Hợp đồng thương mại là gì? Lưu ý đối với hợp đồng thương mại?

Related Articles

Đăng bởi Đăng bởi gvlawyers

trong

trong Bài Viết

Hợp đồng thương mại có thể được xem là một trong những tài liệu cực kỳ quan trọng trong việc làm ăn của doanh nghiệp. Nhưng liệu bạn hiểu đúng về chúng? Những lưu ý bạn cần biết khi cầm trong tay một bản hợp đồng thương mại là gì? Tất cả những thông tin cần có bạn đều có thể tìm thấy được trong bài viết “Hợp đồng thương mại là gì? Lưu ý đối với hợp đồng thương mại?” dưới đây.

Định nghĩa Hợp đồng thương mại là gì?

Hợp đồng thương mại là sự thỏa thuận giữa các thương nhân trong việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ trong hoạt động thương mại. Hợp đồng thương mại được điều chỉnh bởi Luật Thương Mại 2005 và Bộ Luật Dân sự.

Theo Điều 3.1 Luật Thương Mại 2005, hoạt động giải trí thương mại được định nghĩa là “ hoạt động giải trí nhằm mục đích mục tiêu sinh lợi, gồm có mua và bán hàng hoá, đáp ứng dịch vụ, góp vốn đầu tư, triển khai thương mại và những hoạt động giải trí nhằm mục đích mục tiêu sinh lợi khác ” .

Theo Điều 6 Luật Thương Mại 2005 định nghĩa thương nhân gồm có những tổ chức triển khai kinh tế tài chính được xây dựng hợp pháp, cá thể hoạt động giải trí thương mại một cách độc lập, liên tục và có ĐK kinh doanh thương mại .

Theo định nghĩa này, những cá thể, tổ chức triển khai được xem là thương nhân sẽ gồm có : những doanh nghiệp được xây dựng theo lao lý của Luật Doanh Nghiệp, hộ kinh doanh thương mại và cá thể có ĐK kinh doanh thương mại, v.v.

Về chủ thể trong hợp đồng thương mại ở đây gồm những thương nhân ( gồm có những tổ chức triển khai kinh tế tài chính được xây dựng hợp pháp hoặc những nhân hoạt động giải trí thương mại độc lập, tiếp tục và có ĐK kinh doanh thương mại ), cá thể, tổ chức triển khai khác có hoạt động giải trí tương quan đến thương mại ( Điều 2 Luật thương mại 2005 )

Khi ký kết hợp đồng thương mại, để đảm bảo hợp đồng thương mại có hiệu lực pháp luật và bảo vệ được đầy đủ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, bạn cần lưu ý các vấn đề sau:

 • Về nguyên tắc, thỏa thuận giữa các bên tại hợp đồng thương mại (trừ các hợp đồng thuộc các lĩnh vực đặc thù được điều chỉnh riêng bởi các luật chuyên ngành) sẽ phải tuân theo các quy định tại Luật Thương Mại, trong trường hợp Luật Thương Mại không có quy định, các quy định tương ứng tại Bộ Luật dân sự hoặc các văn bản pháp luật khác sẽ được áp dụng.
 • Thời gian khởi kiện đối với các tranh chấp về hợp đồng thương mại chỉ có 02 năm kể từ thời điểm quyền và lợi ích hợp pháp của một bên tại hợp đồng thương mại bị xâm phạm.
 • Do đó khi thỏa thuận các điều khoản tại hợp đồng thương mại, các bên cần tham chiếu trước hết đến các quy định tại Luật Thương Mại để soạn thảo các điều khoản hợp đồng phù hợp.
 • Cần lưu ý, Luật Thương Mại có nhiều quy định khác biệt so với Bộ Luật Dân Sự trong nhiều vấn đề, có thể kể đến như: mức phạt vi phạm hợp đồng (theo Luật Thương Mại tối đa không quá 8% giá trị phần hợp đồng bị vi phạm), v.v.
 • Theo quy định của Luật Thương Mại 2005, một số loại hợp đồng thương mại bắt buộc phải được lập thành văn bản hoặc bằng hình thức khác có giá trị pháp lý tương đương, có thể kể đến như: hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế.
 • Thời hiệu này ngắn hơn nhiều so với thời hiệu khởi kiện giải quyết tranh chấp hợp đồng dân sự (03 năm kể từ ngày người có quyền yêu cầu biết hoặc phải biết quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm).
 • Các hợp đồng cung cấp dịch vụ xúc tiến thương mại, hợp đồng đại diện cho thương nhân, hợp đồng uỷ thác mua bán hàng hoá, hợp đồng đại lý, hợp đồng gia công, hợp đồng nhượng quyền thương mại, v.v.

Xem thêm : Văn phòng luật uy tín tại Thành Phố Hồ Chí Minh

hợp đồng thương mại

Những lưu ý quan trọng trong hợp đồng thương mại không nên bỏ qua?

Việc đàm phán và soạn thảo các điều khoản của hợp đồng thương mại là công việc rất quan trọng và cần phải được tiến hành một cách cẩn trọng, tránh những thiếu sót. Điều này sẽ dẫn đến tiềm ẩn rất nhiều rủi ro cho các bên khi xảy ra tranh chấp, các điều khoản của hợp đồng thương mại không rõ ràng hoặc thiếu sót các quy định quan trọng dẫn đến khó giải quyết tranh chấp.

Tuy nhiên, trên trong thực tiễn, xuất phát từ nhiều nguyên do khách quan và chủ quan, những bên ký kết hợp đồng thương mại thường ít chăm sóc đến yếu tố này mà thường chỉ soạn thảo hợp đồng theo kiểu “ cho có ”, theo thói quen và dựa trên sự tin yêu nhau là chính .

