Hỏi đáp về Luật Trẻ em

Related Articles

Câu 1. Người trong độ tuổi nào được coi là trẻ em?

Trả lời:  Điều 1 Luật Trẻ em năm 2016 quy đinh: Trẻ em là người dưới 16 tuổi.

Câu 2. Các hành vi nào bị nghiêm cấm đối với trẻ em?

Trả lời: Điều 6 Luật Trẻ em năm 2016, các hành vi bị nghiêm cấm đối với trẻ em bao gồm:

– Tước đoạt quyền sống của trẻ em .- Bỏ rơi, bỏ mặc, mua và bán, bắt cóc, đánh cắp, chiếm đoạt trẻ em .- Xâm hại tình dục, đấm đá bạo lực, lạm dụng, bóc lột trẻ em .- Tổ chức, tương hỗ, xúi giục, ép buộc trẻ em tảo hôn .- Sử dụng, rủ rê, xúi giục, kích động, tận dụng, lôi kéo, dụ dỗ, ép buộc trẻ em thực thi hành vi vi phạm pháp lý, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác .- Cản trở trẻ em triển khai quyền và bổn phận của mình .- Không cung ứng hoặc che giấu, ngăn cản việc cung ứng thông tin về trẻ em bị xâm hại hoặc trẻ em có rủi ro tiềm ẩn bị bóc lột, bị đấm đá bạo lực cho mái ấm gia đình, cơ sở giáo dục, cơ quan, cá thể có thẩm quyền .- Kỳ thị, phân biệt đối xử với trẻ em vì đặc thù cá thể, thực trạng mái ấm gia đình, giới tính, dân tộc bản địa, quốc tịch, tín ngưỡng, tôn giáo của trẻ em .- Bán cho trẻ em hoặc cho trẻ em sử dụng rượu, bia, thuốc lá và chất gây nghiện, chất kích thích khác, thực phẩm không bảo vệ bảo đảm an toàn, có hại cho trẻ em .- Cung cấp dịch vụ Internet và những dịch vụ khác ; sản xuất, sao chép, lưu hành, quản lý và vận hành, phát tán, chiếm hữu, luân chuyển, tàng trữ, kinh doanh thương mại xuất bản phẩm, đồ chơi, game show và những loại sản phẩm khác ship hàng đối tượng người dùng trẻ em nhưng có nội dung tác động ảnh hưởng đến sự tăng trưởng lành mạnh của trẻ em .- Công bố, bật mý thông tin về đời sống riêng tư, bí hiểm cá thể của trẻ em mà không được sự đồng ý chấp thuận của trẻ em từ đủ 07 tuổi trở lên và của cha, mẹ, người giám hộ của trẻ em .- Lợi dụng việc nhận chăm nom sửa chữa thay thế trẻ em để xâm hại trẻ em ; tận dụng chính sách, chủ trương của Nhà nước và sự tương hỗ, giúp sức của tổ chức triển khai, cá thể dành cho trẻ em để trục lợi .- Đặt cơ sở dịch vụ, cơ sở sản xuất, kho chứa sản phẩm & hàng hóa gây ô nhiễm thiên nhiên và môi trường, ô nhiễm, có rủi ro tiềm ẩn trực tiếp phát sinh cháy, nổ gần cơ sở cung ứng dịch vụ bảo vệ trẻ em, cơ sở giáo dục, y tế, văn hoá, điểm đi dạo, vui chơi của trẻ em hoặc đặt cơ sở phân phối dịch vụ bảo vệ trẻ em, cơ sở giáo dục, y tế, văn hóa truyền thống, điểm đi dạo, vui chơi của trẻ em gần cơ sở dịch vụ, cơ sở sản xuất, kho chứa sản phẩm & hàng hóa gây ô nhiễm thiên nhiên và môi trường, ô nhiễm, có rủi ro tiềm ẩn trực tiếp phát sinh cháy, nổ .- Lấn chiếm, sử dụng hạ tầng dành cho việc học tập, đi dạo, vui chơi và hoạt động giải trí dịch vụ bảo vệ trẻ em sai mục tiêu hoặc trái pháp luật của pháp lý .- Từ chối, không triển khai hoặc triển khai không không thiếu, không kịp thời việc tương hỗ, can thiệp, điều trị trẻ em có rủi ro tiềm ẩn hoặc đang trong thực trạng nguy khốn, bị tổn hại thân thể, danh dự, nhân phẩm .

Câu 3. Thế nào là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt? Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt gồm các nhóm trẻ em nào?

