GTIN Là Gì ? Thông Tin Về Mã GTIN Mới Nhất Năm 2022

Related Articles

Những ai bán hàng trực tuyến sẽ đều biết tới mã GTIN. Tuy nhiên chưa nhiều người hiểu rõ về GTIN là gì ? Hôm nay, Temnhan24h xin hướng dẫn những bạn hiểu rõ hơn về mã GTIN .

Gtin La Gi

GTIN, hoặc Mã số thương phẩm toàn thế giới là một mạng lưới hệ thống được quốc tế công nhận để xác lập loại sản phẩm. Nó tích hợp một số ít mạng lưới hệ thống lại với nhau để bảo vệ toàn bộ chúng đều tuân theo một cấu trúc chung .Giúp cả đầu đọc mã vạch tại shop và cơ sở tài liệu loại sản phẩm trực tuyến. Tổ chức phi doanh thu GS1 đã tăng trưởng mạng lưới hệ thống .

Mã GTIN là gì ?

GTIN (viết tắt của từ Global Trade Item Number ) hay còn gọi Mã số sản phẩm thương mại toàn cầu (GTIN) là giá trị nhận dạng duy nhất và được quốc tế công nhận cho một sản phẩm. GTIN (nếu có) sẽ xuất hiện bên cạnh mã vạch trên bao bì của sản phẩm hoặc bìa sách.

GTIN diễn đạt một họ cấu trúc tài liệu toàn thế giới GS1 ( EAN.UCC ) sử dụng 14 chữ số và hoàn toàn có thể được mã hóa thành nhiều loại vật mang tài liệu khác nhau. Hiện tại, GTIN ( Mã số thương phẩm toàn thế giới ) đa phần được sử dụng trong mã vạch, nhưng nó cũng hoàn toàn có thể được sử dụng trong những vật mang tài liệu khác như nhận dạng tần số vô tuyến ( RFID ). GTIN chỉ là một thuật ngữ chung để diễn đạt những loại chuỗi đánh số GS1 khác nhau. Đối với những công ty Bắc Mỹ, UPC là một dạng hiện có của GTIN .Các mục thương mại toàn thế giới Số ( GTIN ) là một định danh cho mục thương mại, tăng trưởng bởi GS1. Các số nhận dạng như vậy được sử dụng để tra cứu thông tin mẫu sản phẩm trong cơ sở tài liệu ( thường bằng cách nhập số trải qua máy quét mã vạch trỏ vào mẫu sản phẩm trong thực tiễn ) hoàn toàn có thể thuộc về nhà kinh doanh nhỏ, đơn vị sản xuất, nhà sưu tập, nhà nghiên cứu hoặc tổ chức triển khai khác. Tính duy nhất và tính phổ cập của mã định danh rất có ích trong việc thiết lập mẫu sản phẩm nào trong một cơ sở tài liệu này tương ứng với mẫu sản phẩm nào trong cơ sở tài liệu khác, đặc biệt quan trọng là qua những ranh giới tổ chức triển khai .

Các loại GTIN lúc bấy giờ

Các loại GTIN hiện đang sống sót gồm có :

 • ISBN – Số sách tiêu chuẩn quốc tế
 • UPC – Mã sản phẩm chung
 • EAN – Số Bài báo Châu Âu
 • JAN – Số bài báo tiếng Nhật

Bốn loại GTIN khác nhau đang được sử dụng là :

 • GTIN-8 – được sử dụng chủ yếu cho mã vạch EAN-8
 • GTIN-12 – được sử dụng chủ yếu cho mã vạch UPC
 • GTIN-13 – được sử dụng chủ yếu cho mã vạch ISBN, JAN và EAN-13
 • GTIN-14 – đây là dành cho các sản phẩm bán buôn hoặc nhiều gói