Global Vietnam Lawyers (GV Lawyers) xin nêu dưới đây là một số những mấu chốt quan trọng trong hợp đồng thương mại mà bạn cần suy xét cẩn thận và không nên bỏ qua khi đàm phán và soạn thảo hợp đồng thương mại:

1. Cần quy định chi tiết và rõ ràng đối tượng của hợp đồng thương mại

Đối tượng của hợp đồng thương mại chính là hàng hóa mà các bên sẽ mua bán với nhau hoặc công việc, dịch vụ mà một bên sẽ thực hiện, cung cấp cho bên còn lại.Các bên sẽ nêu cụ thể thông tin có liên quan của hàng hóa gồm chủng loại hàng hóa, nguồn gốc xuất xứ, số lượng, khối lượng, chất lượng, đặc điểm kỹ thuật, tình trạng hàng hóa (mới hay đã qua sử dụng), v.v.

 • Trong trường hợp đối tượng của hợp đồng thương mại là việc thực hiện công việc hay cung ứng dịch vụ, các bên cần quy định rõ công việc/dịch vụ này là gì, những công việc/dịch vụ nào được xem là ngoài phạm vi và sẽ tính thêm phí, cách thức cung cấp ra sao, do ai thực hiện, thực hiện vào thời điểm nào, tại địa điểm nào, cách thức xác định mức độ hoàn thành công việc/dịch vụ, v.v.
 • Trong trường hợp đối tượng của hợp đồng thương mại là hàng hóa, tùy thuộc hàng hóa mà các bên mua bán là hàng hóa đặc định (ví dụ như 01 tài sản cụ thể nào đó) hoặc cùng loại (chẳng hạn như hàng hóa sản xuất hàng loạt).

2. Cần quy định rõ số tiền phải thanh toán, thời hạn thanh toán, cách thức thanh toán và điều khoản thay đổi phương thức thanh toán

Thông thường đây là pháp luật mà những bên sẽ lao lý tương đối rõ ràng và khá đầy đủ trong hợp đồng thương mại. Nhưng không nêu rõ đã gồm có thuế, phí, ngân sách phát sinh có tương quan hay chưa ( như ngân sách đi lại ), pháp luật thanh toán giao dịch giao dịch chuyển tiền ngân hàng nhà nước nhưng không nêu thông tin thông tin tài khoản, không pháp luật bên nào sẽ chịu phí ngân hàng nhà nước, v.v.

Tuy nhiên trên thực tế vẫn có nhiều hợp đồng thương mại chỉ quy định số tiền phải thanh toán mà không đề cập đến thời hạn thanh toán, cách thức thanh toán cũng như điều khoản thay đổi phương thức thanh toán (nếu có), hoặc có quy định trong hợp đồng thương mại nhưng lại mơ hồ, không rõ ràng.

Một số lỗi thường gặp hoàn toàn có thể kể đến như : những bên pháp luật thanh toán giao dịch trong vòng ‘ x ’ ngày nhưng không nêu rõ thời hạn này tính từ ngày nào ( ví dụ từ ngày giao hàng hay từ ngày xuất hóa đơn ), lao lý giá bán / phí dịch vụ .

3. Cần đàm phán và thỏa thuận điều khoản giải quyết tranh chấp thích hợp

Một số lỗi thường gặp hoàn toàn có thể kể đến như : những bên thỏa thuận hợp tác thẩm quyền tài phán ở quốc tế, không thuận tiện cho bên Nước Ta khởi kiện, những bên thỏa thuận hợp tác lựa chọn trọng tài thương mại để xử lý tranh chấp nhưng không nêu tên Trung tâm trọng tài hoặc nêu sai tên Trung tâm trọng tài, v.v.

Đây là pháp luật mà hầu hết những bên khi ký kết hợp đồng thương mại đều rất ngại bàn đến và thường không dành nhiều thời hạn để soạn thảo cho mình lao lý thích hợp. Do đó, những bên thường tránh mặt bàn về phương pháp xử lý tranh chấp vào thời gian đàm phán và soạn thảo hợp đồng thương mại .

Điều khoản giải quyết tranh chấp vì vậy mà thường chỉ được các bên quy định trong hợp đồng thương mại một cách chung chung, hoặc sử dụng lại các điều khoản mẫu từ những hợp đồng thương mại thay vì điều chỉnh lại để phù hợp với trường hợp cụ thể của mình. Thực tế này xuất phát từ những việc vào thời điểm ký kết, đàm phán hợp đồng thương mại, các bên đều đang có quan hệ hữu hảo với nhau, tin tưởng nhau và không bên nào dự liệu hoặc mong muốn rằng sẽ có tranh chấp xảy ra.

4. Cần kiểm tra thẩm quyền ký kết hợp đồng thương mại của các bên và yêu cầu đối tác cử người có thẩm quyền ký kết hợp đồng thương mại

Đây là nhu yếu rất quan trọng bởi lẽ theo lao lý của Điều 142 Bộ Luật Dân Sự năm ngoái, nếu hợp đồng thương mại được ký kết bởi người không có thẩm quyền đại diện thay mặt theo lao lý, hợp đồng này sẽ không phát sinh hiệu lực hiện hành so với cá thể, tổ chức triển khai được đại diện thay mặt .

Trong trường hợp, người đại diện ký kết hợp đồng của đối tác không phải là đại diện theo pháp luật của họ, bạn cần yêu cầu đối tác có văn bản ủy quyền hợp lệ cho người này. Để bạn có thêm thông tin, theo quy định của pháp luật, đối với doanh nghiệp, người có thẩm quyền đại diện cho doanh nghiệp sẽ là đại diện theo pháp luật hoặc đại diện theo ủy quyền hợp lệ. Tùy thuộc vào đối tác của bạn là cá nhân hay tổ chức, bạn sẽ yêu cầu chính cá nhân đó hoặc đại diện theo pháp luật của đối tác là tổ chức, hoặc đại diện theo ủy quyền hợp lệ của cá nhân, tổ chức này (với văn bản ủy quyền hợp lệ) đứng ra ký kết hợp đồng thương mại.