Trả lời:  Điều 10 Luật trẻ em năm 2016 quy định:

Trẻ em có thực trạng đặc biệt quan trọng là trẻ em không đủ điều kiện kèm theo thực thi được quyền sống, quyền được bảo vệ, quyền được chăm nom, nuôi dưỡng, quyền học tập, cần có sự tương hỗ, can thiệp đặc biệt quan trọng của Nhà nước, mái ấm gia đình và xã hội để được bảo đảm an toàn, hòa nhập mái ấm gia đình, hội đồng .Trẻ em có thực trạng đặc biệt quan trọng gồm có những nhóm sau đây :- Trẻ em mồ côi cả cha và mẹ ;- Trẻ em bị bỏ rơi ;- Trẻ em không nơi phụ thuộc ;- Trẻ em khuyết tật ;- Trẻ em nhiễm HIV / AIDS ;- Trẻ em vi phạm pháp lý ;- Trẻ em nghiện ma tuý ;- Trẻ em phải bỏ học kiếm sống chưa triển khai xong phổ cập giáo dục trung học cơ sở ;- Trẻ em bị tổn hại nghiêm trọng về sức khỏe thể chất và niềm tin do bị đấm đá bạo lực ;- Trẻ em bị bóc lột ;- Trẻ em bị xâm hại tình dục ;- Trẻ em bị mua và bán ;- Trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo hoặc bệnh phải điều trị dài ngày thuộc hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo ;- Trẻ em di cư, trẻ em lánh nạn, tị nạn chưa xác lập được cha mẹ hoặc không có người chăm nom .

Câu 4. Trẻ em có các quyền gì?

Trả lời: Theo quy định tại các điều từ Điều 12 đến Điều 34 Luật trẻ em năm 2016, trẻ em có các quyền cơ bản sau:

– Quyền sống: Trẻ em có quyền được bảo vệ tính mạng, được bảo đảm tốt nhất các Điều kiện sống và phát triển.

– Quyền được khai sinh và có quốc tịch: Trẻ em có quyền được khai sinh, khai tử, có họ, tên, có quốc tịch; được xác định cha, mẹ, dân tộc, giới tính theo quy định của pháp luật.

– Quyền được chăm sóc sức khỏe: Trẻ em có quyền được chăm sóc tốt nhất về sức khỏe, được ưu tiên tiếp cận, sử dụng dịch vụ phòng bệnh và khám bệnh, chữa bệnh.

– Quyền được chăm sóc, nuôi dưỡng: Trẻ em có quyền được chăm sóc, nuôi dưỡng để phát triển toàn diện.

– Quyền được giáo dục, học tập và phát triển năng khiếu:

+ Trẻ em có quyền được giáo dục, học tập để tăng trưởng tổng lực và phát huy tốt nhất tiềm năng của bản thân .+ Trẻ em được bình đẳng về thời cơ học tập và giáo dục ; được tăng trưởng kĩ năng, năng khiếu sở trường, phát minh sáng tạo, ý tưởng .

– Quyền vui chơi, giải trí: Trẻ em có quyền vui chơi, giải trí; được bình đẳng về cơ hội tham gia các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao, du lịch phù hợp với độ tuổi.

– Quyền giữ gìn, phát huy bản sắc:

+ Trẻ em có quyền được tôn trọng đặc Điểm và giá trị riêng của bản thân tương thích với độ tuổi và văn hóa truyền thống dân tộc bản địa ; được thừa nhận những quan hệ mái ấm gia đình .+ Trẻ em có quyền dùng lời nói, chữ viết, giữ gìn truyền thống, phát huy truyền thống lịch sử văn hóa truyền thống, phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc bản địa mình .

– Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo: Trẻ em có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào và phải được bảo đảm an toàn, vì lợi ích tốt nhất của trẻ em.

– Quyền về tài sản: Trẻ em có quyền sở hữu, thừa kế và các quyền khác đối với tài sản theo quy định của pháp luật.

– Quyền bí mật đời sống riêng tư:

+ Trẻ em có quyền bất khả xâm phạm về đời sống riêng tư, bí hiểm cá thể và bí hiểm mái ấm gia đình vì quyền lợi tốt nhất của trẻ em .+ Trẻ em được pháp lý bảo vệ danh dự, nhân phẩm, uy tín, bí hiểm thư tín, điện thoại cảm ứng, điện tín và những hình thức trao đổi thông tin riêng tư khác ; được bảo vệ và chống lại sự can thiệp trái pháp lý so với thông tin riêng tư .

– Quyền được sống chung với cha, mẹ:

Trẻ em có quyền được sống chung với cha, mẹ ; được cả cha và mẹ bảo vệ, chăm nom và giáo dục, trừ trường hợp cách ly cha, mẹ theo pháp luật của pháp lý hoặc vì quyền lợi tốt nhất của trẻ em .Khi phải cách ly cha, mẹ, trẻ em được trợ giúp để duy trì mối liên hệ và tiếp xúc với cha, mẹ, mái ấm gia đình, trừ trường hợp không vì quyền lợi tốt nhất của trẻ em .

– Quyền được đoàn tụ, liên hệ và tiếp xúc với cha, mẹTrẻ em có quyền được biết cha đẻ, mẹ đẻ, trừ trường hợp ảnh hưởng đến lợi ích tốt nhất của trẻ em; được duy trì mối liên hệ hoặc tiếp xúc với cả cha và mẹ khi trẻ em, cha, mẹ cư trú ở các quốc gia khác nhau hoặc khi bị giam giữ, trục xuất; được tạo Điều kiện thuận lợi cho việc xuất cảnh, nhập cảnh để đoàn tụ với cha, mẹ; được bảo vệ không bị đưa ra nước ngoài trái quy định của pháp luật; được cung cấp thông tin khi cha, mẹ bị mất tích.

