hoa mẫu đơn trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh

Related Articles

Ba tuần trước, em đang đặt hoa mẫu đơnhoa lan xanh.

Three weeks ago, I was ordering coral charm peonies and chartreuse orchids.

OpenSubtitles2018. v3

2S7 Pion (“Hoa mẫu đơn“) hay Malka là loại pháo tự hành của Liên Xô.

The 2S7 Pion (“peony“) or Malka is a Soviet self-propelled cannon.

WikiMatrix

Năm 1957, Quốc hội bang Indiana đã thông qua một đạo luật để cho hoa mẫu đơn trở thành hoa biểu trưng của bang.

In 1957, the Indiana General Assembly passed a law to make the peony the state flower of Indiana, a title which it holds to this day.

WikiMatrix

Năm 2012, ban nhạc nữ đầu tiên của Bắc Triều Tiên là Ban nhạc Moranbong (hay ban nhạc Đồi hoa mẫu đơn / ban nhạc Đồi Moran) đã ra mắt với thế giới.

In 2012, North Korea’s first girl band, the Moranbong Band, made its world debut.

WikiMatrix

Lễ hội hoa mẫu đơn (Mudan Huahui) là một lễ hội hoa quan trọng, được tổ chức tại Lạc Dương mỗi năm vào ngày 10-ngày 25 Tháng 4 và thu hút đám đông lớn đến thành phố và đền Bạch Mã.

Peony Festival (mudan huahui) is an important flower festival, which is held in Luoyang every year on April 10–25 and which attracts large crowds to the city and the White Horse Temple.

WikiMatrix

Năm 1994, hoa mẫu đơn đã được đề nghị làm quốc hoa sau một cuộc trưng cầu dân ý khắp toàn quốc, nhưng Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc đã thất bại trong việc thông qua sự lựa chọn này.

In 1994, the peony was proposed as the national flower after a nationwide poll, but the National People’s Congress failed to ratify the selection.

WikiMatrix

Các truyền thuyết liên quan đến lễ hội này là hoa mẫu đơn hoa đã không làm theo lệnh của nữ hoàng Võ Tắc của triều đại nhà Đường nở hoa vào mùa đông và trở nên giận dữ mà nó đã không tuân theo lệnh của cô.

The legend linked to this festival is that peony flower did not follow the orders of the queen Empress Wu of the Tang Dynasty to bloom during winter and she became enraged that it did not obey her command.

WikiMatrix

Thực vật viên Bắc Kinh trưng bày trên 6.000 loài thực vật, bao gồm một loạt các loại cây thân gỗ, cây bụi và cây hoa, và một vườn mẫu đơn rộng lớn.

The Beijing Botanical Garden exhibits over 6,000 species of plants, including a variety of trees, bushes and flowers, and an extensive peony garden.

WikiMatrix

Các chủ nhà vườn nói giá của những loài hoa quen thuộc như cúc, mẫu đơn, mè và cẩm chướng đã tăng từ 20 đến 50%, tăng mỗi chậu từ 30.000 đến 50.000 do thời tiết thay đổi và do chi phí vận chuyển đi lại cao hơn trước .

Owners of garden houses say the prices of familiar flowers such as daisies, peonies, cycads and carnations have risen by 20-50 percent to VND30,000-50,000 per pot as a consequence of weather changes and higher costs in caring and transport .

EVBNews

Trong hán phương (sự sửa đổi lại của y học cổ truyền Trung Hoa cho thích hợp với Nhật Bản), rễ của các loài mẫu đơn được dùng để điều trị chứng co giật.

In kampo (the Japanese adaptation of Chinese medicine), its root was used as a treatment for convulsions.

WikiMatrix

Làn gió “Trung Quốc Phong” dẫn đầu một xu hướng mới của dòng nhạc pop Hoa ngữ (C-pop), bao gồm việc sử dụng các yếu tố Trung Hoa truyền thống hơn là việc đơn giản đi theo khuôn mẫu âm nhạc phương Tây.

The blowing “China Wind” leads a new trend of Chinese pop music which involves the use of traditional Chinese components, rather than simply following Western music format.

WikiMatrix

Trung Hoa cũng nhận được 2 chiếc mẫu tương tự, Hawk 75Q, và họ cũng dùng một số máy bay kiểu đơn giản Hawk 75M để chống Nhật.