Bạn hoàn toàn có thể xác lập người đại diện thay mặt theo pháp lý của doanh nghiệp dựa trên thông tin ghi trên giấy ghi nhận ĐK doanh nghiệp của đối tác chiến lược hoặc bạn cũng hoàn toàn có thể thuận tiện tra cứu thông tin này tại Cổng thông tin ĐK doanh nghiệp vương quốc của Nước Ta tại địa chỉ : https://dangkykinhdoanh.gov.vn/. Do đó, để tránh trường hợp hợp đồng thương mại của bạn với đối tác chiến lược bị xem là không phát sinh hiệu lực thực thi hiện hành do người ký kết không có thẩm quyền, bạn cần lưu tâm về yếu tố này và nhu yếu đối tác chiến lược tuân thủ tuyệt đối .

Luật sư hợp đồng

Tranh chấp hợp đồng thương mại và những điều cần lưu ý trong thanh chấp hợp đồng thương mại?

Tranh chấp hợp đồng thương mại (hay nói ngắn gọn là tranh chấp thương mại) được hiểu là những tranh chấp phát sinh do việc một hoặc nhiều bên trong quan hệ hợp đồng thương mại không thực hiện hoặc thực hiện không đúng các thỏa thuận và cam kết được ghi nhận tại hợp đồng trong quá trình hoạt động thương mại.

Tranh chấp hợp đồng thương mại thường có những yếu tố cơ bản sau đây :

 • Có quan hệ hợp đồng thương mại tồn tại giữa các bên;
 • Có sự bất đồng ý kiến của các bên về sự vi phạm hoặc xử lý hậu quả phát sinh từ sự vi phạm;
 • Có sự vi phạm nghĩa vụ (hoặc cho rằng là vi phạm nghĩa vụ) của một bên trong quan hệ đó;
 • Tranh chấp hợp đồng thương mại thường hình thành từ sự vi phạm hợp đồng nhưng không phải sự vi phạm nào cũng dẫn đến tranh chấp hợp đồng.

Vấn đề cần đặt ra ở đây là làm thế nào để hoàn toàn có thể nhận diện và tiên liệu được những rủi ro đáng tiếc nhằm mục đích ngăn ngừa những năng lực, rủi ro tiềm ẩn xảy ra tranh chấp thương mại. Để làm được điều đó, những bên cần quan tâm những yếu tố sau đây về tranh chấp hợp đồng thương mại :

Thứ nhất, các bên là chủ thể có quyền cao nhất để tự định đoạt việc giải quyết tranh chấp 

Điều này bộc lộ ở việc những bên hoàn toàn có thể lựa chọn một phương pháp xử lý tranh chấp theo ý chí của mình, trong đó hoàn toàn có thể kể đến những hình thức sau đây :

Hòa giải: là việc thuyết phục các bên đồng ý chấm dứt xung đột một cách ổn thỏa. Điểm khác cơ bản giữa thương lượng và hòa giải là trong hòa giải có sự tham gia của bên thứ ba với tư cách người trung gian đứng ra dàn xếp việc giải quyết xung đột giữa các bên.

Thương lượng: là hình thức giải quyết tranh chấp không cần có sự can thiệp của bên thứ ba. Luật sư có thể tham gia với vai trò tư vấn cho các bên về chiến lược, mục tiêu, điểm mạnh và điểm yếu trong đàm phán để từ đó các bên có thể tự gặp gỡ và thỏa thuận, trao đổi giải quyết các vấn đề bất đồng.

Tổ chức tài phán: khi thương lượng và hòa giải không có kết quả, các bên có thể tiến hành khởi kiện vụ việc ra một cơ quán có thẩm quyền để giải quyết. Hiện nay, ở Việt Nam có hai cơ quan chủ yếu thường xuyên thụ lý và giải quyết các tranh chấp về thương mại là:

 • Trọng tài: là phương thức giải quyết tranh chấp trong hoạt động thương mại, được tiến hành bởi một hội đồng trọng tài. Theo Khoản 5 Điều 61 của Luật Trọng tài thương mại 2010, phán quyết của trọng tài sẽ có giá trị chung thẩm và có hiệu lực kể từ ngày ban hành.
 • Tòa án: Là cơ quan tư pháp của nhà nước Việt Nam có chức năng xét xử. Theo Điều 30 của Bộ luật Tố tụng dân sự 2015, tòa án có thẩm quyền giải quyết các tranh chấp liên quan đến hoạt động kinh doanh, thương mại, bao gồm cả tranh chấp phát sinh từ hợp đồng thương mại. Khác với cơ chế giải quyết bằng trọng tài, theo quy định tại Điều 17 của Bộ luật Tố tụng dân sự 2015, một vụ án được giải quyết tại tòa án sẽ phải trải qua hai cấp xét xử sơ thẩm và phúc thẩm. Theo đó, bản án hoặc quyết định sơ thẩm của tòa án có thể bị kháng cáo, kháng nghị để tiếp tục xét xử phúc thẩm.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng theo quy định tại khoản 1 Điều 5 của Luật Trọng tài thương mại 2010, cơ chế giải quyết tranh chấp thông qua trọng tài chỉ được áp dụng khi các bên có sự thỏa thuận rõ ràng và cụ thể về việc lựa chọn trọng tài để giải quyết, nếu không, mặc nhiên các tranh chấp này chỉ có thể được giải quyết bởi tòa án có thẩm quyền; Có chăng việc các bên thứ ba khác tham gia vào quá trình giải quyết tranh chấp chỉ mang tính chất hỗ trợ và làm “xúc tác” để dung hòa các mâu thuẫn đang hiện hữu trong quan hệ hợp đồng, không thể chi phối quyền quyết định cuối cùng của các bên trong hợp đồng thương mại.

Tùy thuộc vào mức độ và đặc thù phức tạp của tranh chấp thương mại mà những bên hoàn toàn có thể dữ thế chủ động xem xét những giải pháp nói trên để tương thích với thực trạng trong thực tiễn mà vốn dĩ không ai có quyền sửa chữa thay thế định đoạt .