– Quyền được chăm sóc thay thế và nhận làm con nuôi:

+ Trẻ em được chăm nom sửa chữa thay thế khi không còn cha mẹ ; không được hoặc không hề sống cùng cha đẻ, mẹ đẻ ; bị tác động ảnh hưởng bởi thiên tai, thảm họa, xung đột vũ trang vì sự bảo đảm an toàn và quyền lợi tốt nhất của trẻ em .+ Trẻ em được nhận làm con nuôi theo pháp luật của pháp lý về nuôi con nuôi .

– Quyền được bảo vệ để không bị xâm hại tình dụcTrẻ em có quyền được bảo vệ dưới mọi hình thức để không bị xâm hại tình dục.

– Quyền được bảo vệ để không bị bóc lột sức lao động: Trẻ em có quyền được bảo vệ dưới mọi hình thức để không bị bóc lột sức lao động; không phải lao động trước tuổi, quá thời gian hoặc làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo quy định của pháp luật; không bị bố trí công việc hoặc nơi làm việc có ảnh hưởng xấu đến nhân cách và sự phát triển toàn diện của trẻ em.

– Quyền được bảo vệ để không bị bạo lực, bỏ rơi, bỏ mặc: Trẻ em có quyền được bảo vệ dưới mọi hình thức để không bị bạo lực, bỏ rơi, bỏ mặc làm tổn hại đến sự phát triển toàn diện của trẻ em.

– Quyền được bảo vệ để không bị mua bán, bắt cóc, đánh tráo, chiếm đoạt: Trẻ em có quyền được bảo vệ dưới mọi hình thức để không bị mua bán, bắt cóc, đánh tráo, chiếm đoạt.

– Quyền được bảo vệ khỏi chất ma túyTrẻ em có quyền được bảo vệ khỏi mọi hình thức sử dụng, sản xuất, vận chuyển, mua, bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

– Quyền được bảo vệ trong tố tụng và xử lý vi phạm hành chính: Trẻ em có quyền được bảo vệ trong quá trình tố tụng và xử lý vi phạm hành chính; bảo đảm quyền được bào chữa và tự bào chữa, được bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp; được trợ giúp pháp lý, được trình bày ý kiến, không bị tước quyền tự do trái pháp luật; không bị tra tấn, truy bức, nhục hình, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm phạm thân thể, gây áp lực về tâm lý và các hình thức xâm hại khác.

– Quyền được bảo vệ khi gặp thiên tai, thảm họa, ô nhiễm môi trường, xung đột vũ trang: Trẻ em có quyền được ưu tiên bảo vệ, trợ giúp dưới mọi hình thức để thoát khỏi tác động của thiên tai, thảm họa, ô nhiễm môi trường, xung đột vũ trang.

– Quyền được bảo đảm an sinh xã hội: Trẻ em là công dân Việt Nam được bảo đảm an sinh xã hội theo quy định của pháp luật phù hợp với Điều kiện kinh tế – xã hội nơi trẻ em sinh sống và Điều kiện của cha, mẹ hoặc người chăm sóc trẻ em.

– Quyền được tiếp cận thông tin và tham gia hoạt động xã hội: Trẻ em có quyền được tiếp cận thông tin đầy đủ, kịp thời, phù hợp; có quyền tìm kiếm, thu nhận các thông tin dưới mọi hình thức theo quy định của pháp luật và được tham gia hoạt động xã hội phù hợp với độ tuổi, mức độ trưởng thành, nhu cầu, năng lực của trẻ em.

– Quyền được bày tỏ ý kiến và hội họp: Trẻ em có quyền được bày tỏ ý kiến, nguyện vọng về các vấn đề liên quan đến trẻ em; được tự do hội họp theo quy định của pháp luật phù hợp với độ tuổi, mức độ trưởng thành và sự phát triển của trẻ em; được cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục, gia đình, cá nhân lắng nghe, tiếp thu, phản hồi ý kiến, nguyện vọng chính đáng.

Câu 5. Bổn phận của trẻ em đối với gia đình được quy định như thế nào?

Trả lời: Theo Điều 37 Luật Trẻ em năm 2016, đối với gia đình, trẻ em có bổn phận như sau:

– Kính trọng, lễ phép, hiếu thảo với ông bà, cha mẹ ; yêu thương, chăm sóc, san sẻ tình cảm, nguyện vọng với cha mẹ và những thành viên trong mái ấm gia đình, dòng họ .- Học tập, rèn luyện, giữ gìn nề nếp mái ấm gia đình, phụ giúp cha mẹ và những thành viên trong gia đìnhnhững việc làm tương thích với độ tuổi, giới tính và sự tăng trưởng của trẻ em .