China also received two similar demonstrators, the Hawk 75Q.

WikiMatrix

Tháng 12 năm 2011, FedEx Express thông báo hãng sẽ đặt 27 chiếc 767-300F để thay thế dàn máy bay DC-10 chở hàng; hãng nêu các yếu tố góp phần vào quyết định này là đơn hàng của Không quân Hoa Kỳ và quyết định tiếp tục sản xuất mẫu 767 của Boeing.

In December 2011, FedEx Express announced a 767-300F order for 27 aircraft to replace its DC-10 freighters, citing the USAF tanker order and Boeing’s decision to continue production as contributing factors.

WikiMatrix

Kiểu nguyên mẫu Hawk 75H – phiên bản đơn giản có càng đáp cố định giống như chiếc 75O – được bán cho chính phủ Trung Hoa Dân Quốc, và được tặng cho tướng Claire L. Chennault để dùng vào việc riêng.

The prototype of the Hawk 75H—a simplified version with fixed landing gear, like the 75O—was eventually sold to the Chinese Nationalist government who presented it to Claire L. Chennault for personal use.

WikiMatrix

Catalina Paz Cáceres Ríos (sinh ngày 16 tháng 5 năm 1990), được gọi đơn giản là Catalina Cáceres, là một người mẫu thời trang và thí sinh của cuộc thi sắc đẹp người Chile và đã được trao vương miện Nuestra Belleza Chile và Hoa hậu Hoàn vũ Chile 2016.

Catalina Paz Cáceres Ríos (born May 16, 1990), simply known as Catalina Cáceres, is a Chilean model and beauty pageant titleholder who was crowned Nuestra Belleza Chile and Miss Universo Chile in 2016.

WikiMatrix

Katmai sau đó được mở rộng gần 2,8 triệu mẫu Anh (11.000 km2) theo sau những tuyên bố sau đó dựa theo đạo luật Antiquities và trong nhiều năm trời nó là đơn vị lớn nhất trong hệ thống công viên quốc gia tại Hoa Kỳ.

Katmai was later enlarged to nearly 2,800,000 acres (11,000 km2) by subsequent Antiquities Act proclamations and for many years was the largest national park system unit.

WikiMatrix

Ban đầu, Không quân Hoa Kỳ cho rằng việc chuyển đổi đơn giản chỉ là gỡ bỏ các thiết bị chuyên dùng để hoạt động trên tàu sân bay, nên không có chiếc nguyên mẫu nào được đặt hàng, và chỉ có năm chiếc thử nghiệm tiền sản xuất kiểu RB-66A (vai trò trinh sát hình ảnh được đặt ưu tiên cao hơn).

At first, the United States Air Force intended the conversion to be an easy matter of removing the carrier-specific features, so no prototypes were ordered, just five pre-production RB-66A models (the reconnaissance mission being considered a high priority).

WikiMatrix

Một số biểu mẫu thuế hư cấu làm ra vẻ như được gửi bởi các ngân hàng cho các khách hàng trong năm 2002 là: Mẫu đơn W-9095 đăng ký Tình trạng/Quyền sở hữu đối với thuế Khấu trừ Giấy chứng nhận W-8BEN về Tình trạng nước ngoài của chủ thụ hưởng cho Khấu trừ thuế Hoa Kỳ W-8888 Nguồn gốc thực tế của các biểu mẫu này không phải là của ngân hàng cũng chẳng phải là của ngành thuế – chúng được gửi bởi những tên trộm danh tính tiềm năng và W-8888 không tồn tại, W-9095 cũng hư cấu (W-9 thực yêu cầu thông tin ít hơn nhiều) và W-8BEN là có thật nhưng có thể đã bị giả mạo để thêm câu hỏi xâm nhập khác.

Some fictitious tax forms which purported to have been sent by banks to clients in 2002 were: W-9095 Application Form for Certificate Status/Ownership for Withholding Tax W-8BEN Certificate of Foreign Status of Beneficial Owner for United States Tax Withholding W-8888 The actual origin of these forms is neither the bank nor the taxman – they are sent by potential identity thieves and W-8888 doesn’t exist, W-9095 is also fictitious (the real W-9 asks much less info) and W-8BEN is real but may have been tampered to add intrusive additional questions.

WikiMatrix

More on this topic

Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Advertismentspot_img

Popular stories