Thứ hai, tranh chấp hợp đồng thương mại luôn gắn liền với lợi ích của các bên.

Đây là hai phạm trù không hề tách rời nhau bởi lẽ tranh chấp thương mại bắt nguồn từ nhiều nguyên do khác nhau gồm có cả nguyên do chủ quan như kế hoạch và tiềm năng kinh doanh thương mại của những bên đổi khác, sự mất cân đối về kinh tế tài chính của doanh nghiệp, … Điều này làm phát sinh những xung đột về quyền lợi và tiềm ẩn năng lực trở thành tranh chấp thương mại nếu không được kịp thời xử lý .

Hoặc những nguyên do khách quan như sự dịch chuyển của thị trường, sự kiện bất khả kháng, ảnh hưởng tác động của sự biến hóa chủ trương pháp lý, … Dẫn đến hiệu quả là quy trình thực thi hợp đồng thương mại không hề đạt được mục tiêu sau cuối như mong ước của những bên tham gia .

Thứ ba, cơ quan và địa điểm giải quyết tranh chấp là một trong những vấn đề mà các bên nên thận trọng cân nhắc.

Trong quan hệ hợp đồng thương mại quốc tế, các bên tham gia sẽ đến từ nhiều quốc gia khác nhau.Song, pháp luật quốc tế nhìn chung cũng chỉ điều chỉnh những vấn đề chung nhất, không thể điều chỉnh cặn kẽ mọi khía cạnh pháp lý của từng hợp đồng thương mại cụ thể. Do đó, trường hợp hợp đồng không quy định cụ thể, việc xác định cơ quan có thẩm quyền giải quyết tranh chấp luôn là vấn đề gây ra tranh cãi bởi lẽ, các bên khó có thể am hiểu được pháp luật của một quốc gia khác để tự bảo vệ cho quyền lợi của mình trước bên đối tụng.

Hiện nay pháp lý quốc tế cũng đã tăng trưởng hơn với mạng lưới hệ thống những điều ước quốc tế song phương và đa phương xử lý phần nào những quan hệ thương mại mang đặc thù đa vương quốc. Ngoài ra, việc khu vực xử lý tranh chấp thuộc chủ quyền lãnh thổ của một vương quốc khác còn gây tốn thời hạn và hao tổn ngân sách cho việc vận động và di chuyển, tham gia tố tụng, những khoản tiền này thậm chí còn hoàn toàn có thể nhiều hơn giá trị quyền lợi mà những bên hoàn toàn có thể đạt được khi tranh chấp được xử lý .

Thứ tư, về thời hiệu khởi kiện tranh chấp kinh doanh thương mại

Theo lao lý tại Điều 319 của Luật Thương mại 2005, thời hiệu khởi kiện so với những tranh chấp về hợp đồng thương mại là 02 năm kể từ ngày mà quyền và quyền lợi hợp pháp của một bên của hợp đồng bị xâm phạm. Do đó, khi phát sinh tranh chấp, những bên cần lưu tâm đến yếu tố thời hiệu để kịp thời thực thi khởi kiện vụ án ra những cơ quan tài phán, tránh trường hợp để lê dài thời hạn dẫn đến mất quyền khởi kiện .

Hợp đồng thương mại là gì

Tầm quan trọng của hợp đồng thương mại trong kinh doanh?

Hợp đồng thương mại là cơ sở pháp lý để cá nhân, tổ chức thực hiện các hoạt động thương mại như mua bán hàn hàng hóa và cung ứng dịch vụ với đối tác. Hợp đồng thương mại là công cụ quan trọng để doanh nghiệp nâng cao sức cạnh tranh của mình trong hoạt động kinh doanh. Thông qua hợp đồng thương mại, các cá nhân và tổ chức bước vào một thỏa thuận với những đối tác của mình thông qua niềm tin mà chúng ta gọi là “luật chơi” để đảm bảo rằng những thỏa thuận đó sẽ được thực hiện.

Hợp đồng thương mại sẽ giúp doanh nghiệp vô hiệu được những đối tác chiến lược có tư duy “ ăn thật làm giả ” khi tham gia vào hoạt động giải trí mại, gây thiệt hại cho phía đối tác chiến lược. Nếu như sự bảo đảm an toàn của con người, gia tài được bảo vệ trên cơ sở những lao lý trong Bộ Luật hình sự thì sự bảo đảm an toàn và trật tự trong quốc tế kinh doanh thương mại lại nhờ vào vào hợp đồng thương mại và pháp lý thương mại. Hợp đồng thương mại còn giúp cho những bên xác lập được ai sẽ có thẩm quyền xử lý tranh chấp của mình .

Hợp đồng có giá trị pháp lý như luật ( contract = law ) là công thức để giúp cho những doanh nghiệp có cơ sở bảo vệ những quyền lợi hợp pháp của mình khi có tranh chấp xảy ra. Vì vậy, trải qua hợp đồng, những doanh nghiệp chân chính sẽ được pháp lý bảo vệ quyền và quyền lợi chính đáng, từ đó tránh được những rủi ro tiềm ẩn bị lường gạt .

Dịch vụ soạn thảo, tư vấn hợp đồng thương mại?

Dịch vụ tư vấn và soạn thảo hợp đồng thương mại các mảng dịch vụ quan trọng của các công ty luật giúp khách hàng tránh được các rủi ro trong hợp đồng.