Câu 6. Bổn phận của trẻ em đối với nhà trường, cơ sở trợ giúp xã hội và cơ sở giáo dục khác được quy định như thế nào?

Trả lời: Theo Điều 38 Luật Trẻ em năm 2016,đối với nhà trường, cơ sở trợ giúp xã hội và cơ sở giáo dục khác trẻ em có bổn phận sau:

– Tôn trọng giáo viên, cán bộ, nhân viên cấp dưới của nhà trường, cơ sở trợ giúp xã hội và cơ sở giáo dục khác .- Thương yêu, đoàn kết, san sẻ khó khăn vất vả, tôn trọng, trợ giúp bạn hữu .- Rèn luyện đạo đức, ý thức tự học, thực thi trách nhiệm học tập, rèn luyện theo chương trình, kế hoạch giáo dục của nhà trường, cơ sở giáo dục khác .- Giữ gìn, bảo vệ gia tài và chấp hành rất đầy đủ nội quy, pháp luật của nhà trường, cơ sở trợ giúp xã hội và cơ sở giáo dục khác .

Câu 7. Bổn phận của trẻ em đối với cộng đồng, xã hội?

Trả lời: Theo Điều 39 Luật trẻ em năm 2016, đối với cộng đồng, xã hội trẻ em có bổn phận như sau:

– Tôn trọng, lễ phép với người lớn tuổi ; chăm sóc, trợ giúp người già, người khuyết tật, phụ nữ mang thai, trẻ nhỏ, người gặp thực trạng khó khăn vất vả tương thích với năng lực, sức khỏe thể chất, độ tuổi của mình .- Tôn trọng quyền, danh dự, nhân phẩm của người khác ; chấp hành pháp luật về bảo đảm an toàn giao thông vận tải và trật tự, bảo đảm an toàn xã hội ; bảo vệ, giữ gìn, sử dụng gia tài, tài nguyên, bảo vệ thiên nhiên và môi trường tương thích với năng lực và độ tuổi của trẻ em .- Phát hiện, thông tin, thông tin, tố giác hành vi vi phạm pháp lý .

Câu 8. Bổn phận của trẻ em đối với quê hương, đất nước?

Trả lời: Theo Điều 40 Luật Trẻ em 2016, đối với quê hương, đất nước trẻ em có bổn phận:

– Yêu quê nhà, quốc gia, yêu đồng bào, có ý thức thiết kế xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ; tôn trọng truyền thống cuội nguồn lịch sử dân tộc dân tộc bản địa ; giữ gìn truyền thống dân tộc bản địa, phát huy phong tục, tập quán, truyền thống lịch sử và văn hóa truyền thống tốt đẹp của quê nhà, quốc gia .- Tuân thủ và chấp hành pháp lý ; đoàn kết, hợp tác, giao lưu với bè bạn, trẻ em quốc tế tương thích với độ tuổi và từng tiến trình tăng trưởng của trẻ em .

Câu 9. Bổn phận của trẻ em đối với bản thân được quy định như thế nào?

Trả lời: Điều 41 Luật Trẻ em 2016, đối với bản thân mình trẻ em phải có bổn phận sau:

– Có nghĩa vụ và trách nhiệm với bản thân ; không hủy hoại thân thể, danh dự, nhân phẩm, gia tài của bản thân .- Sống trung thực, nhã nhặn ; giữ gìn vệ sinh, rèn luyện thân thể .- Chăm chỉ học tập, không tự ý bỏ học, không rời bỏ mái ấm gia đình sống long dong .- Không đánh bạc ; không mua, bán, sử dụng rượu, bia, thuốc lá và chất gây nghiện, chất kích thích khác .- Không sử dụng, trao đổi loại sản phẩm có nội dung kích động đấm đá bạo lực, đồi trụy ; không sử dụng đồ chơi hoặc chơi game show có hại cho sự tăng trưởng lành mạnh của bản thân .

Câu 10. Nhà nước thực hiện việc bảo đảm về chăm sóc nuôi dưỡng trẻ em như thế nào?

Trả lời: Theo quy định tại điểu Điều 42 Luật trẻ em 2016 thì:

– Nhà nước có chủ trương trợ cấp, trợ giúp, phát hành tiêu chuẩn, quy chuẩn để thực thi việc chăm nom, nuôi dưỡng trẻ em theo độ tuổi, trẻ em có thực trạng đặc biệt quan trọng .- Nhà nước khuyến khích cơ quan, tổ chức triển khai, mái ấm gia đình, cá thể tham gia trợ giúp, chăm nom trẻ em, trẻ em có thực trạng đặc biệt quan trọng ; tương hỗ về đất đai, thuế, tín dụng thanh toán cho tổ chức triển khai, cá thể cung ứng dịch vụ chăm nom, nuôi dưỡng trẻ em theo lao lý của pháp lý .

Câu 11. Nhà nước thực hiện việc bảo đảm về chăm sóc sức khỏe trẻ em như thế nào?

