Hoạch định là gì và những đặc điểm của hoạch định

Related Articles

1. Hoạch định là gì?

Hoạch định là tiến trình trong đó nhà quản trị xác định và lựa chọn mục tiêu của tổ chức và vạch ra những hành động cần thiết nhằm đạt được mục tiêu.

2. Vai trò của hoạch định

+ Định hướng các chức năng quản trị: tổ chức, lãnh đạo và kiểm tra

+ Hoạch định giúp đề ra mục tiêu, biện pháp, nguồn lực, cách thức

+ Đảm bảo tổ chức hoạt động một cách có hiệu quả trong môi trường luôn thay đổi

3. Những lợi ích và những hạn chế của hoạch định 

3.1 Lợi ích

– Giúp những nhà quản trị : Phát hiện những thời cơ mới. Lường trước và tránh mặt những nguy hiểm trong tương lai. Vạch ra những hành vi hữu hiệu. Nhận thức rõ những rủi ro đáng tiếc trong hoạt động giải trí của tổ chức triển khai. Cải tiến, thay đổi, nâng cao năng lượng cạnh tranh đối đầu. Đảm bảo tổ chức triển khai hoạt động giải trí một cách có hiệu suất cao trong môi trường tự nhiên luôn biến hóa .

1. Sự phối hợp tốt hơn :

+ Nền tảng cho sự phối hợp các hoạt động

+ Định rõ trách nhiệm của từng bộ phận cũng như trong phối hợp các hoạt động

+ Định hướng nỗ lực của các thành viên và bộ phận theo 1 hướng

+ Hiệu quả phối hợp nhóm

2. Tập trung tâm lý về tương lai :

+ Luôn cân nhắc các nguồn lực cần thiết

+ Các cơ hội và rủi ro tiềm tàng

+ Gợi mở và sàng lọc để vượt qua những trở ngạu ngắn hạn

+ Chuẩn bị cho tổ chức vận hành hiệu quả hơn trong tương lai

3. Kích thích sự tham gia :

+ Thành công đòi hỏi sự tham gia của tất cả các thàng viên

+ Tạo lập được 1 nền tảng chuyên môn và kiến thức rộng hơn trong việc lập kế hoạch

+ Nhân viên nỗ lực hơn trong việc thực hiện kế hoạch

4. Hệ thống kiểm tra hiệu quả hơn 

+ Nền tảng tiêu chuẩn rõ ràng cho đánh giá

+ Nhân viên biết rõ phải làm gì

+ Tổ chức có thể nhận rõ khoảng cách giữa mục tiêu và thực hiện

3.2 Những hạn chế của hoạch định

– Không lường hết được diễn biến bất lợi. Khi tình huống xấu xảy ra có thể làm đảo lộn kế hoạch.

– Gò bó trong việc thực hiện, đôi khi không linh hoạt, làm hạn chế sự sáng tạo.

– Đôi khi kết quả đạt được đúng hoạch định nhưng không phản ánh đúng tiềm năng vốn có của doanh nghiệp. (Vd: Sản lượng đạt được có thể cao hơn nhiều so với mực thực tế của hoạch định).

– Tính bảo thủ của người làm hoạch định: Đây là vấn đề tế nhị, các nhà quản trị thường cố gắng bảo vệ các hoạch định của mình mà không dũng cảm nhận ra sự vô lý ở một số điểm.

– Không chỉ rõ được các điểm bất cập trong hoạch định. (Vd: Cơ sở vật chất lạc hậu, tay nghề lao động thấp,…).

– Thông tin để hoạch định quá cũ, hay không chính xác.

More on this topic

Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Advertismentspot_img

Popular stories