Thương Mại Dịch Vụ tư vấn và soạn thảo hợp đồng thương mại thường gồm có những nghành nghề dịch vụ sau :

 • Tư vấn và soạn thảo hợp đồng đầu tư kinh doanh bất động sản: chuyển nhượng, thuê/cho thuê, môi giới, quản lý, hợp tác kinh doanh …;
 • Tư vấn và soạn thảo hợp đồng trong lĩnh vực xây dựng: tư vấn thiết kế, tư vấn thi công, hợp đồng tư vấn quản lý dự án, hợp đồng tổng thầu EPC, chìa khóa trao tay…;
 • Tư vấn luật hợp đồng trong lĩnh vực thương mại hàng hóa: hợp đồng mua bán, hợp đồng hợp tác thương mại, hợp đồng đại lý, hợp đồng ủy thác mua bán hàng hóa, các hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế;
 • Tư vấn và soạn thảo hợp đồng trong lĩnh vực vận tải: hợp đồng giao nhận, hợp đồng cho thuê kho bãi, hợp đồng logistic, hợp đồng thuê xe ô tô…;
 • Tư vấn và soạn thảo hợp đồng trong lĩnh vực tài chính, bảo hiểm: hợp đồng bảo lãnh, hợp đồng cầm cố, hợp đồng thế chấp, hợp đồng vay và cho vay, hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm tài sản, bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp…;
 • Tư vấn và soạn thảo hợp đồng thương mại dịch vụ: hợp đồng tài trợ, hợp đồng quảng cáo;
 • Tư vấn và soạn thảo hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ gồm tư vấn hợp đồng li-xăng nhãn hiệu, hợp đồng chuyển giao công nghệ, hợp đồng nhượng quyền thương mại;
 • Tư vấn và soạn thảo hợp đồng góp vốn thành lập công ty, hợp đồng ủy thác quản lý vốn, hợp đồng mua bán công ty, sáp nhập doanh nghiệp;
 • Tư vấn và soạn thảo hợp đồng chuyển nhượng dự án, hợp đồng mua bán và chuyển nhượng chứng khoán (cổ phiếu, trái phiếu và các giấy tờ có giá khác);
 • Tư vấn xây dựng các văn bản trong lĩnh vực lao động như soạn thảo hợp đồng lao động, thỏa thuận bảo mật, thỏa thuận không cạnh tranh, hợp đồng đào tạo, tuyển dụng nhân sự;
 • Soạn thảo hợp đồng dân sự: hợp đồng phân chia tài sản, hợp đồng mượn tài sản, hợp đồng vay tiền.

Soạn thảo hợp đồng thương mại của một đơn vị tư vấn pháp lý chuyên nghiệp nhằm góp phần bảo đảm tính hợp pháp của hợp đồng nhưng vẫn giữ được sự hài hòa về mặt lợi ích kinh tế nhất định cho các bên tham gia hợp đồng đó. Với xu hướng hiện nay trên thế giới, để hạn chế được các rủi ro pháp lý có thể phát sinh trong tương lai, các thương nhân, những nhà kinh doanh chuyên nghiệp được khuyến khích sử dụng dịch vụ tư vấn.

Lưu ý về hợp đồng thương mại

Tại sao nên thuê luật sư soạn thảo hợp đồng?

Khi triển khai bất kể một thanh toán giao dịch dân sự, thương mại hoặc lao động nào, những bên thường ký kết những hợp đồng có tương quan như thể sự thỏa thuận hợp tác về những việc làm cần thực thi cũng như bộc lộ sự ràng buộc pháp lý giữa những bên về quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của mình .

Chính vì thế, thay vì đợi đến lúc xảy ra tranh chấp phát sinh từ hợp đồng bởi những nội dung chưa rõ ràng mới tìm kiếm luật sư bảo vệ cho quyền và quyền lợi hợp pháp của mình, người mua nên thuê Luật sư hợp đồng từ bước tiên phong của quy trình xác lập quan hệ giữa những bên là soạn thảo hợp đồng để tạo dựng hành lang pháp lý vững chãi và hạn chế đến mức thấp nhất tranh chấp hoàn toàn có thể xảy ra. Chính vì thế, để bảo vệ sự ngặt nghèo về nội dung của hợp đồng và tránh những rủi ro đáng tiếc hoàn toàn có thể phát sinh trong quy trình giao kết và thực thi hợp đồng, vai trò những Luật sư hợp đồng .

Hiện nay, tuy nhiều doanh nghiệp đã được trang bị với phòng ban pháp lý vững mạnh nhưng vẫn luôn tin cậy và mong ước tìm kiếm những Luật sư hợp đồng để tương hỗ doanh nghiệp trong việc soạn thảo hợp đồng. Ngoài ra, bên cạnh những kim chỉ nan về hợp đồng đã được đào tạo và giảng dạy chuyên nghiệp và bài bản, những Luật sư hợp đồng bằng sự tiếp xúc và va chạm với nhiều trường hợp trên trong thực tiễn hoàn toàn có thể mang lại kinh nghiệm tay nghề khi triển khai soạn thảo những hợp đồng để Giao hàng cho những trường hợp tương tự như .

Lý do xuất phát từ việc doanh nghiệp nhìn nhận được tầm quan trọng của những Luật sư hợp đồng và tin yêu rằng với đội ngũ luật sư hợp đồng nhiều kinh nghiệm tay nghề sẽ giúp doanh nghiệp hạn chế được rủi ro đáng tiếc đáng tiếc khi soạn thảo hoặc thanh tra rà soát hợp đồng. Do đó, Luật sư hợp đồng với tư cách là những cá thể có sự am hiểu trình độ về nghành nghề dịch vụ hợp đồng sẽ góp thêm phần tạo dựng nên hành lang pháp lý vững mạnh cho những bên khi tham gia vào quan hệ được xác lập .

Khi được người mua tìm kiếm sự tương hỗ, những luật sư hợp đồng sẽ xem xét trường hợp, tìm kiếm pháp luật pháp lý và bắt tay vào việc soạn thảo nên bản hợp đồng tương thích và phân phối nhu yếu của người mua. Chỉ cần một vài thiếu sót nhỏ hoặc nội dung lao lý chưa được bộc lộ rõ trong hợp đồng cũng hoàn toàn có thể dẫn đến nhiều hệ quả pháp lý khác nhau .