Trả lời: TạiĐiều 43 Luật trẻ em 2016 thì việc chăm sóc sức khỏe trẻ em được quy định như sau:

– Nhà nước có chủ trương tương thích với điều kiện kèm theo tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội từng thời kỳ để tương hỗ, bảo vệ mọi trẻ em được chăm nom sức khỏe thể chất, ưu tiên cho trẻ em có thực trạng đặc biệt quan trọng, trẻ em thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số, trẻ em đang sinh sống tại những xã biên giới, miền núi, hải đảo và những xã có điều kiện kèm theo kinh tế tài chính – xã hội đặc biệt quan trọng khó khăn vất vả .- Nhà nước bảo vệ thực thi những giải pháp theo dõi sức khỏe thể chất định kỳ cho phụ nữ mang thai và trẻ em theo độ tuổi ; chăm nom dinh dưỡng, sức khỏe thể chất bắt đầu và tiêm chủng cho trẻ em ; phòng, chống tai nạn thương tâm, thương tích trẻ em ; tư vấn và tương hỗ trẻ em trong việc chăm nom sức khỏe thể chất sinh sản, sức khỏe thể chất tình dục tương thích với độ tuổi theo pháp luật của pháp lý .- Ưu tiên tư vấn, bảo vệ, chăm nom về sức khỏe thể chất, dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ nuôi con dưới 36 tháng tuổi và trẻ em, đặc biệt quan trọng là trẻ em dưới 36 tháng tuổi, trẻ em bị xâm hại tương thích với điều kiện kèm theo tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội từng thời kỳ .- Nhà nước có chủ trương, giải pháp tư vấn, sàng lọc, chẩn đoán, điều trị trước sinh và sơ sinh ; giảm tỷ suất tử trận trẻ em, đặc biệt quan trọng là tử trận trẻ sơ sinh ; xóa bỏ phong tục, tập quán có hại, ảnh hưởng tác động đến sức khỏe thể chất trẻ em .- Nhà nước đóng, tương hỗ đóng bảo hiểm y tế cho trẻ em theo lao lý của pháp lý về bảo hiểm y tế tương thích với độ tuổi, nhóm đối tượng người dùng và tương thích với điều kiện kèm theo tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội từng thời kỳ .- Nhà nước có chủ trương, giải pháp để trẻ em được tiếp cận nguồn nước hợp vệ sinh và điều kiện kèm theo vệ sinh cơ bản, bảo vệ bảo đảm an toàn thực phẩm theo lao lý của pháp lý .- Nhà nước khuyến khích cơ quan, tổ chức triển khai, mái ấm gia đình, cá thể ủng hộ, góp vốn đầu tư nguồn lực để bảo vệ và chăm nom sức khỏe thể chất cho trẻ em, ưu tiên cho trẻ em có thực trạng đặc biệt quan trọng .

Câu 12. Nhà nước thực hiện việc bảo đảm về giáo dục cho trẻ em như thế nào?

Trả lời: Tại Điều 44 Luật trẻ em 2016 quy định:

– Nhà nước có chủ trương tương hỗ, bảo vệ mọi trẻ em được đi học, giảm thiểu thực trạng trẻ em bỏ học ; có chủ trương tương hỗ trẻ em có thực trạng đặc biệt quan trọng, trẻ em thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số, trẻ em đang sinh sống tại những xã biên giới, miền núi, hải đảo và những xã có điều kiện kèm theo kinh tế tài chính – xã hội đặc biệt quan trọng khó khăn vất vả được tiếp cận giáo dục phổ cập, giáo dục hòa nhập, được học nghề và ra mắt việc làm tương thích với độ tuổi và pháp lý về lao động .- Nhà nước ưu tiên góp vốn đầu tư cho giáo dục, bảo vệ công minh về thời cơ tiếp cận giáo dục cho mọi trẻ em ; giáo dục hòa nhập cho trẻ em khuyết tật ; có chủ trương miễn, giảm học phí cho từng nhóm đối tượng người dùng trẻ em tương thích với điều kiện kèm theo tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội từng thời kỳ .- Chương trình, nội dung giáo dục phải tương thích với từng độ tuổi, từng nhóm đối tượng người tiêu dùng trẻ em, bảo vệ chất lượng, cung ứng nhu yếu tăng trưởng tổng lực và nhu yếu hội nhập ; chú trọng giáo dục truyền thống lịch sử lịch sử vẻ vang, văn hóa truyền thống dân tộc bản địa và tăng trưởng nhân cách, kiến thức và kỹ năng sống, năng lực, năng khiếu sở trường của trẻ em ; giáo dục giới tính, sức khỏe thể chất sinh sản cho trẻ em .- Nhà nước pháp luật môi trường tự nhiên giáo dục bảo đảm an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống đấm đá bạo lực học đường .- Nhà nước có chủ trương tương thích để phổ cập giáo dục mần nin thiếu nhi cho trẻ em 05 tuổi và chủ trương tương hỗ để trẻ em trong độ tuổi được giáo dục mần nin thiếu nhi tương thích với điều kiện kèm theo tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội từng thời kỳ ; khuyến khích, lôi cuốn những nguồn góp vốn đầu tư khác để tăng trưởng giáo dục, đào tạo và giảng dạy .

