Hành vi hành chính là gì?

Related Articles

Hành vi hành chính là một cụm từ được sử dụng nhiều trong thực tiễn lúc bấy giờ. Tuy nhiên, không phải ai cũng có những hiểu biết nhất định tương quan đến hành vi hành chính .

Do đó, trong bài viết hôm nay, chúng tôi sẽ cung cấp tới quý bạn đọc một số nội dung nhằm trả lời câu hỏi: Hành vi hành chính là gì?

Hành vi hành chính là gì?

Hành vi hành chính là hành vi của cơ quan hành chính nhà nước của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính Nhà nước thực thi hoặc không triển khai trách nhiệm, cong vụ theo lao lý của pháp lý .

– Hành vi hành chính là những phản ứng biểu hiện ra bên ngoài của các cơ quan hành chính Nhà nước hoặc của người có thẩm quyền trong hoạt động quản lý hành chính Nhà nước. Biểu hiện của những phản ứng đó thể hiện dưới dạng hành động hoặc không hành động nhằm thực hiện nhiệm vụ, công vụ theo quy định của pháp luật.

+ Hành vi hành chính chỉ bị khởi kiện khi nó làm ảnh hưởng tác động đến việc thực thi quyền, quyền lợi hợp pháp của cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể. Hành vi hành chính không gây tổn hại, ảnh hưởng tác động đến quyền và quyền lợi hợp pháp của cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể sẽ không bị khởi kiện .

+ Hành vi hành chính thuộc đối tượng người dùng khởi kiện để nhu yếu Tòa án xử lý vụ án hành chính, là hành vi của cơ quan hành chính Nhà nước, cơ quan, tổ chức triển khai khác hoặc của người thẩm có thẩm quyền trong cơ quan, tổ chức triển khai đó thực thi hoặc không triển khai trách nhiệm, công vụ theo pháp luật của pháp lý .

– Chủ thể của hành vi hành chính :

Cơ quan hành chính Nhà nước hoặc của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính Nhà nước hoặc cơ quan, tổ chức triển khai được giao thực thi quản trị hành chính Nhà nước .

Ngoài việc chia sẻ, làm rõ hành vi hành chính là gì? chúng tôi còn cung cấp tới Quý độc giả một số quy định hiện hành về khởi kiện vụ án trong phần tiếp theo của bài viết, mời Quý vị theo dõi:

Quy định của pháp luật liên quan đến khởi kiện vụ án hành chính

Căn cứ pháp luật tại khoản 2 – Điều 1 – Nghị quyết số 02/2011 / NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn về hành vi hành chính thuộc đối tượng người tiêu dùng khởi kiện vụ án hành chính, đơn cử :

– Trường hợp theo lao lý của pháp lý, việc thực thi trách nhiệm, công vụ đơn cử là của cơ quan hành chính Nhà nước, cơ quan, tổ chức triển khai khác nhưng do người trong cơ quan hành chính Nhà nước, cơ quan, tổ chức triển khai khác đó triển khai theo sự phân công hoặc ủy quyền, ủy nhiệm thì hành vi đó là hành vi hành chính của cơ quan hành chính Nhà nước, cơ quan, tổ chức triển khai khác mà không phải là hành vi hành chính của người đã thực thi hành vi hành chính đó .

– Trường hợp theo pháp luật của pháp lý, việc thực thi trách nhiệm, công vụ đơn cử là của cơ quan hành chính Nhà nước, cơ quan, tổ chức triển khai khác, nhưng hết thời hạn theo pháp luật của pháp lý mà cơ quan hành chính Nhà nước, cơ quan, tổ chức triển khai khác không thực thi trách nhiệm, công vụ thi hành vi không thực thi trách nhiệm, công vụ đó là hành vi hành chính của cơ quan hành chính Nhà nước, cơ quan, tổ chức triển khai khác, không nhờ vào vào việc trách nhiệm, công vụ đó được phân công, ủy quyền, ủy nhiệm cho người đơn cử nào trong cơ quan hành chính Nhà nước, cơ quan, tổ chức triển khai khác có triển khai .

– Trường hợp theo quy định của pháp luật, việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ cụ thể là của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính Nhà nước, cơ quan, tổ chức khác, nhưng hết thời hạn theo quy định của pháp luật mà người có thẩm quyền tròn cơ quan hành chính Nhà nước, cơ quan, tổ chức khác không thực hiện nhiệm vụ, công vụ thì hành vi không thực hiện nhiệm vụ, công vụ đó là hành vi hành chính của người có thẩm quyền, không phụ thuộc vào việc họ đã phân công, ủy quyền, ủy nhiệm cho người khác thực hiện.

Phân biệt giữa quyết định hành chính và hành vi hành chính

– Cơ sở pháp lý:

+ Hành vi hành chính : Khoản 3 – Điều 3 – Luật Tố tụng hành chính năm năm ngoái .

+ Quyết định hành chính : Khoản 1 – Điều 3 – Luật Tố tụng hành chính năm năm ngoái .

– Khái niệm:

+ Hành vi hành chính : Như chúng tôi đã trình diễn ở trên .

+ Quyết định hành chính là văn bản do cơ quan hành chính Nhà nước, cơ quan, tổ chức triển khai được giao triển khai quản trị hành chính Nhà nước phát hành hoặc người có thẩm quyền trong cơ quan, tổ chức triển khai đó phát hành quyết định hành động về yếu tố đơn cử trong hoạt động giải trí quản trị hành chính được vận dụng một lần so với một hoặc 1 số ít đối tượng người dùng đơn cử .

– Đặc điểm:

+ Hành vi hành chính : Là sự tác động ảnh hưởng của chủ thể hành chính tạo nên một vấn đề hành vi trên thực tiễn .

+ Quyết định hành chính :

Quyết định hành chính mang tính quyền lực tối cao Nhà nước. Mang tính pháp lý, mang tính dưới luật, được phát hành bởi nhiều chủ thể. Có nhiều nội dung và mục tiêu phòng phú, phong phú .

– Phân loại :

+ Hành vi hành chính : Chỉ có hai loại là hành vi hành chính triển khai và hành vi hành chính không triển khai .

+ Quyết định hành chính:

Căn cứ và đặc thù pháp lý có quyết định hành động hành chính chủ yếu, quyết định hành động hành chính quy phạm, quyết định hành động hành chính riêng biệt. Căn cứ vào chủ thể có thẩm quyền phát hành quyết định hành động có quyết định hành động hành chính của nhà nước, Thủ tướng nhà nước phát hành, quyết định hành động hành chính của những bộ và cơ quan ngang bộ thuộc thẩm quyền của những bộ và cơ quan ngang bộ phát hành, quyết định hành động hành chính của Ủy ban nhân dân những cấp phát hành, quyết định hành động hành chính của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân do những cơ quan trình độ tại Uỷ ban nhân dân phát hành quyết định hành động hành chính liên tịch .

Như vậy, Hành vi hành chính là gì? Đã được chúng tôi trả lời ngay trong mục đầu tiên của bài viết. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng đã trình bày một số nội dung khác liên quan đến hành vi hành chính.

>> >> > Tìm hiểu : Vi phạm hành chính là gì ?

More on this topic

Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Advertismentspot_img

Popular stories