Những người trực tiếp soạn thảo và thanh tra rà soát hợp đồng là rất là quan trọng và thiết yếu. Dưới sự chi phối của quy luật cung – cầu, Luật sư hợp đồng trong toàn cảnh toàn thế giới hóa kinh tế tài chính lúc bấy giờ đang ngày càng có sự ngày càng tăng về tỉ lệ để cung ứng với nhu yếu của cá thể, tổ chức triển khai trong việc soạn thảo nên những bản hợp đồng đạt chất lượng tốt nhất. Việc soạn thảo hợp đồng không đơn thuần là tạo một văn bản theo mẫu mà là sự phát minh sáng tạo nên khung hành lang pháp lý bộc lộ qua những pháp luật tương ứng và tương thích với từng thanh toán giao dịch mà những bên tham gia .

Khi đã tìm đến luật sư hợp đồng, người mua hoàn toàn có thể trọn vẹn yên tâm khi phó thác việc soạn thảo hợp đồng cho những Luật sư hợp đồng, bởi lẽ, với tư cách là luật sư tư vấn của người mua, Luật sư hợp đồng sẽ cố gắng nỗ lực rất là để phân phối kỳ vọng của người mua và nâng cao tầm vóc, uy tín của mình trong việc kiến thiết xây dựng nên tên thương hiệu cho mình. Các luật sư hợp đồng cũng hoàn toàn có thể cân đối hài hòa quyền lợi giữa những bên và hạn chế đến mức thấp nhất rủi ro đáng tiếc hoàn toàn có thể xảy ra trong quy trình triển khai hợp đồng .

Bên cạnh ưu điểm của việc thuê những Luật sư hợp đồng để hướng dẫn người mua triển khai thanh toán giao dịch trong khung hành lang pháp lý bảo đảm an toàn nhất, khi thuê những Luật sư hợp đồng, với năng lực trình độ và kinh nghiệm tay nghề dày dặn trong nhiều năm hành nghề, những Luật sư hợp đồng hoàn toàn có thể triển khai việc làm soạn thảo hợp đồng một cách nhanh gọn, chuyên nghiệp và cung ứng được nhu yếu của người mua trong khoảng chừng thời hạn người mua mong ước và hạn chế sống sót của bất kể sự trì hoãn hoặc chậm trễ nào .

Trên trong thực tiễn, hoàn toàn có thể nhận thấy rằng, với việc soạn thảo những bản hợp đồng chưa bảo vệ về chất lượng hay những bản hợp đồng với những thuật ngữ chưa rõ ràng, nội dung khó hiểu đã dẫn đến nhiều tranh chấp về hợp đồng có tương quan. Chính thế cho nên, việc thuê Luật sư hợp đồng góp thêm phần sẽ giúp người mua yên tâm và tin cậy vào thanh toán giao dịch mà những bên đang xác lập và thực thi dựa trên sự tham vấn của luật sư hợp đồng khi thực thi soạn thảo hoặc thanh tra rà soát bất kể loại hợp đồng nào .

Hợp đồng thương mại có những lưu ý gìNhững điều cần lưu ý khi thuê luật sư soạn thảo hợp đồng?

Soạn thảo hợp đồng là một trong những dịch vụ pháp lý được cung cấp bởi các Luật sư hợp đồng, những người có chuyên môn và kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn và soạn thảo các hợp đồng có liên quan. Trên thực tế, khi tìm kiếm sự hỗ trợ của các Luật sư hợp đồng, khách hàng luôn mong muốn sẽ có được chất lượng dịch vụ tốt nhất và đáp ứng được yêu cầu của khách hàng. Do đó, để đáp ứng nhu cầu và các điều kiện của mình, khi thuê Luật sư hợp đồng để thực hiện công việc soạn thảo hợp đồng, khách hàng cần quan tâm và lưu ý đến một số vấn đề như sau:

Thứ nhất, mỗi loại hợp đồng như dân sự, thương mại, lao động… đều có bản chất và đặc thù riêng so với các loại hợp đồng khác. Chính vì vậy, khi lựa chọn Luật sư hợp đồng để hỗ trợ cho việc soạn thảo hợp đồng, khách hàng nên căn cứ vào chuyên môn của Luật sư hợp đồng và xem xét liệu rằng chuyên môn đó có phù hợp với lĩnh vực hợp đồng mà khách hàng đang cần thực hiện hay không?

Xin quan tâm thêm rằng, không phải Luật sư hợp đồng không có đủ trình độ về nghành nghề dịch vụ người mua đang tìm kiếm thì không hề thực thi soạn thảo hợp đồng đúng lao lý pháp lý, tuy nhiên, với một Luật sư hợp đồng có kinh nghiệm tay nghề sâu xa ở một nghành nhất định ( nghành nghề dịch vụ hợp đồng ) sẽ hoàn toàn có thể lập nên một bản thảo hợp đồng với chất lượng tốt nhất mà hoàn toàn có thể những Luật sư hợp đồng ở những nghành nghề dịch vụ khác chưa thể phân phối tốt như vậy .

Thứ hai, như đã đề cập trên đây, suy cho cùng, điều khách hàng quan tâm nhất khi thuê Luật sư hợp đồng là chất lượng dịch vụ. Tuy nhiên, để tìm được nơi cung cấp dịch vụ pháp lý chuyên nghiệp nói chung hay các Luật sư hợp đồng chất lượng nói riêng cũng là một vấn đề được đặt ra đối với khách hàng. Cùng với danh tiếng lâu đời và đội ngũ luật sư chuyên nghiệp, các Luật sư hợp đồng sẽ không làm khách hàng thất vọng về chất lượng dịch vụ được cung cấp bởi các văn phòng luật, công ty luật uy tín.