Câu 13. Nhà nước bảo đảm điều kiện vui chơi, giải trí, hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, du lịch cho trẻ em như thế nào?

Trả lời: Tại Điều 45 Luật trẻ em 2016 quy định:

– Nhà nước thực thi việc bảo vệ điều kiện kèm theo đi dạo, vui chơi, hoạt động giải trí văn hóa truyền thống, thẩm mỹ và nghệ thuật, thể thao, du lịch cho trẻ em như sau :- Nhà nước có chủ trương tương hỗ hoạt động giải trí sáng tạo tác phẩm, khu công trình văn hóa truyền thống nghệ thuật và thẩm mỹ ; tăng trưởng mạng lưới hệ thống thiết chế văn hóa truyền thống, thể thao cơ sở cho trẻ em ; có chủ trương ưu tiên trẻ em khi sử dụng dịch vụ đi dạo, vui chơi, thể thao, du lịch và thăm quan di tích lịch sử, thắng cảnh .- Ủy ban nhân dân những cấp có nghĩa vụ và trách nhiệm lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, sắp xếp quỹ đất, góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng điểm đi dạo, vui chơi, hoạt động giải trí văn hóa truyền thống, thẩm mỹ và nghệ thuật, thể thao cho trẻ em ; bảo vệ điều kiện kèm theo, thời hạn, thời gian thích hợp để trẻ em được tham gia hoạt động giải trí tại những thiết chế văn hóa truyền thống, thể thao cơ sở .- Nhà nước tạo điều kiện kèm theo để trẻ em giữ gìn, phát huy truyền thống dân tộc bản địa, văn hóa truyền thống tốt đẹp và được sử dụng ngôn từ của dân tộc bản địa mình .- Nhà nước khuyến khích tổ chức triển khai, mái ấm gia đình, cá thể tham gia ủng hộ, góp vốn đầu tư, kiến thiết xây dựng cơ sở vật chất ship hàng trẻ em đi dạo, vui chơi ; khuyến khích phát minh sáng tạo, sản xuất đồ chơi, game show cho trẻ em bảo vệ bảo đảm an toàn, lành mạnh, mang truyền thống văn hóa truyền thống dân tộc bản địa .

Câu 14. Nhà nước thực hiện việc bảo đảm thông tin, truyền thông cho trẻ em như thế nào?

Trả lời: Tại Điều 46 Luật trẻ em 2016 quy định:

– Nhà nước bảo vệ trẻ em được tiếp cận thông tin, bày tỏ quan điểm, nguyện vọng, tìm hiểu và khám phá, học tập, trao đổi kiến thức và kỹ năng qua những kênh thông tin, tiếp thị quảng cáo tương thích .- Các cơ quan thông tin, xuất bản phải dành tỷ suất nội dung, thời gian, thời lượng phát thanh, truyền hình, ấn phẩm tương thích cho trẻ em. tin tức, đồ chơi, game show, chương trình phát thanh, truyền hình, nghệ thuật và thẩm mỹ, điện ảnh có nội dung không tương thích với trẻ em phải thông tin hoặc ghi rõ độ tuổi trẻ em không được sử dụng .- Nhà nước khuyến khích tăng trưởng thông tin, truyền thông online tương thích với sự tăng trưởng tổng lực của trẻ em ; sản xuất, đăng tải nội dung, thông tin với thời lượng thích hợp cho trẻ em dân tộc thiểu số .

Câu 15. Các yêu cầu bảo vệ trẻ em được quy định như thế nào?

Trả lời: Theo Điều 47 Luật trẻ em 2016, yêu cầu bảo vệ trẻ em bao gồm các quy định sau:

– Bảo vệ trẻ em được thực thi theo ba Lever : phòng ngừa, tương hỗ ; can thiệp .- Bảo vệ trẻ em phải bảo vệ tính mạng lưới hệ thống, tính liên tục, có sự phối hợp ngặt nghèo, hiệu suất cao giữa những cấp, những ngành trong việc thiết kế xây dựng, tổ chức triển khai triển khai chủ trương, pháp lý và phân phối dịch vụ bảo vệ trẻ em .- Cơ quan, tổ chức triển khai, cơ sở giáo dục, mái ấm gia đình, cá thể có nghĩa vụ và trách nhiệm bảo vệ trẻ em. Việc bảo vệ trẻ em phải tuân thủ những lao lý của pháp lý, tiến trình, tiêu chuẩn do cơ quan nhà nước có thẩm quyền phát hành .- Trẻ em được ưu tiên bảo vệ tại mái ấm gia đình, mái ấm gia đình nhận chăm nom thay thế sửa chữa. Việc đưa trẻ em vào cơ sở trợ giúp xã hội là giải pháp trong thời điểm tạm thời khi những hình thức chăm nom tại mái ấm gia đình, mái ấm gia đình nhận chăm nom thay thế sửa chữa không thực thi được hoặc vì quyền lợi tốt nhất của trẻ em .- Cha mẹ, người chăm nom trẻ em và trẻ em phải được cung ứng thông tin, được tham gia quan điểm với cơ quan, cá thể có thẩm quyền trong việc ra quyết định hành động can thiệp, tương hỗ để bảo vệ trẻ em .- Coi trọng phòng ngừa, ngăn ngừa rủi ro tiềm ẩn gây tổn hại cho trẻ em ; kịp thời can thiệp, xử lý để giảm thiểu hậu quả ; tích cực tương hỗ để hồi sinh, tái hòa nhập hội đồng cho trẻ em có thực trạng đặc biệt quan trọng .

