố kinh tế tài chính do mới bị thất nghiệp bởi sự ảnh hưởng tác động của Covid-19 ) .
 • Đoạn 2 : Đề xuất ngày trả tiền nhà khác và cam kết sẽ trả đúng theo hạn mới .

Phần kết thúc : Gửi lời nhắn nhủ sau cuối ( kỳ vọng chủ nhà hoàn toàn có thể đồng ý lời ý kiến đề nghị này ) và sau đó là ký tên .

Bài mẫu:

( Word count : 157 )Dear Mr. Smith ,I am writing to you to ask you for a delay in my rental payment this month .I’ve been your tenant for a couple of years and you know that I have always paid my rent on time. However, due to Covid-19, the khách sạn I have been working at is going bankrupt so currently, I’m jobless. As you already know, I live in Ho Chi Minh city alone with no financial tư vấn from my family, therefore leaving me quite short of money this month .I applied for a part-time job as a waitress last week at a local restaurant and have been accepted. I will be starting to work tomorrow, so I can assure you that the rent will be completely paid in the next two weeks on May 10 th .I would be grateful if you take my case into consideration, and please contact me if there is any problem .

Best regards,

Amber Van

Tổng kết

Viết thư là một dạng trong bài thi ielts writing task 1 general và đó cũng là một kiến thức và kỹ năng thiết yếu trong học tập và việc làm hàng ngày, đặc biệt quan trọng là thư bán sang chảnh và thư sang trọng và quý phái khi cần truyền tải thông tin đến cấp trên hoặc thầy cô. Thông qua bài viết, tác giả giúp người đọc nhận ra khi nào nên vận dụng văn phong bán sang chảnh ( semi-formal ) và sau đó đưa ra dàn ý chung cho những dạng thư, đồng thời hướng dẫn viết một lá thư ielts writing task 1 general dạng semi-formal mẫu hoàn hảo .Dương Bích Vân

More on this topic

Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Advertismentspot_img

Popular stories