Với xu thế tăng trưởng lúc bấy giờ, hàng trăm công ty luật, văn phòng luật được xây dựng và hoạt động giải trí trên khắp mọi miền quốc gia, theo đó, để lựa chọn được một nơi phân phối dịch vụ pháp lý uy tín, cung ứng được nhu yếu của người mua là điều không phải thuận tiện. Do đó, khi lựa chọn Luật sư hợp đồng, người mua nên tìm đến những công ty luật, văn phòng luật có nổi tiếng và nhiều kinh nghiệm tay nghề, uy tín trong nghành soạn thảo hợp đồng .

Thứ ba, khi khách hàng ký kết hợp đồng dịch vụ pháp lý để thuê Luật sư hợp đồng đồng nghĩa với việc ràng buộc quyền và nghĩa vụ giữa hai bên, một bên cung ứng dịch vụ và bên còn lại chấp thuận sử dụng dịch vụ. Theo đó, sự trao đổi thông tin ban đầu một cách rõ ràng giữa các Luật sư hợp đồng và khách hàng là hết sức quan trọng và cần thiết.

Ngoài ra, hoàn toàn có thể trong quy trình thực thi dịch vụ, những Luật sư hợp đồng cần được phân phối thêm những thông tin hoặc làm rõ một yếu tố nào đó, theo đó, Luật sư hợp đồng hoàn toàn có thể quay lại hỏi hoặc nhu yếu thêm thông tin từ người mua để dịch vụ được triển khai tốt nhất. Do đó, để hạn chế trình trạng không rõ ràng về đối tượng người dùng hợp đồng, quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm có tương quan trong quy trình phân phối và sử dụng dịch vụ, người mua cần nêu rõ nhu yếu cũng như phân phối rõ ràng, không thiếu thông tin đến đơn vị chức năng cung ứng dịch vụ pháp lý .

Trong những trường hợp này, người mua nên nhiệt tình, tích cực cung ứng thông tin và tôn vinh ý thức hợp tác một cách thiện chí từ mỗi bên, tạo điều kiện kèm theo triển khai việc làm một cách nhanh gọn và đạt hiệu suất cao .

Thứ tư, khi thực hiện việc ký kết hợp đồng dịch vụ pháp lý giữa khách hàng và Luật Sư hợp đồng, khách hàng cần đọc kỹ và xem xét, nghiên cứu phạm vi công việc được cung cấp bởi Luật Sư hợp đồng. Bên cạnh đó, với việc nắm rõ phạm vi công việc chi tiết của các Luật Sư hợp đồng, khách hàng sẽ thấy được công việc mà một Luật Sư hợp đồng đã và sẽ làm, từ đó có thể so sánh mức độ tương xứng giữa phạm vi công việc và mức phí dịch vụ được yêu cầu.

Ngoài ra, việc tìm hiểu và khám phá rõ khoanh vùng phạm vi việc làm của Luật Sư hợp đồng cũng giúp người mua dễ theo dõi liệu rằng những Luật Sư hợp đồng đã triển khai theo đúng khoanh vùng phạm vi việc làm hay chưa, tránh thực trạng bị động và quá phụ thuộc vào vào bên còn lại. Bởi lẽ, khi xem xét kỹ lưỡng hợp đồng dịch vụ pháp lý, người mua sẽ chớp lấy được những việc làm mà Luật Sư hợp đồng sẽ triển khai cho việc làm soạn thảo hợp đồng và có cái nhìn tổng quát nhất về quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm những bên trong quy trình đáp ứng dịch vụ .

Thứ năm, tuy khách hàng đã phó thác trách nhiệm soạn thảo hợp đồng cho Luật sư hợp đồng nhưng không phải vì vậy mà khách hàng không theo dõi hay quan tâm đến tiến độ thực hiện công việc hoặc những vấn đề khác có liên quan đến việc soạn thảo hợp đồng. Khi có những phát sinh hay vấn đề liên quan đến giao dịch của khách hàng làm ảnh hưởng đến nội dung hợp đồng mà Luật sư hợp đồng đang soạn thảo và không thể biết được, khách hàng cần thông báo ngay cho các Luật sư hợp đồng để cùng nhau bàn bạc và tìm kiếm giải pháp phù hợp.

Theo đó, người mua cần dữ thế chủ động theo dõi, chớp lấy tiến trình việc làm, hay thậm chí còn hoàn toàn có thể đưa ra những nhu yếu tương quan về thời hạn hoàn thành xong việc làm .

Thứ sáu, khi xem xét đến yếu tố loại trừ trách nhiệm của tổ chức cung cấp dịch vụ Luật sư hợp đồng trong quá trình thực hiện dịch vụ pháp lý, việc thuê Luật sư hợp đồng trong việc soạn thảo hợp đồng không đồng nghĩa với việc các bên liên quan của hợp đồng sẽ chấp thuận các điều khoản trong hợp đồng mà Luật sư hợp đồng đã soạn thảo dựa trên quy định pháp luật. Ngoài ra, dù một bản thảo hợp đồng có hoàn chỉnh đến mức nào đi chăng nữa, các Luật sư hợp đồng cũng không thể đảm bảo sự chấp thuận kí kết hợp đồng với đối tác như mong muốn của khách hàng.

Trên cơ sở tư vấn của Luật sư hợp đồng theo bản mẫu hợp đồng được phân phối, người mua cần chú ý quan tâm rằng việc những bên kiểm soát và điều chỉnh, chỉnh sửa và bảo lưu hay xóa bỏ những pháp luật không thuộc khoanh vùng phạm vi cung ứng dịch vụ pháp lý của Luật sư hợp đồng .

Quy trình tư vấn và soạn thảo hợp đồng

Về cơ bản, quá trình vụ tư vấn và soạn thảo hợp đồng sẽ như sau :

Thứ nhất, tiếp nhận thông tin và yêu cầu của khách hàng.