Tất cả GTIN, bất kể số chữ số, đều có cấu trúc giống nhau. Cấu trúc là Tiền tố công ty, Tham chiếu mẫu sản phẩm và Số kiểm tra. Trong GTIN-14 có thêm một chỉ báo mức độ đóng gói để cho biết mẫu sản phẩm là một mẫu sản phẩm hay một hộp đựng .Trong đó những số GTIN-8, GTIN-12 và GTIN-13 được biểu lộ dưới dạng GTIN-14 ( cấu trúc tài liệu chính ), những số không căn bên trái là số .Ví dụ : số GTIN-12 012345678905 trở thành 00012345678905 ở định dạng GTIN-14. Hai số không bổ trợ được thêm vào bên trái của số để đưa nó từ 12 ký tự lên 14 .GTIN hoàn toàn có thể dài 8, 12, 13 hoặc 14 chữ số. Chúng là đại diện thay mặt bằng số cho mã vạch của loại sản phẩm. Các loại GTIN khác nhau sống sót tùy thuộc vào nơi sản xuất trên quốc tế và loại mẫu sản phẩm .

GTIN có thể dài 8, 12, 13 hoặc 14 chữ số và mỗi cấu trúc trong số bốn cấu trúc đánh số này được xây dựng theo kiểu tương tự, kết hợp Mã doanh nghiệp, Tham chiếu mặt hàng và một Số kiểm tra được tính toán (GTIN-14 thêm một thành phần khác – Số chỉ báo, có thể là 1-8). GTIN-8 sẽ được mã hóa bằng mã vạch EAN-8. GTIN-12 có thể được hiển thị trong mã vạch UPC-A, ITF-14 hoặc GS1-128. GTIN-13 có thể được mã hóa bằng mã vạch EAN-13, ITF-14 hoặc GS1-128 và GTIN-14 có thể được mã hóa bằng mã vạch ITF-14 hoặc GS1-128. Việc lựa chọn mã vạch sẽ phụ thuộc vào ứng dụng; ví dụ, các mặt hàng được bán tại một cơ sở bán lẻ có thể được đánh dấu bằng EAN-8, EAN-13, UPC-Ahoặc mã vạch UPC-E .

Mã EAN-8 là mã vạch gồm tám chữ số thường được sử dụng cho các mặt hàng rất nhỏ, chẳng hạn như kẹo cao su, trong đó việc lắp một mã lớn hơn vào mặt hàng sẽ khó khăn. Lưu ý: mã vạch định dạng nhỏ UPC tương đương, UPC-E, mã hóa GTIN-12 với Mã doanh nghiệp đặc biệt cho phép “không triệt tiêu” bốn số không trong GTIN-12. Quy tắc mã hóa và giải mã GS1 nêu rõ rằng toàn bộ GTIN-12 được sử dụng để mã hóa và toàn bộ GTIN-12 sẽ được phân phối khi được quét.

Định dạng và những tiêu chuẩn tích hợp

Định dạng và mã hóa GTIN

Họ cấu trúc tài liệu ( không phải ký hiệu ) gồm có GTIN gồm có :

 • GTIN-12 (UPC-A): đây là số gồm 12 chữ số được sử dụng chủ yếu ở Bắc Mỹ
 • GTIN-8 (EAN / UCC-8): đây là số gồm 8 chữ số được sử dụng chủ yếu bên ngoài Bắc Mỹ
 • GTIN-13 (EAN / UCC-13): đây là số gồm 13 chữ số được sử dụng chủ yếu bên ngoài Bắc Mỹ
 • GTIN-14 (EAN / UCC-14 hoặc ITF-14): đây là số gồm 14 chữ số được sử dụng để xác định thương phẩm ở các cấp độ đóng gói khác nhau

Họ GTIN của cấu trúc tài liệu

GTIN là gì ?

Ngày nay, năm hình tượng tương hỗ cấu trúc tài liệu GTIN này : UPC ; EAN ; ITF-14 ; GS1-128 ; và GS1 Databar ( trước kia là Ký hiệu khoảng trống rút gọn ). Trong số này, ITF-14, GS1-128 và GS1 Databar sử dụng cấu trúc tài liệu 14 chữ số, trong đó ký tự thứ 14 là chỉ báo mức độ đóng gói ( tức là vật phẩm hoặc trường hợp ). Cả UPC và EAN đều có mức đóng gói ý niệm của một loại sản phẩm. Do đó, những ký hiệu này tương hỗ cấu trúc tài liệu GTIN mà không làm biến hóa số lượng ký tự tài liệu được mã hóa .