Câu 16. Đề nghị cho biết các biện pháp bảo vệ trẻ em ở cấp độ phòng ngừa?

Trả lời: Theo quy định tại khoản 2 Điều 48 Luật trẻ em 2016, các biện pháp bảo vệ trẻ em ở cấp độ phòng ngừa bao gồm:

– Tuyên truyền, thông dụng cho hội đồng, mái ấm gia đình, trẻ em về mối nguy khốn và hậu quả của những yếu tố, hành vi gây tổn hại, xâm hại trẻ em ; về nghĩa vụ và trách nhiệm phát hiện, thông tin trường hợp trẻ em bị xâm hại hoặc có rủi ro tiềm ẩn bị đấm đá bạo lực, bóc lột, bỏ rơi ;- Cung cấp thông tin, trang bị kiến thức và kỹ năng cho cha, mẹ, giáo viên, người chăm nom trẻ em, người thao tác trong cơ sở phân phối dịch vụ bảo vệ trẻ em về nghĩa vụ và trách nhiệm bảo vệ trẻ em, kỹ năng và kiến thức phòng ngừa, phát hiện những yếu tố, hành vi gây tổn hại, xâm hại trẻ em ;- Trang bị kiến thức và kỹ năng, kỹ năng và kiến thức làm cha mẹ để bảo vệ trẻ em được bảo đảm an toàn ;- Giáo dục đào tạo, tư vấn kiến thức và kỹ năng, kỹ năng và kiến thức tự bảo vệ cho trẻ em ;- Xây dựng môi trường tự nhiên sống bảo đảm an toàn và tương thích với trẻ em .

Câu 17. Bảo vệ trẻ em ở cấp độ hỗ trợ bao gồm những biện pháp nào?

Trả lời: Tại Điều 49 Luật trẻ em 2016 quy định:

Cấp độ tương hỗ gồm có những giải pháp bảo vệ được vận dụng so với trẻ em có rủi ro tiềm ẩn bị đấm đá bạo lực, bóc lột, bỏ rơi hoặc trẻ em có thực trạng đặc biệt quan trọng nhằm mục đích kịp thời phát hiện, giảm thiểu hoặc vô hiệu rủi ro tiềm ẩn gây tổn hại cho trẻ em .

Các biện pháp bảo vệ trẻ em cấp độ hỗ trợ bao gồm:

– Cảnh báo về rủi ro tiềm ẩn trẻ em bị xâm hại ; tư vấn kỹ năng và kiến thức, kỹ năng và kiến thức, giải pháp can thiệp nhằm mục đích vô hiệu hoặc giảm thiểu rủi ro tiềm ẩn xâm hại trẻ em cho cha, mẹ, giáo viên, người chăm nom trẻ em, người thao tác trong cơ sở cung ứng dịch vụ bảo vệ trẻ em và trẻ em nhằm mục đích tạo lập lại môi trường tự nhiên sống bảo đảm an toàn cho trẻ em có rủi ro tiềm ẩn bị xâm hại ;- Tiếp nhận thông tin, nhìn nhận mức độ nguy cơ tiềm ẩn, vận dụng những giải pháp thiết yếu để tương hỗ trẻ em có rủi ro tiềm ẩn bị đấm đá bạo lực, bóc lột, bỏ rơi nhằm mục đích vô hiệu hoặc giảm thiểu rủi ro tiềm ẩn trẻ em bị đấm đá bạo lực, bóc lột, bỏ rơi ;- Hỗ trợ trẻ em có thực trạng đặc biệt quan trọng theo lao lý ;- Hỗ trợ trẻ em có thực trạng đặc biệt quan trọng và mái ấm gia đình của trẻ em được tiếp cận chủ trương trợ giúp xã hội và những nguồn trợ giúp khác nhằm mục đích cải tổ Điều kiện sống cho trẻ em .

Câu 18. Bảo vệ trẻ em ở cấp độ can thiệp bao gồm những biện pháp nào?