Nếu quy trình đảm nhiệm thông tin và nhu yếu này không được rõ ràng sẽ là nguyên do dẫn đến hệ quả của việc phân phối dịch vụ pháp lý sai với nhu yếu của người mua cũng như không bảo vệ chất lượng dịch vụ được cung ứng bởi những Luật sư hợp đồng. Việc đảm nhiệm thông tin là một bước đệm quan trọng để Luật sư hợp đồng có cái nhìn tổng quan về vấn đề cũng như xu thế được rõ ràng nhu yếu của người mua để cung ứng dịch vụ pháp lý tương thích .

Theo đó, không riêng gì so với dịch vụ tư vấn và soạn thảo hợp đồng, việc tiếp đón thông tin và nhu yếu của người mua được xem là bước tiên phong cho việc trao đổi thông tin giữa những Luật sư hợp đồng và người mua .

Thứ hai, tìm kiếm các quy định pháp luật và nghiên cứu các thông tin, tài liệu được cung cấp.

Ví dụ, khi được khách hàng yêu cầu cung cấp dịch vụ pháp lý liên quan đến việc tư vấn và soạn thảo hợp đồng thương mại, Luật sư hợp đồng phải tiếp cận với các văn bản pháp luật có liên quan điều chỉnh về hợp đồng thương mại. Khi tiếp cận với bất kỳ một vấn đề pháp lý nào, Luật sư hợp đồng phải tìm kiếm được cơ sở pháp lý cho các vấn đề có liên quan để làm khung hành lang pháp lý cho công việc mà Luật sư hợp đồng đang thực hiện.

Việc điều tra và nghiên cứu những tài liệu này giúp Luật sư hợp đồng bổ trợ thêm thông tin cho việc phân phối quan điểm tư vấn và soạn thảo hợp đồng theo nhu yếu của người mua. Bên cạnh tìm kiếm cơ sở pháp lý cho yếu tố tương quan, những Luật sư hợp đồng cũng cần điều tra và nghiên cứu những tài liệu mà người mua phân phối ( những hồ sơ, chứng từ tương quan đến thanh toán giao dịch người mua đang dự tính triển khai … ). Từ đó phân phối quan điểm tư vấn pháp lý cho người mua một cách đúng chuẩn và rõ ràng nhất, từ đó soạn thảo hợp đồng trên khung pháp lý đã được điều tra và nghiên cứu và khám phá kỹ lưỡng .

Thứ ba, cung cấp ý kiến tư vấn pháp lý.

Sau khi đã tìm hiểu và nghiên cứu các quy định pháp luật, tài liệu được cung cấp, Luật sư hợp đồng sẽ đưa ra ý kiến tư vấn pháp lý đối với các vấn đề liên quan đến hợp đồng thương mại. Hình thức cung cấp ý kiến tư vấn pháp lý sẽ tùy thuộc vào sự thỏa thuận và lựa chọn giữa khách hàng và bên cung cấp dịch vụ. Trong trường hợp yêu cầu tư vấn của khách hàng không rõ ràng, Luật sư hợp đồng sẽ cung cấp ý kiến tư vấn cho những nội dung tổng quát và có liên quan, ảnh hưởng đến tính hiệu lực của hợp đồng.

Theo đó, Luật sư hợp đồng hoàn toàn có thể phân phối tư vấn trực tiếp trải qua những buổi họp hoặc tư vấn trải qua email, thư tư vấn chính thức … Tuy nhiên, hình thức phân phối quan điểm tư vấn pháp lý thường được thực thi qua hình thức email, thư tư vấn pháp lý để tiện cho sự tìm hiểu thêm, tàng trữ và thực thi sau này. Trong trường hợp nhu yếu tư vấn của người mua không rõ ràng, Luật sư hợp đồng sẽ phân phối quan điểm tư vấn cho những nội dung tổng quát và có tương quan, ảnh hưởng tác động đến tính hiệu lực hiện hành của hợp đồng .

Nếu người mua có nhu yếu rõ ràng cho nội dung quan điểm tư vấn pháp lý thì Luật sư hợp đồng sẽ phân phối quan điểm tư vấn dựa trên cơ sở nhu yếu của người mua .

 Thứ tư, soạn thảo hợp đồng

Thông thường mỗi hợp đồng cụ thể sẽ có những nội dung khác nhau, tuy nhiên, công việc của Luật sư hợp đồng nói chung sẽ bao gồm trong việc soạn thảo, thiết lập các điều khoản về chủ thể, đối tượng, nội dung, phạt vi phạm hay bồi thường thiệt hại…Khi soạn thảo hợp đồng thương mại, Luật sư hợp đồng cũng lưu ý việc soạn thảo hợp đồng phải đảm bảo quy định pháp luật về nội dung và hình thức, tránh rơi vào các trường hợp bị vô hiệu theo quy định Bộ luật dân sự.

Bởi vì hợp đồng là hành lang pháp lý quan trọng để những bên thực thi thanh toán giao dịch cũng như là cơ sở để xử lý tranh chấp phát sinh nếu có sau này, do đó, việc soạn thảo hợp đồng được triển khai một cách kỹ lưỡng và bảo vệ được pháp luật pháp lý. Trên cơ sở quan điểm tư vấn pháp lý, Luật sư hợp đồng sẽ soạn thảo hợp đồng căn cứ vào quyết định hành động và lựa chọn của người mua .

Soạn thảo hợp đồng thương mạiTóm lại vấn đề”Hợp đồng thương mại là gì? Lưu ý đối với hợp đồng thương mại?”

Hợp đồng thương mại được xem một bản cảm kết nhằm mục đích xúc tiến thương mại và các hoạt động nhằm mục đích sinh lợi khác của doanh nghiệp. Bởi vậy việc lập một bản hợp đồng đúng chuẩn là vô cùng quan trọng. Qua bài viết này, chắc hẳn bạn đã có cái nhìn rõ nét hơn về loại hợp đồng này rồi đấy.

Thông tin được tìm kiếm nhiều nhất trên GVLAWYERS

5/5 – ( 500 votes )

More on this topic

Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Advertismentspot_img

Popular stories