Bảng dưới đây minh họa thêm mối quan hệ giữa GTIN, thuật ngữ kế thừa, ký hiệu và việc sử dụng tại điểm bán. Trong hầu hết các trường hợp, thuật ngữ kế thừa và ký hiệu được gọi bằng cùng một tên. GTIN thay đổi điều này bằng cách tách tên của cấu trúc dữ liệu khỏi vật mang dữ liệu hoặc trong trường hợp này là ký hiệu.

Cấu trúc dữ liệu GTIN Thuật ngữ kế thừa Ký hiệu học Sử dụng tại POS
GTIN-12 UPC, UCC-12 UPC-A, UPC-E Đúng
GTIN-13 EAN, JAN, EAN-13 EAN-13 Đúng
GTIN-8 EAN-8 EAN-8 Đúng
GTIN-14 EAN / UCC-14 Họ dữ liệu GS1 Chưa
GTIN-14 Mã trường hợp ITF-14, SCC-14, UPC Họ dữ liệu GS1 Chưa

Vào đầu những năm 2000, những nhà kinh doanh bán lẻ phải kiểm soát và điều chỉnh cấu trúc cơ sở tài liệu bắt đầu của họ để đồng ý GTIN và chuỗi tài liệu 14 chữ số khá đầy đủ. Vì UPC-A bắt đầu chỉ có 12 chữ số, điều này dẫn đến một cam kết lớn nhưng là cánh cửa mở để cấu trúc tài liệu GTIN được gật đầu trên toàn thế giới .

Tại sao GTIN lại quan trọng so với Thương mại điện tử

Nhiều công cụ shopping so sánh, gồm có Google và Amazon, sử dụng GTIN. Họ lưu giữ cơ sở tài liệu lớn chứa hầu hết toàn bộ những GTIN sống sót trên quốc tế .Khi bạn tải loại sản phẩm lên một trong những nền tảng này trải qua nguồn cấp tài liệu của mình, loại sản phẩm đó phải có GTIN.Nếu bạn không gồm có GTIN hoặc bạn gồm có sai, nền tảng có năng lực khước từ loại sản phẩm .Các nền tảng shopping như Google Mua sắm và Amazon Marketplace được hưởng lợi từ GTIN theo 1 số ít cách :

 • GTIN giúp tạo các kết quả phù hợp hơn giữa tìm kiếm của người dùng và các sản phẩm có sẵn
 • GTIN cũng giúp các công cụ tìm kiếm và nền tảng so sánh mua sắm so sánh các sản phẩm
 • Họ cũng có thể cung cấp cho người dùng trải nghiệm mua sắm phong phú hơn về tính năng, vì GTIN cho phép họ sử dụng dữ liệu sản phẩm trong hình ảnh quảng cáo

Người tiêu dùng cũng được hưởng lợi khi nhà cung ứng, công cụ tìm kiếm và công cụ shopping so sánh sử dụng GTIN :

 • Họ nhận được các so sánh sản phẩm tốt hơn để giúp họ tìm đúng sản phẩm, đúng người bán và đúng giá
 • Họ thấy các kết quả có liên quan hơn khi tìm kiếm một sản phẩm
 • Họ thấy các quảng cáo có liên quan hơn trong các môi trường không mua sắm như Facebook (Facebook và các nền tảng khác sử dụng thói quen duyệt web của người dùng để xác định sản phẩm tốt nhất để hiển thị trong quảng cáo)

Là người bán, bạn cũng nhận được quyền lợi từ việc sử dụng GTIN. Việc tìm GTIN tương thích nhiều lúc hoàn toàn có thể hơi phức tạp nhưng rất đáng để bạn nỗ lực. Những nguyên do cho điều này gồm có :

 • Bạn sẽ có thể gửi nguồn cấp dữ liệu sản phẩm của mình lên một số nền tảng cao hơn
 • Bạn sẽ thấy chuyển đổi tăng lên vì sản phẩm của bạn sẽ xuất hiện trong các kết quả tìm kiếm và quảng cáo có liên quan hơn
 • Bạn có thể cạnh tranh hiệu quả hơn vì sản phẩm của bạn sẽ nằm trong hỗn hợp so sánh

Điều gì xảy ra nếu Sản phẩm không có GTIN ?