Trả lời: Theo Điều 50 Luật trẻ em 2016 quy định:

Cấp độ can thiệp gồm có những giải pháp bảo vệ được vận dụng so với trẻ em và mái ấm gia đình trẻ em bị xâm hại nhằm mục đích ngăn ngừa hành vi xâm hại ; tương hỗ chăm nom phục sinh, tái hòa nhập hội đồng cho trẻ em có thực trạng đặc biệt quan trọng .Các giải pháp bảo vệ trẻ em Lever can thiệp gồm có :- Chăm sóc y tế, trị liệu tâm ý, hồi sinh sức khỏe thể chất và ý thức cho trẻ em bị xâm hại, trẻ em có thực trạng đặc biệt quan trọng cần can thiệp ;- Bố trí nơi tạm trú bảo đảm an toàn, cách ly trẻ em khỏi thiên nhiên và môi trường, đối tượng người tiêu dùng rình rập đe dọa hoặc đang có hành vi đấm đá bạo lực, bóc lột trẻ em ;- Bố trí chăm nom thay thế sửa chữa trong thời điểm tạm thời hoặc vĩnh viễn cho trẻ em không hề sống cùng cha, mẹ vì sự bảo đảm an toàn của trẻ em ; cha, mẹ không có năng lực bảo vệ, nuôi dưỡng trẻ em hoặc chính là người xâm hại trẻ em- Đoàn tụ mái ấm gia đình, hòa nhập trường học, hội đồng cho trẻ em bị đấm đá bạo lực, bóc lột, bỏ rơi ;- Tư vấn, cung ứng kiến thức và kỹ năng cho cha, mẹ, người chăm nom trẻ em, những thành viên mái ấm gia đình trẻ em có thực trạng đặc biệt quan trọng về nghĩa vụ và trách nhiệm và kỹ năng và kiến thức bảo vệ, chăm nom, giáo dục hòa nhập cho trẻ em thuộc nhóm đối tượng người dùng này ;- Tư vấn, phân phối kỹ năng và kiến thức pháp lý, tương hỗ pháp lý cho cha, mẹ, người chăm nom trẻ em và trẻ em có thực trạng đặc biệt quan trọng ;- Các giải pháp tương hỗ trẻ em bị xâm hại và mái ấm gia đình của trẻ em có thực trạng đặc biệt quan trọng, trẻ em thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số, trẻ em đang sinh sống tại những xã biên giới, miền núi, hải đảo và những xã có điều kiện kèm theo kinh tế tài chính – xã hội đặc biệt quan trọng khó khăn vất vả .- Theo dõi, nhìn nhận sự bảo đảm an toàn của trẻ em bị xâm hại hoặc có rủi ro tiềm ẩn bị xâm hại .

Câu 19. Trách nhiệm cung cấp, xử lý thông tin, thông báo, tố giác hành vi xâm hại trẻ em của tổ chức, cá nhân được quy định như thế nào?

Trả lời: Tại Điều 51 Luật trẻ em 2016 quy định như sau:

– Cơ quan, tổ chức triển khai, cơ sở giáo dục, mái ấm gia đình, cá thể có nghĩa vụ và trách nhiệm thông tin, thông tin, tố giác hành vi xâm hại trẻ em, trường hợp trẻ em bị xâm hại hoặc có rủi ro tiềm ẩn bị đấm đá bạo lực, bóc lột, bỏ rơi đến cơ quan có thẩm quyền .- Cơ quan lao động – thương bệnh binh và xã hội, cơ quan công an những cấp và Ủy ban nhân dân cấp xã có nghĩa vụ và trách nhiệm tiếp đón, giải quyết và xử lý thông tin, thông tin, tố giác ; phối hợp xác định, nhìn nhận, tìm hiểu về hành vi xâm hại, thực trạng mất bảo đảm an toàn hoặc gây tổn hại, mức độ rủi ro tiềm ẩn gây tổn hại so với trẻ em .- nhà nước thiết lập tổng đài điện thoại thông minh vương quốc thường trực để tiếp đón, giải quyết và xử lý thông tin, thông tin, tố giác rủi ro tiềm ẩn, hành vi xâm hại trẻ em ; lao lý quy trình tiến độ đảm nhiệm và giải quyết và xử lý thông tin thông tin tố giác hành vi xâm hại trẻ em .

Câu 20. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trong việc bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng được quy định như thế nào?

Trả lời: Tại Điều 54 Luật trẻ em 2016 quy định:

– Cơ quan, tổ chức liên quan có trách nhiệm tuyên truyền, giáo dục và bảo vệ trẻ em khi tham gia môi trường mạng dưới mọi hình thức; cha, mẹ, giáo viên và người chăm sóc trẻ em có trách nhiệm giáo dục kiến thức, hướng dẫn kỹ năng để trẻ em biết tự bảo vệ mình khi tham gia môi trường mạng.

– Cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể quản trị, phân phối mẫu sản phẩm, dịch vụ thông tin, truyền thông online và tổ chức triển khai những hoạt động giải trí trên môi trường tự nhiên mạng phải thực thi những giải pháp bảo vệ bảo đảm an toàn và bí hiểm đời sống riêng tư cho trẻ em theo pháp luật của pháp lý .

Lê Thủy

More on this topic

Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Advertismentspot_img

Popular stories