Điều này hoàn toàn có thể xảy ra trong một số ít trường hợp. Ví dụ gồm có những loại sản phẩm một lần như tác phẩm nghệ thuật và thẩm mỹ, thủ công bằng tay mỹ nghệ hoặc những mẫu sản phẩm cổ xưa. Hầu hết những nền tảng đều có sẵn những tiến trình để đối phó với những trường hợp này .

Ví dụ: trên Google Mua sắm, có trường Số nhận dạng tồn tại. Bạn có thể đặt giá trị này thành false nếu không có GTIN.

Mã vạch và GTIN

Kể từ sự sinh ra của mã vạch với UPC hơn 45 năm trước, hàng trăm nghìn tổ hợp số khả dĩ đã được cấp dưới dạng tiền tố của đơn vị sản xuất hoặc công ty. GS1 đã liên tục biến hóa những tiêu chuẩn của số phát hành, vì những tiêu chuẩn GS1 đang được tích hợp bởi những ngành công nghiệp khác và nhiều công ty đang nhu yếu tiền tố. Do những hạn chế của công nghệ tiên tiến và lập trình bắt đầu, một ngày mặt trời mọc đã được xây dựng vào đầu những năm 2000 để chuẩn bị sẵn sàng cho những nhà kinh doanh nhỏ và nhà phân phối cho những biến hóa .GTIN là một số ít gồm 14 chữ số duy nhất trên toàn thế giới được sử dụng để xác lập thương phẩm, loại sản phẩm hoặc dịch vụ. GTIN cũng là một thuật ngữ chung đề cập đến hàng loạt họ cấu trúc tài liệu UCC.EAN. Toàn bộ họ cấu trúc tài liệu trong GTIN là :

 • GTIN-12 (UPC)
 • GTIN-13 (EAN-13)
 • GTIN-14 (EAN / UCC-128 hoặc ITF-14 )
 • GTIN-8 (EAN-8)

GTIN không thiếu gồm 14 chữ số đạt được trên phương tiện đi lại luân chuyển tài liệu có độ dài ngắn hơn bằng cách ‘ đệm ’ số với những số không căn bên trái thành 14 chữ số. Xem những ví dụ bên dưới .

Cấu trúc tài liệu / Ví dụ về tàng trữ tài liệu

GTIN là gì ?

Không có gì thực sự biến hóa về mã vạch sẽ được sử dụng. UPC đã không biến mất ; GTIN là một thuật ngữ đề cập đến cách tài liệu được tàng trữ, tức là đệm số mục bằng những số 0 thành một độ dài như nhau. Hầu hết những máy quét đang được sử dụng sẽ quét bất kể mã vạch nào trong họ GTIN. Việc tàng trữ những số lượng là yếu tố đang được xử lý. Nhiều nhà kinh doanh nhỏ và thị trường lớn hơn, ví dụ điển hình như Amazon, hiện sử dụng thuật ngữ GTIN trong những nhu yếu của nhà sản xuất của họ .

Đọc thêm các bài viết khác: Mã vạch UPC là gì?

Kết luận

Temnhan24h. com đã đưa ra cho những bạn thông tin về mã GTIN chuyên sử dụng sử dụng cho những trang thương mại điện tử. Các bạn cần tương hỗ gì hoàn toàn có thể liên hệ với hotline của chúng tôi ngay để được tương hỗ .

Hotline: 0355 659 353

Tham khảo thêm các sản phẩm giấy in mã vạchmực in mã vạch của temnhan24h.com:

More on this topic

Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Advertismentspot_img

Popular stories